Nowy rozkład jazdy MZK. Weź udział w konsultacjach

 • 23.10.2017, 19:54
 • Mariusz Strzępek
Nowy rozkład jazdy MZK. Weź udział w konsultacjach
Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego zaprasza do udziału konsultacjach społecznych na temat wprowadzenia nowego układu linii komunikacyjnych wraz ze zmodyfikowanym rozkładem jazdy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2018 rok wraz z uruchomieniem bezpłatnej komunikacji miejskiej dla posiadaczy Karty Tomaszowianina i Tomaszowskiej Karty Komunikacyjnej.

Bezpłatna komunikacja miejska

 

Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby płacące podatki w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie Karty Tomaszowianina.

 

Jak otrzymać Kartę Tomaszowianina? Wniosek można najszybciej złożyć elektronicznie na stronie internetowe jwww.kartatomaszowianina.pl

 

Na mocy porozumienia, które zostanie podpisane z gminą wiejską Tomaszów Mazowiecki, z bezpłatnych przejazdów będą mogli korzystać również mieszkańcy tej gminy. Mieszkańcy gminy  wiejskiej Tomaszów Mazowiecki będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych miasta oraz w granicach administracyjnych gminy wiejskiej na podstawie „Tomaszowskiej Karty Komunikacyjnej”.

 

Nowy rozkład jazy i nowe linie MZK. Konsultacje społeczne

 

Przedstawiamy harmonogram spotkań dotyczących konsultacji społecznych z mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego na temat wprowadzenia nowego układu linii komunikacyjnych wraz ze zmodyfikowanym rozkładem jazdy.

 

Data i godzina spotkania

Miejsce Spotkania

24.10.2017 r. godz. 14.00 – 16.00

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, 
ul. Warszawska 119

26.10.2017 r. godz. 16.00 – 18.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Słowackiego 32/34

31.10.2017 r. godz. 14.00 – 16.00

Plac Kościuszki , Informacja turystyczna

02.11.2017 r. godz. 16.00 – 18.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Ludwikowska 113/115

07.11.2017 r. godz. 14.00 – 16.00

Urząd Miasta, pokój nr 21 (I piętro)

09.11.2017 r. godz. 16.00 – 18.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr1, Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Niemcewicza 50/56

 
Zgłaszane uwagi będą szczegółowo analizowane. Jeżeli ich skala pod względem wagi problemu oraz ilości zgłoszeń będzie znacząca, miasto postara się udoskonalać przyjęte rozwiązania i wdrażać modyfikacje w jak najkrótszym czasie.

 

W nowym rozkładzie jazdy żadne połączenie autobusowe nie zostanie usunięte. Linie, z których MZK rezygnuje, zostaną zastąpione przez połączenia nowego układu komunikacyjnego. Doprowadzi to do uproszczenia schematu połączeń, poprawy wykorzystania taboru autobusowego i przejrzystości rozkładu jazdy.

 

Podstawowe założenia nowego rozkładu jazdy były następujące:

 • zaprojektowanie podaży usług uwzględniającej wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców miasta i związany z tym spodziewany wzrost popytu;
 • utworzenie węzła przesiadkowego w centralnym miejscu miasta (pl. Kościuszki), przez który prowadziłyby trasy wszystkich linii;
 • poprawa częstotliwości i rytmiczności obsługi komunikacyjnej we wszystkich częściach miasta (osiedlach);
 • wykorzystanie w codziennym ruchu 25 fabrycznie nowych pojazdów hybrydowych.

 

W wyniku wprowadzanych zmian, podaż usług tomaszowskiej komunikacji miejskiej podzielona zostanie na dwa wyraźne segmenty – linie miejskie i podmiejskie.

