nie pamiętasz hasła?
Dziś są imieniny: Alberta, Leopolda, Odalii
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Nocna prohibicja w Tomaszowie. Nowy pomysł miejskich radnych

dodano: 2018-08-10 20:23:36, ostatnia aktualizacja: 2018-08-10 20:28:44

Do biura Rady Miejskiej w Tomaszowie Maz. wpłynął 26 lipca projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na terenie miasta. Całkowita "prohibicja" miałaby obowiązywać w godz. od 22:00 do 6:00 rano. Nie obejmowałaby lokali gastronomicznych. Wniosek podpisało dziewięciu radnych: Krzysztof Misiak, Marek Skrzypczyk, Cezary Krawczyk, Zbigniew Kamiński, Jarosław Batorski, Jarosław Feliński, Krystyna Bobińska, Adam Iwanicki i Kazimierz Baran.
 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 

W uzasadnieniu projektu uchwały możemy przeczytać, że zdaniem wnioskujących wprowadzenie zakazu "będzie miało pozytywny wpływ na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przyczyny się do ograniczania przypadków zakłócania porządku publicznego na terenie miasta". 

 

Pomysł zgłoszony przez radnych ma trafić pod obrady być może jeszcze w sierpniu. Jest on dosyć kontrowersyjny, chociaż przyznać należy, że Tomaszów nie jest pierwszym miastem, w którym się on pojawia. Niedawno podobną uchwałę podjęli samorządowcy w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Marcin Witko jest przeciwny wprowadzaniu tego rodzaju prawa miejscowego. - Nie jestem zwolennikiem takich ograniczeń. To po prostu wspieranie melin. Takie działania przynoszą moim zdaniem odwrotny od zamierzonego skutek, co pokazała już historia. Pamiętam te czasy, kiedy w Tomaszowie rejestrowaliśmy dużą liczbę zgonów, gdzie przyczyną śmierci było spożycie alkoholu z niewiadomego źródła. Dla mnie najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców - mówi Prezydent

 

Cytowane uzasadnienie nie zawiera żadnych danych o charakterze statystycznym, czym empirycznym. Sam pomysł może jednak nieść za sobą nieoczekiwane skutki. Dla przykładu alkohol jest jednym z produktów, dzięki którym otwarte w godzinach nocnych są stacje benzynowe.

 

Z opinią Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego trudno się nie zgodzić. W naszym mieście wciąż funkcjonują nielegalne punkty sprzedaży alkoholu z podejrzanych źródeł. Jest ich jednak mniej niż jeszcze kilka lat temu, kiedy niemal każdego tygodnie Policjanci z Wydziału Przestępstw Gospodarczych likwidowali takie miejsce.  

 

Przy okazji warto zwrócić uwagę na to, że legalnie działające sklepy, płacą nie tylko podatki ale corocznie wnoszą wysokie opłaty za sprzedaż alkoholu. Wpływają one bezpośrednio do kasy miejskiej. Przeznaczane są na profilaktykę ale też na zajęcia sportowe i kulturalne oraz na wypoczynek dla dzieci. Z nich też finansowane są prężnie działające u nas kluby abstynenckie. Z tych też środków finansowany jest Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

 

Przede wszystkim jednak fundusz kapslowy służy realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich. W tym roku na ten cel zaplanowano kwotę 755.363,08 zł.

 

Na co zostaną wydane te środki? Między innymi na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, przeprowadzenie warsztatów dla rodziców oraz działania dla osób  uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej. Istotna jest profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom. Dotyczy to w szczególności dzieci i młodzieży.

 

W tym roku pieniądze z zezwoleń pozwoliły też na organizację Tomaszowskiego Forum Trzeźwości 2018 „Mocni Niepodlegli”; przeprowadzenie akcji społecznej „Wiosenne wagary” skierowanej do wolontariuszy z publicznych szkół; przeprowadzenie diagnozy zachowań ryzykownych i pozytywnego potencjału młodzieży; organizacja obchodów Miejskiego Dnia Dziecka; przeprowadzenie zajęć sportowych pn. „Trening razem z Wandą Panfil”; przeprowadzenie „Diagnozy zachowań ryzykownych i pozytywnego potencjału młodzieży” oraz realizacja programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”; zakupiono upominek z okazji jubileuszu działalności stowarzyszenia abstynenckiego; sfinansowano wyżywienie dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych organizowanych przez ośrodki kultury i bibliotekę; organizacja Pikniku Organizacji Pozarządowych Lokalni Niebanalni; przygotowania do imprezy „zakończenie lata”; przeprowadzenie szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu uzależnień; zakupiono materiały z zakresu przeciwdziałania przemocy i problematyki uzależnień; zawarto umowę z  doradcą z zakresu FAS i FASD dla rodzin z problemem alkoholowym w ramach działań edukacyjnych dla dzieci i młodzież.

 

Jak widać wachlarz działań jest niezwykle szeroki. Pieniądze trafiają też do placówek oświatowych.

 

50 tysięcy złotych przeznaczone jest na udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie. Część tej kwoty służy opłaceniu kosztów biegłych sądowych świadczących usługę polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W związku z prowadzeniem procedury zobowiązania do leczenia odwykowego przez Miejską Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pokryto koszty biegłych sądowych wyznaczonych przez Sąd Rejonowy.

 

Prowadzone są też działania związane z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznym. Na zadania publiczne zaplanowano  na ten rok w formie dotacji kwotę 710.000,00 zł. Zadania zlecone zostały na podstawie otwartych konkursów ofert w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2018”.

 

Dotacje otrzymały: Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA, Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL,  Fundacja "TOMY", Fundacja „Aby nikt nie zginął” – zaangażowanie: 7.000,00 zł, wydatkowanie: 7.000,00 zł, Fundacja EDUCATOR im. Ks. Stanisława Grada, Związek Harcerstwa Polskiego  Chorągiew Łódzka,  Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania „NEMO”,  Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza, Fundacja „N.S.J. – Rodzina” - zaangażowanie: 2.500,00 zł, wydatkowanie: 2.500,00 zł, Stowarzyszenia Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci , Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Integracyjny Uczniowski Klubu Sportowego „Dziewiątka”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”

 

Dzisiaj pieniądze zamiast do organizacji pozarządowych trafią do kieszeni meliniarzy. To, że zakaz problemów alkoholowych nie rozwiąże, możemy być pewni.

 

A co wy na ten temat myślicie? Uważacie, że wprowdzenie zakazu to dobry pomysł? Weźcie udział w naszej anonimowej sondzie. 

 

 

 

 

Czy jesteś za zakazem sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych?

  • Tak (27,12%)
  • Nie (71,19%)
  • Nie mam opinii na ten temat (1,69%)

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.
Wybierz sposób wyświetlania:
liniowy
drzewo
0 (0) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
W Krakowie ten sam zakaz: będzie obowiązywał już od stycznia 2019.

Tam nie rządzi PiS.

To do tych, którzy tu tak parskali, jacy to ciemni ci wnioskodawcy.

W wielu miastach na świecie obowiązują podobne zasady.
niedziela, 16 września 2018, godzina 15:17:53
+3 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Osoba dorosła. Odpowiedzalna: Qrw.....a Mac!!! za przeproszeniem!!! Wracam w sobotę wieczór z pracy, zmiana kończy się standardowo o 22;00 w okolicy centrum (domu) jestem ok 15 do 30 min później zależy od środka transportu. NIEWAŻNE Kiedy mam ochotę na zimne piwo po pracy przez jakiegoś TUMANA nie będę mógł to zakupić? A dlaczego? Jestem dorosły! Zarabiam! Pracuje! A po pracy mam ochotę napić się zimnego piwa a ktoś zasłaniają się ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi będzie mi mówił w jakich godzinach mogę sobie przyjemność. Jak się boi o małolaty to może warto przyjrzeć się ich rodzica ?dlaczego ich "dorosle dzieci" są gdzie na mieście a nie w domu? Dlaczego ja mam ponosi odpowiedzialność za jakiegoś TUMANA który dzieciaka upolować bądź nawet wytłumaczyć co mu wolno a czego nie, a jak już robi źle to tak żeby nikt go nie przyjął i smrodu nie narobił.
CAŁA TA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA TEJ PROCHIBCJI JEST O KANT *****Y POTŁÓC!!!
A będąc na miejscu właścicieli sklepów zwłaszcza tych monopolowych 24h zawalczyłbym o istotny zwrot środków wpłaconych na Wykupienie Pozwolenia na obrót alkoholem!
czwartek, 30 sierpnia 2018, godzina 00:25:30
+3 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Wyborca Prawicy: Jako człowiek nie pijący alkoholu w jakiejkolwiek postaci powinienem być za,bo w sumie co mnie to obchodzi i nie mój problem.Ale,zawsze jest jakieś ale.Jako człowiek również niepalący bardzo nie podoba mi się przepis że np na przystankach nie wolno palić.To martwy przepis!!!!Po co nam martwe przepisy.Obywatelom potrzebne są mądre,życiowe przepisy a nie gnioty prawne.Teraz podpadła wódka.Ludzie,opamiętajcie się.Rządzący naprawdę nie wiedzą wszystkiego lepiej.Aspirujący do rządzenie również nie.Co jeszcze głupiego wymyślicie?Pozdrawiam
poniedziałek, 20 sierpnia 2018, godzina 08:14:55
+3 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
m&m: Pomijając szczegóły itd, to sam fakt dodawania i mnozenia jakis regulacji i narzucania ograniczeń jest trochę naganny i kłopotliwy. Szczególnie w takiej śliskiej i niejednoznacznej sprawie jak spożywanie :) Nikogo to z picia nie wyleczy a straci handel i przeciętni spozywacze- czyli większość z nas.
niedziela, 19 sierpnia 2018, godzina 11:13:50
+2 (2) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @55
Wolność? To we wszystkim.: Z seks usługami tak jest teraz. Wóda, pewnie i prochy też są pod ręką wszędzie, ale by spotkać się z kobietą, zaspokoić się, zapłacić jej za to, to nawet nie do drogiej knajpy na miejscu, a busem do Łodzi.

