Obradowali w Inowłodzu

 • 04.01.2021, 10:41 (aktualizacja 07.01.2021, 07:52)
 • redakcja
Obradowali w Inowłodzu
W środę, 30 grudnia 2020 r. na XXXI sesji, Rada Gminy Inowłódz, po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Roberta Pawłowskiego pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037 i Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz na rok 2021.

      W budżecie zaplanowano: dochody w wysokości 23 121 015,00 zł., wydatki w wysokości      30 575 644,00 zł. Środki na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r. wynoszą 10 960 920,00 zł. Taki plan zapowiada kolejny rok rozwoju Gminy Inowłódz. Poziom finansowy planowanych inwestycji jest naprawdę imponujący, biorąc pod uwagę fakt, że Gmina Inowłódz jest jedną z mniejszych w powiecie. Do najważniejszych przedsięwzięć planowanych do realizacji w tym roku budżetowym zaliczyć należy:

- kompleksowa termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Inowłodzu,

- dokończenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy komunalnego oświetlenia ulicznego na 

  terenie całej gminy,

       - przebudowa boiska przyszkolnego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy szkole w Inowłodzu,

       - kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły w Brzustowie,

       - kontynuacja zagospodarowania otoczenia zbiornika rzeki Gać w Spale – budowa targowiska,

       - kilka zadań drogowych w tym największe – przebudowa dróg na odcinku: Inowłódz, Zakościele,           

         Liciążna, Żądłowice o łącznej długości prawie 6 km.

      - budowa instalacji fotowoltaicznych obsługujących obiekty użyteczności publicznej na terenie 

         Gminy,

To główne zadania inwestycyjne jakie samorząd gminy zamierza realizować. Jest jeszcze kilka mniejszych w tym przewidzianych do wykonania z funduszy sołeckich.

 

Ponadto Rada Gminy Inowłódz podjęła również uchwały w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020 – 2035,
 • zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2020,
 • uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy rosnącego na działce nr ewid. 110 obręb Spała, gm. Inowłódz,
 • regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Inowłódz,
 • zmiany Uchwały Nr XXIX/179/2016 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Inowłódz oraz nadania jej statutu,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok dla Gminy Inowłódz,
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok dla Gminy Inowłódz,
 • wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Inowłódz,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Brzustów na lata 2020-2027”,
 • zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Żądłowice na lata 2020-2027”.

Na zakończenie Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki oraz Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz złożyli noworoczne życzenia.

 

redakcja_

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe