Powiat pomaga, jak może

  • 01.03.2021, 11:37 (aktualizacja 01.03.2021, 12:56)
  • redakcja
Powiat pomaga, jak może
Ustawa o pomocy społecznej zapewnia wsparcie dla podopiecznych pieczy zastępczej, którzy opuszczają placówki i wchodzą w dorosłe życie. W okresie 2015 - 2020 wsparciem przez tomaszowski samorząd powiatowy zastało objętych pełnoletnich 240 wychowanków. Jak na średniej wielkości powiat jest to liczba niemała. Na wsparcie składała się zarówno pomoc pieniężna, jak i niepieniężna.

Pomoc pieniężną otrzymuje co miesiąc każdy podopieczny przez okres od złożenia wniosku do ukończenia nauki nie dłużej jednak niż do ukończenia 25-go roku życia. Obecna miesięczna wysokość tego świadczenia to 526 zł. Powiat tomaszowski jednakże od 2016 r. udziela dodatkowego, ponadstandardowego wsparcia tej części wychowanków, która kontynuuje naukę na poziomie wyższym, w ramach lokalnego projektu „Przez studia do integracji". Osoby uczestniczące w nim otrzymują świadczenie o 40% lub 60% wyższe. Do końca ub. roku w projekcie wzięło udział 37 osób. 15 z 17 osób zakończyło naukę z powodzeniem.

Ponadto każde z podopiecznych otrzymuje dwa jednorazowe świadczenia: pomoc na zagospodarowanie w nowym miejscu zamieszkania (może być w zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej) oraz pomoc na usamodzielnienie, na zakończenie procesu usamodzielnienia. Wysokości tych świadczeń uzależnione są od długości okresu pobytu w pieczy oraz od rodzaju pieczy i wahają się od 1577 zł. + 1735 zł. do 3154 zł. + 6939 zł. Całość wsparcia, o którym mowa jest zadaniem własnym powiatu, a więc finansowanym z środków własnych powiatu.

Nie są t zbyt duże kwoty, szczególnie, kiedy trzeba wyremontować nawet najmniejsze mieszkanko, kupić tapczan, czy proste meble i urządzenia gospodarstwa domowego.

Nie wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej radzą sobie z wchodzeniem w dorosłość. Dlatego powiat zapewnia im innego rodzaju pomoc w formie niepieniężnej. Polega ona głównie na zapewnieniu poradnictwa i doradztwa psychologicznego i pedagogicznego oraz prawnego.

Wsparcie takie zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ponadto, pracownicy socjalni PCPR na bieżąco wspierają podopiecznych w załatwianiu różnych spraw w innych instytucjach m.in. poprzez pomoc w redagowaniu pism i wniosków, wystąpienia wspierające działania podejmowane przez wychowanków, np. przy ubieganiu się o przydział mieszkania, w których to wystąpieniach przedstawia się i uzasadnia szczególnie trudną sytuację tych osób.

Istotnym działaniem na rzecz tej grupy młodych osób jest realizacja projektu „Przez mieszkanie chronione do integracji" podjęta w 2018 r. W ramach projektu wychowankowie mogą otrzymać miejsce w mieszkaniu chronionym, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, na czas pomiędzy opuszczeniem pieczy zastępczej a uzyskaniem własnego mieszkania, nie dłużej jednak niż na okres 2 lat.

Tomaszowski PCPR prowadziło dotąd 2 mieszkania chronione z 4 miejscami, a od początku br. 3 mieszkania z 5 miejscami. Do końca ub. roku z tej formy wsparcia skorzystało 7 osób.

redakcja_

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe