Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 05:51
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Reklama

„Moje miasto”

Kolejna część opowieści Antoniego Malewskiego w cyklu "MOJE ZMARTWYCHWSTANIE".
„Moje miasto”

Miasto, w którym się urodziłem, chodziłem do przedszkola, szkół, przepracowałem całe życie (dziś jestem emerytem), w którym zachorowałem na nieuleczalny alkoholizm, w którym się rozpoczął mój proces zdrowienia z tej najbardziej śmiertelnej choroby – leży w przeuroczych dolinach trzech rzek, otoczone ze wszystkich stron świata, lasami iglastymi, mieszanymi i starym, kilkusetletnim liściastym drzewostanem.

Blisko dwustuletni Tomaszów Mazowiecki (założony w 1830r), od początku istnienia, nieustannie był związany z przemysłem włókienniczym, rozwijany przez osadników z Austrii, Niemiec, Włoch, Francji i oczywiście Żydów. Można powiedzieć, miejscowość nierozerwalnie spokrewniona z miastem Łódź. Jeden z satelitów polskiego Manchesteru, jak mawiano o Fabrycznym Mieście w II Rzeczpospolitej i w czasach PRL-u, w samym Centrum Polski.

Reymontowska, tomaszowska „ziemia obiecana”. Przed wojną miasto wielu narodowości, niczym biblijna wieża Babel: Polaków, Żydów, Niemców, Rosjan i innych mniejszości narodowych. Jak mawiali moi dziadkowie: Tomaszów był miastem wielkiej tolerancji.

To równocześnie miasto kilkudziesięciu dymiących kominów, codziennego „wycia” fabrycznych syren, budzących mieszkańców, informując ich (5.25, 5.50, 6.00, 13.25, 14.00, 21.25, 21.50, 22.00) o godzinach wyjścia ludzi do pracy, jej rozpoczęciu czy zakończeniu.

Moje rodzinne miasto, to miasto ulic, w większości brukowanych, drążonych rynsztoków. Przy tak zwanym deszczowym „oberwaniu chmury” nigdy godzinami na jezdniach, chodnikach nie widniały kałuże deszczówki, tak, jak ma to miejsce obecnie. Cała woda, o wartkim nurcie, spływała rynsztokami do pobliskich rzek.

Jako chłopiec mieszkający przy głównej ulicy miasta, przecinającej koryta trzech rzek, podczas padającego deszczu robiłem z braćmi papierowe okręty, a płynącą deszczówkę w rynsztokach, wykorzystywaliśmy jako rzekę, na której urządzaliśmy prawdziwe regaty.  

Tomaszów to także miasto dziesiątek dorożek, którymi zamiast taxi, mieszkańcy przemieszczali się do odległych dzielnic, parków, wsi, "centrów handlowych", na wypoczynek, do pracy, do pobliskich lasów czy nad brzegi rzek z plażami, fabrycznego stawu, wykorzystując ich wody do słonecznych kąpieli.

Robotnicza brać stanowiła przeważającą większość społeczeństwa, która (jak to widzę dziś) miała duży wpływ na moją psychofizyczną konstrukcję. W mieście istniały trzy kina, które mieszkańcom zapewniały jedyną rozrywkę. Do jednego z nich przyjeżdżały teatry z Łodzi czy Warszawy. Wystawiały raz w tygodniu teatralne sztuki.

Trzy knajpy „zabezpieczały” naszym mieszkańcom tak zwany czas wolny. Istniały dwa sportowe kluby, w których dominowała piłka nożna, lekkoatletyka i boks. W każdej dzielnicy miasta, przy zakładach przemysłowych, istniały w latach 40/50/60-tych minionego wieku, przyzakładowe świetlice, w których za mojego dzieciństwa tętniło kulturalnym życiem 

A ja miasto swoje wolę! Jego bród i dym szczęściem

mi są i rozkoszą! Kocham twych ulic szarzyznę mdłą.

Najdroższe miasto na świecie

To one zabezpieczały, nie tylko młodzieży, czas wolny. W nich rozpowszechniała się, nie tylko lokalna KULTURA, pisana z dużych i małych liter. Większość czasu moje pokolenie spędzało właśnie w tego rodzaju przyzakładowych świetlicach. Tu kwitło życie intelektualne, rozrywkowe całego, dzielnicowego, mojego pokolenia. Kwitła tu również subkultura młodych - nie zawsze zgodna z obowiązującym prawem. Tu następował przedwczesny kontakt młodego człowieka z paleniem tytoniu czy pierwsze inicjacje alkoholowe.

Dzisiaj się zastanawiam czy fabryczne świetlice bezpośrednio nie miały wpływu na ukształtowanie mojego IMAGE? Możliwe, że tak, ale również obiektywnie stwierdzam, skrupulatnie rewidując przyjętą ocenę, że ciągle odkrywam w sobie, wraz z czasu upływem, inne czynniki (oczywiście za sprawą aaowskich mityngów), które jak mówi polskie przysłowie „oliwa na powierzchnię wypływa ale zawsze sprawiedliwie”.

Apokalipsa - odsłonięcie, zdjęcie zasłony, objawienie. Od odsłaniać, ujawniać, przewidzieć – w terminologii judaistycznej i chrześcijańskiej literatury religijnej (również wynaturzone zło), to opis szczególnego rodzaju proroctwa, dotyczącego tego, co ma się wydarzyć w dniach ostatecznych, przekazywanego przez Boga (w przypadku Wspólnoty AA – Siły Wyższej) wybranemu prorokowi (przewodnikowi grupy).

Badania historyczne wskazują, że zwyczaj pisania apokalips powstał wśród zhellenizowanych Żydów, a następnie rozpowszechniał się także wśród chrześcijan. Współczesna apokalipsa to świat po alternatywnej eksplozji bomby atomowej. Dla nas, alkoholików, to świat wizji zakończonej śmiercionośnym, alkoholowym zanikiem mózgu, nieuniknioną psychozą (zespół) Korsakowa, prowadzącą wprost do nieuniknionej, bezwzględnej agonii, utraty życia.

ALKOHOLIK – to osoba, która zatraciła kontrolę i swobodę działania w trzech dziedzinach życia: praca, odpoczynek, sen.


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Figo-fago 12.04.2021 22:15
Tolo: ciągle zbiera się Tobie na te różne retrospekcje, jednak zawsze z dodatkiem tego AA. Sentyment do naszego grajdołu i AA, to zupełnie dwie różne bajki. Jednak, może nie należy się Tobie dziwić. Ile razy ja wspominam: ten "tramwaj" (kufla nie wolno było wypuszczać z ręki), tę "Tomaszowiankę" (meduza + seta), "Fikołek" na Spalskiej (obecnej), sklep od trzynastej na dołku na Wojska Polskiego, pewien magazyn w pewnej firmie, itd., itp. To wszystko, to też było "Nasze miasto".

41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 4 września br. ulicami miasta Tomaszowa Mazowieckiego po raz 41. zostanie przeprowadzony bieg im. Bronisława Malinowskiego. Uczestnicy zawodów będą rywalizować podczas Biegu Głównego na dystansie 10 km.Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Bronisława Malinowskiego - wybitnego sportowca, reprezentanta Polski, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972), Montrealu (1976) i Moskwie (1980). Zawody będą również popularyzować bieganie jako powszechnie dostępną formę rekreacji oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.Start i meta zostaną przeprowadzone na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.Program wydarzenia:• 8 - 8.45 – Przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów i kart startowych w biurze zawodów;• 9 - Otwarcie• 9.10 – Bieg Rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej;• 9.25 – Quiz z nagrodami;• 9.40 – Bieg Główny;• Dekoracja – po zakończeniu biegu.Uczestnictwo:Bieg Rekreacyjny: - w biegu mogą uczestniczyć osoby bez ograniczeń wiekowych.- wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu są zobowiązani do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa (dostępna także w biurze zawodów).- podpisując deklarację, uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu i że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.- za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.- każdy uczestnik powinien posiadać kartę startową.Bieg Główny na 10 km – każdy uczestnik musi posiadać ubiór sportowy, czytelnie wypełnioną kartę startową lub numer startowy oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Udział w Biegu tylko dla zawodników od 16 roku życia (posiadających zgodę rodzica/opiekuna prawnego). W Biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.Zgłoszenia: - w Biegu Rekreacyjnym zgłoszenia uczestników oraz wpłaty należy dokonać w dniu imprezy w biurze zawodów (nie na konto organizatora). Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmowane będą do godz. 8:30. Opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania listy zawodników oraz wymaganych do biegu deklaracji.- zgłoszenia do Biegu Głównego na dystansie 10 km przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 31 sierpnia 2022 roku. - wpisowe należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.- zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą również w dniu imprezy w godz. 800 – 845 (w przypadku wolnych miejsc do określonego limitu) w biurze zawodów.UWAGA! Wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 10 km muszą zgłosić się do biura zawodów w celu weryfikacji i pobrania numeru startowego. Zawodnik podczas weryfikacji powinien posiadać dowód tożsamości.LIMIT zgłoszeń w biegu na 10 km – 300 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 15 sierpnia 2022 roku organizator może zwiększyć limit. O limicie zgłoszeń do biegu decydują dokonane wpłaty na konto organizatora.Wpisowe: - uczestnicy Biegu Rekreacyjnego – 5 zł płatne w dniu zawodów przy zapisach,- uczestnicy Biegu Głównego – 60 zł przy wpłacie dokonanej do 31 sierpnia 2022 roku. W dniu zawodów 80 zł.Klasyfikacja: w Biegu Rekreacyjnym nie będzie prowadzona klasyfikacja.W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:• kobiety i mężczyźni 16-19 lat;• kobiety i mężczyźni 20-29 lat;• kobiety i mężczyźni 30-39 lat;• kobiety i mężczyźni 40-49 lat;• kobiety i mężczyźni 50-59 lat;• kobiety i mężczyźni 60 lat i powyżej.Nagrody i wyróżnienia: Bieg Główny - wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy;- zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i bony upominkowe:1. w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I, II, III miejsce;2. w klasyfikacji generalnej kobiet: I, II, III miejsce;3. w klasyfikacji najlepszy mężczyzna mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce;4. w klasyfikacji najlepsza kobieta mieszkanka Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce.• Zawodnicy, którzy zajmą I, II i III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i dyplomy.• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz będą mieć możliwość wydrukowania dyplomu.• Najstarszy uczestnik i uczestniczka, który ukończyli bieg otrzymują bony upominkowe i dyplomy.Bieg rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej z okazji 55. rocznicy śmierci twórczyni pedagogiki specjalnej, która w swojej pracy kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Przez całe życie zawodowe walczyła o to, by zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki do rozwoju. Zakładała szkoły specjalne i kształciła nauczycieli. Z okazji jubileuszu stulecia utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, którego założycielką i patronką jest Maria Grzegorzewska, Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają dyplomy. Wśród nich przeprowadzony zostanie quiz z nagrodami (nagroda główna – rower).We wszystkich sprawach dotyczących imprezy prosimy kontaktować się z biurem głównego organizatora, które mieści się w Tomaszowie Mazowieckim:Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl”, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 81 tel. 512 993 041 e-mail: [email protected] 41. Ogólnopolskiego Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego oraz trasa Biegu Głównego w załącznikach.Data rozpoczęcia wydarzenia: 04.09.2022 09:00 – Data zakończenia wydarzenia: 04.09.2022 17:00
6. Love Polish Jazz Festival 6. Love Polish Jazz Festival Ewa Bem, Richard Bona, Dorota Miśkiewicz i Henryk Miśkiewicz oraz TM Brass Orchestra wystąpią podczas tegorocznej edycji Love Polish Jazz Festivalu w Tomaszowie Mazowieckim. Koncerty festiwalowe odbędą się 17-18 września w Arenie Lodowej, a poprzedzą je wokalno-instrumentalne warsztaty jazzowe z udziałem znanych muzyków zorganizowane w Miejskim Centrum Kultury oraz jam session w klubie festiwalowym. Partnerem Głównym festiwalu jest PKN ORLEN.Love Polish Jazz Festival to unikalny w skali kraju festiwal jazzowych gwiazd nakierowany na najwybitniejsze osiągnięcia polskiego jazzu. Jest największą imprezą muzyczną Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim oraz największym festiwalem jazzowym w mieście i w regionie. Celem wydarzenia z jednej strony jest tworzenie nowych wartości w kulturze poprzez twórczą konfrontację wizji współczesnych muzyków polskich i zagranicznych w odniesieniu do polskiej klasyki jazzowej, zaś z drugiej prezentacja wielkich, często zapomnianych dzieł – największych osiągnięć „polskiej szkoły jazzu”.Program 6. Love Polish Jazz Festival14-16.09.2022 r. - warsztaty jazzowe, Miejskie Centrum Kultury Tkacz, ul. Niebrowska 50Prowadzący:Dorota Miśkiewicz - wokalAdam Wendt - instrumenty dętePrzemysław Raminiak - fortepianKrzysztof „Puma” Piasecki - gitaraTomasz Grabowy - gitara basowaMarcin Jahr - perkusja15-17.09.2022 r. - wieczorne koncerty w klubie festiwalowym - Galeria Sztuki Arkady, ul. Rzeźnicza 4Koncerty festiwalowe, Arena Lodowa, ul. Strzelecka 24/2617.09.2022 r., godz. 18 - Dorota Miśkiewicz & Henryk Miśkiewicz + trio jazzowe. Projekt: „Nasza miłość”17.09.2022 r., godz. 20 - Richard Bona. Projekt:  „Richard Bona - Alfredo Rodriguez Band”18.09.2022 r., godz. 18 - TM Brass Orchestra wraz z wykładowcami i uczestnikami warsztatów jazzowych. Projekt: „Polskie i światowe standardy jazzowe”18.09.2022 r., g. 20 - Ewa Bem. Projekt: „Ewa Bem - The Best”Warsztaty jazzowe Bezpłatne warsztaty jazzowe dla osób powyżej 13. roku życia odbędą się w MCK Tkacz w dniach 14–16 września. Organizatorzy zaprosili wybitnych artystów, którzy podzielą się z uczestnikami swoją unikalną wiedzą i doświadczeniem muzycznym. Zajęcia wokalne poprowadzi Dorota Miśkiewicz. Technikę gry i improwizacji jazzowej na saksofonie i innych instrumentach dętych zaprezentuje Adam Wendt. Marcin Jahr przekaże swoją wiedzę na temat perkusji jazzowej, zaś Przemysław Raminiak zdradzi, jak robić aranżacje jazzowe na fortepian. Młodzi gitarzyści będą mogli skorzystać z wiedzy wirtuozów gitary Krzysztofa „Pumy” Piaseckiego oraz Tomasza Grabowego.Każdego dnia po zajęciach Galeria Sztuki Arkady zamieni się w klub festiwalowy, w którym uczestnicy warsztatów wystąpią na jednej scenie z wykładowcami. Rozpoczęcie koncertów – godz. 19.30.Sprzedaż biletówBilety na 6. Love Polish Jazz Festival dostępne są na biletyna.pl,a także stacjonarnie:- w Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, - w Skansenie Rzeki Pilicy, ul. A.F. Modrzewskiego 9/11, - PTT Groty Nagórzyckie, ul. Pod Grotami 2/6- Informacji Turystycznej, pl. Kościuszki 29.Organizator LPJF - Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie MazowieckimPartner Główny 6. LPJF - PKN ORLEN  Data rozpoczęcia wydarzenia: 14.09.2022 00:00 – Data zakończenia wydarzenia: 18.09.2022 20:00
ReklamaSklep Medyczny Tomaszów Maz.
Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: EdekTreść komentarza: Gdzie był rosomak bo nie widziałem?Data dodania komentarza: 14.08.2022, 18:02Źródło komentarza: Kolejna rocznica Cudu nad Wisłą także w Tomaszowie. Świętowali kawalerzyściAutor komentarza: Mieszkaniec ttbsTreść komentarza: To nasze dzieci mają założyć stryczek w postaci kredytu na mieszkanie, a tu łaskawy radny rozdalby uchodźcom. Z całym szacunkiem ani w Anglii ani w Niemczech ani w innym kraju nikt nie dawał Polakom mieszkań nawet za czasów gdy emigrowali w czasach stanu wojennego. Szybciej nas wykorzystywano jako tania siłę roboczą. Lekarze na zmywak, artyści również, plebs do prac rolnych lub wycierać. .., Wojna coś strasznego i okropnego ale nie dajcie się zwariować, Irak dużo pomagamyData dodania komentarza: 14.08.2022, 12:02Źródło komentarza: Pomysł tomaszowskiego radnego: uchodźcy do pustostanów Autor komentarza: WuPeTreść komentarza: A jak zgłosić i komu potrzebę posiadania takiej opaski? Seniorzy z Tomaszowia z którymi rozmawiałem nie słyszeli o takiej akcji. Czy to nie przypadkiem tzw. ,,prywata" za publiczne pieniądze?Data dodania komentarza: 14.08.2022, 10:42Źródło komentarza: Kolejne opaski bezpieczeństwa trafiły do seniorówAutor komentarza: amsTreść komentarza: Nie widziałam żadnej informacji o tym, że seniorzy mogą zgłaszać potrzebę posiadania takiej opaski, a systematycznie czytam ten portal, stronę urzędu i lokalną gazetę.Data dodania komentarza: 13.08.2022, 21:03Źródło komentarza: Kolejne opaski bezpieczeństwa trafiły do seniorówAutor komentarza: „z głową”Treść komentarza: Aktywizować się – ćwiczyć, relaksować w zorganizowanych grupach będą się tomaszowianie i tomaszowianki z prywatnego kapitału, z indywidualnych funduszy emerytalnych? Prawda? Bo chyba nie z deklaratywnie znienawidzonego ZUSu czy dotowanych programów rządowych?Data dodania komentarza: 13.08.2022, 12:47Źródło komentarza: Przemysły Czasu Wolnego szansą na rozwój miastaAutor komentarza: ofkorsTreść komentarza: co się z tymi pieniędzmi dzieje, płacimy 9 % od naszych dochodów ( oprócz rolników ), to są miliardy miesięcznie.Data dodania komentarza: 12.08.2022, 19:57Źródło komentarza: Tomaszowskie Centrum Zdrowia nie ma pieniędzy na podwyżki
Reklama
Reklama
Reklama
a