Rozmawiali o bezpieczeństwie

  • 28.03.2018, 14:36
Rozmawiali o bezpieczeństwie
W roku 2017 na terenie działania tomaszowskiej Policji nastąpił wzrost ogólnej liczby przestępstw w porównaniu z rokiem poprzednim. Odnotowano ogółem 1865 przestępstw, a więc 23 więcej niż w 2016 r. Według danych KPP wzrost ten spowodowany jest większą liczbą stwierdzonych i wykrytych przestępstw gospodarczych przy jednoczesnym spadku przestępstw kryminalnych. Dobrą informacją jest fakt, że nastąpił wzrost liczby wykrytych przestępstw o 14 procent

 

 

STWIERDZONE

WYKRYTE

NIELETNI

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Przestępczość ogółem

1842

1865

1187

1361

11

13

w tym wybrane kategorie:

Kryminalne

1305

1171

711

722

8

13

Gospodarcze

171

312

115

265

1

0

w tym korupcyjne:

9

13

8

13

0

0

Drogowe

314

316

312

311

1

0

w tym kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości:

262

261

262

260

1

0

 

 

W 2017 odnotowano mniej przestępstw przeciwko mieniu - w tym stanowiących kradzież z. W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się także liczba stwierdzonych kradzieży. W kategorii uszkodzenie mienia, przestępstwa stwierdzone utrzymały się na tym samym. Odnotowano 11 kradzieży  

 

Wśród przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w  kategorii zabójstw odnotowano wzrost 4 przestępstwa. Sprawcy zostali ustaleni i wykrywalność w tej kategorii wyniosła 100 %. Więcej przestępstw odnotowano w kategorii bójek i pobić. W minionym roku zanotowano 21. takich zdarzeń.   W kategorii przestępstw rozbójniczych odnotowano ich również 21.

 

- Ukierunkowanie Policji na zwalczanie przestępczości gospodarczej skutkowało ujawnieniem znacznie większej liczby przestępstw o charakterze gospodarczym - wzrost ze 171 w 2016 roku do 312 w roku 2017 – przestępstw wykrytych w 2016 odnotowano 115,  w 2017 - 265.  Stwierdzono 13 przestępstw korupcyjnych (w 2016 – 9) przy wykrywalności 100% w 2017 roku -  czytamy w rocznym raporcie KPP przedstawionym na ostatniej sesji Rady Powiatu Tomaszowskiego.

 

 

W kategorii prowadzenie pojazdu przez osobę w stanie nietrzeźwości odnotowano porównywalną liczbę przestępstw stwierdzonych z 262 w 2016 roku do 261 w roku 2017, przy wykrywalności 262 w roku 2016 i 260 w roku 2017.

 

Wzrosła również efektowność Policji w ujawnianiu przestępstw z ustawy o narkomanii - 72 przestępstwa stwierdzone w 2017 (55 w 2016).

 

Wybrane kategorie przestępstw kryminalnych  

 

 

Rodzaj przestępstwa

STWIERDZONE

WYKRYTE

NIELETNI

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Zabójstwo

2

4

2

4

0

0

Rozbój

17

21

12

17

0

4

Bójka
i pobicie

14

21

11

20

2

5

Uszkodzenie ciała

34

48

31

43

2

1

Kradzież
z włamaniem

256

182

92

78

0

0

Kradzież samochodu

27

11

9

4

0

0

Kradzież

344

249

90

66

0

1

Uszkodzenie mienia

118

119

39

38

0

0

Narkotyki

55

72

46

62

2

2

 

Na terenie Miasta i Gminy Tomaszów Maz. w 2016 roku przeprowadzono 1131 postępowań w sprawach o wykroczenia w tym sporządzono 463 tzw. odstąpienia, natomiast w 2017 roku przeprowadzono 1229 postępowań w sprawach o wykroczenia i sporządzono 494 odstąpienia.

 

 

Wykroczenia  

 

 

 

Miasto i Gmina

Tomaszów Maz.

2016

2017

Postępowania w sprawach o wykroczenia       

1131

1229

Odstąpienia od skierowania wniosku o ukaranie

463

494

 

Tomaszowscy policjanci podejmowali w ubiegłym roku różnego rodzaju działania prewencyjne oraz profilaktyczne.   Od 2016 roku funkcjonują 3 programy: „Dzielnicowy Bliżej Nas”, aplikacja mobilna „Moja Komenda” oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której każdy mieszkaniec powiatu tomaszowskiego może uczestniczyć w dbaniu o bezpieczeństwo - zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami.

 

Od początku funkcjonowania Mapy Zagrożeń, tj. 14.09.2016 r., do końca 2017 r. na terenie powiatu tomaszowskiego mieszkańcy nanieśli 999 zgłoszeń. Wszystkie zostały w określonym terminie zweryfikowane głównie przez „gospodarzy” danego terenu czyli dzielnicowych oraz, w przypadku zagrożeń w ruchu drogowym, funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP. W przypadku potwierdzenia, policja podejmowała działania w celu wyeliminowania lub też zminimalizowania wskazanych zagrożeń (około 34 % to zgłoszenia potwierdzone). Na terenie powiatu tomaszowskiego większość zgłoszeń dotyczyła spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania oraz niewłaściwej infrastruktury drogowej.

 

Aplikacja mobilna „Moja Komenda” została przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policję w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Baza danych zawiera informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane kontaktowe dzielnicowych. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie aplikacja sama odnajdzie najbliższy policyjny obiekt, wskaże trasę dojścia lub dojazdu. Umożliwia również wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym.

 

Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe