nie pamiętasz hasła?
Dziś są imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Pielęgniarki z TCZ w sporze zbiorowym...

dodano: 2017-08-28 18:46:00, ostatnia aktualizacja: 2017-08-28 18:48:01

Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia wszczął w kwietniu 2015 roku spór zbiorowy ze spółką dotyczący w głównej mierze żądań płacowych. Mimo upływu blisko 2,5 roku i szeregu propozycji ze strony Zarządu Szpitala nie został on dotąd zakończony ugodą. Prezes Krzysztof Zarychta nie kryje rozgoryczenia. Uważa, że zaproponował białemu personelowi takie warunki płacy, które nie narażają spółki wygenerowanie straty. Podkreśla też, że poprzedni zarząd nie zrobił nic, by się z pielęgniarkami dogadać.
 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

Czego żądały pielęgniarki?

 

W piśmie, skierowanym do ówczesnego Prezesa, Konrada Łukaszewskiego znajdujemy sześć żądań, których charakter uznać należy za kategoryczny. Przede wszystkim Związek domaga się analizy i pilnej zmiany warunków pracy pielęgniarek i położnych, zatrudnionych w TCZ poprzez zmniejszenie zakresu zadań.

 

- Obecne warunki pracy i związane z nimi zadania i obowiązki pracownicze, wynikające z wewnętrznie obowiązujących w zakładzie pracy procedur i zarządzeń, opisujących poszczególne etapy i czynności, jakie należy realizować nie mogą być wykonane przy obecnym stanie zatrudnienia w obowiązujących pracowników normach czasu pracy - twierdzą w piśmie Związkowcy.

 

Krzysztof Zarychta widzi związek tego postulatu z obsługą części oddziałów szpitalnych przez konsorcja lekarskie, wyłonione w drodze konkursów.

 

- Pielęgniarki poczuły się bardziej obłożone pracą. Oczywiście staramy się pracę pielęgniarek zoptymalizować. Organizacja poszczególnych oddziałów leży po stronie ordynatorów oraz szefów konsorcjów - mówi Prezes Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, zapewniając równocześnie, że stara się aby obsada pielęgniarska była zgodna z wymogami NFZ.

 

Drugi z postulatów dotyczy zwiększenia ogólnego budżetu wynagrodzeń na rok 2015 w takim stopniu aby zapewnić podwyżkę płacy zasadniczej dla każdego pracownika zatrudnionego w grupie pielęgniarek i położonych o kwotę nie mniejszą niż 700 złotych brutto.

 

Trzeci z wniosków to oczekiwanie gwarancji niezmienności warunków pracy i płacy na okres nie mniejszy niż 48 miesięcy.

 

Związek Zawodowy oczekuje także wprowadzenia  w formie porozumienia zasady corocznego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o kwotę nie niższą niż 10 procent dotychczasowej pensji zasadniczej do czasu zrównania wynagrodzeń w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych do wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez GUS.

 

Związkowcy żądają także wprowadzenia zasady automatycznego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego za uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną tytułu licencjata lub magistra. W pierwszym przypadku wzrost miałby wynosić 150, w drugim 300 złotych.

 

Kolejne  z żądań to zaprzestanie polecania i świadczenia pracy przez pielęgniarki i położne na dyżurach jednoosobowych. Zdaniem przedstawicieli Związku taka formuła pracy zagraża w sposób bezpośredni życiu i zdrowiu pacjentów oraz bezpieczeństwu pracy i odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek.

 

- Na dwa ostatnie żądania zgodziliśmy się bez dyskusji. Jestem również zwolennikiem wynagradzania osób, które się dokształcają i podnoszą swoje kwalifikacje - mówi prezes Zarychta.

 

 

Trudno o porozumienie

 

Jak to możliwe, że przez dwa i pół prawie roku wciąż trwa spór, którego końca w zasadzie nie widać. Krzysztof Zarychta twierdzi, że pismo Związków trafiło na biurko prezesa Konrada Łukaszewskiego w połowie kwietnia 2015 roku. Aż do czasu rezygnacji z pełnienia funkcji w czerwcu 2016 roku nie zrobiono w temacie sporu z pracownikami nic. Nowy Prezes został powołany z dniem 1 października.

 

Temat powrócił wraz z kolejnym pismem związkowców, jakie skierowali już do nowego prezesa w marcu tego roku

 

- Mamy szczerą wolę, by problem rozwiązać na drodze negocjacji. Już w marcu przyjęliśmy z drobnymi modyfikacjami cztery z proponowanych postulatów. Obniżyliśmy nieco dodatek za uzyskanie stopnia naukowego licencjata i magistra do 100 i 200 zł. Odnośnie żądania szóstego wprowadziliśmy jedynie wyjątek dotyczące aktualnych ograniczeń wynikających posiadanych zasobów kadrowych. Chcieliśmy osiągnąć pewien kompromis w zakresie części postulatów a o  kolejnych dalej rozmawiać. Okazało się, że Związki Zawodowe podchodzą do sprawy w sposób bezwarunkowy, czyli wszystko albo nic. Nasze propozycje zostały odrzucone - tłumaczy Zarychta.

 

Prezes Tomaszowskie Centrum Zdrowia poprosił o udział w negocjacjach Starostę Mirosława Kuklińskiego, który niejako jednoosobowo reprezentuje w sprawach szpitala samorząd, będący właścicielem spółki.

 

Spotkanie z przedstawicielami Związków miało miejsce 19 maja. Przedstawiciele Związków Zawodowych argumentowali, że część pielęgniarek zostanie pokrzywdzona warunkami, jakie zaproponowano. Na nieznaczny wzrost wynagrodzenia mogą bowiem liczyć jedynie osoby posiadające wyższe wykształcenie. Tymczasem blisko 200 osób zatrudnionych w TCZ takie wykształcenia nie posiada ale ma za to 30 letni staż pracy.

 

- Kiedy na ostatnim naszym spotkaniu /związkowym przyp. red./ powiedziałyśmy, że bierzemy to i zamykamy spór zbiorowy, to spotkało się to z wielkim oburzeniem, że nie było nawet woli zorganizowania dna z pielęgniarką w Tomaszowie, gdzie zawsze były chętne - mówiła przewodnicząca Grażyna Rusek.

 

Starosta zaproponował zwiększenie dodatku stażowego o 5 procent dla każdego pracownika. To jednak Związku nie usatysfakcjonowało. Kolejne spotkanie odbyło się 12 lipca. Tym razem Starosta zaproponował Prezesowi aby przeznaczył dodatkowo 400 tysięcy złotych na podwyżki dla pielęgniarek

 

- Obliczyliśmy koszt samej podwyżki dodatku stażowego. Wynosi on pół miliona złotych. Związek tę propozycję odrzucił. Zaproponowaliśmy 400 tysięcy złotych, aby pielęgniarki same sobie dokonały podziału. Teraz czekamy na wejście w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia. Zrobiliśmy już kalkulacje. Wyszło nam pół miliona złotych. Wyszło nam więc w sumie 900 tysięcy. Należy pamiętać, że zysk za ubiegły rok to było 1,2 miliona złotych. Musimy więc myśleć o wszystkich grupach zawodowych, ale i o bieżących remontach i inwestycjach. Bardzo doceniam ciężką pracę i zaangażowanie pielęgniarek. Mam świadomość, że za swoje poświęcenie zarabiają stanowczo za mało. Jest to efekt braku regulacji płac od samego założenia spółki i nie jesteśmy w stanie w jeden rok naprawić te wszystkie zaległości płacowe. - tłumaczy Krzysztof Zarychta.

 

Prezes dodaje, że poza tymi propozycjami pielęgniarki dostaną też od 1 września pieniądze "ministerialne". To kwota 1.200 złotych na etat.

