Uprawnienia, ulgi i dopłaty. Wszystko o wsparciu niepełnosprawnych 

 • 15.09.2019, 10:27 (aktualizacja 15.09.2019, 10:31)
 • red.
Uprawnienia, ulgi i dopłaty. Wszystko o wsparciu niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne często nie wiedzą, że mają możliwość skorzystania z dziesiątek ulg i przywilejów, jakie gwarantuje im polskie prawo. Wielu, mimo swej niepełnosprawności nie ma nawet orzeczenia je potwierdzającego. Spróbujemy więc wam nieco rozjaśnić temat. Pamiętajcie, że osoba niepełnosprawna to nie tylko ta, która porusza się na wózku....

Zasiłek pielęgnacyjny

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyłącznie wówczas, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Warto przy tym pamiętać, że jest to jedno ze świadczeń, przy którym nie obowiązuje kryterium dochodowe. Od 1 listopada 2018 r. wypłacany jest w kwocie 184,42 zł miesięcznie. Kolejna podwyżka, najprawdopodobniej do kwoty 215,84 zł – zaplanowana jest na 1 listopada 2019 r. Wnioski należy składać w urzędzie miasta lub gminy, w jednostce wypłacającej świadczenia rodzinne.

Ulgi komunikacyjne

Zniżki w komunikacji PKP/PKS

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, co do zasady, nie mają ulg w komunikacji PKP/PKS. Są tu jednak pewne wyjątki, a dotyczą:

 • osoby z dysfunkcją narządu wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O), posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności, mają prawo do ulgi 37% w przejazdach,
 • dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 24. roku życia oraz studenci z niepełnosprawnością do ukończenia 26. roku życia – wyłącznie przy przejazdach w celach określonych przepisami, m.in. do szkół, placówek szkolno-wychowawczych, na turnusy rehabilitacyjne itp. – mają prawi do ulgi 78%,
 • emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne, mają prawo do dwóch przejazdów w roku ze zniżką 37%.

Zniżki w komunikacji miejskiej

Ulgi w komunikacji miejskiej ustalane są w drodze uchwały rady miasta lub gminy. Dlatego w poszczególnych miejscowościach są różne, np. w Warszawie osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności korzystają z 50% zniżki w komunikacji miejskiej. Informacje dotyczące ulg w komunikacji danego miasta można znaleźć na stronach miasta lub zakładów komunikacyjnych

Karta parkingowa

Od 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (na podstawie orzeczenia wydanego po 1 lipca 2014 r.). W przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby, mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu inny symbol przyczyny niepełnosprawności nie otrzymają więc wskazania do wydania karty parkingowej.

Wniosek składa się do przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Osoba z niepełnosprawnością składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Do wniosku dołącza się:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);
 3. w przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

red.

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (9)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

t
t 19.09.2019, 19:53
Tak zwana pomoc jest tylko dla osób tylko uczących (i swoich).
AgaM
AgaM 16.09.2019, 21:35
Jest tylko jeden problem. Na refundację zakupu niektórych artykułów medycznych, jak na przykład aparaty słuchowe oczekuje się od 20 do 24 miesięcy. Nie pozostaje zatem nic innego jak najpierw wziąć kredyt, a następnie czekać na pieniądze z PCPR. Tak wygląda pomoc osobom niepełnosprawnym w naszym kraju.
Do Agaty
Do Agaty 16.09.2019, 21:46
Zmienia sie to w ostatnich latach, badz optymistką
MS
MS 16.09.2019, 21:55
Zmienia się na niekorzyść. Czas oczekiwania się wciąż wydłuża. W przyyszłym roku zrobimy chyba trochę zmian w systemie i spróbujemy go jeszcze mocniej uszczelnić. W poprzedniej kadencji udało się wiele rzeczy urealnić. Ograniczyliśmy mocno proceder wyłudzeń
W dobrym kierunku
W dobrym kierunku 16.09.2019, 22:48
Co oznacza, ze pieniedzy do ludzi idzie duzo wiecej niz jeszcze przed kilkoma laty. Czesc wyludza, ale czesc nie.

MS
MS 16.09.2019, 22:52
No niestety nie. Pieniędzy jest mniej. Sprawdź w kolejnych budżetach powiatu. Ponadto problemem jest starzejące się społeczeństwo, a więc beneficjentów jest więcej. Mamy też w naszym powiecie bardzo dużo dzieci niepełnosprawnych,
W dobrym kierunku
W dobrym kierunku 16.09.2019, 23:22
Patrząc na ulice Tomaszowa widać tych osób coraz więcej. Coraz częściej na wózkach elektrycznych, Widać, że szybko polikwidowano bariery architektoniczne które przez tyle lat byly zmorą Tomaszowa.

Otwarta, bezpłątna przestrzeń publiczna pozwala róœnież takim osobom cieszyć się rozwojem gospodarczym Kraju, czy prozaicznym budzieniem się do życia roślinności, ptaków, drobnych zwierząt.

To są sprawy ktorych pełnosprawny człowiek zauwaza dopiero gdy sam zaczyna na starość niedomagać.

Patrząc na tomszowskie parki jakoś jestem optymistycznie nastawiony. Ile bym jeszcz nie żył.
kicay
kicay 15.09.2019, 21:10
I co z tego, że jako osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym złożyłem wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, skoro dostałem odpowiedź, że Rada Powiatu nie przeznaczyła ani złotówki na turnusy dla osób dorosłych. Ba, na sesji nawet nie wspomniano o fakcie złożenia przez osoby dorosłe takiego wniosku. Z pewnością wniosków od osób dorosłych byłoby więcej, gdyby nie fakt, że miła pani na wstępie (przy pobieraniu wniosku) informuje, że i tak dla osób dorosłych nie będzie przeznaczonych środków bo przeznaczone są dla dzieci i młodzieży oraz na zaopatrzenie osób niepełnosprawnych. Takie traktowanie należałoby podsumować w jeden sposób - sprowadza się do wykluczenia społecznego.
@
@ 16.09.2019, 04:10
W przyszlym roku przyznadzą. Od czegos musieli zaczac, przez trzydziesci nic sie nie dzialo.

Pozostałe