 

Segment pierwszy – linie miejskie

 

Składa się na niego osiem linii podstawowych: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,. Każda z linii funkcjonuje z jednakową częstotliwością: w dni powszednie w godzinach 5-17 co 30 minut, a po godzinie 17 w te dni oraz w soboty, niedziele i święta przez cały dzień – co 60 minut. Wyjątkiem będzie linia 8, na której kursy co 30 minut wykonywane będą we wszystkie dni tygodnia (w niedziele od godziny 10:30).

 

Powyższe osiem linii podstawowych uzupełniać będą dwie kolejne linie niższej kategorii: 2 (z kursami co 60 minut w godzinach szczytów przewozowych w dniu powszednim oraz co 90-120 minut w pozostałych porach dnia powszedniego) i 12 (obsługująca zakład FM Logistic, a także przystanki przy ul. Milenijnej, z trzema parami kursów we wszystkie dni tygodnia).

 

 

Segment linii miejskich ma za zadanie zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców miasta. Wszystkie linie są powiązane ze sobą trasami, a ich rozkłady są w pełni skoordynowane, co zapewnia wspólnie rytmiczną, wysoką częstotliwość kursów. Ewentualne wydłużanie kursów linii miejskich poza miasto i dopasowywanie godzin odjazdów do potrzeb mieszkańców obszarów pozamiejskich, powodowałyby zakłócenia w rytmiczności obsługi Tomaszowa Mazowieckiego – par linii ze sobą powiązanych. Autobusy z tego segmentu obsługują obszar podmiejski tylko w przypadku, kiedy w żaden sposób nie zakłóci to rozkładu jazdy na terenie miasta (a więc najczęściej w sytuacjach obsługi miejscowości położonych blisko granicy miasta, jak Zaborów, Niebrów czy Wiaderno).

 

Pozostałe miejscowości obsługiwać będą inne linie, dedykowane obszarowi podmiejskiemu.

 

Trasy wszystkich linii w obydwu kierunkach poprowadzono zajazdem na pl. Kościuszki, umożliwiając pasażerom dogodne przesiadki w każdej z możliwych relacji.

 

Trasy poszczególnych linii będą następujące :

1: (wybrane kursy: ZAWADZKA – Orzeszkowej - Szeroka – Warszawska – Główna – Dworcowa) DWORZEC PKP – Dworcowa – Spalska – Szczęśliwa – Mireckiego – Zacisze – Mazowiecka – św. Antoniego – pl. Kościuszki – Berka Joselewicza (z powrotem: Słowackiego – Zgorzelicka) – Jana Pawła II – Podleśna – Legionów – Zielona – Dąbrowska – DĄBROWA;

2: DWORZEC PKP – Dworcowa – Popiełuszki – Konstytucji 3 Maja – Warszawska – pl. Kościuszki – Piłsudskiego – Berka Joselewicza (z powrotem: Słowackiego – Zgorzelicka) – Jana Pawła II – Pod Grotami – Nagórzycka – SWOLSZEWICE BORKI;

3: MOSTOWA – Hallera – Legionów – Piłsudskiego – plac Kościuszki – św. Antoniego – Mazowiecka – Zacisze – Mireckiego – Białobrzeska – Ludwikowska – LUDWIKÓW JANA;

4: ZAWADZKA – Dzieci Polskich – Warszawska – pl. Kościuszki – Piłsudskiego – Berka Joselewicza (z powrotem: Słowackiego – Zgorzelicka) – Jana Pawła II – Wandy Panfil – św. Antoniego – Mazowiecka – Strzelecka – PCK – NOWY PORT,

5: (wybrane kursy: ZABORÓW – Komorów) UJEZDZKA SZKOŁA – Ujezdzka – Warszawska – pl. Kościuszki – Piłsudskiego – Legionów – Dąbrowska – DĄBROWA (wybrane kursy: Wiaderno – JADWIGÓW);

6: ZAWADZKA – Dzieci Polskich – Warszawska – Szeroka – Koplina (z powrotem: Szeroka) – Barlickiego – Warszawska – pl. Kościuszki – Mościckiego – Głowackiego – Niska – Zacisze – Jałowcowa – Niska – NOWY PORT;

7: (wybrane kursy: UGAJ CMENTARZ – Skłodowskiej – Popiełuszki – Spalska – Dworcowa) DWORZEC PKP – Dworcowa – Główna – Warszawska – pl. Kościuszki – Piłsudskiego – Legionów – Zielona – Sterlinga – Ogrodowa – Jana Pawła II - Wandy Panfil – Graniczna – SMUGOWA;

8: (wybrane kursy: ZBIEDIM – Piaskowa – Wysoka – Warszawska) WARSZAWSKA ZAJEZDNIA MZK – Warszawska – pl. Kościuszki – Mościckiego – Głowackiego – św. Antoniego – Modrzewskiego – Robotnicza – Ludwikowska – Białobrzeska – OPOCZYŃSKA;

9: DWORZEC PKP – Dworcowa – Popiełuszki – Grota Roweckiego – Szeroka – Koplina (z powrotem: Szeroka) – Barlickiego – Warszawska – pl. Kościuszki – Mościckiego – Głowackiego – św. Antoniego – Modrzewskiego – Robotnicza – Ludwikowska – Białobrzeska – OPOCZYŃSKA;

12: FM LOGISTIC – Warszawska – Ujezdzka – Milenijna – Dzieci Polskich – Warszawska – pl. Kościuszki – św. Antoniego – Mazowiecka – Zacisze – Mireckiego – Białobrzeska – Ludwikowska – LUDWIKÓW JANA.

Linia nocna N zostanie zlikwidowana.

 

Zastosowanie częstotliwości modułowej i pełnej koordynacji rozkładów jazdy linii miejskich umożliwiło wysoką, rytmiczną naprzemienną częstotliwość kursowania autobusów na poszczególnych ciągach komunikacyjnych.

 

[reklama2]

 

Wspólna częstotliwość kursów co 15 minut w godzinach szczytu oraz co 30 minut w dni powszednie po godzinie 17 oraz w soboty i niedziele uzyskana zostanie na następujących ciągach:

 • Zawadzka – ul. Dzieci Polskich (linie 6 i 4 ujęte razem);
 • Wandy Panfil – linie 4 i 7;
 • Jana Pawła II – linie 1 i 4;
 • Głowackiego – linie 8 i 9;
 • Mazowiecka – linie 1 i 3;
 • Dąbrowska – linie 1 i 5;
 • Legionów – linie 5 i 7;
 • św. Antoniego (do Ludwikowa) – linie 8 i 9;
 • Szeroka – linie 6 i 9.

 

Na odcinku pl. Kościuszki – Dworzec PKP, na liniach: 1, 7 i 9 wykonywanych będzie w każdym kierunku 6 kursów na godzinę w godzinach szczytu oraz 3 kursy poza godzinami szczytu,  a także w sobotę i niedzielę – średnia częstotliwość wyniesie więc odpowiednio 10 i 20 minut.

 

Z kolei na odcinku pl. Kościuszki – Warszawska (przystanek Warszawska Cmentarna / Warszawska Dzieci Polskich) funkcjonować będą rytmicznie aż cztery linie – 8, 5, 7, 4 – z naprzemiennymi odjazdami z częstotliwością nie niższą niż co 10 minut.

 

Segment drugi – linie podmiejskie

 

W celu obsługi miejscowości, do których nie ma możliwości wydłużenia tras linii miejskich bez ingerencji w rytmiczny rozkład jazdy linii miejskich, utworzone zostaną dedykowane linie podmiejskie. Będą to połączenia funkcjonujące niezależnie, poza układem linii miejskich, których rozkłady jazdy można będzie dowolnie modyfikować, w zależności od zmieniających się potrzeb obsługiwanych gmin.

