×

Udar będziemy leczyć też w Tomaszowie

  • 20.02.2019, 20:57 (aktualizacja 22.02.2019 20:47)
  • Joanna Sztymelska
Udar będziemy leczyć też w Tomaszowie
Doktor Jarosław Dębiec, ordynator oddziału neurologii w Tomaszowskim Centrum Zdrowia od lat zabiega o stworzenie w naszym mieście możliwości i odpowiednich warunków dla ratowania osób dotkniętych udarami. Podkreśla, że liczy się tutaj czas reakcji a transport pacjentów do placówek medycznych poza powiat tomaszowski go znaczenie wydłuża. Kluczowe są pierwsze 4,5 godziny. Niemal każdego dnia do szpitala trafia pacjent z udarem. Ale obszar działania może być znacznie szerszy. Zdaniem ordynatora pododdział udarowy w TCZ będzie prawdopodobnie obsługiwał pacjentów z całej "ściany wschodniej" województwa łódzkiego.

Czym jest udar

Przede wszystkim należy podkreślić, że udar mózgu jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Dlatego osobę, u której podejrzewa się udar należy jak najszybciej przetransportowana do szpitala. Oczywiście najlepiej aby była to placówka wyspecjalizowana. Do niedawna jeszcze uznawano, że najważniejsze, aby pacjent trafił do lecznicy w przeciągu trzech godzin, obecnie ten czas określa się na 4,5 godziny. Daje to duże szansę na udrożnienie zatkanego naczynia i uniknięcie poważnych powikłań.

Z udarem mamy do czynienia, kiedy dochodzi do "zatkania" naczynia krwionośnego, przez co pewien obszar naszego mózgu pozbawiony zostaje krążenia krwi, a wraz z nią dopływu tlenu i składników odżywczych. Stąd nazwa udar niedokrwienny. Neurolodzy wyjaśniają, że komórki nerwowe bez dopływu tlenu potrafią pracować zaledwie przez kilka sekund, po tym czasie nie są już w stanie wykonywać swoich zadań. Wówczas pojawiają się zaburzenia neurologiczne. Są one różnorodne a  rodzaj objawów zależy od miejsca, w którym doszło do niedokrwienia.  

Najczęstsze objawy udaru mózgu to m.in. : nagłe uczucie drętwienia twarzy lub kończyn; osłabienie mięśni twarzy (opadnięcie kącika ust); trudności z wypowiadaniem słów lub rozumieniem mowy; nagłe pogorszenie widzenia; trudności w chodzeniu, zawroty;  nagły ostry ból głowy; trudności w orientacji; zaburzenia świadomości czy utrata przytomności

Przy udarze mózgu najczęściej dochodzi do zatkania środkowej tętnicy po jednej ze stron, co powoduje drętwienie i niemożność poruszania ręką po stronie przeciwnej (niedowład, porażenie) i zaburzenia mowy (afazja).

Istotnym jest, że już po upływie kilku minut komórki nerwowe zaczynają obumierać. Na szczęście proces ten nie obejmuje od razu całego obszaru niedokrwienia. Dlatego właśnie kluczowy w przypadku leczenia udaru jest czas. Im szybciej przywrócone zostaje krążenie w niedokrwionym obszarze, tym więcej komórek ma szansę przeżyć i tym mniejsze będą trwałe konsekwencje udaru.

Udary mózgu zajmują trzecie miejsce wśród przyczyn zgonów i są główną przyczną niesprawności osób po 40 roku życia. Niestety 30% udarów zarejestrowanych w Polsce kończy się śmiercią pacjentów w pierwszym roku po ich wystąpieniu. 

 

loadingŁaduję odtwarzacz...

 

Skala potrzeb

Szacuje się, że w skali roku liczba udarów w całej Polsce sięga około 90-100 tysięcy. W związku z tym wydaje się zasadne pytanie ile udarów notujemy wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego?

- Właściwie każdego dnia trafiają do nas pacjenci z udarami mózgu. Jest to ok. 25 osób w skali miesiąca, a więc łatwo policzyć, że 300 w skali roku. Natomiast istotne jest, że pododdzał w Tomaszowie Mazowieckim będzie mógł zapewnić pomoc chorym z kilku powiatów na ścianie wschodniej województwa łódzkiego. Wśród nich są powiaty: opoczyński, rawski, brzeziński a także skierniewicki i część powiatu piotrkowskiego. Populacja, jaką obejmujemy swoim zasięgiem, to blisko pół miliona ludzi. Karetki wiozą pacjentów najczęściej do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Brak oddziału udarowego powoduje przekroczenie 4,5 godzinnego "okienka terapeutycznego". Przewóz pacjenta ze Skierniewic do istniejącego oddziału (najcżęściej ze 100% obłożeniem) przekracza ten limit czasowy. Efekt jest taki, że pacjenci trafiający do TCZ są poddawani leczeniu preparatami antyagregacyjnymi - wyjaśnia dr n. med. Jarosław Dębiec, ordynator oddzialu neurologii w Tomaszowskim Centrum Zdrowia, podkreślając, że pacjenci, którzy trafią do naszego szpitala odsyłani są do innych placówek jedynie na prośbę rodziny

W materiałach przygotowanych przez ordynatora na Forum Polskiego Towarzystwa Neurologicznego czytamy, że liczba szpitali, które w swoich strukturach posiadały oddział udarowy utrzymuje się w naszym kraju mniej więcej na tym samym poziomie. (169 w 2009 roku i  174 w roku 2015). Tymczasem liczba pacjentów leczonych za pomoca tzw. trombolizy wzrosta w sposób nieproporcjonalny. W 2009 roku chodzy ci stanowili 0,7 pacjentów szpitali ogółem, a pięć lat później już 6,3%. Obrazuje to faktyczną skalę potrzeb. 

Szczegółowa analiza konieczności utworzenia oddziału udarowego w Tomaszowie Mazowieckim została dokonana przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego. Poparta jest zaleceniami Krajowego Konsultanta ds. Neurologii oraz konsultanta wojewódzkiego dr Bożenę Adamkiewicz. 

- Istnienie oddziału udarowego w Piotrkowie Trybunalskim nie rozwiązuje problemu braku takich pododdziałów na wspomnianym przeze mnie terenie. Zarząd TCZ od 3 lat próbuje go utworzyć i zasadność nie podlega tu żadnej dyskusji. Mamy do czynienia z bezpośrednnim zagrożeniem życia pacjentów - mówi dr Dębiec

Czy jesteśmy gotowi

W odpowiedzi na interpelację, jaką w tej sprawie złożył przewodniczący komisji Zdrowia Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Strzępek, czytamy, że co prawda zatrudniony obecnie w TCZ personel nnie wykonywał dotychczas zabiegów trombolizy, ale jest odpowiednio przygotowany do ich wykonywania. Aby je wykonywać potrzebne są odpowiednie warunki techniczne (o których za chwilę). Minimalne kryteria dla pododdziałów udarowych określają specjalne wytyczne Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 
- Kadrowo jesteśmy gotowi, by przystąpić do pracy na pododdziale udarowym natychmiast. Dysponujemy wykwalifikowaną kadra medyczno lekarską oraz magistrami,technikami i personelem pomocnicznym. Musimy zatrudnić jedynie jednego fizjoterapeutę - zapewnia ordynator. 
 
Jednak w związku z nowymi normami dotyczącymi liczby etatów pielęgniarskich i zachowaniu 40 łóżek na całym oddziale neurologii koniecznym będzie także zatrudnienie trzech dodatkowych pielęgniarek z pełnymi kwalifikacjami do pracy w oddziale udarowym. 
 

Poważna inwestycja

Na udar niedokrwienny mózgu zapadają coraz częściej osoby młode, przed 40 rokiem życia. Stąd inwestycja w ich lecznie jest poważna nie tylko w kategoriach finansowych. 

Kwestia kosztów funkcjonowania TCZ nie może byż związana z tworzeniem jednostek leczniczych, które są standardami w funkcjonowaniu każdego szpitala, w którym funksjonuje oddział neurologii i nie spotykkaliśmy się, by ten argument był oficjalnie podnoszony przez jakiekolwiek czynniki społeczne bądż właścicieli jednostek leczniczych. Nalezy podkreślić, że jednostka chorobowa, jaką jest udar mózgu wyceniana jest inaczej na oddziale udarowym niż na innych oddziałach,mimo wykonanina tyuch samych procedur diagnostycznych - czytamy w tym samym piśmie, kierowanym do szefa komisji zdrowia. 

Nawet jeśli czynniki społeczne o kosztach nie wspominają a dżentelmeni o nich nie dyskutują, to w procesie zarządzania warto o nich wspominać. Dla przykładu podobny remont przeprowadzana aktualnie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kopernika kosztować ma ponad 1 milion złotych. Prezes tomaszowskiegoo szpitala zapewnia, że u nas będzie to dużo tańsze i nie obciąży nadmiernie ani finansów spółki ani też budżetu Powiatu Tomaszowskiego.  Zarząd TCZ prowadzi szeroka akcję agitacyjną, mająca na celu pozyskanie sponsorów, którzy chcieliby partycypować w kosztach utworzenia oddziału. 

