Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Środa, 10 sierpnia 2022 19:20
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Reklama

Bieg przez płotki

Andrzej Sibiński odczytując stanowisko tomaszowskiego środowiska kupieckiego rozpoczął część obrad dotyczącą lokalizacji Centrum Handlowego przy ulicy Barlickiego.
Bieg przez płotki

 

Przedstawiciel kupców w swoim wystąpieniu przypomniał decyzję o warunkach zabudowy, jaką kilka miesięcy temu wydał Urząd Miasta, a która została „z urzędu” uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (Cenię sobie niezależność -  Tydzień z prezydentem cz. 1).

 

- Decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa – mówił Sibiński. – Widać komuś bardzo w mieście zależy, by ten obiekt powstał. Naszym zdaniem również projekt studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie był dostatecznie przedstawiony radnym, ponieważ nie da się tego zrobić w 2 godziny. Obiekt, który powstanie, najprawdopodobniej zrujnuje cały handel w mieście. Już dzisiaj większość firm handlowych w naszym mieście balansuje na granicy opłacalności -  przekonywał.

 

Zdaniem kupców, urzędnicy miejscy wprowadzają w błąd nie tylko mieszkańców miasta ale i radnych.

 

- Dlaczego w tej sprawie obowiązuje tutaj dyscyplina partyjna – ciągnął dalej Sibiński. – Dlaczego radni nie mogą głosować zgodnie z własnym sumieniem? – pytał.

 

Wystąpienie przedstawiciela kupców przerwał przewodniczący Zenon Łaski – Panie Andrzeju, miało to być wystąpienie w sprawie projektów uchwał a nie wiec polityczny – pouczał.

 

Wywołało to burzliwą reakcję kupców – Co to ma znaczyć – wołali.

 

- Panie przewodniczący starałem się odnieść tylko do tego, co zaobserwowałem dzisiaj na Sali – bronił się Sibiński. – Rozmawialiśmy wcześniej z radnymi i oni podzielali nasze poglądy. Teraz okazuje się, że jednak zagłosują inaczej. Może to potwierdzać plotkę, która krąży po Tomaszowie, że za tą Galerię już ktoś wziął pieniądze. - To sugestywne stwierdzenie wywołało entuzjastyczne oklaski zebranych.

Według kupców uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego podjęto na wczorajszej sesji również z naruszeniem prawa. Urzędnicy magistraccy przygotowując je nie wzięli pod uwagę obowiązującej w chwili przystępowania do ich sporządzania uchwały numer 411, która wyznaczała ramy, których ściśle powinni się trzymać. Istnieje więc realne niebezpieczeństwo uchylenia ich przez wojewodę lub Wojewódzki Sad Administracyjny.

 

 Po wystąpieniu przedstawiciela kupców Przewodniczący Łaski ogłosił przerwę, jak się później okazało jedną z wielu tego dnia.

 

W czasie przerwy radni koalicyjni krytykowali wystąpienie Andrzeja Sibińskiego. – To był polityczny spektakl – dało się usłyszeć. – Dwóch ludzi manipuluje biednymi kupcami, by realizować swoje polityczne cele. Sibiński chce chyba znowu zostać radnym i dlatego podburza ludzi – mówili radni PO. – Węgrzynowski również kosztem tych ludzi próbuje zbijać kapitał polityczny.

 

Jednak kupcy, którzy przyszli wczoraj na sesję są odmiennego zdania. Uważają, że zarówno Sibiński jak i Węgrzynowski reprezentują ich interesy. Nie uważają, by ktoś nimi próbował manipulować.

 

Po przerwie Mariusz Węgrzynowski zażądał, by umożliwiono wypowiedzenie się również innym przybyłym na sesję kupcom. Jak można się było spodziewać otrzymał w zamian gromkie oklaski.

 

- Nic nie stoi na przeszkodzie, by pan, jako radny przedstawił stanowisko tych osób – ripostował przewodniczący odsyłając radnego do ustawy o samorządzie gminnym. – Ustaliliśmy, że stanowisko środowiska wygłosi jedna osoba.

 

- Przez 2,5 roku nie zdarzyło się, by pan komuś nie udzielił głosu – odpowiadał radny. – dlaczego dzisiaj chce pan od tego odstąpić – grzmiał do mikrofonu.

