Czy w Tomaszowie powstanie Centrum Leczenia Uzależnień 

  • 24.07.2020, 16:11 (aktualizacja 24.07.2020, 17:09)
  • redakcja
Czy w Tomaszowie powstanie Centrum Leczenia Uzależnień
We wtorek, 21 lipca 2020 roku, w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się obrady, powołanego przez Zarząd Powiatu uchwałą nr 467/2020, zespołu roboczego ds. opracowania propozycji koncepcji budowy Centrum Psychiatryczno-Odwykowego w Tomaszowie Mazowieckim przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

Michał Jodłowski - kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym, przedstawił powołanemu przez Starostę zespołowi szczegółową analizę środowiskową przygotowaną przez Referat Zdrowia i Spraw Obywatelskich w oparciu o zebrane dane z Komendy Powiatowej Policji, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiego oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Fundacji Arka Nadziei, Stowarzyszenia Abstynenckiego Azyl oraz Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy ALA z Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, w tym: Oddziału Psychiatrycznego, Poradni Leczenia Uzależnień, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznej.

 

 

Koordynator Oddziału Psychiatrycznego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia dr n.med. Maciej Kowman przekonywał o zasadności budowy Centrum Psychiatryczno-Odwykowego w Tomaszowie Mazowieckim i zwrócił szczególną uwagę na konieczność realizacji tej inwestycji, która w przyszłości poprawi m.in. jakość i efektywność leczenia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w regionie.

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że szczegółowa analiza danych dotyczących osób uzlażnionych konieczna jest do umieszczenia nowej placówki na mapie potrzeb zdrowotnych województwa zdrowotnego, co jest niezbędne do uyskania nie tylko dofinansowania procesu inwesrycyjnego ale również przyszłego finansowaniaplacówki. Na tę chwilę zebrano dane z terenu powiatu tomaszowskiego. CPO adresowane jednak powinno być do mieszkańców powiatów opoczyńskiego, rawskiego i piotrkowskiego. 

 

 

Analizę przeprowadzono na podstawie danych z Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Komendy Powiatowej Policji, Poradni Pscyhologiczno Pedagogicznej, Oddziału Psychiatrycznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień w Tomaszowskim Centrum Zdrowia, Gminnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych. 

  1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz.

 

Zakres danych

2017

2018

2019

1

Ilość udzielonych porad dotyczących uzależnień

134

131

99

2

Ilość udzielonych porad dotyczących przemocy domowej

123

132

122

3

Inne porady

2446

2346

2283

 

Razem:

2703

2609

2504

W okresie od 2017 do 2019 roku udzielono łącznie 8 schronień ofiarom przemocy domowej.

  1. Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz.

 

Zakres danych

2017

2018

2019

1

Czyny karalne z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

72

91

71

2

Czyny karalne z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione przez nieletnich

2

4

3

3

Wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”

244

219

182

4

Sprawy przemocy domowej pod wpływem alkoholu

167

145

108

5

Ilość samobójstw

26

24

18

6

Pokrzywdzeni w wyniku przemocy domowej

256

229

189

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na tendencję spadkową we wszystkich przedstawionych kategoriach. Podobne statystyki wystepują w całej Polsce i różnią się one w sposób znaczący od innych krajów Unii Europejskiej. W dodatku nasz kraj wypada tu niezwykle korzystnie, mając m.in. najniższy wskaźnik przemocy domowej oraz przemocy wobec kobiet w UE. 

  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Maz.

l.p.

Forma udzielanej pomocy

Liczba osób korzystających z pomocy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

2017

2018

2019

Do 16 roku życia

Powyżej 16 roku życia

Do 16 roku życia

Powyżej 16 roku życia

Do 16 roku życia

Powyżej 16 roku życia

1

Diagnoza/badanie

656

18

1071

25

1064

40

2

Konsultacja

210

37

233

22

338

33

 

l.p.

Zakres danych

2017

2018

2019

1

Ilość wydanych orzeczeń dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

14

17

22

2

Ilość wydanych informacji o wynikach diagnozy

534

603

586

3

Niepełnosprawność intelektualna

43

49

61

4

Niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

10

7

11

 

Niestety niekorzystnie przedstawiają się trendy w zakresie liczby osób wymagających wsparcia psychologicznego. Z roku na rok liczby niestety rosną, przy braku odpowiednej liczby specjalistów. Podobne zjawiska obserwujemy w zakresie wsparcia psychiatrycznego. 

  1. Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.- Oddział Psychiatryczny

 

l.p.

Przyczyny hospitalizacji w oddziale psychiatrycznym TCZ Sp. z o.o.
w Tomaszowie Maz.

