Stowarzyszenie Amatorów Plastyków w Tomaszowie Mazowieckim

Tomaszów Mazowiecki 97-200
P.O.W. 10-16
Stowarzyszenie Amatorów Plastyków w Tomaszowie Mazowieckim powstało w 1966 r. z inicjatywy: Antoniego Skrzydlewskiego - ówczesnego kierownika Wydziału Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim oraz Ryszarda Kustrzyńskiego, Mieczysława Kaźmirowskiego, Marii Cieślik-Bunzel i Damazego Wołosewicza.

W dniu 16 kwietnia 1966 roku decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi zatwierdzony został statut stowarzyszenia, który stał się podstawą dalszej działalności.

Szeregi Stowarzyszenia tworzą ludzie różnych zawodów. Łączy ich wspólna pasja - umiłowanie sztuk pięknych i próba samorealizacji w różnych dziedzinach plastyki.
Pracując indywidualnie, w miarę potrzeb, korzystają z konsultacji plastyków zawodowych.
Pierwszym opiekunem artystycznym był Ryszard Kustrzyński, po nim tą ważną funkcje pełnili Stanisław Pawłowski i Józef Panfil.
Brak stałego źródła finansowania, własnego lokalu są poważnym utrudnieniem w codziennej działalności.
Nie pracują sami. Przez wszystkie lata utrzymują kontakty z wieloma instytucjami kulturalnymi z całego kraju, m.in. z Domami Kultury w Radomsku, Opocznie, Łodzi i Łowiczu, z Górniczym Domem Kultury w Wałbrzychu oraz z WDK w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Szczecinie i Toruniu, z Regionalnym Towarzystwem Kultury w Ciechanowie i z wieloma innymi placówkami kultury.
Głównym celem SAP jest włączenie zrzeszonych twórców w rytm pracy twórczej oraz podnoszenie ich umiejętności warsztatowych i ogólnych w dziedzinie historii sztuki. Realizują to przez organizując plenery, wycieczki szkoleniowe, wystawy i podsumowujące je spotkania oraz przez prelekcje z dziedziny historii sztuki, tematyczne kursy.
Prace członków SAP w formie wystaw prezentowały: MDK "Włókniarz", "Galeria pod Arkadami" Muzeum, Miejska Biblioteka Publiczna gdzie urządzono mini-galerię w czytelni tejże biblioteki.
Członkowie Stowarzyszenia włączają się do wszystkich akcji kulturalnych na terenie miasta i województwa. Aktywnie uczestniczyli m. in. w obchodach 150-lecia nadania praw miejskich dla Tomaszowa Mazowieckiego., 200-lecia powstania osady Tomaszów, 400-lecia Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim, a także w Dniach Kultury, Oświaty, Książki i Prasy. W sposób widoczny zaznaczyli swój udział w obchodach Międzynarodowego Roku Pokoju, Roku Dziecka i Roku Nauki Polskiej.
Członkowie SAP ofiarowywali swoje prace dla różnpch instytucji w mieście i kraju.Współorganizowali plenery dla młodzieży szkół plastycznych w Łodzi i Kielcach. Efekty tej pracy widoczne są w postaci rzeźb ustawionych w wielu punktach miasta.
Nawiązali współpracę z wiejskimi klubami rolnika, czego przykładem jest wystawka w świetlicy w Modrzewiu.
Za bardzo ważne zadanie w swojej działalności uważają ciągłe poszukiwanie nowych członków w gronie uczniów szkół średnich i ludzi w wieku dojrzałym oraz będących na zasłużonym odpoczynku.
Ogółem w ciągu 40 lat przez Stowarzyszenie przewinęło się ponad 120 osób, z których 17 przekroczyło już granicę cienia.

Godziny otwarcia:

8-16