Na własność z bonifikatą lub bez

  • 12.12.2018, 22:36
  • Mariusz Strzepek
Na własność z bonifikatą lub bez
Z nowym rokiem wchodzą w życie przepisy dotyczące likwidacji prawa użytkowania wieczystego.  Warto na nie zwrócić uwagę, ponieważ pod  pozorem uwłaszczania Polaków, szykuje się im stosunkowo przykrą niespodziankę. Zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ma oczywiście charakter odpłatny. Dotychczasowy użytkownik wieczysty opłatę przekształceniową w wysokości dotychczasowej opłaty rocznej przez kolejne 20 lat. Można oczywiście całość zapłacić jednorazowo. Przy czym w takim przypadku liczyć można na bonifikatę. Na najbliższej sesji rady miejskiej radni głosować będą nad stosowną uchwałą dotyczącą zniżek. Sięgną one 60 procent należnej kwoty.

Według danych przekazanych nam przez tomaszowski magistrat obecnie cały obszar gruntów będących w posiadaniu miasta Tomaszowa Mazowieckiego wynosi 749.8479 ha przy czym 1167 nieruchomości o łącznej powierzchni 128.1811 ha oddane zostało w użytkowanie wieczyste, w tym 789 nieruchomości podlega przekształceniu na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

- W związku z dużą ilością działek podlegających ustawie  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wskazanie wartości nieruchomości podlegających przekształceniu wymaga szczegółowej analizy. Wielkość nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste waha się od 50 do 3000 m2 - odpowiada na pytania portalu NaszTomaszow.pl rzeczniczka prezydenta miasta, Joanna Budny

Zgodnie z obowiązującym dotąd prawem, prawo użytkowania wieczystego można było ustanowić na okres od 40 do 99 lat. Opłaty roczne, jakie wnosił użytkownik uzależnione były od aktualnej wartości danej nieruchomości. Stad konieczne było przeszacowywanie wartości gruntu (warto pamiętać, że naniesienia w tym przypadku, to odrębny od gruntu przedmiot własności). Wiele samorządów odwlekało decyzję o szacowaniu nieruchomości. Z jednej strony spowodowane to było koniecznością opracowywania operatów szacunkowych, z drugiej  są to zawsze decyzje niepopularne społecznie, bo wiążą się z podwyższaniem opłat a więc i kosztów utrzymania nieruchomości.

Ostania waloryzacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na cele: mieszkaniowe w  latach 2008 r., 2011 r., 2014 r., 2017 r., komercyjne w latach 2011 r. i 2017 r., inne np. garaże w 2009 r.

 Zgodnie z nowym prawem, z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów, przy czym nieruchomości te muszą być zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami oraz innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych;

Potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie wydawane w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który w terminie 14 od dnia jego wydania przekazuje zaświadczenie do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, sąd z urzędu dokonuje w księdze wieczystej wpisu właściciela gruntu oraz roszczenie w opłatę; za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie uiszcza się opłat. Zaświadczenie co do zasady wydawane jest z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Ustawa przewiduje jednakże tryb wydania zaświadczenia na wniosek właściciela, w tym trybie organ ma 4. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł. Na tej podstawie dokonane zostaną zmiany w księgach wieczystych, uwzględniające także informację o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej jej wysokości oraz okresie wnoszenia.

Wspomniane opłaty roczne wnosić się będzie w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Wyjątkowo opłatę za rok 2019 wnosi się do 29 lutego 2020 r., przy czym poza proponowaną przez gminę bonifikatą od opłaty jednorazowej  ustawodawca daje organowi możliwość rozłożenia opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Rada Miejska w czwartek podejmie uchwałę ustalającą bonifikaty od opłaty jednorazowej wniesionej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe. Bonifikata ma mieć wysokość od 60 do 10 procent (w zależności od roku w którym ma zostać wniesiona w całości).

 ****

Rząd zrobił przykrą niespodziankę samorządowcom. W zasadzie bez szerszych konsultacji, niczym Bierut na mocy dekretu pozbawił samorządy ich własności a także przychodów w dłuższej perspektywie czasu. Nie w tym jednak jest największy problem. Wieczyste użytkowanie było bowiem nie tylko formą władanie nieruchomością ale także narzędziem kształtowania przestrzeni. To był jedyny przypadek, gdy można było własność ograniczyć a właścicielowi narzucić nie tylko sposób zagospodarowania terenu ale i termin w jakim ma on zostać zagospodarowany.

Przy okazji warto zastanowić się, czy to powszechne "uwłaszczenie" nie ma jeszcze innego ukrytego celu. Od wielu lat mówi się o wprowadzeniu u nas katastru i związanego z nim podatku katastralnego, który naliczany jest nie od powierzchni ale od wartości danej nieruchomości.

 

Polecamy na ten sam temat

Prawym okiem: Nie-dobra zmiana

Mariusz Strzepek
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (4)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

fly
fly 04.01.2019, 09:05
czyli ile wynosi bonifikata w Tomaszowie?? Albo gdzie można znaleźć uchwałę z "czwartku"
Zdezorientowany
Zdezorientowany 18.12.2018, 14:45
Uchwała podjęta. Mieszkańcy Tomaszowa będą mieli obniżone ulgi z 98% do 60%. Czyli taka sama uchwała jak w Warszawie. Słuchając słów prezesa PiS może to być okradanie mieszkańców?
KTOSIK
KTOSIK 14.12.2018, 13:53
Lepiej się zapytaj ile będziesz płacić rocznie podatku od "swojej posiadlości".
?
? 13.12.2018, 22:01
Prosze o imformacje ile bedzie wynosiła opłata roczna?

Pozostałe