2017

2018

2019

M

K

razem

M

K

razem

M

K

razem

1

Uzależnienia

307

51

358

331

60

391

320

61

381

2

Choroba afektywna dwubiegunowa (F31)

16

20

36

14

14

28

18

16

34

3

Schizofrenia (F20)

84

69

153

104

93

197

103

95

198

5

Zaburzenia depresyjne (F32-F33)

16

17

33

11

17

28

6

11

17

6

Zaburzenia lękowe (F40- F48)

23

23

46

22

32

54

29

29

58

7

Zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem OUN (F00-F09)

50

36

86

48

61

109

67

60

127

 

  1. Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.- Poradnia Leczenia Uzależnień

 

l.p.

Leczeni w Poradni Leczenia Uzależnień wg rozpoznań

2017

2018

2019

1

Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu ( F10)

390

397

381

2

Opiaty (F11)

4

1

-

3

Kanabinole (F12)

2

3

5

4

Inne substancje pobudzające w tym kofeina (F15)

-

-

1

5

Używanie tytoniu (F17)

-

-

-

6

Kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne (F19)

32

34

29

7

Pozostałe rozpoznania

-

-

3

 

l.p.

Dane ogólne o pacjentach Poradni Leczenia Uzależnień

2017

2018

2019

1

Liczba pacjentów objętych opieką poradni

428

435

419

2

Ilość porad udzielonych przez poradnię

3696

3608

2850

3

Ilość porad z zakresu leczenia uzależnień

3696

3608

2850

 

Na dosyć wysokim poziomie znajduje sie liczba pacjentów w poradni leczenia uzależnień. Warto jednak pamiętać, że liczby te nie odzwierciedlają rzeczywistej skali problemu. 

 

Poradnia Leczenia Uzależnień

rok

leczeni

W tym leczeni ogółem w wieku lat

Leczeni po raz pierwszy

W tym leczeni po raz pierwszy w wieku lat

Ogółem

Mężczyźni

kobiety

0-18

19-29

30-64

65 i więcej

Ogółem

w tym mężczyźni

0-18

19-29

30-64

65 i więcej

2017

428

340

88

-

52

365

11

155

126

-

30

121

4

2018

435

336

97

1

40

366

18

41

31

-

10

31

-

2019

419

321

98

-

56

345

18

37

30

-

7

28

2

 

  1. Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.- Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

l.p.

Leczeni w Poradni Zdrowia Psychicznego

2017

2018

2019

1

Organiczne zaburzenia niepsychiczne i psychiczne (F00-F09)

256

291

358

2

Schizofrenia (F20)

232

273

279

3

Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (F21-F29)

38

46

46

4

Zaburzenia afektywne (F30- F39)

288

350

310

5

Zaburzenia nerwicowe (F40-F59)

522

571

583

6

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)

8

35

31

7

Upośledzenia umysłowe (F70- F79)

54

84

93

8

Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)

-

1

-

9

Pozostałe rozpoznania

10

11

11

 

l.p.

Dane ogólne o pacjentach Poradni Zdrowia Psychicznego

2017

2018

2019

1

Liczba pacjentów objętych opieką poradni

1408

1662

1711

2

Ilość porad udzielonych przez poradnię

3458

4362

4600

3

Ilość porad z zakresu zdrowia psychicznego dla dorosłych

3458

4362

4600

4

Ilość porad z zakresu zdrowia psychicznego dla dzieci

-

-

-

 

  1. Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.- Poradnia Psychologiczna

Dane ogólne o pacjentach Poradni Psychologicznej

2017

2018

2019

1

Liczba pacjentów objętych opieką poradni

177

155

174

2

Ilość porad udzielonych przez poradnię

820

700

860

3

Ilość porad z zakresu zdrowia psychicznego dla dorosłych

820

700

860

4

Ilość porad z zakresu zdrowia psychicznego dla dzieci

-

-

-

 

redakcja_

Podziel się:

Oceń:

Załączone pliki do pobrania (1)

Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

tomaszowianin
tomaszowianin 28.07.2020, 20:49
Wcale nie śmieszne.
Koniecznie potrzebna byłaby w tym Centrum sekcja leczenia uzależnień Wazeliniarzy Fanfarodystów.
Ajdejano
Ajdejano 25.07.2020, 13:56
Ciekawi mnie jedna sprawa: skąd wyszedł pomysł, aby takie centrum (CPO) powstało właśnie w naszym powiecie. W materiale powyżej - nie dowiedziałem się o tym. To wynika z tego, że w naszym powiecie psycholi innych dewiantów jest najwięcej, czy może "przyszło polecenie z góry" ?
A tu pyk: my, debilni internauci i mieszkańcy powiatu otrzymujemy rewelacyjną informację: będziemy mieli psychiatryk w naszym powiecie!!!!
Oczywiście - nikt nam o tym wcześniej nie pisnął słówka. Bo, po co denerwować psycholi - no, nie - lokalni władcy ?!
Anty
Anty 26.07.2020, 02:30
Tak, tak cieszmy się, będą nam zwozić z całego województwa...żeby tylko z województwa.

Pozostałe