Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa?

  • 23.06.2022, 12:00
  • redakcja
Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa?
Tajemnica przedsiębiorstwa stanowi bardzo ważne dane i informacje mające wpływ na losy firmy. Skoro są tak istotne to warto odpowiednio je chronić. W jaki sposób można to zrobić?

Tajemnica przedsiębiorstwa - dlaczego jest tak ważna?

Tajemnica przedsiębiorstwa to różnego rodzaju dane i informacje, które mają jakąkolwiek wartość gospodarczą, a ich umiejętne wykorzystanie pozwala na zarobek. Zgodnie z definicją zawartą w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, aby informacja mogła zostać uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa musi spełniać następujące warunki:

  • być informacją techniczną, technologiczną, organizacyjną lub inną posiadającą wartością gospodarczą,
  • nie być powszechnie znana i nie być dostępna dla osób, które zajmują się danym rodzajem informacji,
  • przedsiębiorca musi dokonywać starań, by zachować poufność tej informacji.

Tajemnica przedsiębiorstwa jest bardzo ważna, ponieważ jej posiadanie i wykorzystywanie pozwala na zarobek. Gdyby ktoś wykradł tajemnicę przedsiębiorstwa, np. przepis na jakieś danie, mógłby ją wykorzystać w swojej firmie, przez co przedsiębiorstwo, które jest autorem przepisu odniosłoby straty i zyskało na rynku konkurencyjną firmę. Biorąc pod uwagę ważność danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie powinno nikogo dziwić, że, co potwierdzi niejeden adwokat, do sądu wpływa mnóstwo spraw dotyczących ujawnienia poufnych danych. Take występki są zresztą surowo karane. Adwokat podkreśla, że za złamanie tajemnicy przedsiębiorstwa poszkodowany może domagać się od winnego nawet kilkuset tysięcy złotych kary lub zadośćuczynienia. Wszystko zależy od zapisów widniejących w umowie zawartej między stronami. Oprócz tego, poszkodowany może żądać od osoby, która dopuściła się naruszenia usunięcia skutków niedozwolonych działań, naprawienia wyrządzonej szkody lub wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Tajemnica przedsiębiorstwa - sposoby ochrony

Obowiązek ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przez znajduje się w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w samej definicji pojęcia tajemnica przedsiębiorstwa. Mowa tam o ,,działaniach z zachowaniem należytej staranności", jednak nie są one szczegółowo opisane. W związku z tym przedsiębiorcy mają dowolność w zakresie metod ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. W praktyce, działania te można podzielić na cztery rodzaje:

  • Działania prawne

Do działań prawnych zaliczyć można zaliczyć stosowanie różnego rodzaju umów o zachowaniu poufności lub klauzul mówiących o poufności umieszczanych w umowach głównych. Zobowiązanie do poufności może zostać nałożone na partnerów biznesowych, pracowników, zleceniobiorców lub praktykantów. W umowie należy dokładnie określić jakie informację są tajemnicą przedsiębiorstwa, ponieważ może ułatwić to rozstrzygnięcie ewentualnych konfliktów. Taka umowa lub zapis powinien również określać kary, odszkodowania lub konsekwencje w przypadku złamania przez stronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Co ważne, umowa nie tylko zobowiązuje pracownika do zachowania tajemnicy, ale również do tego, aby dbał on, żeby posiadane przez niego dane były odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą przez osoby trzecie.

  • Działania informatyczne

Działania informatyczne polegają na dbaniu o zabezpieczenia systemów i oprogramowania firmowego pod kątem różnego rodzaju cyberataków. Oprócz tego, o bezpieczeństwo danych można zadbać stosując różnego rodzaju programy szyfrujące, indywidualne hasła czy programy antywirusowe.

  • Działania organizacyjne

W działaniach organizacyjnych głównie chodzi o to, aby dokładnie rozplanować jakie osoby mają dostęp do jakich informacji. Nie wszyscy muszą, a nawet nie powinni mieć bowiem dostępu do folderów z danymi kadrowymi czy rozliczeniowymi. Najlepiej jeśli każdy ma dostęp tylko do tych informacji, które są mu potrzebne do wykonania swojej pracy.

  • Działania fizyczne

Działania fizyczne to nic innego jak określone zasady postępowania np. z dokumentacją firmową czy miejscem wykonywania pracy. Są to ustalenia, które nakazują pracownikom przechowywanie ważnych dokumentów w sejfach, stosowanie koszulek do kartek, które uniemożliwiają odczytanie treści czy nie zostawiania papierów na biurkach po pracy.

redakcja_

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe