Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Środa, 10 sierpnia 2022 07:44
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Reklama

Raport nie wszystkim się podobał. Radni PO przeciw wotum zaufania dla Prezydenta

Sporo działo się wczoraj w czasie sesji absolutoryjnej w tomaszowskim magistracie. Co prawda Prezydent "skwitowanie" uzyskał, jednak emocji nie zabrakło, zarówno po stronie koalicyjnej, jak i opozycyjnej sali obrad... To nowość, bo niezależnie od oceny merytorycznej wypowiedzi radnych, po raz pierwszy odkąd Marcin Witko objął swój urząd, spotkał się z bezpośrednią falą krytyki. Czy uzasadnioną? Oceńcie sami. Weźcie też udział w naszej sondzie
Raport nie wszystkim się podobał. Radni PO przeciw wotum zaufania dla Prezydenta

Na początek radni zajęli się "Raportem o stanie Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki za 2018 rok". Debatę nad nad tym dokumentem zakończyło przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania. To nowość w samorządowej praktyce, wprowadzona w ostatniej nowelizacji przepisów samorządowych. Daje bowiem możliwość szerszej dyskusji na temat miasta, perspektyw jego rozwoju oraz możliwości, szans i zagrożeń. Przy okazji wyartykułowania potrzeb i szukania sposobów na ich zaspokojenie. Udział w niej mogą wziąć również przedstawiciele mieszkańców. 

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Jarosław Batorski, który dopytywał o realizację programu "Smart City", czyli "Inteligentne Miasto tworzone przez mieszkańców". Odpowiadał dyrektor wydziału inwestycji, Adam Koziełek. Wyjaśniał, że jest to inicjatywa realizowana wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, a jej wartość szacowana jest na ok. 1,5 miliona zł. Z tej kwoty w ubiegłym roku wydatkowano jedynie 18 tysięcy zł. na opracowanie tzw. "fiszki projektowej" i dokumentów aplikacyjnych. Umowę na realizację podpisano w ubiegłym roku i wydatki na jej realizację ujęte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Inwestycja zostanie przeprowadzona w latach 2019-2021. Obejmie opracowanie strategii rozwojowej, a także monitoring stanu powietrza, rzek, oraz rozbudowę monitoringu miejskiego o elementy, w które nie jest on obecnie wyposażony (m.in. monitorowanie ruchu tranzytowego w mieście). Większość działań w ramach projektu, ma charakter projektowy, koszty infrastruktury to ok. 500 tysięcy zł.

Dodatkową kwestią są sprawy związane z partycypacją społeczną, a więc udzialem mieszkańców w projektach. Dlatego będzie rozwijana platforma, na której tomaszowianie będą mogli powiadamiać o zagrożeniach, wnioskować o realizację określonych inwestycji w sposób bezpośredni. Założenie jest takie, żeby mieszkańcy mieli wpływ i współtworzyli tkankę miejską -  tłumaczył Koziełek. 

Marcin Rybak zadał pytanie dotyczące przystąpienia Tomaszowa Mazowieckiego do "klastra energii" i jakie są szanse związane z tym projektem. Wyjaśniał wiceprezydent Tomasz Jurek. - Obecnie wybrano władze klastra i ruszamy z pracami. na początek opracujemy koncepcję połączenia wszystkich uczestników we wspólnych działaniach. Chcemy stworzyć warunki, abyśmy mogli jako miasto na przestrzeni lat, stać się samowystarczalni energetycznie. Wiąże się to oczywiście z dużymi kosztami. Jest to długa droga, ale chcemy by na przestrzeni 4 lat mieszkańcy odczuli różnicę w zakresie kosztów. 

Kolejny głos zabrał Adrian Witczak. Krytykował sposób przygotowania raportu o stanie miasta. Jego zdaniem nie powinien być on wyłącznie dokumentem przedstawiającym dokonane działania, ale powinny być one osadzone w kontekście ogólnej sytuacji gminy. Raport w jego ocenie powinien informować o jakości życia w danym samorządzie, wskazywać mocne strony ale i problemy do rozwiązania w każdej sferze.

W przedstawionym raporcie brak jest takich informacji, a tak ważny dział jak oświata został wyjątkowo pobieżnie potraktowany i nie zawiera żadnej refleksji na temat planów i problemów przed którymi miasto staje. Koniecznym jest omówienie danych oraz przedstawienie przez Pana Prezydenta ich interpretacji oraz planów i zamierzeń, Nikt analizy raportu nie przedstawił. Raport powinien być nastwiony na rezultaty - mówił i przytaczał, jako pozytywny przykład raport sporządzony w Łodzi. Radny prosił prezydenta o przedstawienie wniosków z raportu i wyznaczenie priorytetów.  

