nie pamiętasz hasła?
Dziś są imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

W poczuciu bezsilności

dodano: 2017-04-04 20:18:17, ostatnia aktualizacja: 2017-04-04 21:03:53

Rodzice dzieci w stosunku do których orzeczono tzw. konieczność wczesnego wspomagania twierdzą, że są niedoinformowani. Po opuszczeniu poradni specjalistycznej zostają pozostawieni samym sobie. Nie wiedzą do kogo się udać, z kim rozmawiać. Brakuje kompleksowej informacji, poradników, publikacji informujących o możliwościach skorzystania ze wsparcia. Jakoś sobie radzą w gąszczu instytucji i przepisów. Dla wielu jest to prawdziwa "droga przez mękę". Nic dziwnego, że czują się opuszczeni.
 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Polega ono na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.
 
Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Wsparciem objęta jest też rodzina dziecka.
 
 
Jeżeli rodzic obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinien zgłosić się do poradni psychologiczno - pedagogicznej, gdzie specjaliści dokonają obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) do zajęć w ramach wczesnego wspomagania. Tak więc niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest stosowna opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej. Z tym dokumentem rodzic powinien zgłosić się do placówki prowadzącej WWR. Tylko jak taką placówkę znaleźć.W tomaszowskiej poradni, która prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe trudno o jakąkolwiek informację na ten temat. 

 

- Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki realizują zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną (PPP). Uczniowi objętemu orzeczeniem specjalnym na podstawie orzeczenia PPP – dostosowuje się odpowiedni program wychowania przedszkolnego i programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka/ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka/ucznia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego - wyjaśnia dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, Halina Szczucińska

 

Ponadto w przedszkolach i szkołach podstawowych mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzące zajęcia bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.W Tomaszowie Mazowieckim wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zorganizowane jest w placówkach samorządowych: Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4. Dodatkowo w Przedszkolu numer 20 zorganizowany jest oddział integracyjny. W oddziale tym zatrudniony jest dodatkowo nauczyciel wspomagający. Dzieci z tego oddziału, które posiadają opinię PPP o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są nim objęte. Przedszkole nr 20 zatrudnia specjalistów: logopedę, oligofrenopedagoga, surdopedagoga, psychologa m.in. w celu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

 

Z przepisów prawa oświatowego wynika, że „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się w jednym podmiocie (przedszkolu), który ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii” (Przedszkole nr 20 ma takie możliwości).

 

- Gmina może zorganizować bezpłatne dowożenie dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju i jego opiekuna z miejsca zamieszkania dziecka do przedszkola/szkoły, w której to wspomaganie jest prowadzone lub dokonać zwrotu kosztów dowożenia dziecka - dodaje dyrektor Szczucińska

 

Wczesne wspomaganie w Tomaszowie Mazowieckim, poza wymienionymi wyżej placówkami samorządowymi realizują także: Przedszkole Promyczek ul.Żwirki i Wigury - 3 rodzaje terapii: logopedia w tym alternatywne metody komunikacji, pedagog, elementy integracji sensorycznej ( według informacji od rodziców - odpłatność miesięczna 50 zł); Wyspa Szkrabiw ul Św Antoniego 97 - rodzaje terapii: integracja sensoryczna, logopedia w tym alternatywne metody komunikacji, psycholog, pedagog; Raj-Landia II ul Lewa 10 - rodzaje terapii: terapia autyzmu, integracja sensoryczna, terapia TUS, dogoterapia, hipoterapia, logopeda, pedagog
 
Warto także dodać, że wczesne wspomaganie rozwoju dziecka można realizować równolegle w kilku placówkach. W Tomaszowie natomiast na tę chwilę brak jest miejsca w którym uzyskamy nieodpłatnie diagnozę Integracji Sensorycznej, ale istnieje możliwość uzyskania jej uczęszczając na zajęcia wczesnego wspomagania. 
 
Taka możliwość będzie od jesieni w naszym Ośrodku - mówi dyrektor Ośrodka Rehbilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Marta Niemczyk. - Jest natomiast możliwość nieodpłatnego korzystania z zajęć integracji sensorycznej, której pracownię uruchomiliśmy w ubiegłym roku. 
 

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     

 · 

   Punkt Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego przy ul. Słowackiego 4 zaprasza codziennie w godz. od 9.00 - 17.00 /sobota 9.00-13.00/. Realizujemy zlecenia finansowane przez NFZ     Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.
Wybierz sposób wyświetlania:
liniowy
drzewo
+2 (2) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Aneta: Orzeczenie jest a realizacji brak...a czas ucieka...Chory system. Takie dzieci wraz z rodzicami powinny być objęte z marszu odpowiednią opieką.
czwartek, 6 kwietnia 2017, godzina 11:53:32
+2 (8) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
T.M: Przedszkole 20 to przechowalnia dla dzieci, a nie placówka integracyjna, powinno się je zamknąć.
wtorek, 4 kwietnia 2017, godzina 22:59:15

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

^ do góry