Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Sobota, 13 sierpnia 2022 08:56
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Reklama

Długa lista fuszerek - miasto domaga się naprawy

Mamy szczegółową listę usterek i niedoróbek na remontowanych w ubiegłym roku przez Firmę Skanska ulicach w centrum miasta. Uwag jest co niemiara, mimo to mamy wrażenie i wydaje się, że magistraccy inspektorzy przyłożyli się do przeglądu prac wykonywanych przez Skanską. Może jednak czegoś nie zauważyli. Zachęcamy Was do komentowania i wskazywania kolejnych fuszerek na tej inwestycji. Nasze wątpliwości na przykład budzi wykonanie większości progów i wyniesień zwalniających.
Długa lista fuszerek - miasto domaga się naprawy

Wykaz usterek:

 

I.     Usterki w branży drogowej do usunięcia, dotyczące wszystkich ulic.

 • Uzupełnienie zieleńców.
 • Uzupełnienie oznakowania poziomego.
 • Uzupełnienie miałowania piaskiem chodników.
 • Uszczelnienie spoin w nawierzchni jezdni wraz z zasmarowaniem krawędzi.
 • Obrobienie chodnika wokół słupków oznakowania pionowego i likwidacja ubytków w chodnikach po zdemontowanych słupkach oznakowania na czas budowy.
 • Wymiana uszkodzonych elementów brukarskich, likwidacja zaniżeń w nawierzchniach z kostki brukowej.

 

Ulica Słowackiego na odcinku od ul. Legionów do ul. Jana Pawła II.

 • Naprawa chodnika po awarii kabla energetycznego przy posesji nr 20.
 • Likwidacja zaniżenia jezdni na skrzyżowaniu z ul. Lewą (zastoina wody).
 • Przełożenie krawężnika na lewoskręcie z ul. Lewej.
 • Utwardzenie wjazdu bramowego do szkoły (w km 0+121,50) wzdłuż odwodnienia liniowego.
 • Naprawa chodnika przy furtce do szkoły (ruchoma kostka).
 • Uzupełnienie i obrobienie kostką studzienki telekomunikacyjnej przy bramie do szkoły w km. 0+060,50.
 • Naprawa - przebrukowanie nawierzchni na wjeździe do posesji nr 37 w km. 0+131,40.
 • Obrobienie punktów poligonowych kostką w chodnikach.
 • Uzupełnienie kostką misę po drzewie na wysokości sklepu z dewocjonaliami przy posesji nr 19.
 • Naprawa - przebrukowanie nawierzchni na wjeździe do posesji nr 19 w km. 0+319,15.
 • Regulacja studni na zieleńcu przy wjeździe jw.
 • Naprawa – przedrukowanie nawierzchni na wjeździe do posesji nr 37 w km. 0+408,90.
 • Obrobienie kratek ściekowych w poszerzeniach jezdni.
 • Dobrukowanie chodnika do granicy pasa drogowego na wysokości posesji 1 do 19.
 • Regulacja studni rewizyjnych w jezdni na wysokości nieruchomości nr 32-34.

 

 

Ulica Grunwaldzka na odcinku od ul. J. Słowackiego do Al. J. Piłsudskiego.

 • Uzupełnienie zieleńców.
 • Usunięcie gruzu z zieleńców.
 • Uzupełnienie oznakowania poziomego.
 • Miałowanie piaskiem chodników.
 • Usunięcie nierówności, regulacja spoin wraz z wypełnieniem, na nawierzchniach miejsc postojowych.
 • Usunięcie nierówności przy zasuwach na wywyższonym skrzyżowaniu z ul. Piekarską. 
 • Uzupełnienie zieleńca wzdłuż sklepu „DEKO-SMAKU”.
 • Naprawa nawierzchni jezdni na połączeniu z jezdnią ul. Piłsudskiego.
 • Wykonanie ścieku od rury spustowej przy posesji nr 11.

 

Ulica Krzyżowa na odcinku od ul. J. Słowackiego do Al. J. Piłsudskiego.

 • Regulacja studni telekomunikacyjnej przy posesji 9-11.
 • Regulacja studni rewizyjnej na zieleńcu przy posesji 16/18.
 • Naprawa wjazdów, krawężników, chodnika, uzupełnienie zieleńcy na wysokości nieruchomości 20, stanowiącej byłe zaplecze budowy.
 • Wykonanie ścieku we wjeździe do kamienicy na posesji nr 24.
 • Na wjeździe do posesji nr 28 przebrukować rząd płyt ażurowych.
 • Regulacja wysokościowa obrzeża wokół misy drzewa przy posesji nr 28.
 • Montaż dwóch barier bezpieczeństwa U-12A przed dwoma wejściami (od strony ul. Krzyżowej) do Przedszkola „BARTEK” przy ul. Słowackiego 8/10.

 

[reklama2]

 

Ulica Wschodnia.

 • Wymiana popękanej kostki na pasie postojowym na wysokości posesji nr 5-7.
 • Przebrukowanie nawierzchni pasa postojowego w miejscach zaniżeń na wysokości posesji nr 5-11.
 • Wymiana obrzeża przy posesji nr 16/18.
 • Przebrukowanie zaniżonej kostki na końcach ścieku przy posesji nr 16/18.
 • Regulacja studni telekomunikacyjnej na chodniku przy posesji nr 16/18.

 

Ulica Piekarska.

 • Likwidacja nierówności na wywyższonym skrzyżowaniu z ul. Krzyżową.
 • Likwidacja ubytków w nawierzchni jezdni na wysokości posesji nr 12.
 • Wykonanie ścieku na wjeździe do budynku nr 12.
 • Likwidacja nierówności na wjeździe do posesji nr 5.
 • Wykonanie wjazdu do posesji nr 3.
 • Obniżenie światła krawężnika na wjazdach do posesji nr 1A.

 

Ulica Polna na odcinku od ul. Jerozolimskiej do Pl. T. Kościuszki.

 • Regulacja spoin na jezdni wraz z uzupełnieniem.
 • Wymiana uszkodzonych kostek na jezdni.
 • Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej w ul. Jerozolimskiej na połączeniu z jezdnią ul. Polnej

 

Ulica Mała.

 • ścieku na chodniku do rur spustowych do budynku przy posesji nr 1 i 2.
 • Regulacja studni rewizyjnej i kratki ściekowej w jezdni na skrzyżowaniu z ul. Jerozolimską.
 • Uzupełnienie brakujących płyt chodnikowych przy posesji nr 1.

 

II.   Branży sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem, przyłączy kanalizacji sanitarnej, doposażenia studni rewizyjnych na istniejących sieciach sanitarnych.

 

 

Ulica Grunwaldzka na odcinku od ul. J. Słowackiego do Al. J. Piłsudskiego.

 • Przy skrzyżowaniu z ulicą Wschodnią do poprawy klucz do zasuwy od strony ul. Piekarskiej.
 • Przy skrzyżowaniu z ulicą Wschodnią wyniesienie do poziomu nawierzchni hydrantu podziemnego.

 

Ulica Krzyżowa na odcinku od ul. J. Słowackiego do Al. J. Piłsudskiego.

Przy skrzyżowaniu z ulicą Wschodnią osadzić skrzynkę do hydrantu podziemnego i skrzynkę do zasuwy wodociągowej.

 

Ulica Wschodnia.

Przy skrzyżowaniu z ulicą Polną wynieść do poziomu nawierzchni dwie skrzynki do zasuw wodociągowych.

 

Ulica Piekarska.

 • Na skrzyżowaniu z ul. Joselewicza wyprostować dwa klucze do zasuw wodociągowych.
 • Wymiana urwanego klucza do zasuwy wodociągowej.

 

IV.    Branża telekomunikacyjna w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ul. Słowackiego, ul. Grunwaldzkiej, na skrzyżowaniu ulic: Piekarskiej - B. Joselewicza.

 • Nieprawidłowo obsadzone ramy studni
 • Wymiana ram studni – w miejscach uszkodzonych i używanych.
 • Czyszczenie studni z piachu i gruzu.

 

V.      Robót drogowych na drogach powiatowych w zakresie nawierzchni jezdni i chodników oraz oznakowania.

 • Uzupełnić oznakowanie poziome ul. Berka Joselewicza zgodnie z projektem organizacji ruchu (uwzględnić oznakowanie strefy płatnego parkowania po odtworzeniu nawierzchni jezdni)
 • Uzupełnić oznakowanie grubowarstwowe przy szkole nr 14 (skrzyżowanie ul Słowackiego i Legionów)
 • Na skrzyżowaniu ul. Berka Joselewicza z ul. Wschodnią nawierzchnia uległa deformacji - do poprawy  

 

 


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Wojtek 26.05.2017 22:51
Czy jest coś, co dobrze zrobili ?

Ajdejano 25.05.2017 16:55
Do wpisu nr 1: tak - 100% racji. Usterek jest znacznie, znacznie więcej. I tak na przykład - niech ktoś pokaże (Inwestor albo Wykonawca) protokoły z badań zagęszczenia gruntów zasypowych w wykopach pod różne media i warstw konstrukcyjnych drogowych w pasach ulic. Przejedźcie się tymi "nowymi" drogami, to przekonacie się, że NA KAŻDEJ studzience wod.-kan., na jezdniach podskoczy albo wpadnie w dołek wasz samochód. To powinny być studzienki, posadowione IDEALNIE równo z nawierzchnią jezdni, a nie taj jak na polu ornym. Zupełne dno !!!

Tymoteuszka 24.05.2017 12:27
a także: postawienie znaków zakazu zatrzymywania się przy każdej z wyremontowanych ulic - dotyczy również chodnika = wiem, jest mało zatok parkingowych, ale do jasnej ciasnej, chodnik nie jest odpowiednim miejscem na parkowanie auta - SZYBKO zostanie ZNISZCZONY. A chyba nie o to chodzi? Nagminnie wjeżdżają na niego tuż za światłami z Szeroką w stronę centrum. Uczepiłabym się także źle wylanego asfaltu przy dojeździe do Warszawskiej, na ulicy Krzywej - na przejściu dla pieszych w tym miejscu tworzy się kałuża. Tak samo wygląda przejście tuż koło CECH-u. Od CECH-u, czyli skweru 4 Czerwca do mostu na Wolbórce i dalej powinien być wymieniony chodnik na nowy. Będzie?

Tymoteuszka 24.05.2017 12:13
Dotyczy ul. Warszawskiej: Kratki przy chodnikach na jezdni wyczyścić - dużo w nich piachu. Wyrównać chodnik w pobliżu niedawno wyburzonej kamienicy pomiędzy Szeroką a Krzywą. Uprzątnąć wszystkie niezbędne, leżące resztki kostki brukowej, a także kamienie, śmieci itp, z chodnika i zielonego pasa. Zielony pas uzupełnić ziemią, a nie piachem, zasadzić zieloną trawę, niedopuścić do wyrastania chwastów. Przed tymi zabiegami pozbierać wszystkie odpady. Uzupełnić szczeliny w chodniku piachem, co by kostka się nie rozjeżdżała. Beton wylany na przystanku tuż przy Netto, wymaga chyba naprawy? bodajże pęka w tym miejscu, chyba że tak musi być? Przy parku Tuwimów - skwerze Krzyżowa/Piekarska/Wschodnia/ Grunwaldzka - naprawić wejście do parku od strony Piekarskiej/Grunwaldzkiej. Osoba niepełnosprawna nie podjedzie tam na wózku... aby nie rwać chodnika, wystarczy wylać odpowiednią grubość asfaltu w alejce, aby także złagodzić podjazd/zjazd.

Slavva 24.05.2017 07:01
Na uzupełnienie miejsc po drzewach Skanska nie powinna się w rzadnym razie zgadzać bo drzewa wycięto już po połozeniu chodnika na widzi mi się proboszcza ze Słowackiego

Fanki 24.05.2017 01:30
Wyrównanie wysokości chodnika z tym na skwerze na wszystkich wejsciach na skwer , a szczególnie tym pomiędzy ul. Piekarską , a Grunwaldzką .

pln 23.05.2017 02:26
Kto to odebrał z tyloma usterkami?

^^ 23.05.2017 15:44
Chyba to były konkretne osoby (urzędnicy), a nie anonimowe osoby. Czy osoby odbierające i podpisujące protokoły otrzymły wynagrodzenia i premie (z naszych podatków).

chyba ci, 23.05.2017 16:14
którzy zatrudnili SKANSKĄ. No i sama SKANSKA. Tak trzymać. IP

Tomaszowianin 22.05.2017 22:23
Przepraszam bo może się nie znam, ale czy osoby odbierające daną inwestycję nie ponoszą odpowiedzialności za ODEBRANIE a co za tym idzie podpisanie dokumentów? Przecież jeśli ktoś odbiera ulicę po jej remoncie i podpisuje tenże odbiór znaczy, że wszystko jest w należytym porządku. W przeciwnym wypadku do odbioru nie powinno dojść tylko wykonawca powinien być poinformowany, że do czasu poprawienia uchybień nikt niczego nie podpisze i kasy też nie będzie. No chyba że się mylę, bo w sumie to się nie znam.

Adek 22.05.2017 21:47
Mariusz tych uchybień jest jednak więcej i ci co te uchybienia spisali to albo nie chcieli widzieć więcej albo nie znają się na swojej pracy a wystarczy sięgnąć do pewnych rozporządzeń i trochę na ten temat poczytać mówię tutaj o odległościach w parkowaniu od przejść dla pieszych czy skrzyżowań i odpowiednim ustawieniu znaków pionowych oraz o odpowiednim oznakowaniu miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania gdzie są pobierane pieniądze wbrew wszelkim przepisom jakie wyszły w 2014 roku mówię tutaj też o całym nowym placu Kościuszki. Firma obsługująca ta strefę pobiera pieniądze nie zgodnie z prawem ale ja już jestem na ukończeniu zażalenia do Marszała Wojewódzkiego i może ktoś się za to w końcu weźmie. Puki co na razie czekamy na zrobienie tych usterek a po odbiorze ich coś na ten temat wtedy napiszę ( o ile jeszcze jakieś będą ).

^^ 23.05.2017 15:41
Na pewno jeszcze będą.

Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! W sierpniu sieć kin Helios przygotowała dla swoich widzów kolejną porcję filmowych emocji i spotkań z największymi gwiazdami na dużym ekranie! Już najbliższy weekend może upłynąć pod znakiem niekończącej się akcji z dużą dawką humoru, bez względu na których aktorów i które historie widzowie postawią! Wszystkie z prezentowanych produkcji, zarówno te dla młodszych czy starszych kinomanów, mają wspólny mianownik: świetną zabawę oraz fantastyczny humor. Pierwsza premiera nadchodzącego weekendu to zabawna, a zarazem życiowa historia pewnej patchworkowej rodziny. Pełna humoru i wzruszeń komedia „Każdy wie lepiej” opowiada o parze zakochanych, którzy stają się celem intrygi najbliższych. Główni bohaterowie filmu, Ania i Grzesiek, próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch odmiennych światów. Jej dzieci, jego dzieci – klasyczny patchwork – trzeba zawierać kompromisy, uważać żeby nikogo nie urazić… To fascynująca układanka, ale straszliwie trudna! Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu „zżyli długo i szczęśliwie”, ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele rożni, ale mają wspólny cel – rozbić związek Ani i Grzesika. Czy nowa relacja ma szansę przetrwać najazd swoich rodzin? Widzowie przekonają się już w najbliższy piątek. Kolejna z nowości to „Lena i Śnieżek” - familijne kino przygodowe i naprawdę piękna historia… Wszystko zaczyna się od pary złodziejaszków kradnących białe lwiątko na zlecenie bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go właśnie Lena – nieśmiała nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta. Zwierzak, któremu nadaje imię Śnieżek, szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Dziewczyna boi się jednak, że lwiątko może jej zostać odebrane i dlatego postanawia ukrywać je przed tatą i resztą świata. Kiedy zdradza swój sekret niewłaściwej osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop Śnieżka ponownie wpadają złodzieje. Czy Lena zdoła ochronić przyjaciela przed grożącym mu niebezpieczeństwem? Mały lew – wielka przyjaźń – to trzeba zobaczyć w kinie! Na ten film czekały miliony widzów! Kolejna nowość – „Bullet Train” - to szalona, nieustająca jazda przez współczesną Japonię w towarzystwie Brada Pitta. Wciela się on w tej produkcji w rolę pechowego zabójcy o imieniu "Ladybug", który po zbyt wielu nieudanych próbach chciałby spokojnie wykonywać swoją pracę. Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja stoi na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele – w najszybszym pociągu świata... a Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść. Producentem jest spec od hollywoodzkich filmów akcji - sam Antoine Fuqua, a reżyserem David Leitch, który ma na koncie „Johna Wicka”, „Szybkich i Wściekłych” czy „Deadpoola 2”. Zapowiada się niezła jazda!  Na ekranach kin Helios wciąż szaleją zwierzaki z super mocami pod przywództwem psa Krypto, którego właścicielem jest sam Superman. „DC Liga Super-Pets” to pełna humoru i żartów sytuacyjnych animacja, w której pupile ratują herosów z Ligi Sprawiedliwości! Tego świat jeszcze nie widział żeby obrońców świata takich jak Superman, Batman czy Wonder Woman uprowadziła złowieszcza Świnka Morska?!  