 

Krzysztof Kuchta zwócił uwagę, że ustawa szczegółowo reguluje zakres i kształt raportu i nie należy wychodzić poza nakreślone ramy. Radnemu odpowiadał też prezydent Marcin Witko. - Ma pan prawo do swoich subiektywnych ocen, ale odsyłam pana do znaczenia słowa "raport". W tym miejscu fundamentalnie się nie zgadzamy. Jako Prezydent mam oboowązek dostarczenia mieszkańcom precyzyjnych danych na temat sytuacji miasta., Nie mam w tym miejscu ani obowiązku ani prawa przedstawiać swoich przemyśleń na ten temat. Wręcz przeciwnie, to ja jestem przygotowany na analizy i przemyślenia innych. Raport, to nic innego jak sprawozdanie. To nie jest prezentacja moich subiektywnych wniosków z analizy - podsumował. 

Witczak nie dawał jednak za wygraną i nadal domagał się prezentacji wniosków płynących z prezentowanego raportu. W odpowiedzi prezydent cytował definicję słowa "raport". Witczakowi wtórowała Barbara KlatkaJak czytałam ten raport, to miałam wrażenie, że ktoś go napisał, bo musiał. Ja oceniam dokument słabo. Na przykład na temat spółek komunalnych więcej dowiedziałam się na posiedzeniu komisji oświaty. Nie dowiedziałam się na przykład w jakim zakresie nie została wykorzystana dotacja na wymianę źródeł ciepła. Nie ma tu informacji, że po ulicacjh miasta jeżdżą nadal stare autobusy. W informacji o bezpłatnych przejazdach autobusami nie ma danych ile nas to kosztuje - krytykowała. Zdaniem radnej zabrakło rzetelnych informacji na temat oświaty, 

Prezydenta wspierał Cezary Krawczyk. Jego zdaniem należy wypracować dopiero odpowiedni model przygotowywania raportu. Odpowiedał też readnym opozycyjnym - Proszę Państwa przecież my funkcjonujemy w sferze licznych dokumentów. My wiemy jakie są zamierzenia i plany na bieżący rok, przyjmowaliśmy budżet, mamy wieloletni plan inwestycyjny. Mamy cały szereg programów społecznych i gospodarczych, które wyznaczają tę perspektywę. Czy zawieranie tego typu informacji w raporcie jest celowe? Myślę, że jest to niewykonalne. Nie bardzo rozumiem Państwa intencje. Raport otrzymalismy miesiąc temu. Czy Państwo złozyli jakiś wniosek o jego rozszerzenie? Do posiedzenia wspólnego komisji podeszliście w sposób milczący- tłumaczył i zadawał retoryczne pytania.

Od jakiegoś czasu próbujecie czarować rzeczywistość. Prawda jest taka, że radni poprzedniej kadencji, jeszcze zanim ustawodawca wprowadził konkretne rozwiązania, podjęli konkretne działania, aby funkcjonowanie Urzędu Miasta było ze wszechmiar transparentne. I tak jest. Proszę więc nie insynuować w żaden sposób, że tej transparentności nie ma. Między innymi transmisje obrad Rady Miejskiej - dodał Marcin Witko. 

Drogi użytkowniku! Wykryliśmy, że korzystasz z programu blokującego reklamy w przeglądarce (AdBlock lub inny). Dzięki reklamom oglądasz nasz serwis za darmo. Prosimy, wyłącz ten program i odśwież stronę.

 

Głos zabrał radny Andrzej Wodziński. Odniósł się do części dotyczącej Miejskiego Zakładu Komunikacji. W jego ocenie raport w odniesieniu do MZK robi złe wrażenie, a treść jest powierzchowna i dubluje się z zapisami przedstawionymi przez Zakład Dróg i Utrzymania Miasta. Mówił też o małych kwotach środków własnych przeznaczanych na ochronę środowiska. Działania prowadzone przez miasto mają charakter powierzchowny.

- To powinien być priorytet. Wymieniamy istniejące źródła ciepła, bardzo złej jakości. Ale wymieniamy je na takie tylko trochę lepsze. Ekogroszek to też węgiel. Potrzebne są środki na faktyczną wymianę źródeł ciepła na te najnowszej generacji. W naszym przypadku najsenowniejsza jest rozbudowa sieci gazowej, ale nie wszystkich stać na zmianę - przekonywał, że dotacje są zbyt niskie. Radny interesował się także poprawą bezpieczeństwa w mieście. 

