Tomaszów według obiektywnych wskaźników pisma Wspólnota

  • 17.10.2018, 16:21
Tomaszów według obiektywnych wskaźników pisma Wspólnota
Prestiżowy branżowy magazyn poświęcony sprawom samorządowym "Wspólnota" opubliował wlaśne najnowszą edycję rankingu, który zawsze poprzednie budzi wielkie emocje. Za pomocą wskaźników liczbowych szacowan jest w nim sukces, jaki odniosły samorządy w trakcie mijającej kadencji. Nieźle też w nim prezentuje się nasze miasto.

Zacznijmy od metodologii. 

 

Autorzy koncentrują się wyłącznie na szczeblu gminnym. Po drugie, rankig obrazuje sukces, który udało się osiągnąć w trakcie kończącej się kadencji. Istotna jest więc zmiana, jaka nastąpiła w  ostatnich czterech latach. Co ważne pismo opiera się w swoim opracowniu na najnowszych dostępnych danych – przede wszystkim pochodzących z GUS, ale także ze sprawozdań budżetowych samorządów.  Autorzy podkreślają natomiast, że mylącym uproszczeniem byłoby traktowanie wyników rankingu jako jednoznacznej oceny działalności władz lokalnych.

 

W bieżącym rankingu zastosowano metodę obliczania wskaźnika podobną jak cztery lata temu. Końcowy wskaźnik sukcesu jest sumą czterech wskaźników cząstkowych odnoszących się do: – sukcesu finansowego (związanego z budżetem jednostki samorządowej), – sukcesu ekonomicznego (wiążącego się ze stanem gospodarki lokalnej), – sukcesu infrastrukturalnego (odnoszącego się przede wszystkim do komunalnej infrastruktury technicznej), – sukcesu społecznego (który w swej zmienionej nieco formie zastąpił stosowany wcześniej wskaźnik sukcesu edukacyjnego).

 

Jeśli chodzi o poszczególne zmienne pod uwagę wzięto:

 

1. Sukces finansowy – Zmiana wielkości budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2013–2017. Ujęto wszystkie potencjalne (tzn. uwzględniające skutki obniżek podatków lokalnych) dochody, oprócz dotacji celowych i po odjęciu przekazywanych przez gminy składek na tzw. podatek janosikowy.

 

2. Sukces ekonomiczny – Zmiana odsetka zarejestrowanych bezrobotnych (2013–2017). – Nowe zarejestrowane w  latach 2014–2017 podmioty gospodarcze w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. – Nowo zarejestrowane w  latach 2014–2017) podmioty gospodarcze działające w sferze wysokiej techniki oraz usług high-tech w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (do przemysłów wysokiej i średniowysokiej techniki zaliczone zostały podmioty z branż: produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcja urządzeń elektrycznych, produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanej, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli. Dodatkowo włączono do tej grupy produkcję pozostałego sprzętu transportowego. Do usług high-tech zaliczono natomiast działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, nadawanie programów ogólnodostępnych, telekomunikację, działalność związaną z oprogramowaniem, działalność usługową w zakresie informacji oraz badania naukowe i prace rozwojowe). – Zmiana wielkości dochodów z PIT w latach 2013–2017. – Zmiana wielkości dochodów z CIT w latach 2013–2017. – Zmiana wielkości bazy podatkowej podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2013–2017 (nowe inwestycje gospodarcze zwiększają powierzchnię nieruchomości objętych tym podatkiem, a  zatem zwiększają bazę podatkową).

 

3. Sukces infrastrukturalny – Wielkość wydatków finansowanych z  dotacji z  unijnych programów operacyjnych – łączna kwota z lat 2015–2017. – Powierzchnia użytkowa nowych mieszkań oddanych do użytku – liczba metrów kwadratowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (łącznie w latach 2014–2017). – Przyrost odsetka liczby mieszkańców podłączonych do oczyszczalni ścieków w latach 2013–2017 (uwaga: wskaźnik ten pominięty został dla miast na prawach powiatu ze względu na bardzo wysokie wartości w punkcie startowym – w więk- 4 www.wspolnota.org.pl SukceS kadencji ranking szości przypadków nie było miejsca na poprawę wartości wskaźnika). – Przyrost odsetka mieszkańców w  mieszkaniach podłączonych do kanalizacji komunalnej (w okresie 2013–2016). – Przyrost długości ścieżek rowerowych w latach 2013–2017. – Wielkość wydatków inwestycyjnych na transport publiczny (czyli wydatków na zakup nowego taboru, budowę linii tramwajowych czy w przypadku Warszawy – budowa linii metra) w latach 2015–2017. Dane obejmują wydatki budżetów gminnych oraz wydatki związków komunalnych, do których należą gminy, jak również nakłady inwestycyjne spółek komunalnych (dane pochodzą z Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej). Zmienna ta została uwzględniona tylko w przypadku miast na prawach powiatu (w grupie tej wszystkie miasta utrzymują transport zbiorowy, a zadanie to jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na opinie mieszkańców o funkcjonowaniu usług publicznych).

 

4. Sukces społeczny – Wyniki sprawdzianu kończącego edukację w szkołach podstawowych – zmiana w latach 2013–2016 (dane Centralnej komisji Egzaminacyjnej). – Wskaźnik tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) w gimnazjach w roku 2016 (dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – wskaźnik obrazuje poprawę stanu wiedzy uczniów na koniec tego etapu edukacji w porównaniu z sytuacją w chwili rozpoczynania nauki w gimnazjum). – Zmiana odsetka dzieci w wieku 3–5 lat objętych opieką przedszkolną w latach 2013–2016 (uwzględnione zostały też dzieci w punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych). – Zmiana odsetka dzieci w wieku 1–3 lat objętych opieką żłobkową w latach 2013–2016 (dane obejmują także kluby dziecięce oraz dzieci w wieku 3 lat i młodsze w przedszkolach, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych). – Liczba mieszkań komunalnych oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców w latach 2014–2017

 

 

Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe