Zgloś swój pomysł! Zmieniaj miasto!

 • 30.08.2020, 16:03 (aktualizacja 03.09.2020, 10:45)
 • redakcja
Zgloś swój pomysł! Zmieniaj miasto!
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji pomysłów/przedsięwzięć do dokumentów strategicznych w ramach programu Rozwój Lokalny do przygotowywanego przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki projektu, w którym możemy wywalczyć do 40 mln zł dofinansowania. Zebrane propozycje będą stanowiły podstawę do opracowania listy przedsięwzięć, odpowiadających na zdiagnozowane problemy naszej społeczności.

Zgłoszenia mogą mieć charakter inwestycyjny oraz społeczny, mogą też stanowić przedsięwzięcie mieszane, tj. zawierające zarówno aspekt miękki jak i inwestycyjny. Ważne jest także, aby wpisywał się w katalog przedsięwzięć zgodny z regulaminem naboru w ramach programu Rozwój Lokalny – do pobrania poniżej.

Celem konsultacji jest zebranie propozycji pomysłów/przedsięwzięć, które przyczynią się do wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej, wpłyną na podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców naszego miasta.

W konsultacjach mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy (osoby indywidualne), jak i instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiębiorcy.

Zgłoszenia propozycji pomysłów/przedsięwzięć należy dokonywać na załączonej karcie do 4 września 2020 r. Karty pomysłu dostępne są również w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Klimatu Urzędu Miasta, ul. P.O.W. 10/16, budynek C, pokój 10, I piętro, w Kancelarii Ogólnej (główny budynek Urzędu Miasta, parter).

Karty pomysłu będą poddane ocenie zgodnie z obowiązującymi kryteriami.

Wypełnione formularze można składać w następujący sposób:

 1. w wersji papierowej w następujących punktach Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.
  ul. POW 10/16:
  – w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Klimatu, budynek C, I piętro, pokój nr 10,
  – w Kancelarii Ogólnej, budynek główny, parter,
 2. w wersji elektronicznej przesyłając skan wypełnionej ankiety na adres e-mail: [email protected]

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W. 10/16, budynek C, pokój 10, I piętro, tel. 44 724 23 11 w. 559, e-mail: [email protected].

W celu zdefiniowania głównych wyzwań rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego przeprowadzono szereg badań. Oparto się na wiedzy ilościowej i jakościowej. Bazowano na wiedzy ekspertów, lokalnych liderów i mieszkańców. W konsekwencji prac badawczych opracowano charakterystykę miasta pod kątem jego uwarunkowań rozwojowych. Ustalenia diagnostyczne i analityczne zostały przedstawione w postaci drzew problemów, które z kolei stanowiły podstawę do wypracowania wizji i misji miasta, a w dalszej kolejności celów strategicznych.

Oto efekt pracy warsztatowej:

Za główny problem ograniczający rozwój miasta uznano niski poziom wykorzystania kapitału społecznego i terytorialnego Tomaszowa Mazowieckiego.

Z przeprowadzonej charakterystyki miasta pod kątem uwarunkowań demograficznych, środowiskowych, społeczno-gospodarczych i geograficznych wynika, że Tomaszów Mazowiecki posiada bogate zasoby i produkty, ale nie potrafi w pełni wykorzystać ich potencjału. Użyte w głównym problemie sformułowanie „kapitał terytorialny” ma charakter dynamiczny i stanowi pewne powiązania obejmujące zarówno procesy, jak i zasoby. Należy zatem odczytywać je nie tylko w kontekście potencjału miasta, ale również potencjału najbliższych gmin (weźmy np. pod uwagę Spałę – przecież nie musi ona stanowić dla Tomaszowa konkurencji, a raczej ogniwo do zbudowania kompleksowej oferty).

Kapitału terytorialnego należy doszukiwać się w zasobach przyrodniczych, obiektach infrastrukturalnych, ciągle rewitalizowanej przestrzeni miejskiej, lokalizacji, komunikacji i oczywiście w samych mieszkańcach. Stąd wykreowana taka, a nie inna wizja…

Wizja miasta Tomaszowa Mazowieckiego:

„ARENA AKTYWNOŚCI, ARENA MOŻLIWOŚCI”

Uzasadnienie definicji wizji:

Użyta w wizji miasta „ARENA” nawiązuje zarówno do najbardziej rozpoznawalnego obiektu miejskiego (zgodnie z wynikami ankiet), ale też ma znaczenie terytorialne. Jednocześnie budzi poczucie zwycięstwa, ale także siły w dążeniu do celu.

Arena aktywności, ponieważ ‒ jak wynika z przeprowadzonych badań ‒ dla mieszkańców bardzo ważna jest wysoka jakość życia. Ludzie chcą żyć komfortowo. Gwarancja wysokiej jakości życia to przede wszystkim dostęp do aktywności, ale nie tylko w rozumieniu spędzania czasu wolnego. Chodzi przede wszystkim o aktywność społeczną, zawodową, edukacyjną czy też kulturalną.

Arena możliwości, ponieważ miasto ma dawać przestrzeń do rozwoju wielowymiarowego, czyli w każdej aktywności życia.

Dążenie do osiągnięcia wizji ma się odbywać poprzez następujące cele.

Cele strategiczne do Planu Rozwoju Lokalnego:

 1. Łączy nas aktywność‒ poprawa jakości życia w Tomaszowie Mazowieckim ‒ rozwój aktywności społecznej, gospodarczej, kulturowej i sportowo-rekreacyjnej.
 2. Stawiamy na zdrowie – zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych, poprawa jakości środowiska oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
 3. Silne więzi, silne społeczeństwo – wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego.

Proponowane pomysły/przedsięwzięcia powinny być odpowiedzią na wyznaczone cele strategiczne. Zachęcamy do aktywnego udziału w tworzeniu nowej ścieżki rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego.

Więcej informacji: https://rozwoj.tomaszow-maz.pl/pomysly-na-rozwoj-miasta-zglos-projekt/

redakcja_

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (12)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

ECC
ECC 01.09.2020, 23:10
WYREMONTOWAĆ TAME, BO JEST WIZYTÓWKĄ, A WIEJE PRL-EM, NAWET BARIERKI JAK WYMIENICIE TO BĘDZIE DOBRZE
69
69 01.09.2020, 09:07
1. dobudować więcej budynków z WC na przystani bo mało - jeszcze trzeci zestaw by się przydał tak jakby się któryś zatkał
2. więcej ścieżek - deptaków i promenad w technologii sypanego żwirku - super sprawa jak Ci się kamienie wbijają pomiędzy palce w sandałach - cóż za uczucie (bulwary, przystań itd.)
3. może poprawić nową ulicę Szopena po Skansce bo nie ma komu usterek/zapadlisk na gwarancji zgłosić a zabezpieczenie należytego wykonania przecież jest
4. więcej słupków przy przystankach żeby informacja pasażerska była widoczniejsza (Społem, Kaufland, Tomasz itd.)
5. Więcej WC w parku Rodego (ludzie chodzą do WC a psy ***ą gdzie popadnie)
6. Więcej betonu w centrum
7. może jeszcze jedna modernizacja areny lodowej np. dachu albo instalacji
8. więcej urzędników żebyśmy czuli się zaopiekowani szczególnie w starostwie
9. więcej zjazdów na powiatówkach klasy Z
10. więcej ślepych ścieżek rowerowych
11. zakaz palenia w piecach dla najbiedniejszych niech siedzą w zimnie
12. zakaz handlu wszędzie - handel tylko w dyskontach i galeriach, zlikwidować targowisko
13. dopłaty do wyjazdu z miasta tym większe im dłuższy wyjazd
14. więcej ukraińców w TTBS
15. wiceprezes do TCZ
16. więcej szkół katolickich albo przekształcić istniejące
17. kapelan w każdym urzędzie
18. dopłata do emerytury dla każdego urzędnika
19. zatrudnić powiatowych i miejskich koordynatorów - pełnomocników ds rodziny, samotnych matek, równości, tolerancji, wychowania w duchu nauki kościoła, starców i dzieci, utrudzonych bytem codziennym, kobiet, dzieci, samotnych, księży oskarżonych o ... , walki z dyskryminacją, niepełnosprawnych, smogu, dziur w drogach, zieleni o właśnie zieleń najważniejsza.
varan
varan 31.08.2020, 18:58
"Cele strategiczne do Planu Rozwoju Lokalnego:

Łączy nas aktywność‒ poprawa jakości życia w Tomaszowie Mazowieckim ‒ rozwój aktywności społecznej, gospodarczej, kulturowej i sportowo-rekreacyjnej."
Z pewnością podniesienie opłat za korzystanie z boiska o 1000 % UKS Pilica, o czym bodaj tydzień temu portal informował, pogonienie klubu kajakowego z przystani, czy siatkarskiego Dargfilu z miasta zdecydowanie wpłyną na rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej ;)

Moja propozycja, na początek:
Zakup około 10 taczek, w celu wywiezienia obecnej władzy.


Ajdejano
Ajdejano 31.08.2020, 18:51
Zastanawiam się (chociaż domyślam się), kto mógł wyciąć mój ostatni wpis w tym temacie, Panie Mariuszu.....
Do ajdejano
Do ajdejano 01.09.2020, 11:47
Ktoś wysłuchał naszych próśb!
nowa
nowa 31.08.2020, 13:16
za pomysły się płaci
Dżenkałski
Dżenkałski 31.08.2020, 06:41
Może obok Areny wybudować nowoczesny tor żużlowy albo jakiś Aqua Park ...
logicznie myślący
logicznie myślący 31.08.2020, 12:50
Dowiercono się do wód geotermalnych i powinny powstać Termy. Ale nic nie będzie bo koronawirus drenuje kasę, nadchodzi wielka bieda!
Ruch Oporu
Ruch Oporu 30.08.2020, 23:56
Same ludzie upośledzeni tym miastem rządzą niestety, większość to ma PRL na językach idźcie na emerytury! Reszta się zajmie tematem a jak będzie na nie to pomyślimy !!!!!!
Tom
Tom 30.08.2020, 18:02
Władza powinna wiedziec najlepiej na czym na polegać rozwój i jak go realizować. Za to ma płacone a nie za robienie plebiscytów.
Wujek
Wujek 30.08.2020, 20:56
To może zmienić władzę i prezydenta taka jest koncepcja haha
Zbyszek
Zbyszek 30.08.2020, 17:35
Najlepszy pomysł to pakuj się i wyjeżdżaj jak najdalej od tego PiSowskiego miasta, wszędzie dobrze ale w Tomaszowie najgorzej.

Pozostałe