 

Wystąpienie radnego wywołało kolejną fale oklasków. Przewodniczący Łaski ogłosił drugą przerwę, mimo, że od pierwszej minęły tylko 3 minuty.

 

W przerwie uzgodniono, że głos zostanie udzielony kupcom, którzy wcześniej zgłoszą się do dyskusji. Próbowano zrobić listę ale zgłosiła się tylko jedna osoba.

 

Po przerwie przystąpiono do procedowania nad uchwałami. Trudno znaleźć wytłumaczenie, dlaczego projekty przedstawiał niedawno zatrudniony architekt miasta. Na początek zaprezentowano uchwałę dotyczącą uchylenia wspomnianej wcześniej uchwały numer 411.

 

Zdaniem władz miasta uchylenie ma jedynie charakter porządkujący, ponieważ odnosi się do nie istniejących aktów prawnych, przede wszystkim uchylonego przez sąd planu zagospodarowania przestrzennego (czyt. Plan Zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje). Nieco innego zdania był radny Węgrzynowski. Jego zdaniem uchwałę należało uchylić przed przystąpieniem do przygotowania studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Przed przystąpieniem do głosowania radny zgłosił wniosek formalny o głosowanie jawne imienne. Na Sali rozległ się głośny pomruk oznaczający aprobatę.

 

Niestety Statut miasta nie uwzględnia takiego trybu głosowania ale aby rozwiązać wszelkie wątpliwości przewodniczący ogłosił kolejną, trzecią już przerwę. Przerwa niczego nie zmieniła. Głosowania imiennego nie było. Wynik: 15 głosów za 8 przeciw. Kupcy wygwizdali zwolenników uchylenia uchwały.

 

Przystąpiono do prezentacji kolejnych uchwał. Uchwalono zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że do studium wprowadzono więcej zmian umożliwiających budowę dużych obiektów handlowych. Wskazywał je radny Węgrzynowski. – Mamy osiem nowych miejsc, gdzie mogą powstawać obiekty wielko powierzchniowe – mówił. – To jest Lidl, który uzyskał teraz możliwość rozbudowy, tak samo Kaufland, róg Zawadzkiej i Warszawskiej, teren Joki, ulica Spalska, tam gdzie jest Stabud i teren Stadionu Pilica, do tego ulica Cegielniana – wyliczał. – Również teren obecnej Budowlanki objęto zmianami.

 

Radny słusznie zwracał uwagę, iż Rada na zapoznanie się ze studium miała zbyt mało czasu.  Obszerny dokument przygotowywany ponad pół roku przedstawiono radnym na kilka dni przed sesją.

 

Mariusz Węgrzynowski próbował przeczytać na sesji artykuł prasowy pt. Markety wykańczają sklepiki. Zdenerwowało to przewodniczącego, który… ogłosił 4 przerwę. To wywołało niezadowolenie zebranych, którzy wyrazili je w formie okrzyków i głośnych gwizdów.

 

Po przerwie wrócono i radny Węgrzynowski… czytał dalej swój artykuł, zawierający statystyki. Radny wyraźnie się rozkręcał. Przywołał także opracowany na zlecenia miasta raport o stanie nasycenia handlu w mieście. Po raz kolejny zebrał brawa od zebranych kupców.

 

Radni pytali także, czy w przypadku przyjęcia studium, prezydent jednoosobowe będzie mógł wydawać decyzje warunkach zabudowy. Pytania miały charakter czysto retoryczny. Dla wszystkich oczywistą była odpowiedź, mimo wykrętnego tłumaczenia Beaty Janik.

 

Zmiany w studium przyjęto i ogłoszono… piątą przerwę w obradach.

 

Następną uchwałą stwierdzono zgodność Studium uwarunkowań z planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Teraz można już było przystąpić do uchwalenia właściwego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Norberta Barlickiego.

 

Plan obejmuje 18 hektarów terenów w dużej mierze po dawnych Zakładach Przemysłu Włókienniczego Mazovia.