 

Sprzęt i remonty

Prezes Szpitala oraz ordynator oddziału neurologii zakładają, że pooddział powinien ruszyć do końca tego roku. Tak wynika z przedstawionego harmonogramu działań. Na początek realizowane są prace budowlano remontowe. Pierwsze ruszyły już na początku lutego. Do końca maja przygotowane ma zostać pomieszczenie stanowiące 4-osobową salę udarową oraz intesywnego nadzoru neurologicznego. Remontowane są także łazienki i toalety. 

Szpital zamierza zakupić też specjalistyczny sprzęt. Jego koszt to ok. 150 tysięcy złotych. na oddziale pojawią się nowe łóżka, aparat USG z głowica Dupplex do naczyć do i przezczaszkowych, ppompa infuzyjna i dwa kardiomonitory, 

W tens sposób na pododdział udarowy składać się będą: w pełni wysposażona sala nadzoru neurologocznego z 4 łóżkami oraz stacja nadzoru pilęgniarskiego z 24-godzinnnym monitoringiem pacjenta. 

Odpowidając na pytanie, czy "udarówka" nie pomniejszy liczby łóżek na obleganym oddziale neurologicznym, ordynator wyjaśnia, że ilość łóżek pozostanie na tym samym poziomie, chyba, że zmienią po raz kolejny przepisy dotyczace norm zatrudnienia. 

 

Udar i co dalej

Dla pełenego powrotu do zdrowia niezwykle istotna jest rehabilitacja. W praypadku udarów mamy do czynienia do czynienia z rehabilitacją wczesną i wtórną. Obejmuje zwykle fizjoterapię, terapię zajęciową, terapię mowy, neuropsychoterapię i opiekę pielęgnacyjną. Rehabilitacja wczesna rozpoczyna się w oddziale neurologicznym lub udarowym często już w dniu przyjęcia do szpitala i jest kontynuowana w oddziale rehabilitacyjnym oraz w domu chorego.

Jesteśmy przygotowani merytorycznie i kadrowo także do działań rehabilitacyjnych bezpośrednio po zakończeniu leczenia i w żaden sposób nie ograniczy to dostępu do zabiegów rahabilitacyjnych dla innych pacjentów. Planowane 10 łóżek rehabilitacji neurologicznej zlokalizowanych będzie w budzynku przy ulicy Niskiej lub w budynku, w którym mieści się obecnie szpitalna apteka i krwiodawstwo. Zgodnie z wytycznymi i rozporządzeniem ministra Zdrowia rehabilitacja ropzoczyna się w drugim dniu po zachorowaniu. Pacjenci spełniający kryteria do do leczenia w oddziale wczesnej rehabilitacji przekazywani są do tego oddziału w ciągu 14 dni od wypisu lub bezpośrednio z oddziału neurologicznego - zapewnia doktor Jarosław Dębiec.

TCZ podejmuje też starania o pozyskanie dodatkowych środków na rehabilitację pacjentów po udarach. 

Ze środków NFZ rehabilitacja może trwać do 9 do 16 tygodni w ciągu roku od zachorowania. Jeżeli w tym czasie chory nie odzyska sprawności lub potrzebne są dalsze zabiegi, przez kolejne lata po udarze może on skorzystać z nich bezpłatnie przez 3 do 6 tygodni w roku. Osoba ubezpieczona, która nie porusza się samodzielnie i nie może dotrzeć na rehabilitację, ma prawo do niej w warunkach domowych. Uprawnienie to przysługuje przez rok od dnia wystąpienia udaru.

NFZ refunduje 80 dni zabiegowych, czyli dni, w których do domu chorego przychodzi fizjoterapeuta. Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne wystawia lekarz oddziału neurologicznego, neurochirurgicznego, urazowo-ortopedycznego. Natomiast w przypadku rehabilitacji wtórnej skierowanie można otrzymać od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Te formy rehabilitacji są finansowane przez NFZ.

 

Wsparcie rodziny

Oddziały udarowe zajmują sie nie tylko bezpośrednim ratowaniem życia. Obejmuje także działania z rodzinami pacjentów. Konieczna jest odpowiednia edukacja i przygotowanie opiekunów do pracy z chorymi. Udar zmienia życie nie tylko pacjenta ale też jego całego otoczenia. 

Wsparcie psychologiczne dla chorych i ich rodzin zapewniamy zgodnie z wytycznymi konsultatnta krajowego w zakresie neurologii. Warunkiem koniecznym do funkcjonowania oddziału udarowego jest zatrudnienienie psyschologa o specjalizacji pscyhologia neurologiczna - mówi ordynator.

 

Powrót neuroformy?