 

Sytuacja jest o tyle trudna, że na dzień dzisiejszy nikt nie wie jak będą finansowane szpitale będące w sieci. Ministerstwo opublikowało co prawda wzory, jednak obejmują one tak dużą liczbę zmiennych niezależnych od podmiotu finansowanego, że trudno powiedzieć, które placówki zyskają, a które stracą. W dodatku wzory obejmują także sporą uznaniowość organu finansującego. Zarówno Krzysztof Zarychta, jak i Sebastian Słomka są dobrej myśli, jednak ich optymizm ma charakter umiarkowany. 

 

 

 


 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.
Wybierz sposób wyświetlania:
liniowy
drzewo
+5 (5) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
xyz: Kiedyś przed świętami wszyscy pracownicy z wyłączeniem pielęgniarek, otrzymali pieniądze. Prezes uznał, że pielęgniarki mają od Zembali i to im wystarczy.
wtorek, 29 sierpnia 2017, godzina 15:00:39
+13 (15) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @5
dyr. ds.med.: Pani Ewo , Kukliński i Prezes niebawem będą konferencje zwoływać jak paczka z rękawiczkami przyjdzie. Dla smaczku dodam ,że konsorcium ,,pana słomki" co moiesiąc zwija 163 tys zł. Za czerwiec 245 tys. zł. Dodam tylko, że ta sprawa kiedyś ujrzy światło dzienne z wszystkimi dokumentami. Jeżeli Prezes mówi, że nie ma pieniędzy dla pielęgniarek, dodaje o Zembalowym-zostawiam to bez komentarza. PYTAM , GDZIE JEST KUCHTA, GDZIE JEST FLAMHOLC.
wtorek, 29 sierpnia 2017, godzina 11:58:32
+3 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Leon: http://www.fakt.pl/wydarzenia/...=onetsg_fb
- a może ktoś z rządzących skomentuje ten art. z Faktu i wyjaśni, że to nieprawda.
wtorek, 29 sierpnia 2017, godzina 11:13:45
+12 (12) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Ewa: Płakać się chce jak się czyta doniesienia na temat Tomaszowskiego Szpitala. Pielęgniarki w oficjalnej korespondencji piszą, że aktualna organizacja ich pracy zagraża zdrowiu i życiu pacjentów. Szpitalne inwestycje stanęły, blamaż przy ubieganiu się o środki UE. Prezes Szpitala po zakończeniu inwestycji za "grube" 70 tys. Zł, zwołuje lokalnych dygnitarzy na otwarcie z pompą . Czy o taką dobrą zmianę chodziło?
wtorek, 29 sierpnia 2017, godzina 09:08:01
+4 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @2
tomogr: licencjaty to pikuś, mgr sie robi
poniedziałek, 28 sierpnia 2017, godzina 23:46:18
+8 (12) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
analfabeta matematyczny: Panie Prezesie, nie ma żadnej uznaniowości. Wręcz przeciwnie, tylko matematyka i trochę umiejętności przewidywania. Ważna jest wiedza o możliwościach konkurencji. Ale Pan nie wiele wiesz na temat swojego szpitala. Jeszcze raz powtórzę TYLKO MATEMATYKA i wyciąganie wniosków. Na marginesie powiem ,,Panu" że zajmujesz się Pan wzorem dotyczącym przyszłego roku. natomiast na pierwszy okres rozliczenia wzór jest na poziomie pierwszej klasy podstawowej. Podpowiem Panu, wykonanie w punktach za 2015 rok mnożone przez 53 zł i dzielone przez 4. Pojąłeś Pan?
poniedziałek, 28 sierpnia 2017, godzina 21:00:02
+9 (9) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
krtg: Licencjaty tomaszowskich pielęgniarek to największe nieporozumienie polskiego szkolnictwa.
poniedziałek, 28 sierpnia 2017, godzina 18:45:12
+13 (19) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
xmen: Starosta , prezes niech podwijają rękawy i niech zasuwają a nie tylko stołki grzać i sok z ludzi wyciskać. Czasy niewoli mamy za sobą. Personel medyczny powinien się zebrać jednego dnia i powywozić co niektórych.
poniedziałek, 28 sierpnia 2017, godzina 12:47:59

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

^ do góry