Oznakowanie do małej poprawki

  • 10.03.2019, 13:46 (aktualizacja 10.03.2019, 14:08)
  • Nawrocki Adam
Oznakowanie do małej poprawki
Tym razem wybieramy się na ulicę Zakątną

W uliczkę wjeżdząmy od ul . Spalskiej. Po prawej stronie widzimy znak D-40 /strefa zamieszkania/

 

Jedziemy dalej tą ulicą i co widzimy znak A-16 /przejście dla pieszych/

 

Odrobinę dalej na tej ulicy

 

Za łukiem drogi

 

Jedziemy dalej

 

Tak kończy się uliczka Zakątna

 

W drugą stronę jest podobnie. Moje pytanie: po co jest tworzona strefa zamieszkania, wyznaczone przejścia dla pieszych, ograniczenia i znaki informujące o progu zwalniającym? Wszystko to przeczy definicji znaku D-40, gdzie według rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych mówi się jasno:

Znak D-40 „strefa zamieszkania" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego (pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych). Znaki D-40 mają wymiary: długość podstawy 900 mm, wysokość 600 mm. Umieszcza się je na początku strefy zamieszkania na wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch. Strefy te ustala się w obszarach zabudowanych na ulicach, również pojedynczych, na których w zasadzie odbywa się ruch tylko docelowy, przede wszystkim w osiedlach mieszkaniowych, w dzielnicach willowych i zabytkowych (starówkach). Ustalenie takich stref powinno być poprzedzone szczegółową analizą zasadności ich umieszczenia opartą m.in. na statystyce wypadków drogowych. Na odcinkach dróg w strefie zamieszkania, których parametry geometryczne umożliwiają jazdę z prędkością przekraczającą prędkość dopuszczalną, zaleca się stosowanie urządzeń lub rozwiązań wymuszających powolną jazdę (progi zwalniające, zmiany kierunku jazdy, punktowe przewężenia jezdni). Rozwiązania takie mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi. Na skrzyżowaniach dróg w strefie zamieszkania pierwszeństwo nie powinno być określone znakami, z wyjątkiem skrzyżowań, na których ze względu na ograniczoną widoczność należy oznakować wlot znakiem B-20. W takim przypadku na drodze z pierwszeństwem stosuje się znaki A-6a—A-6e.

 

Można to szybko poprawić niewielkim nakładem kosztów, a nawet można odzyskać kilka znaków, które przydadzą się w innym miejscu. 

Proponuję: rezygnację ze znaków D-40 D-41 na wszystkich tych drogach a w zamian ustawienie znak B-43 /strefa ograniczonej prędkości/ i znak B-44 z ograniczeniem na znaku prędkości 20 lub 30 km/km. Możemy też usunąć znaki, które przydadzą się na innych dogach mówię tutaj o znakach B-33 A -11a A-7 i D-1.

Dlaczego piszę tutaj o postawieniu znaku B-43 i znaku B-44? Wynika to z rozporządzenia:

Znak B-43 „strefa ograniczonej prędkości" (stosuje się w celu ograniczenia prędkości w strefach o dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych oraz dużej liczbie skrzyżowań. Znaki te stosuje się także w centralnych częściach miasta w okolicach centrów handlowych. Strefa ograniczonej prędkości powinna obejmować ulice o jednorodnym charakterze nieprowadzące ruchu tranzytowego. W zależności od warunków drogowych, natężenia ruchu pojazdów i pieszych w strefach oznaczonych znakiem B-43 stosuje się ograniczenie prędkości do 30, 40 lub 50 km/h.
Znak B-43 umieszcza się na wszystkich ulicach doprowadzających ruch do strefy ograniczonej prędkości. W strefie ograniczonej prędkości powinny być stosowane rozwiązania lub urządzenia wymuszające jazdę z prędkością podaną na znaku. W strefie ograniczonej prędkości nie powinno się stosować znaków określających pierwszeństwo na skrzyżowaniach. Zaleca się stosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak progi zwalniające oraz stosowanie organizacji ruchu wymuszającej powolną jazdę (zmiana kierunku jazdy, miejscowe przewężenie). W strefach o dopuszczalnej prędkości 30 km/h lub mniejszej, urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

 

Można zaoszczędzić niewielkim kosztem a uporządkować ruch na tych ulicach zgodnie z prawem. Jestem za tym aby całe to osiedle było w strefie ograniczonej prędkości czyli: od wjazdu w ul. Zakątna od ul. Spalskiej postawić znak B-43 i B-44, wjazd i wyjazd z ul. drewniana B-43 i B44, Wjazd i wyjazd ul.Sosnowana B-43 i B-44 oraz postawić znaki B-43 i B-44 na skrzyżowaniach ul. Wrzosowa z ul. Szczęśliwa , Ulica Sosnowa z u.Spalska oraz ul. Zgodna z ul. Spalska

Na skrzyżowaniu ul.Wrzosowej z ul. Sosnowa przy znaku gdzie nie ma chodników proponował bym postawienie znaków A-30 z tabliczką "PIESI" oraz na końcu tej ulicy prosiłbym o postawienie znaku A-20  gdyż za tym skrzyżowaniem odbywa się ruch dwukierunkowy.

 

 

Nawrocki Adam

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

tomaszowianin
tomaszowianin 10.03.2019, 19:12
Tu nie chodzi o to kto ma być szefem dróg w mieście, tylko o to że miasto źle zarządza funduszami rozmieszczając niepotrzenie znaki na prawo i lewo. Lepiej ustawić ich mniej i tak jak nakazuje KRD a oszczędności można przeznaczyć na coś bardziej przydatnego dla miasta.
Mieszkaniec
Mieszkaniec 10.03.2019, 17:16
Może autor zostałby szefem dróg w mieście i wszelkie problemy ze znakami znikną.

Pozostałe