Po zaprezentowaniu uchwały przez Głównego architekta Miasta radny Iwanicki strzelił gola do można powiedzieć własnej bramki. Poprosił o zabranie głosu przedstawicieli firmy Parkridge, czyli inwestora. Przedstawiono nie tylko dorobek firmy w Polsce i na świecie. Zrealizowane dotychczas projekty. Pokazano również wstępny projekt tomaszowskiego centrum handlowego.

 

Najistotniejsze jednak jest to, że firma projekt swój konsultowała już z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

Na terenie dawnej Mazovii powstać ma centrum handlowe, w którym funkcjonować ma około 90 sklepów, punktów gastronomicznych i kino. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze czy znajdą się w nim jedna, dwie czy cztery sale kinowe, wszystko zależy od badań rynku, jakie zostaną przeprowadzone.

 

W obiekcie znajdzie się również duży sklep spożywczy o powierzchni od 2000 do 5000 metrów.

 

Według przedstawicieli firmy już dzisiaj znajdują się osoby zainteresowane wynajęciem powierzchni w Tomaszowie. Cena najmu to od 18 do 40 EURO za metr.

 

Prezentacji przyglądali się kupcy. Po raz pierwszy tego dnia, na zimno i bez emocji.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego uchwalono. Na koniec głos zabrał wiceprezydent Grzegorz  Haraśny.

 

- Dziękuję tym radnym, którzy zagłosowali za całym pakiem zmian. My szansę sobie daliśmy. To jest wielki moment, to jest glosowanie za zmianami – mówił do pustoszejącej już Sali. – To jest też głosowanie za skończeniem z bezruchem tego miasta. My jesteśmy przedstawicielami całego miasta a nie tylko określonej grupy zawodowej.

 

Kupcy opuszczający salę obrad nie kryli swojego rozczarowania. Szczególnie zawiedzeni czuli się postawą niektórych radnych, którzy obiecywali im wcześniej poparcie.

 

- Marek Celner obiecał nam, że będzie glosował przeciwko Galerii. Obiecał nam. I co glosował? Nie! Nie ma go! Po prostu skłamał. Stchórzył. – mówili w korytarzu.


Bieg przez płotki
Bieg przez płotki

Bieg przez płotki
Bieg przez płotki

Bieg przez płotki
Bieg przez płotki

Bieg przez płotki
Bieg przez płotki

Bieg przez płotki
Bieg przez płotki

Bieg przez płotki
Bieg przez płotki


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
kiki 03.06.2009 15:06
Ło jejku....bubel prawny.!!!Plan Rozwoju Miasta.!!! Qrde, to jak prawnicy Małpistratu i Dziadostwa Powiatu zadbali by bublem nie był?... Jakie prawo takie i samorzady. Jakie samorządy takie i prawo. Brawo!...Brawo!...Br awo!!!

lokalny patriota 03.06.2009 14:53
@53 Otóż to co napisales wczejsniej nie tylko mija sie z prawda, to jest zwyklym klamstwem kolego... Otóż winnym calej sytuacji nie jest p. Sibiński... Odpowiedź na postawione przez ciebie pytanie (cyt."Dlaczego Tomaszów nie ma planu zagospodarowania przestrzennego?") jest niezwykle prosta. Otóż dlatego, że cały plan został przygotawany i uchwalony niezgodnie z prawem... To co piszesz dalej o pierogach i interesach p. Sibińskiego to zwykle demagogie... Zapewniam cie raz jeszcze ze Sąd Administracyjny nie uchylil tego planu z sympatii do p. Andrzeja a tylko i wylacznie dlatego ze byl on bublem prawnym... I jeszcze jedno... Wam cfaniaczkom nie podoba sie to ze nie mozeczecie sobie robic co wam sie tylko podoba i ktos wam wtych waszych bezprawnych dzialaniach przeszkadza... Zapewniam cie ze po ostatniej sesji przeszkadzajacych bedzie znacznie wiecej... Przyzwyczajajcie sie do mysli ze ktos wam bedzie caly czas patrzyl na raczki....

observer 03.06.2009 09:59
@52 było ripostą na @51. Pierwsze zdanie oczywiście ironiczne. Przez roztargnienie wyszło nieadekwatnie i śmiesznie.

xyz 03.06.2009 09:45
@51 Jeśli to co napisałem mija się z prawdą to udowodnij, a nie wyzywaj od PO- papranców. A dlaczego sam ukrywasz sie pod lokalnym patriotą?