 

Wszystkie linie zostały wstępnie zaplanowane do pl. Kościuszki – z zastrzeżeniem, że mogą one zostać połączone średnicowo lub trasy niektórych linii mogą zostać wydłużone do najbliższych miejsc (pętli lub bazy), zapewniających możliwość odbywania dłuższych postojów wyrównawczych (Warszawska Zajezdnia MZK, Mostowa, Smugowa, Kępa lub Dworzec PKP).

 

Trasy poszczególnych linii podmiejskich:

31: (obecna linia 11S): – WIADERNO SZKOŁA – Wiaderno – Jadwigów – Wiaderno – Iłki – Swolszewice – WIADERNO SZKOŁA;

32: (obecna linia 3S): – CHORZĘCIN – Świńsko – Łagiewniki – Łazisko – Zawada – Niebrów – Zawada – Jadwigów – Zawada – CHORZĘCIN;

33: PLAC KOŚCIUSZKI – Piłsudskiego – Legionów – Hallera – Niebrów – Zawada – CHORZĘCIN;

34: PLAC KOŚCIUSZKI – Warszawska – Ujezdzka – CEKANÓW;

35: (trasa uzgodniona z gminą Lubochnia): PLAC KOŚCIUSZKI – Warszawska – Jakubów – Lubochnia – Henryków – Glinnik JW – Luboszewy – Piaskowa – Wysoka – Warszawska – PLAC KOŚCIUSZKI

lub

PLAC KOŚCIUSZKI – Warszawska – Wysoka – Piaskowa – Luboszewy – Glinnik JW – NOWY GLINNIK;

36: PLAC KOŚCIUSZKI – Mościckiego – Mireckiego – Białobrzeska – Opoczyńska – SŁUGOCICE;

37: PLAC KOŚCIUSZKI – Mościckiego – Mireckiego – Białobrzeska – Gminna – Hubala – CIEBŁOWICE lub WĄWAŁ (kursy uruchamiane w przypadku braku możliwości skierowania na obszar podmiejski linii 9);

38: PLAC KOŚCIUSZKI – Mościckiego – Głowackiego – św. Antoniego – Modrzewskiego – Szymanówek – WĄWAŁ – Wąwalska – Opoczyńska – SŁUGOCICE;

39: (obecna linia 19): PLAC KOŚCIUSZKI – Legionów – Orzeszkowej – Zawadzka – Łazisko – Świńsko – ŁAGIEWNIKI (wybrane kursy: Łazisko – Dębniak – Bielina – Wólka Krzykowska – Komorniki – CHORZĘCIN);

40: (obecna trasa linii 10): DWORZEC PKP – Dworcowa – Spalska – Grota Roweckiego – Warszawska – plac Kościuszki – św. Antoniego – Smardzewice – Twarda – Tresta – KAROLINÓW.

 

Wszelkie propozycje i sugestie można przekazywać w następujący sposób:

 • podczas spotkać w ramach konsultacji społecznych;
 • drogą elektroniczną na adres [email protected]ów-maz.pl;
 • pisemnie na adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Warszawska 119;

                                                                                               

Mariusz Strzępek

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (58)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

@57
@57 15.05.2018, 12:19
Dziękuję
Korekta
Korekta 14.05.2018, 15:47
Wiem, że to stare, nie chcę się czepiać, ale w Wikipedii zle mi wyglada. Jeśli by nie było problemem, to proszę o poprawkę w tytule zamiast MKZ MZK. Dziękuję.
Emigrant
Emigrant 29.10.2017, 04:09
No proszę, autobusy nowocześniejsze niż Londyn.
Stachu z Wiaderna
Stachu z Wiaderna 27.10.2017, 00:14
Mam Kartę Tomaszowianina,podobno od 1 stycznia będę za darmo jeździł MZK ,ale tu w tytule jest MKZ ,to tyż będę za darmochę jeździł z babą na rynek czy to jakiś łobcy kapitał wjedzie na łulice ???
Planista
Planista 26.10.2017, 10:53
Podany adres do komunikacji elektronicznej jest błędnie podany. Nie używamy znaków polskich. Jest tomaszów, a powinno być tomaszow! Inaczej link nie przenosi prawidłowo!
06.11.2017, 10:25
To już któryś raz, gdy gdzieś ktoś dodaje polskie znaki przy adresie e-mail dotyczącym konsultacji społecznej naszego UM? Działanie celowe?
Art.Kar.
Art.Kar. 25.10.2017, 07:16
Debilami to chyba nie są, ale co niektórzy flejtuchami na pewno! Widać to gołym okiem, pogadamy za rok o stanie autobusów i przystanków.
X
X 25.10.2017, 00:30
A zakup nowych autobusów przygotowywało MZK wiec nie rob z nich debili którym trzeba mówić ze maja o nie dbać
X
X 25.10.2017, 00:20
MZK nie odpowiada za przystanki... ZDiUM zdaje się.
Art.Kar.
Art.Kar. 24.10.2017, 23:42
Czytam poprzedni komentarz o Brzustowie i wspomnę tylko o błędzie na wyświetlaczach w opisie przystanku końcowego linii nr 14.
Szanowni pracownicy MZK, w Tomaszowie Mazowieckim nie ma Brzustowki, jak to piszecie, jest jedynie BRZOSTÓWKA! Dziwne, że żaden z pracowników nie zwrócił na to uwagi.
Art.Kar.
Art.Kar. 24.10.2017, 23:08
Autobusy są meganowoczesne i piękne. Mam tylko nadzieję, że nie zostaną oszpecone żadnymi reklamami a kabiny kierowców nie będą przystojone różnego rodzaju maskotkami, naklejkami czy dewocjonaliami.
Latem czekając na busa na placu Kościuszki, widziałem jak pracownik MZK naklejał na szybę aktualny rozkład jazdy.
Łapy miał tak brudne, że aż pozostawił swoje linie papilarne pod folią zabezpieczającą rozkład! Nowe przystanki na placu Kościuszki wyglądają tragiczne i nie jest to tylko wina wandali.
Brudne i niedbale naklejane na szybach a nie w galbotach rozkłady jazdy, taśmy i klej po reklamach, które nie zostały usunięte, wszechobecny brud, to smutna codzienność na przystankach. Mam nadzieję, że kierownictwo MZK dopilnuję, żeby nowe autobusy nie były doprowadzone do takiego stanu.
Superpomysł miał pracownik, który na przystanku -plac Kościuszki w kierunku Piotrkowa nakleił rozkład nad ławką na wysokości głowy. Teraz, żeby odczytać rozkład trzeba praktycznie wejść na osobę która siedzi!
Mając nowe, tak nowoczesne autobusy i nowe całkiem zmienione trasy komunikacyjne, przydałyby się schenatyczne opisy teraz nad każdym rozkładem. Super rozkłady na Paryż bardzo czytelne i estetyczne, może i o takich zmianach czas również pomyśleć, wprowadzić nowoczesne rozkłady jazdy i dać dobry przykład innym miastom.
Planista
Planista 24.10.2017, 19:47
Linia 8 i 9 w dużej części ze sobą się pokrywa. Wystarczy skierować linię 9 zamiast w Głowackiego i Mościckiego w ulicę W. Panfil przez Jana Pawła II i dalej do pl. Kościuszki. Takie rozwiązanie połączy mieszkańców Ludwikowa ze szpitalem. O co od wielu lat toczy się walka.
Gosc
Gosc 24.10.2017, 21:03
Linie 8 i 9 się pokrywają, ale będą jeździły naprzemiennie, czyli np. o 12:00 odjazd z pętli Opoczyńska linii 8, a o 12:30 z tej samej pętli odjedzie linia 9. Skierowanie linii 9 w W. Panfil nie ma sensu, bo są tam inne linie, a dodatkowo na Głowackiego zostałaby tylko linia 8 (nie mówiąc o liniach podmiejskich, których częstość kursowania będzie zapewne mocno ograniczona) nie zapewniając tym samym rytmiczności odjazdów.

Dojazd z Ludwikowa do szpitala będzie możliwy z przesiadką na przystanku Antoniego-Głowackiego, a przy zapowiadanych darmowej komunikacji i lepszym skomunikowaniu kursów, przesiadka nie powinna być problemem.

Co z pętlą Modrzewskiego? Prawdopodobnie kursy wykonywane przez Robotniczą będą o nią zahaczały, ponadto niektóre kursy będą do pętli Modrzewskiego skrócone/wydłużone. Co z pętlą na Brzustówce? Albo likwidacja, albo jak wyżej - niektóre kursy będą do niej skrócone/przedłużone. Pętla Brzustówka jest dedykowana linii 14, a teraz jej odpowiednik będzie kursować jako czwórka do Nowego Portu.
K2222
K2222 24.10.2017, 20:29
Trzeba to zgłosić na konsultacjach. Trafna uwaga.
Planista
Planista 24.10.2017, 18:37
A czemu 12 a nie 10? Znowu będzie brak numeryczny. Nie będzie 10 i 11. Skoro już robimy od nowa to może warto popracować nad każdym takim szczegółem? I podmiejskie tez nie muszą zaczynać się od 30, a mogą od 20. Co z pętlą na Modrzewskiego i Brzustówka?
JUDYTA
JUDYTA 24.10.2017, 17:08
Dlaczego nowa linia 36 i 38 miałaby kończyć się w SŁUGOCICACH ,a nie w BRZUSTOWIE jak obecnie 3 czy 9
km
km 29.10.2017, 15:08
A no pewnie dlatego, że Sługocice to jeszcze gmina Tomaszów a Brzustów to już gmina Inowłódz i tenże Inowłódz nie chce tomaszowskiej komunikacji u siebie - nie dołoży kasiorki :)
bazler71
bazler71 25.10.2017, 08:48
Pewnie dlatego, że to już Gmina Inowłódz. Jeśli się dorzucą to pewnie będzie i do Brzustowa
Gosc
Gosc 24.10.2017, 21:10
Brzustów należy do gminy Inowłódz, prawdopodobnie nie zostało z tą gminą uzgodnione porozumienie.