Blisko dwa lata temu  pisaliśmy o testach urządzenia do rehabilitacji chorych m.in. po udarach mózgu. Poprzednie władze powiatu obiecywały, że pozyskają starania o zakup takiego sprzętu. Pieniądze na ten cel nawet znalazły się w budżecie samorządu wojewódzkiego. Do realizacji zakupu jednak nie doszło. Obecnie jest nadzieja, że do tematu powrócimy

Neuroforma to program komputerowy przeznaczony dla pacjentów, którzy chcą usprawniać funkcje ruchowe i poznawcze po udarze mózgu. Neuroforma zawiera różnorodne ćwiczenia pomagające odzyskać sprawność ciała i umysłu. Zadania stworzone przez ekspertów z dziedziny fizjoterapii i rehabilitacji są dostosowane do samodzielnych ćwiczeń po udarze.  

 

loadingŁaduję odtwarzacz...

Joanna Sztymelska
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (12)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Ajdejano
Ajdejano 6.03.2019, 15:30
Do Basi i Cito: 100 % racji. Już raz zostałem przez Admina pogoniony z tego tematu i teraz muszę uważać; już nie mogę tak bezpośrednio pisać o "sukcesach" tego tego oddziału szpitalnego i tego ordynatora. Ale wasze wpisy mnie w tym wyręczyły.
Cito
Cito 22.02.2019, 11:30
W PRAKTYCE WIADOMO JAK TO BEDZIE WYGLADAŁO. PACJENCI BEDA TRAFIALI NA SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY OCZYWISCE MIEJSC NIE BEDZIE NA NEUROLOGII. DALSZE LECZNIE I KONTROLNE BADANIA BEDA WYKONYWANE NA SORZE A W EFEKCIE BEDZIE JUZ ZA POZNO. PACJENCI BEDA LEZELI PO 12-15 GODZIN PO CZYM ZOSTANA PRZYJECI NA ODDZIAL ALE TYLKO BEDZIE PROWADZONE LECZENIE ZACHOWAWCZE. NIE ZYCZE NIKOMU ZNALEZENIA SIE W TAKIEJ SYTUACJI, ALE NESTETY DRODZY MIESZKANCY POWIATU TOMASZOWSKIEGO I INNYCH POWIATOW TAK BEDZIE.
Syn zmarłego po udarze
Syn zmarłego po udarze 7.04.2019, 02:31
Ale to jest jakiś żal ogólnie do systemu w Polsce, czy konkretnie do naszego szpitala?

Mają nie otwierać udarowego pododdziału? Masz jakąś propozycje gdy ludzie na to chorują?


Basia
Basia 20.02.2019, 21:14
Wielkie halo. Muszą uruchomić pododdział i robić trombolizy bo taki jest wymóg NFZ inaczej by im kontrakt zabrali i zamknęli oddział. Robią sensację tam gdzie jej nie powinno być!!!
.
. 7.04.2019, 02:37
dlaczego halo? Zwykła informacja o nowej inwestycji, poszerzona o wyjaśnienie czym jest udar. Prostym językiem dla większości która z tym się - jeszcze, a oby nigdy - nie zetknęła.

W zasadzie decyduje pierwsze pół godziny.

Boże, życie z takimi gniotami, niezadowolonymi w zasadzie ze wszystkiego, musi być koszmarne. Dobrze, że nie jesteś moją babą czy kimś z bliskiej rodziny.
.
. 20.02.2019, 19:33
Bardzo ciekawy tekst. Mnóstwo osób na to schodzi.
ciekawski
ciekawski 20.02.2019, 06:43
A kto będzie się zajmował leczeniem wewnątrznaczyniowym?
ktoś w temacie
ktoś w temacie 19.02.2019, 16:39
Chętnie podzielę się własnym doświadczeniem odnośnie "leczenia" udarów w tomaszowskim szpitalu, chcecie?
Avanti
Avanti 19.02.2019, 17:28
chcemy!:-)
M. Kukliński
M. Kukliński 19.02.2019, 12:36
Mariusz znów czepiasz się poprzednich władz powiatu piszac glupoty. Nie było żadnych pieniędzy w budżecie województwa, które mogliśmy pozyskać na ten cel. Pisz ale nie kłam.
Pozdrawiam M. Kukliński
Silv
Silv 19.02.2019, 20:42
A dlaczego nie było ? Czy budżet ustala się bez żadnych konsultacji ? Ktoś pisał w tej sprawie w ogóle ? Może poda Pan jakie i kiedy do kogo kierował Pan pisma w sprawie pozyskania pieniędzy ?
Tomasz
Tomasz 20.02.2019, 01:13
Województwo ma swój budżet i na pewno nie konsultuje go ze starostą tomaszowskim. Weź człowieku trochę się doucz i poczytaj to i owo.

Pozostałe