observer 02.06.2009 09:56
Oczywiście to super interes dla miasta. Ci którzy Mają pieniądze wyprowadzają się do gminy sąsiedniej, tam płacą podatki. Ale oczekują że władza nadal będzie dbała o ich interes, bo przecież dla nich Tomaszów to tylko kolonia którą można eksploatować do woli. W mieście pozostaje tylko biedota która z jednej strony jest dla kolonizatorów tanią niewolniczą siłą roboczą a z drugiej ogromnym garbem socjalnym dla miasta.

lokalny patriota 02.06.2009 09:54
I jeszcze jedno... Ja widze że ta polemika przerodzila sie w personalne ataki na Pana Sibińskiego. W takim razie, kim jestes xyz, ujawnij swoje personalia i wtedy dopiero uslyszysz wiele ciekawego pod swoim adresem... Jak mniemam jestes pewnie Tomaszowskim radnym z ramienia Po-paprańców lub Forum, bądz miejskim urzędnikiem z tym samym osadzeniem politycznym...

lokalny patriota 02.06.2009 09:42
@49 To wlasnie mialem na mysli piszac te slowa... A moim skromnym zdaniem, lepiej jak te pieniążki zostaja w gminie Tomaszów niż maja zostac z Tomaszowa wyssane do gminy Warszawa np....

Tomaszowiak 01.06.2009 10:47
@47 Ale ściemniasz. Oczywiście, że płaci je do US w TM. Tyle tylko, że zasilają one później budżet gminy Tomaszów a nie miasta TM.

xyz 01.06.2009 10:44
Dlaczego Tomaszów nie ma planu zagospodarowania przestrzennego? Plan uchwalała Rada w której zasiadał Pan A. Sibiński. Jak głosował Pan A. Sibiński? Podobno był za planem. Można sprawdzić. Kto zaskarżył plan do Sądu Administracyjnego? Oczywiście Pan A.S. Dlaczego zaskarżył? Jeśli by plan pozostał to Pan A.S. musiał by zamknąć produkcję pierogów. A tak planu nie ma, produkcja pierogów idzie pełną parą w budynku który miał inne przeznaczenie. A, że śmierdzi wkoło, to już nie jest problem Pana A.S. I tak interes prywatny ważniejszy od przyszłości miasta o które się tak troszczy Prezes Stowarzyszenia Kupców.

lokalny patriota 01.06.2009 08:48
[email protected] Nie no masz zupelna racje... Jak kupiec pochodzi z Wiaderna to podatki placi w Wiadernie... Ludzie skad wy sie tu bierzecie na tym forum???

mieszkaniec 30.05.2009 10:18
Czytajac nerwowe komentarze rozczarowanych i bezsilnych straganiarzy/podpisy nie maja znaczenia/mozna nabawic sie niestrawnosci.Prawa rynku same wszystko ureguluja.Czas dziala na nasza/miasta/ korzysc.Zle ,ze jak wreszcie cos sie bedzie fajnego budowalo,CHCIWE OSOBNIKI pilnujac wlasnych intersow ,wprowadzaja tyle negatywnego zamieszania.Moze nie wszyscy wiedza ,ze wiekszosc "kupcow"z pl.Narutowicza mieszka poza naszym miastem.Podatki tez placi nie w Tomaszowie wiec i w tym miejscu mowili tylko czesc prawdy.Wstydzicie sie szanowni"kupcy".Mo ze opublikjecie liste gdzie kto placi podatki????

stragan 29.05.2009 23:31
Gość od pieroggggggów ma tupet.Ile pierogów ziadł Mariusz W. kto wie?

pit! 29.05.2009 19:44
czy mozna zobaczyc gdzies projekt naszej galerii?

wybierający 29.05.2009 19:27
ad. 39 w urzędzie nie ma urzędniczek z dużymi dupami.wszystkie sa łądne i mają małe zgrabne dupki. wiem bo sam wybierałem. dziewczynki biegają aż iskrzy. nikt nie siedzi a dziewczęta w szczególności. biegają po holu aż miło. wiem, wiem szkoda ci i dobrze. tża się było uczyć to byś pracował w urzędzie i chociaż popatrzyła a tak to tylko można sie uślinić.

lokalny patriota 29.05.2009 19:09
Coz za przasne rymy Czestochowskie... Az bije elokwencja...

Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! W sierpniu sieć kin Helios przygotowała dla swoich widzów kolejną porcję filmowych emocji i spotkań z największymi gwiazdami na dużym ekranie! Już najbliższy weekend może upłynąć pod znakiem niekończącej się akcji z dużą dawką humoru, bez względu na których aktorów i które historie widzowie postawią! Wszystkie z prezentowanych produkcji, zarówno te dla młodszych czy starszych kinomanów, mają wspólny mianownik: świetną zabawę oraz fantastyczny humor. Pierwsza premiera nadchodzącego weekendu to zabawna, a zarazem życiowa historia pewnej patchworkowej rodziny. Pełna humoru i wzruszeń komedia „Każdy wie lepiej” opowiada o parze zakochanych, którzy stają się celem intrygi najbliższych. Główni bohaterowie filmu, Ania i Grzesiek, próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch odmiennych światów. Jej dzieci, jego dzieci – klasyczny patchwork – trzeba zawierać kompromisy, uważać żeby nikogo nie urazić… To fascynująca układanka, ale straszliwie trudna! Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu „zżyli długo i szczęśliwie”, ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele rożni, ale mają wspólny cel – rozbić związek Ani i Grzesika. Czy nowa relacja ma szansę przetrwać najazd swoich rodzin? Widzowie przekonają się już w najbliższy piątek. Kolejna z nowości to „Lena i Śnieżek” - familijne kino przygodowe i naprawdę piękna historia… Wszystko zaczyna się od pary złodziejaszków kradnących białe lwiątko na zlecenie bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go właśnie Lena – nieśmiała nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta. Zwierzak, któremu nadaje imię Śnieżek, szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Dziewczyna boi się jednak, że lwiątko może jej zostać odebrane i dlatego postanawia ukrywać je przed tatą i resztą świata. Kiedy zdradza swój sekret niewłaściwej osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop Śnieżka ponownie wpadają złodzieje. Czy Lena zdoła ochronić przyjaciela przed grożącym mu niebezpieczeństwem? Mały lew – wielka przyjaźń – to trzeba zobaczyć w kinie! Na ten film czekały miliony widzów! Kolejna nowość – „Bullet Train” - to szalona, nieustająca jazda przez współczesną Japonię w towarzystwie Brada Pitta. Wciela się on w tej produkcji w rolę pechowego zabójcy o imieniu "Ladybug", który po zbyt wielu nieudanych próbach chciałby spokojnie wykonywać swoją pracę. Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja stoi na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele – w najszybszym pociągu świata... a Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść. Producentem jest spec od hollywoodzkich filmów akcji - sam Antoine Fuqua, a reżyserem David Leitch, który ma na koncie „Johna Wicka”, „Szybkich i Wściekłych” czy „Deadpoola 2”. Zapowiada się niezła jazda!  Na ekranach kin Helios wciąż szaleją zwierzaki z super mocami pod przywództwem psa Krypto, którego właścicielem jest sam Superman. „DC Liga Super-Pets” to pełna humoru i żartów sytuacyjnych animacja, w której pupile ratują herosów z Ligi Sprawiedliwości! Tego świat jeszcze nie widział żeby obrońców świata takich jak Superman, Batman czy Wonder Woman uprowadziła złowieszcza Świnka Morska?!  Jeżeli komuś umknęły filmowe hity lata to nic straconego, bo na ekranach sieci kin Helios wciąż można spotkać „Minionki: Wejście Gru”, Toma Cruise’a w „Top Gun: Maverick” czy Boga Piorunów w kolejnej części brawurowej serii „Thor: Miłość i Grom W poniedziałek, 8 sierpnia Kino Konesera zaprosi widzów na film „Księgarnia w Paryżu” - życie Vincenzo kręci się wokół miłości do książek oraz dotkniętej niepełnosprawnością córki Albertyny. Mężczyzna jest zgorzkniały, melancholijny i uważa, że już nic dobrego w życiu go nie spotka. Pewnego dnia do jego księgarni wpada Yolande. To żywiołowa, ekscentryczna, zabawna i piękna kobieta. Oczarowany jej życiową energią Vincenzo znów zaczyna odczuwać emocje, o których istnieniu już dawno zapomniał, odkrywając na nowo uroki życia. 11 sierpnia cykl Kultura Dostępna zaprezentuje natomiast film „Piosenki o miłości”. To opowieść o walce o niezależność i dochodzeniu do własnego głosu. Ten film to mocny, nowy głos polskiego kina, jak najlepszy indie-popowy kawałek uderzający w najczulsze struny – tam gdzie miłość spotyka się z kalkulacją, a pasja z karierą. Ona jest skromną dziewczyną, on pochodzi z zamożnej rodziny. Ona śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy w życiu możliwy jest bis? Tego spotkania absolutnie nie można przegapić! Po szczegółowe informacje dotyczące sierpniowego repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.   Data rozpoczęcia wydarzenia: 05.08.2022
41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 4 września br. ulicami miasta Tomaszowa Mazowieckiego po raz 41. zostanie przeprowadzony bieg im. Bronisława Malinowskiego. Uczestnicy zawodów będą rywalizować podczas Biegu Głównego na dystansie 10 km.Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Bronisława Malinowskiego - wybitnego sportowca, reprezentanta Polski, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972), Montrealu (1976) i Moskwie (1980). Zawody będą również popularyzować bieganie jako powszechnie dostępną formę rekreacji oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.Start i meta zostaną przeprowadzone na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.Program wydarzenia:• 8 - 8.45 – Przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów i kart startowych w biurze zawodów;• 9 - Otwarcie• 9.10 – Bieg Rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej;• 9.25 – Quiz z nagrodami;• 9.40 – Bieg Główny;• Dekoracja – po zakończeniu biegu.Uczestnictwo:Bieg Rekreacyjny: - w biegu mogą uczestniczyć osoby bez ograniczeń wiekowych.- wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu są zobowiązani do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa (dostępna także w biurze zawodów).- podpisując deklarację, uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu i że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.- za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.- każdy uczestnik powinien posiadać kartę startową.Bieg Główny na 10 km – każdy uczestnik musi posiadać ubiór sportowy, czytelnie wypełnioną kartę startową lub numer startowy oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Udział w Biegu tylko dla zawodników od 16 roku życia (posiadających zgodę rodzica/opiekuna prawnego). W Biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.Zgłoszenia: - w Biegu Rekreacyjnym zgłoszenia uczestników oraz wpłaty należy dokonać w dniu imprezy w biurze zawodów (nie na konto organizatora). Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmowane będą do godz. 8:30. Opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania listy zawodników oraz wymaganych do biegu deklaracji.- zgłoszenia do Biegu Głównego na dystansie 10 km przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 31 sierpnia 2022 roku. - wpisowe należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.- zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą również w dniu imprezy w godz. 800 – 845 (w przypadku wolnych miejsc do określonego limitu) w biurze zawodów.UWAGA! Wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 10 km muszą zgłosić się do biura zawodów w celu weryfikacji i pobrania numeru startowego. Zawodnik podczas weryfikacji powinien posiadać dowód tożsamości.LIMIT zgłoszeń w biegu na 10 km – 300 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 15 sierpnia 2022 roku organizator może zwiększyć limit. O limicie zgłoszeń do biegu decydują dokonane wpłaty na konto organizatora.Wpisowe: - uczestnicy Biegu Rekreacyjnego – 5 zł płatne w dniu zawodów przy zapisach,- uczestnicy Biegu Głównego – 60 zł przy wpłacie dokonanej do 31 sierpnia 2022 roku. W dniu zawodów 80 zł.Klasyfikacja: w Biegu Rekreacyjnym nie będzie prowadzona klasyfikacja.W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:• kobiety i mężczyźni 16-19 lat;• kobiety i mężczyźni 20-29 lat;• kobiety i mężczyźni 30-39 lat;• kobiety i mężczyźni 40-49 lat;• kobiety i mężczyźni 50-59 lat;• kobiety i mężczyźni 60 lat i powyżej.Nagrody i wyróżnienia: Bieg Główny - wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy;- zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i bony upominkowe:1. w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I, II, III miejsce;2. w klasyfikacji generalnej kobiet: I, II, III miejsce;3. w klasyfikacji najlepszy mężczyzna mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce;4. w klasyfikacji najlepsza kobieta mieszkanka Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce.• Zawodnicy, którzy zajmą I, II i III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i dyplomy.• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz będą mieć możliwość wydrukowania dyplomu.• Najstarszy uczestnik i uczestniczka, który ukończyli bieg otrzymują bony upominkowe i dyplomy.Bieg rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej z okazji 55. rocznicy śmierci twórczyni pedagogiki specjalnej, która w swojej pracy kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Przez całe życie zawodowe walczyła o to, by zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki do rozwoju. Zakładała szkoły specjalne i kształciła nauczycieli. Z okazji jubileuszu stulecia utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, którego założycielką i patronką jest Maria Grzegorzewska, Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają dyplomy. Wśród nich przeprowadzony zostanie quiz z nagrodami (nagroda główna – rower).We wszystkich sprawach dotyczących imprezy prosimy kontaktować się z biurem głównego organizatora, które mieści się w Tomaszowie Mazowieckim:Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl”, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 81 tel. 512 993 041 e-mail: [email protected] 41. Ogólnopolskiego Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego oraz trasa Biegu Głównego w załącznikach.Data rozpoczęcia wydarzenia: 04.09.2022 09:00 – Data zakończenia wydarzenia: 04.09.2022 17:00
ReklamaSklep Medyczny Tomaszów Maz.
Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: UjazdTreść komentarza: Masz rację;)jeszcze niech zaproszą tuleje i kurdej szatan męczenniczke:)i może Pawlaka ;)Data dodania komentarza: 09.08.2022, 21:48Źródło komentarza: Kolejny przystanek Tour de Konstytucja w Tomaszowie MazowieckimAutor komentarza: MarioTreść komentarza: Oduczycie się używania w negatywnym odniesieniu słowa "rajd"?Data dodania komentarza: 09.08.2022, 21:10Źródło komentarza: Rowerzysta w implantem w mózgu? Niewiarygodny rajd ulicami miasta,Autor komentarza: Ambroży sam przełożyTreść komentarza: Implant w mozgu? Chyba implant mozgu i sie przeszczep nie przyjął 😅😅Data dodania komentarza: 09.08.2022, 19:42Źródło komentarza: Rowerzysta w implantem w mózgu? Niewiarygodny rajd ulicami miasta,Autor komentarza: Psikusa bez sTreść komentarza: Policja stoi w krzakach i czeka żeby wlepić łatwy mandat a nie bedzie uganiała się za jakimś zj**emData dodania komentarza: 09.08.2022, 18:49Źródło komentarza: Rowerzysta w implantem w mózgu? Niewiarygodny rajd ulicami miasta,Autor komentarza: woodyTreść komentarza: tomaszow to stan umyslu jak sie czyta komentazeData dodania komentarza: 09.08.2022, 18:27Źródło komentarza: Kolejny przystanek Tour de Konstytucja w Tomaszowie MazowieckimAutor komentarza: PATOLATreść komentarza: Na co czeka policja? Aż się wydarzy tragedia? Widac że idiota jest w stanie spowodować wypadek i zagraża otoczeniu powinien do końca życia siedzieć w kaftanie.Data dodania komentarza: 09.08.2022, 17:07Źródło komentarza: Rowerzysta w implantem w mózgu? Niewiarygodny rajd ulicami miasta,
Reklama
Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! W sierpniu sieć kin Helios przygotowała dla swoich widzów kolejną porcję filmowych emocji i spotkań z największymi gwiazdami na dużym ekranie! Już najbliższy weekend może upłynąć pod znakiem niekończącej się akcji z dużą dawką humoru, bez względu na których aktorów i które historie widzowie postawią! Wszystkie z prezentowanych produkcji, zarówno te dla młodszych czy starszych kinomanów, mają wspólny mianownik: świetną zabawę oraz fantastyczny humor. Pierwsza premiera nadchodzącego weekendu to zabawna, a zarazem życiowa historia pewnej patchworkowej rodziny. Pełna humoru i wzruszeń komedia „Każdy wie lepiej” opowiada o parze zakochanych, którzy stają się celem intrygi najbliższych. Główni bohaterowie filmu, Ania i Grzesiek, próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch odmiennych światów. Jej dzieci, jego dzieci – klasyczny patchwork – trzeba zawierać kompromisy, uważać żeby nikogo nie urazić… To fascynująca układanka, ale straszliwie trudna! Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu „zżyli długo i szczęśliwie”, ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele rożni, ale mają wspólny cel – rozbić związek Ani i Grzesika. Czy nowa relacja ma szansę przetrwać najazd swoich rodzin? Widzowie przekonają się już w najbliższy piątek. Kolejna z nowości to „Lena i Śnieżek” - familijne kino przygodowe i naprawdę piękna historia… Wszystko zaczyna się od pary złodziejaszków kradnących białe lwiątko na zlecenie bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go właśnie Lena – nieśmiała nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta. Zwierzak, któremu nadaje imię Śnieżek, szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Dziewczyna boi się jednak, że lwiątko może jej zostać odebrane i dlatego postanawia ukrywać je przed tatą i resztą świata. Kiedy zdradza swój sekret niewłaściwej osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop Śnieżka ponownie wpadają złodzieje. Czy Lena zdoła ochronić przyjaciela przed grożącym mu niebezpieczeństwem? Mały lew – wielka przyjaźń – to trzeba zobaczyć w kinie! Na ten film czekały miliony widzów! Kolejna nowość – „Bullet Train” - to szalona, nieustająca jazda przez współczesną Japonię w towarzystwie Brada Pitta. Wciela się on w tej produkcji w rolę pechowego zabójcy o imieniu "Ladybug", który po zbyt wielu nieudanych próbach chciałby spokojnie wykonywać swoją pracę. Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja stoi na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele – w najszybszym pociągu świata... a Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść. Producentem jest spec od hollywoodzkich filmów akcji - sam Antoine Fuqua, a reżyserem David Leitch, który ma na koncie „Johna Wicka”, „Szybkich i Wściekłych” czy „Deadpoola 2”. Zapowiada się niezła jazda!  Na ekranach kin Helios wciąż szaleją zwierzaki z super mocami pod przywództwem psa Krypto, którego właścicielem jest sam Superman. „DC Liga Super-Pets” to pełna humoru i żartów sytuacyjnych animacja, w której pupile ratują herosów z Ligi Sprawiedliwości! Tego świat jeszcze nie widział żeby obrońców świata takich jak Superman, Batman czy Wonder Woman uprowadziła złowieszcza Świnka Morska?!  Jeżeli komuś umknęły filmowe hity lata to nic straconego, bo na ekranach sieci kin Helios wciąż można spotkać „Minionki: Wejście Gru”, Toma Cruise’a w „Top Gun: Maverick” czy Boga Piorunów w kolejnej części brawurowej serii „Thor: Miłość i Grom W poniedziałek, 8 sierpnia Kino Konesera zaprosi widzów na film „Księgarnia w Paryżu” - życie Vincenzo kręci się wokół miłości do książek oraz dotkniętej niepełnosprawnością córki Albertyny. Mężczyzna jest zgorzkniały, melancholijny i uważa, że już nic dobrego w życiu go nie spotka. Pewnego dnia do jego księgarni wpada Yolande. To żywiołowa, ekscentryczna, zabawna i piękna kobieta. Oczarowany jej życiową energią Vincenzo znów zaczyna odczuwać emocje, o których istnieniu już dawno zapomniał, odkrywając na nowo uroki życia. 11 sierpnia cykl Kultura Dostępna zaprezentuje natomiast film „Piosenki o miłości”. To opowieść o walce o niezależność i dochodzeniu do własnego głosu. Ten film to mocny, nowy głos polskiego kina, jak najlepszy indie-popowy kawałek uderzający w najczulsze struny – tam gdzie miłość spotyka się z kalkulacją, a pasja z karierą. Ona jest skromną dziewczyną, on pochodzi z zamożnej rodziny. Ona śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy w życiu możliwy jest bis? Tego spotkania absolutnie nie można przegapić! Po szczegółowe informacje dotyczące sierpniowego repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.   Data rozpoczęcia wydarzenia: 05.08.2022 Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar!
Reklama
Reklama
a