Rozpoczynają się prace przy udrożnieniu Pilicy w Sulejowie

  • 02.12.2020, 17:26 (aktualizacja 04.12.2020, 20:38)
  • redakcja
Rozpoczynają się prace przy udrożnieniu Pilicy w Sulejowie
Dzisiaj ruszą prace przy udrażnianiu Pilicy w Sulejowie. To zadanie wyczekiwane przez lokalną społeczność i władze, gdyż ma na celu ochronę przed powodzią mieszkańców Sulejowa.

Umowę na zadanie „Udrożnienie i stabilizacja koryta rz. Pilicy w km od 153+00 do 159+300” podpisali wczoraj Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Dyrektor RZGW w Warszawie Wody Polskie oraz Paweł Jabłoński, Prezes firmy Inmel w obecności Marka Gróbarczyka – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Przemysława Dacy – Prezesa Wód Polskich, Grzegorza Schreibera – Marszałka Województwa Łódzkiego, Wojciecha Ostrowskiego – Burmistrza Sulejowa, a także posłów na Sejm RP: Antoniego Macierewicza i Roberta Telusa.

O znaczeniu prac mówił Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich: Wiemy doskonalone, jakim problemem jest temat Zalewu Sulejowskiego, który w ostatnich latach bardzo ucierpiał, jeśli chodzi o stan wody i dopływ tej wody ze strony Pilicy, więc ta inwestycja będzie miała charakter przeciwpowodziowy. W przypadku podtopień będzie tutaj zabezpieczeniem dla miasta Sulejowa, ale ona też będzie miała niewątpliwy wpływ na przepływy wody w sytuacjach suszowych i będzie wpływa też bezpośrednio na stan Zbiornika Sulejowskiego, bo mówimy tutaj o zbiorniku zaporowym – przepływowym.

Prace rozpoczną się 2 grudnia br. i potrwają do 16 listopada 2021 r. Będą prowadzone na terenie miasta Sulejowa. W ramach zadania odmulony zostanie mechanicznie niemal 7-mio kilometrowy odcinek rzeki wraz z jej dwiema odnogami o długościach 700 m i 710 m. Łącznie do wydobycia jest ok. 220.000 m³ urobku. Prace będą prowadzone przy zachowaniu naturalnie meandrującego koryta, w granicach istniejącej linii brzegowej, bez jakiejkolwiek ingerencji w trasę rzeki. Zachowane zostanie również naturalne nachylenie skarp. Po usunięciu zatorów, namułu i rumoszu, planowany jest remont umocnień brzegów (opasek brzegowych faszynowo-kamiennych). Łączny koszt zadania: 37.934.371,02 PLN. Na realizację prac Wody Polskie posiadają zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i zgodę na zgłoszone prace wydaną przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Przeprowadzone prace zwiększą zdolność przepustową koryta rzeki Pilicy na odcinku przepływającym przez miasto Sulejów oraz w części cofkowej zbiornika, co pozwoli uniknąć zatorów w okresie zimowym, a tym samym wpłyną korzystnie na spływ lodu i śryżu. W rejonie Sulejowa obniżony zostanie poziom zwierciadła wody, co będzie szczególnie istotne w trakcie wezbrań. Wody wezbraniowe czy powodziowe, nie tylko z Pilicy, ale także z Luciąży (będącej dopływem Pilicy), będą miały zapewniony swobodny odpływ

Wody Polskie inwestują w poprawę jakości różnorodności biologicznej wód Pilicy

Wody Polskie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę o dofinansowaniu strategicznego projektu  „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”. Celem Projektu Zintegrowanego IP LIFE PL Pilica Basin CTRL jest poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód Pilicy.

Umowę na realizację prac podpisali Anna Łukaszewska-Trzeciakowska - Dyrektor RZGW w Warszawie Wody Polskie i Artur Lorkowski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW w obecności Michała Kurtyki – Ministra Klimatu i Środowiska oraz Przemysława Dacy – Prezesa Wód Polskich. Koszty całkowite projektu, który  ruszy 1 stycznia 2021 r., wynoszą 74 mln PLN. Realizowany będzie w zlewni Pilicy o powierzchni ok. 9 tys. km2, która położona jest na obszarze 93 gmin, w obrębie 5 województw (łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, śląskiego oraz małopolskiego). Podejmowane w ramach projektu działania będą promowały i wzmacniały synergię pomiędzy polityką wodną, rolną i klimatyczną. Beneficjentami umowy zawartej z NFOŚiGW wraz z RZGW w Warszawie są Europejskie Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz FPP Enviro.

Rozpoczynający się z początkiem nowego roku projekt został wpisany do Planu Gospodarowania Wodami, strategicznego dokumentu w polityce wodnej naszego kraju. Rzeka Pilica wraz ze Zbiornikiem Sulejów stanowią istotny element dla rozwoju społeczno-ekonomicznego centralnej Polski. Efektywne zarzadzanie ilościowe i jakościowe zasobami wodnymi w zlewni Pilicy jest obecnie kluczowe dla adaptacji do zmian klimatycznych i rozwoju gospodarczego regionu. Niezbędne jest zatem monitorowanie dotychczas istniejących na tym obszarze wyzwań tj. przede wszystkim postępującej eutrofizacji wód, skutkującej występowaniem intensywnych zakwitów sinic w Zbiorniku Sulejów. Zbudowany kilkadziesiąt lat temu Zbiornik Sulejów nie posiada także przepławki dla ryb, co doprowadziło do znaczących zmian w ichtiofaunie całej Pilicy i rzekach dopływowych. Ponadto, zgodnie z zapisami aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (aPGW) na obszarze dorzecza Wisły jedynie 21% jednolitych części wód powierzchniowych (JCW) znajdujących się w obrębie zlewni Pilicy zostało zakwalifikowane, jako posiadające dobry stan wód. Analizy wykonane w ramach projektu LIFE+ EKOROB wykazały, że źródłami zanieczyszczeń są działalność rolnicza i niedostateczna gospodarka ściekowa

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód zlewni Pilicy ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Sulejów. Oczekiwane rezultaty zaplanowanego na 10 lat projektu to m.in. zmniejszenie o 25% zakwitów sinic w Zbiorniku Sulejów oraz wzrost o 20% usług ekosystemowych (np. turystycznych) w zlewni Pilicy. Dzięki projektowi możliwe będzie zniwelowanie takich problemów jak niski poziom retencyjności wód oraz wysokie zapotrzebowanie na pobór wody na potrzeby m.in. akwakultury. W ramach projektu powstanie System Wspierania Decyzji (SWD), czyli efektywne narzędzie do zarządzania jakością wody na Zbiorniku Sulejów. System przyczyni się do zmniejszania intensywności zakwitów sinic i zapewni trwałe bezpieczeństwo powodziowe miastu Sulejów. W czasie trwania projektu zostanie opracowana również dokumentacja projektowa oraz pozyskane zostaną stosowne decyzje i pozwolenia w celu likwidacji bariery migracyjnej dla organizmów wodnych. Projekt jest także gwarantem wsparcia dla 93 Jednostek Samorządu Terytorialnego w działaniach mających ograniczyć presję komunalną związaną z nieefektywnym zarzadzaniem gospodarką ściekową na obszarach wiejskich. Rolnicy otrzymają wsparcie we wdrażaniu nowych rozwiązań ekologicznych dla zmiany praktyk rolniczych w celu ograniczenia zanieczyszczania środowiska i zwiększania retencji wód w zlewni rolniczych.

redakcja_

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (8)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Grafenowy Juzef
Grafenowy Juzef 02.12.2020, 22:44
Czy to tam AM mówił o elektrowni atomowej czy w Bełchatowie?
Edek
Edek 02.12.2020, 20:42
a co z remontem mola i całej inwestycji w Smardzewicach zapomniano czy kasa przepadła były juz projekty, czy ktoś zna szczegóły
69
69 02.12.2020, 18:58
Każdy miesiąc przynosi informacje o nowych aferach, w które zamieszani są politycy PiS. Służby i wymiar sprawiedliwości kierowane przez polityków obozu władzy nie robią nic żeby te afery wyjaśnić! Polska stała się miejscem gry o interesy PiS! Nam żadna afera nie umyka, po wygranych wyborach rozliczymy je wszystkie !

http://100aferpis.pl/
olek
olek 02.12.2020, 18:55
Sukces murowany jak obecny był antoni. Gróbarczyk to już jeden sukces może odtrąbić 23 czerwca 2017 roku ówczesny wicepremier Morawiecki wraz z Markiem wbił nit w stępkę pod wielki prom. Miał być gotowy w 2020 roku - szlag trafił
ja
ja 03.12.2020, 21:29
I stocznię też
Papierowe łódki
Papierowe łódki 02.12.2020, 22:06
Brytjczycy w ogole rezygnuja z floty. Po prostu wojny nie prowadzi sie juz na wodzie.

Na lotniskowce pozwolic sobie moga jedynie najwieksze panstwa, Ruscy maja jeden sprawny, Indie, Chiny tez po jednym, USA cztery. Wykorzystywane sa glownie do demonstracji sily. Prawdziwa wojna odbywa sie z powietrza, samolotami startujacymi z ...lądu. Z terytorium panstw sojusznikow.

Z lotniskowcow USA bombardowana byla Syria, wojna slimaczy sie do dzis. Ruscy startuja od siebie. Byly tam nawet szarpaniny dyplomatyczne po straceniu rosyjskiego myaliwca przez Turcje.

Takze flota? Ktos rzucil niefortunną obietnice, ale jest zwyczajnie wywalanie hajsu w bloto.

Cos o co powinnismy zawalczyc i poswiecic wszystkie rezerwy jest atom. Po zmianie prezydenta USA bedzie to trudniejsze, no ale trudno. Moze przy okazji budowy elektrowni atomowej w Belchatowie... Kto wie.

Mi sie wydaje, ze Netanjahu wszedlby w deal. Z surowcow potrzebny jest jedynie uran. Reszta to technologie i specjalostuczna infrastruktura. Nie duza, ale ze wzgledu na sankcje bardzo droga. Kaczynski boi sie takich decyzji, ale gdyby sie udalo... tak! W historii pamietanoby go jako drugiego Pilsudskiego.
To oczywiscie bylaby wygrana wojna z Rosją, ale realne prawdziwe narzedzia do jej prowadzenia.

Realna bron, nie kosztowne plywajace zabawki.
Wody Polskie to pierwsza od czasów Kazimierza Wielkiego inwestycja wodna…
Wody Polskie to pierwsza od czasów Kazimierza Wielkiego inwestycja wodna w Polsce. Czy nie? 02.12.2020, 18:22
W mojej ocenie , a żyję już 40 lat, powołanie Wód Polskich to jest pierwsza inwestycja Państwa Polskiego od czasów Kazimierza Wielkiego.

Poźniej Państwo (wówczas Król), był osłabiony przez magnaterię (dzisiejszy odpowiednik większego prywatnego biznesu), która rozrywała Rzeczpospolitą kupcząc nią niejednokrotnie z sąsiadami (gdzie władza cara / cesarza była paradoksalnie bardzo silna), aż w końcu Polska przestała istnieć.

Prusacy, Austryjacy widzieli pieniadze w transporcie rzecznym, który wg „polskiej” magnaterii miał być zbędny. A to przecież wówczas przy zawodnych drogach - szczególnie podczas roztopów na przednówku (luty-kwiecień), jeśli chodzi o zborze no to rzeka gdy nie zamarzała była najpewniejsza.

Tak też postrzegam dzisiaj te inwestycje wodne Państwa Polskiego i symboliczne powrotny nad rzekę propolskich samorządów, jak u nas Park Bulwary czy największa nad Pilicą przystań w Tomaszowie Mazowieckim.

Jaka jest Państwa opinia?
Przepraszam
Przepraszam 02.12.2020, 22:08
ZboŻe
t
t 02.12.2020, 17:40
Czy po Pilicy będą ponownie pływać statki.

Pozostałe