I to też w tej Łodzi...
...jakby to napisać? Wystarczy przejrzeć internet. Wybór nie dużo większy niż w Tomaszowie... Zapiszesz trzy numery po trzech różnych stronach dużego miasta, bo spośród 1000 ogłoszeń trzy są takie od których Cię nie odrzuca, szukasz ulicy przez godzinę jedziesz przez samo miasto, nie odbiera...

Także jeśli liberalnie to poproszę we wszystkim. Nikogo nie oszukuje, nikogo - mam wrażenie - że nie krzywdze (jeśli jest inaczej, to poproszę o jakis przykład). I, dobrze -liczę sie z tym, że na starość będę odczuwał konsekwencje tego wyboru. Choć mi się wydaje, że mniej dolegliwie niż wy w małżenstwach. Zresztą niech każdy sobie żyje jak chce.

Ale wracając do gosporadki to ok. Wolność? To we wszystkim.
sobota, 18 sierpnia 2018, godzina 18:07:12
+3 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
kolo: nie wiem po co się ograniczać, można całkiem zabronić sprzedaży alkoholu na terenie Tomaszowa.... usunąć alkohol ze stacji benzynowych i sklepów, zostawić tylko w knajpach... jak ktoś ma ochotę na 'flaszkę' to do knajpy albo do Łodzi
sobota, 18 sierpnia 2018, godzina 14:13:57
+1 (1) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @39
krytyk nie tylko kulinarny: ta..tylko nie wspomina Pan o piwniczkach i barkach na wyspach wypełnionych po brzegi różnymi rocznikami .Takie tam były i są w każdej smakującej i szanującej się na świecie chałupie .Reszta mniej atrakcyjna związana z innymi gustami i statusem jest dla spożycia ku uciesze prowincjonalnych snobów . Więc co ! kochajmy rodzimy folklor i malujmy go w rzeczywistych barwach zarówno wyważenie ciepłych i zimnych by się przydało . Oczywiście z głęboką nutą relatywizmu .Wino rocznik ... ! można lać litrami do bigosu ,ale można też zepsuć cały jego smak z nadmiaru przedobrzenia i braku stosownego smaku.
piątek, 17 sierpnia 2018, godzina 22:59:09
0 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Ajdejano: Do wpisu nr 52: tak - oczywiście masz rację. Jednak, również jest oczywistym to, że w tej chwili, po-paprańcy, .N, psl mają duże poparcie wśród takich gigantów, jak ten spod wpisu nr 47.
Całe szczęście, że mohery i tacy, jak np.ja - pokryją tę ukrytą komunę swoimi berecikami z antenką.
wtorek, 14 sierpnia 2018, godzina 21:59:13
+1 (1) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @51
m&m: Np dobre było w prl-u to, że się skończył ( przynajmniej formalnie). Ci dla których tamten ustrój miał więcej zalet, cóż... długo by pisać...
wtorek, 14 sierpnia 2018, godzina 21:01:50
-1 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Ajdejano: Do wpisu nr 47: znalazł się, ku..... , wielbiciel prl-u.
No to może, opowiedz nam bęcwale, czym ciebie tak urzekał ten parszywy prl ?!
Objaśnienia dla takich jak ty, bęcwale: wyraz "urzekał" nie dotyczy urzekania przez czarownice.
Mam nadzieję, że wiesz, o czym piszę do ciebie - bęcwale.
wtorek, 14 sierpnia 2018, godzina 19:29:58
Komentarz odrzucony. Powód: Już wystarczy
poniedziałek, 13 sierpnia 2018, godzina 21:40:43
+4 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
???To radny-bezradny Feliński: po okresie niecnego alkoholizowania sie w straganie na rynku teraz dla utrzymania stołka w radzie przystał do kościółkowych abstynentów / czyli takich co to piją jedynie w ukryciu po ciemku w domciu/... czego to się nie robi dla tych paru groszy z naszej kieszeni...
poniedziałek, 13 sierpnia 2018, godzina 11:03:43
+6 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @42
YouTube: D.Tarczyński-najlepsze wypowiedzi po ang: Dokładnie. To jest raptem 8 godzin.
poniedziałek, 13 sierpnia 2018, godzina 07:30:55
+2 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @46
Nie wszystko co było w PRL: jest źle.
niedziela, 12 sierpnia 2018, godzina 23:49:04
+5 (5) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Patrol MO: Wróćmy do historii. Sprzedaż alkoholu dopiero od godziny 13.00. Oczywiście żadnych nocnych sklepów i alkoholu na stacjach benzynowych. Wtedy byl porządek.
niedziela, 12 sierpnia 2018, godzina 22:34:30
+4 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Abstynentów 6: Pan naczelnik to się teraz w godzinach pracy głównie nikotynizuje przed starostwem że swoją kumpelą i z tego głównie jest znany bo przy robocie to go mało kto widział, a to pewnie przedwyborcze lansy i nowe zawołanie na wybory KWW Wszyscy Razem to ich nowe motto , bo wróble ćwierkają że z tego komitetu Pan naczelnik zamierza walczyć z nocnym piciem
niedziela, 12 sierpnia 2018, godzina 17:46:13
+3 (7) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Ajdejano: Jeszcze mój dopisek: wydaje mi się, że wy - autorzy tego prześwietnego listu, działacie tak jak ten popier..... prezydent Gdańska. Przed jesiennymi wyborami samorządowymi - zrobić wszystko, aby zwrócić uwagę wyborców na siebie.

Działacie jak małe dzieci w piaskownicy.
niedziela, 12 sierpnia 2018, godzina 13:16:22
+1 (7) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Ajdejano: Tym radnym, podpisującym ten prześwietny list - chyba "cóś" się pipier..... . No.... może nie wszystkim. Niektórzy zawsze byli poje......, ale dziwię się np. takiemu Cezaremu K. Czaruś - co z Tobą ? Może jednak się nie mylę, bo jak mnie moja parszywa pamięć nie zawodzi, to wtedy jak obydwaj urzędowaliśmy i również wtedy jak Ty jeszcze urzędowałeś, a ja już nie - zawsze grzaliśmy w godzinach pracy, czyli pomiędzy 8-9 rano a 13-15 po południu. I myślę, że twoje zwyczaje się nie zmieniły
i możesz dalej grzać tak jak dotychczas, czyli w dzień - w tym i w godzinach pracy. Jednak ja, ponieważ pracuję sam na swój własny garnuszek, raczej wolę grzać wieczorem i nocą.
Dlatego, w temacie tej waszej, poje.....j, nocnej prohibicji możemy się różnić.

A może faktycznie jest tak, że wy wszyscy (Ty, zdrajca po Batorski itp. ) chcecie przed wyborami przypodobać się moherom ?! To byłoby najgorsze.
Takiej myśli - nawet nie dopuszczam do mojej durnej pecyny.
niedziela, 12 sierpnia 2018, godzina 11:52:30
+2 (8) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Marek: a o czym tutaj dyskutowac. Nocny zakaz sprzedazy alkoholu wprowadzi troche porządku, a argument ze bedzie kwitla sprzedaz pokątna nic nie wnosi, ona zawsze byla i jest. Są od tego sluzby ktore mają w zadaniach kontrolowanie i zwalczanie takiego procederu. Alkohol jest dla ludzi normalnych ,ktorzy potrafia korzystac z tego trunku, jesli ktos nie potrafi z tego trunku korzystac niech da sobie spokoj. Nie trzeba ulatwiac zycia tym co ponad wszystko uwielbiaja alkohol. Przez ten trunek wiele rodzin(zony,matki, dzieci najblizsi) cierpi, W dyskusji na ten temat trzeba ten argument postawic na pierwszym miejscu, to nie jest artykuł spozywczy pierwszej potrzeby, a jesli go ktos tak traktuje, to znaczy ze ma potezny problem z samym sobą
niedziela, 12 sierpnia 2018, godzina 10:28:51
-4 (10) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Na razie a być może zawsze nieformalnie: NarodowcyTM.blogspot.com - niekomercyjny blog.

Budujemy środowisko niewstydzacych się swojego pochodzenia tomaszowian.niech większość przestanie wreszcie żyć ka szczury!

Zaproponuj temat zgodny z szeroko rozumianą linią programową. Pisz bloga z nami!
niedziela, 12 sierpnia 2018, godzina 09:13:21

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
^ do góry