Odpowiadając na pytanie @Planista - Czemu linia 12 a nie 10? Pewnie dlatego, żeby nie dochodziło do mylenia jej ze starą 10, która będzie 40. Chociaż także byłbym za tym, by panował porządek numeryczny. To samo tyczy się zapewne kwestii czemu podmiejskie zaczynają się od 31. Dlatego, bo obecnie istnieją linie 22 i 25.
Krzychu
Krzychu 01.11.2017, 13:39
A co za geniusz wymyślił te 22, 25 i 28? Brakuje przecież linii 7, 12, 15, 16 i 17, a tu ktoś wyskoczył z tymi 22, 25 i 28. A dlaczego nie np. 20,21 i 22? Można by też zrobić okrężną linię nr 0.
Igor
Igor 25.10.2017, 08:12
Pozostałe linie teź istnieją a bedą calkowicie o innym przebiegu, więc to nic nietłumaczy.
Alinka
Alinka 24.10.2017, 12:44
Przydałaby się ,,trójka" o 17,30 od Hallera w kierunku Mościckiego, kilkadziesiąt starszych osób skorzystałoby w ten sposób z wieczornej Mszy Św. w Sanktuarium Św. Antoniego. Dobrze by było żeby ta trójka wracała z powrotem na Hallera o 19ej. Ludzie siedzą samotni w domu bo nie ma teraz dogodnego połaczenia na taką Mszę Św.
adarus
adarus 24.10.2017, 10:35
Żona wczoraj się wściekła jak przeczytała. Tłumaczyłem, że węzeł przesiadkowy na Pl. Kościuszki to najlepsze rozwiązanie. Że ona potrzebuje dojechać z Modrzewskiego na Milenijną do roboty. A jej koleżanki z pracy z innych rejonów Tomaszowa też chcą dojechać. Że się nie da żeby kilkanaście autobusów z różnych stron jechało pod twój zakład bo tomaszowiacy pracują też gdzie indziej. Że system, który jest obecnie jest tak fatalny, że w 1/3 wożę ją samochodem. Nie dotarło. Strach przed zmianą jest ogromny.
Rozważaliscie z Małżonką
Rozważaliscie z Małżonką 26.10.2017, 10:24
zakup roweru? Teraz jest najlepszy czas. Na początek używanego gorala by można było jeździć zimą. Na OLX po lecie ludzie sprzedaje przyzwoite a przede wszystkim w pełni sprawne rowerki za mniej niż 100 zł. Polecam!
Jurek
Jurek 26.10.2017, 12:18
Na Zachodzie coraz modniejsze są rowery dwuosobowe dostępne również na Ebayu. Można nabyć tam popularne tandemy albo takie z koszykiem dla małżonki z przodu czy z tyłu a,la przyczepka...
czytelniczka
czytelniczka 26.10.2017, 14:06
Panie nie wymyślaj pan farmazonów a która to kobieta zdecydowałaby się wsiąść na takie koromysło. Na Zachodzie są ogólnodostępne ścieżki rowerowe a ja siebie nie wyobrażam w przyczepce rowerowej u męża, jadąc zwężoną Warszawską... zawału bym dostała!
.
. 26.10.2017, 20:48
"Na Zachodzie" jest różnie. Angielskie miasteczka z zachowanym układem ulic i większością zabudowy centrum sprzed wielu lat wcale nie mają tyłu ścieżek. A i w dzielnicach mieszkaniowych nie pamiętam by było tego dużo. Infrastruktura lat 60tych, 70tych jednak pełna jest schodów, progów. I to nie takich, że wystarczy podskoczyć przednim kołem tylko po prostu musisz zejść z roweru.

Nie znaczy, że mamy się na nich wzorować. Jest to środek lokomocji na pewno najkorzystniejszy dla współczesnych miast.
Na Warszawskiej
Na Warszawskiej 26.10.2017, 20:39
też można zrobić ścieżkę. Teraz kosztem chodnika. Cały emeryci Niebrow by spokojnie jeździł sobie do centrum.

Zwężenie samej ulicy jest dobrym rozwiązaniem. Chodzi o ludzi mieszkających przy ulicy (to nie są mieszkania z wyboru!), ale i o rozwijaną szybkość. Docelowo to powinna być ulica jedynie dla pieszych, rowerów i (częstej) komunikacji miejskiej.

Jeśli rządzi samochodziarstwo i to SUVu to się robi gmina wiejsko-miejska a nie miasto.
TOM.
TOM. 24.10.2017, 10:33
O JAKA KARTE KOMUNIKACYJNA CHODZI?
xxx
xxx 24.10.2017, 09:31
wprowadzić czestotliwość linii 11 na trasie Tomaszow - Niewiadów , jest duzo chetnych .Kiedyś linia 11 dojezdzała do Sangrodza . Pora ja odnowić
Pasaźerowa
Pasaźerowa 24.10.2017, 08:35
Wszystko pięknie, ale linia 12 powinna zostać pociągnięta do pętli Modrzewskiego. Tam na Jana mają wyjątkowo duźo tych autobusów ;-)
Obywatel TM
Obywatel TM 24.10.2017, 02:17
Powinna być co najmniej jedna linia która by jeździła poprzez Chopina!
pasażer
pasażer 23.10.2017, 23:31
- Geniusze jak się patrzy , nie ma co !!! , - znów pl. Kościuszki będzie dworcem, tym razem nie PKS-u tylko MZK , brawo !!!!
.
. 24.10.2017, 02:27
Jakby nie było to centrum miasta.

Pozostałe