Jeżeli komuś umknęły filmowe hity lata to nic straconego, bo na ekranach sieci kin Helios wciąż można spotkać „Minionki: Wejście Gru”, Toma Cruise’a w „Top Gun: Maverick” czy Boga Piorunów w kolejnej części brawurowej serii „Thor: Miłość i Grom W poniedziałek, 8 sierpnia Kino Konesera zaprosi widzów na film „Księgarnia w Paryżu” - życie Vincenzo kręci się wokół miłości do książek oraz dotkniętej niepełnosprawnością córki Albertyny. Mężczyzna jest zgorzkniały, melancholijny i uważa, że już nic dobrego w życiu go nie spotka. Pewnego dnia do jego księgarni wpada Yolande. To żywiołowa, ekscentryczna, zabawna i piękna kobieta. Oczarowany jej życiową energią Vincenzo znów zaczyna odczuwać emocje, o których istnieniu już dawno zapomniał, odkrywając na nowo uroki życia. 11 sierpnia cykl Kultura Dostępna zaprezentuje natomiast film „Piosenki o miłości”. To opowieść o walce o niezależność i dochodzeniu do własnego głosu. Ten film to mocny, nowy głos polskiego kina, jak najlepszy indie-popowy kawałek uderzający w najczulsze struny – tam gdzie miłość spotyka się z kalkulacją, a pasja z karierą. Ona jest skromną dziewczyną, on pochodzi z zamożnej rodziny. Ona śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy w życiu możliwy jest bis? Tego spotkania absolutnie nie można przegapić! Po szczegółowe informacje dotyczące sierpniowego repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.   Data rozpoczęcia wydarzenia: 05.08.2022
41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 4 września br. ulicami miasta Tomaszowa Mazowieckiego po raz 41. zostanie przeprowadzony bieg im. Bronisława Malinowskiego. Uczestnicy zawodów będą rywalizować podczas Biegu Głównego na dystansie 10 km.Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Bronisława Malinowskiego - wybitnego sportowca, reprezentanta Polski, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972), Montrealu (1976) i Moskwie (1980). Zawody będą również popularyzować bieganie jako powszechnie dostępną formę rekreacji oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.Start i meta zostaną przeprowadzone na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.Program wydarzenia:• 8 - 8.45 – Przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów i kart startowych w biurze zawodów;• 9 - Otwarcie• 9.10 – Bieg Rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej;• 9.25 – Quiz z nagrodami;• 9.40 – Bieg Główny;• Dekoracja – po zakończeniu biegu.Uczestnictwo:Bieg Rekreacyjny: - w biegu mogą uczestniczyć osoby bez ograniczeń wiekowych.- wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu są zobowiązani do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa (dostępna także w biurze zawodów).- podpisując deklarację, uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu i że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.- za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.- każdy uczestnik powinien posiadać kartę startową.Bieg Główny na 10 km – każdy uczestnik musi posiadać ubiór sportowy, czytelnie wypełnioną kartę startową lub numer startowy oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Udział w Biegu tylko dla zawodników od 16 roku życia (posiadających zgodę rodzica/opiekuna prawnego). W Biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.Zgłoszenia: - w Biegu Rekreacyjnym zgłoszenia uczestników oraz wpłaty należy dokonać w dniu imprezy w biurze zawodów (nie na konto organizatora). Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmowane będą do godz. 8:30. Opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania listy zawodników oraz wymaganych do biegu deklaracji.- zgłoszenia do Biegu Głównego na dystansie 10 km przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 31 sierpnia 2022 roku. - wpisowe należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.- zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą również w dniu imprezy w godz. 800 – 845 (w przypadku wolnych miejsc do określonego limitu) w biurze zawodów.UWAGA! Wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 10 km muszą zgłosić się do biura zawodów w celu weryfikacji i pobrania numeru startowego. Zawodnik podczas weryfikacji powinien posiadać dowód tożsamości.LIMIT zgłoszeń w biegu na 10 km – 300 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 15 sierpnia 2022 roku organizator może zwiększyć limit. O limicie zgłoszeń do biegu decydują dokonane wpłaty na konto organizatora.Wpisowe: - uczestnicy Biegu Rekreacyjnego – 5 zł płatne w dniu zawodów przy zapisach,- uczestnicy Biegu Głównego – 60 zł przy wpłacie dokonanej do 31 sierpnia 2022 roku. W dniu zawodów 80 zł.Klasyfikacja: w Biegu Rekreacyjnym nie będzie prowadzona klasyfikacja.W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:• kobiety i mężczyźni 16-19 lat;• kobiety i mężczyźni 20-29 lat;• kobiety i mężczyźni 30-39 lat;• kobiety i mężczyźni 40-49 lat;• kobiety i mężczyźni 50-59 lat;• kobiety i mężczyźni 60 lat i powyżej.Nagrody i wyróżnienia: Bieg Główny - wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy;- zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i bony upominkowe:1. w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I, II, III miejsce;2. w klasyfikacji generalnej kobiet: I, II, III miejsce;3. w klasyfikacji najlepszy mężczyzna mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce;4. w klasyfikacji najlepsza kobieta mieszkanka Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce.• Zawodnicy, którzy zajmą I, II i III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i dyplomy.• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz będą mieć możliwość wydrukowania dyplomu.• Najstarszy uczestnik i uczestniczka, który ukończyli bieg otrzymują bony upominkowe i dyplomy.Bieg rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej z okazji 55. rocznicy śmierci twórczyni pedagogiki specjalnej, która w swojej pracy kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Przez całe życie zawodowe walczyła o to, by zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki do rozwoju. Zakładała szkoły specjalne i kształciła nauczycieli. Z okazji jubileuszu stulecia utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, którego założycielką i patronką jest Maria Grzegorzewska, Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają dyplomy. Wśród nich przeprowadzony zostanie quiz z nagrodami (nagroda główna – rower).We wszystkich sprawach dotyczących imprezy prosimy kontaktować się z biurem głównego organizatora, które mieści się w Tomaszowie Mazowieckim:Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl”, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 81 tel. 512 993 041 e-mail: [email protected] 41. Ogólnopolskiego Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego oraz trasa Biegu Głównego w załącznikach.Data rozpoczęcia wydarzenia: 04.09.2022 09:00 – Data zakończenia wydarzenia: 04.09.2022 17:00
6. Love Polish Jazz Festival 6. Love Polish Jazz Festival Ewa Bem, Richard Bona, Dorota Miśkiewicz i Henryk Miśkiewicz oraz TM Brass Orchestra wystąpią podczas tegorocznej edycji Love Polish Jazz Festivalu w Tomaszowie Mazowieckim. Koncerty festiwalowe odbędą się 17-18 września w Arenie Lodowej, a poprzedzą je wokalno-instrumentalne warsztaty jazzowe z udziałem znanych muzyków zorganizowane w Miejskim Centrum Kultury oraz jam session w klubie festiwalowym. Partnerem Głównym festiwalu jest PKN ORLEN.Love Polish Jazz Festival to unikalny w skali kraju festiwal jazzowych gwiazd nakierowany na najwybitniejsze osiągnięcia polskiego jazzu. Jest największą imprezą muzyczną Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim oraz największym festiwalem jazzowym w mieście i w regionie. Celem wydarzenia z jednej strony jest tworzenie nowych wartości w kulturze poprzez twórczą konfrontację wizji współczesnych muzyków polskich i zagranicznych w odniesieniu do polskiej klasyki jazzowej, zaś z drugiej prezentacja wielkich, często zapomnianych dzieł – największych osiągnięć „polskiej szkoły jazzu”.Program 6. Love Polish Jazz Festival14-16.09.2022 r. - warsztaty jazzowe, Miejskie Centrum Kultury Tkacz, ul. Niebrowska 50Prowadzący:Dorota Miśkiewicz - wokalAdam Wendt - instrumenty dętePrzemysław Raminiak - fortepianKrzysztof „Puma” Piasecki - gitaraTomasz Grabowy - gitara basowaMarcin Jahr - perkusja15-17.09.2022 r. - wieczorne koncerty w klubie festiwalowym - Galeria Sztuki Arkady, ul. Rzeźnicza 4Koncerty festiwalowe, Arena Lodowa, ul. Strzelecka 24/2617.09.2022 r., godz. 18 - Dorota Miśkiewicz & Henryk Miśkiewicz + trio jazzowe. Projekt: „Nasza miłość”17.09.2022 r., godz. 20 - Richard Bona. Projekt:  „Richard Bona - Alfredo Rodriguez Band”18.09.2022 r., godz. 18 - TM Brass Orchestra wraz z wykładowcami i uczestnikami warsztatów jazzowych. Projekt: „Polskie i światowe standardy jazzowe”18.09.2022 r., g. 20 - Ewa Bem. Projekt: „Ewa Bem - The Best”Warsztaty jazzowe Bezpłatne warsztaty jazzowe dla osób powyżej 13. roku życia odbędą się w MCK Tkacz w dniach 14–16 września. Organizatorzy zaprosili wybitnych artystów, którzy podzielą się z uczestnikami swoją unikalną wiedzą i doświadczeniem muzycznym. Zajęcia wokalne poprowadzi Dorota Miśkiewicz. Technikę gry i improwizacji jazzowej na saksofonie i innych instrumentach dętych zaprezentuje Adam Wendt. Marcin Jahr przekaże swoją wiedzę na temat perkusji jazzowej, zaś Przemysław Raminiak zdradzi, jak robić aranżacje jazzowe na fortepian. Młodzi gitarzyści będą mogli skorzystać z wiedzy wirtuozów gitary Krzysztofa „Pumy” Piaseckiego oraz Tomasza Grabowego.Każdego dnia po zajęciach Galeria Sztuki Arkady zamieni się w klub festiwalowy, w którym uczestnicy warsztatów wystąpią na jednej scenie z wykładowcami. Rozpoczęcie koncertów – godz. 19.30.Sprzedaż biletówBilety na 6. Love Polish Jazz Festival dostępne są na biletyna.pl,a także stacjonarnie:- w Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, - w Skansenie Rzeki Pilicy, ul. A.F. Modrzewskiego 9/11, - PTT Groty Nagórzyckie, ul. Pod Grotami 2/6- Informacji Turystycznej, pl. Kościuszki 29.Organizator LPJF - Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie MazowieckimPartner Główny 6. LPJF - PKN ORLEN  Data rozpoczęcia wydarzenia: 14.09.2022 00:00 – Data zakończenia wydarzenia: 18.09.2022 20:00
ReklamaSklep Medyczny Tomaszów Maz.
Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: ofkorsTreść komentarza: co się z tymi pieniędzmi dzieje, płacimy 9 % od naszych dochodów ( oprócz rolników ), to są miliardy miesięcznie.Data dodania komentarza: 12.08.2022, 19:57Źródło komentarza: Tomaszowskie Centrum Zdrowia nie ma pieniędzy na podwyżkiAutor komentarza: mkTreść komentarza: Podziwiam tych pielgrzymów i zazdroszczę kondycjiData dodania komentarza: 12.08.2022, 11:55Źródło komentarza: Wyruszyli Pielgrzymi z Tomaszowa Mazowieckiego na Jasną GóręAutor komentarza: łania parkingowaTreść komentarza: Dziadku, nie idź tom drogom.Data dodania komentarza: 12.08.2022, 08:31Źródło komentarza: Jaki to ma sens - pyta czytelnik portaluAutor komentarza: KalafiorTreść komentarza: Szkoła niby olimpijczyków, a co rusz kombinują jak tu dzieciom zajęcia na basenie zabraćData dodania komentarza: 12.08.2022, 06:58Źródło komentarza: Nowe boisko na Niebrowie wygląda okazaleAutor komentarza: PolakTreść komentarza: Syf z gilemData dodania komentarza: 12.08.2022, 01:56Źródło komentarza: Najsmaczniejszy letni weekend w Tomaszowie!Autor komentarza: Fiona TrevorTreść komentarza: Uwaga wszyscy: Jestem Fiona, mój mąż grozi mi rozwodem, jeśli ośmielę się zapytać go, czy mnie zdradza. I opuścił dom na 3 lata, znalazłam kontakt z Dr Ogundele, potężnym czarodziejem, ten człowiek przywrócił mi mojego męża w ciągu 24 godzin swoimi mocami. Powiedziałem mu, że nadal będę udostępniał jego imię, ponieważ znalazłem kogoś, kto o nim mówi, zanim się z nim skontaktowałem. Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy, skontaktuj się z dr Ogundele na WhatsApp: +27638836445. W moim małżeństwie znów panuje pokój, dziękuję.Data dodania komentarza: 12.08.2022, 01:27Źródło komentarza: Liczy się lojalność i wierność zasadom
Reklama
Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! W sierpniu sieć kin Helios przygotowała dla swoich widzów kolejną porcję filmowych emocji i spotkań z największymi gwiazdami na dużym ekranie! Już najbliższy weekend może upłynąć pod znakiem niekończącej się akcji z dużą dawką humoru, bez względu na których aktorów i które historie widzowie postawią! Wszystkie z prezentowanych produkcji, zarówno te dla młodszych czy starszych kinomanów, mają wspólny mianownik: świetną zabawę oraz fantastyczny humor. Pierwsza premiera nadchodzącego weekendu to zabawna, a zarazem życiowa historia pewnej patchworkowej rodziny. Pełna humoru i wzruszeń komedia „Każdy wie lepiej” opowiada o parze zakochanych, którzy stają się celem intrygi najbliższych. Główni bohaterowie filmu, Ania i Grzesiek, próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch odmiennych światów. Jej dzieci, jego dzieci – klasyczny patchwork – trzeba zawierać kompromisy, uważać żeby nikogo nie urazić… To fascynująca układanka, ale straszliwie trudna! Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu „zżyli długo i szczęśliwie”, ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele rożni, ale mają wspólny cel – rozbić związek Ani i Grzesika. Czy nowa relacja ma szansę przetrwać najazd swoich rodzin? Widzowie przekonają się już w najbliższy piątek. Kolejna z nowości to „Lena i Śnieżek” - familijne kino przygodowe i naprawdę piękna historia… Wszystko zaczyna się od pary złodziejaszków kradnących białe lwiątko na zlecenie bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go właśnie Lena – nieśmiała nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta. Zwierzak, któremu nadaje imię Śnieżek, szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Dziewczyna boi się jednak, że lwiątko może jej zostać odebrane i dlatego postanawia ukrywać je przed tatą i resztą świata. Kiedy zdradza swój sekret niewłaściwej osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop Śnieżka ponownie wpadają złodzieje. Czy Lena zdoła ochronić przyjaciela przed grożącym mu niebezpieczeństwem? Mały lew – wielka przyjaźń – to trzeba zobaczyć w kinie! Na ten film czekały miliony widzów! Kolejna nowość – „Bullet Train” - to szalona, nieustająca jazda przez współczesną Japonię w towarzystwie Brada Pitta. Wciela się on w tej produkcji w rolę pechowego zabójcy o imieniu "Ladybug", który po zbyt wielu nieudanych próbach chciałby spokojnie wykonywać swoją pracę. Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja stoi na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele – w najszybszym pociągu świata... a Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść. Producentem jest spec od hollywoodzkich filmów akcji - sam Antoine Fuqua, a reżyserem David Leitch, który ma na koncie „Johna Wicka”, „Szybkich i Wściekłych” czy „Deadpoola 2”. Zapowiada się niezła jazda!  Na ekranach kin Helios wciąż szaleją zwierzaki z super mocami pod przywództwem psa Krypto, którego właścicielem jest sam Superman. „DC Liga Super-Pets” to pełna humoru i żartów sytuacyjnych animacja, w której pupile ratują herosów z Ligi Sprawiedliwości! Tego świat jeszcze nie widział żeby obrońców świata takich jak Superman, Batman czy Wonder Woman uprowadziła złowieszcza Świnka Morska?!  Jeżeli komuś umknęły filmowe hity lata to nic straconego, bo na ekranach sieci kin Helios wciąż można spotkać „Minionki: Wejście Gru”, Toma Cruise’a w „Top Gun: Maverick” czy Boga Piorunów w kolejnej części brawurowej serii „Thor: Miłość i Grom W poniedziałek, 8 sierpnia Kino Konesera zaprosi widzów na film „Księgarnia w Paryżu” - życie Vincenzo kręci się wokół miłości do książek oraz dotkniętej niepełnosprawnością córki Albertyny. Mężczyzna jest zgorzkniały, melancholijny i uważa, że już nic dobrego w życiu go nie spotka. Pewnego dnia do jego księgarni wpada Yolande. To żywiołowa, ekscentryczna, zabawna i piękna kobieta. Oczarowany jej życiową energią Vincenzo znów zaczyna odczuwać emocje, o których istnieniu już dawno zapomniał, odkrywając na nowo uroki życia. 11 sierpnia cykl Kultura Dostępna zaprezentuje natomiast film „Piosenki o miłości”. To opowieść o walce o niezależność i dochodzeniu do własnego głosu. Ten film to mocny, nowy głos polskiego kina, jak najlepszy indie-popowy kawałek uderzający w najczulsze struny – tam gdzie miłość spotyka się z kalkulacją, a pasja z karierą. Ona jest skromną dziewczyną, on pochodzi z zamożnej rodziny. Ona śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy w życiu możliwy jest bis? Tego spotkania absolutnie nie można przegapić! Po szczegółowe informacje dotyczące sierpniowego repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.   Data rozpoczęcia wydarzenia: 05.08.2022 Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar!
Reklama
Reklama
a