Wioletta Magin, prezes MZK wyjśniała, że część zadań wykonywanych przez ZDiUM i kierowaną przez nią spółkę ma charakter komplementarny. jako przykład przytoczyła przewozy osobowe, których organizaatorem jest ZDiUM a MZK jest ich operatorem. W odpowiedzi Barbara Klatka zaproponowała połączenie obu instytucji, co jej zdaniem mogłoby ograniczyć koszty funkcjonowania. Robert Urbański, do niedawna audytor miasta, wyjaśnił, że połączenie operatora i organizatora jest niedopuszalne w świetle obowiązującego prawa. 

Radna Agnieszka Walasik odniosła się do zbywania i nabywania nieruchomości. W raporcie brakuje przychodów z tego tytułu. Mówiła też o terenach przemysłowych. Michał Kucharski nazwał raport "pieśnią informacyjno pochwalną". Zdziwiła go nikła informacja o zabytkach i historii miasta. Urszula Seredyn pytała o ilość uczniów i wychowanków przedszkoli oraz rezerwowe listy oczekujących na miejsce w przedszkolu. 

Ucieka od nas trzykrotnie więcej mieszkańców niż z innych miast. To jest prawdziwy obraz Tomaszowa. Próbowałem przyglądać się finansom. ale dane są jakoś chronione i do dziś nie dowiedziałem się na co TTBS wydał 400 tysięcy złotych na umowy cywilno prawne w 2018 roku. W raporcie też tego nie ma. Nie ma danych statystycznych a są tylko słowa - mówił Piotr Kucharski, przywołując wynagrodzenia w spółkach komunalnych, w których na stanowiskach prokurentów zatrudnia się osoby w zaawansowanym wieku emerytalnym. Radny skarżył się na brak odpowiedzi na zadawne przez niego pytania oraz długotrwałe odpowiedzi na składane interpelacje. Kucharski poruszył też temat braku planów zagospodarowania przestrzennego. 

Prezydent odniósł się do demografii. Wskazał, że trend spadkowy występuje w całej Polsce. Wskazał też na emigrację wewnętrzną i przeprowadzki na obrzeża miasta. Jako przykłd przytoczył przyrost demograficzny gminy Tomaszów, głównego kierunku emigracji wewnętrznej. Wacława Bąk pouczała radnego co do treści jego interpelacji. Nie odpowiadając na pytanie Kucharskiego podkreślała, że składane przez niego interpelacje nadmiernie absorbują pracowników TTBS. Z kolei na pytanie dotyczące umów cywilno prawnych odpowiedziała Lucyna Pietrzyk, wiceprezes spółki. Poinformowała, że w kwocie 400 tysięcy zł. mieszczą się m.in. wynagrodzenia dwuosobowego zarządu spółki (90%). 

Radny Witczak zwrócił uwagę Wacławie Bąk, że nie powinna pouczać radnych miejskich, dopytwał też, jakie działania podejmowane są w celu poprawy sytuacji finansowej spółki. Wacława Bąk odpowiedziała, że TTBS nie jest spółką powołaną do zarabiania i jej zdaniem najważniejsza jest pedagogizacja lokatorów. Kucharski zwrócił uwagę, że TTBS traktuje lokatorów w sposób skadaliczny, ponieważ odsetki od zadłużenia dopisywane są do kapitału początkowego, co nie powinno mieć miejsca, ponadto obciążani są nimi spadkobiercy osób zmarłych. 

Następnie Barbara Klatka zadawała pytania Romanowi Derksowi, prezesowi Areny Lodowej, dotyczące możliwości bilansowania działalności spółki. Prezes wyjaśniał, że największym kosztem spółki jest energia elektryczna i czynione są starania o zbudowanie farmy fotowoltalicznej. Problemem jest fakt, że lodowisko ma zapotrzewanie na energię rzędu 1 megawata. 

Piotr Kucharski zwrócił uwagę na kłopoty finansowe głównego wykonawcy obiektu oraz na możliwość utraty praw do napraw gwarancyjnych. Pojawiły się też pytania na temat konieczności remontu maszynowni toru lodowego. 

 

 

Po przerwie głos zabrał radny Michał Jodłowski. Zwrócił uwagę na kluczowy element, który stanowi o zgodności z dokumentami o charakterze strategicznym. Obecnie obowiązująca "Strategia Rozwoju Miasta" przyjęta została w roku 2008 z piętnastoletnią perspektywą czasową. Wiele zapisów jest już nieaktualnych i dokument należy jak najszybciej zaktualizować. Radny zauważył też, że w aktualnym raporcie o stanie miasta zabrakło informacji na temat realizacji zawartych w niej celów. 

W roli "przedstawiciela mieszkańców" głos na sesji zabrał radny PiS poprzedniej kadencji, Wiesław Pawłowski. Jak sam podkreślił jego głos nie dotyczył samego raportu ale jego własnego widzenia miasta w kontekście historycznym. 

Dyskuję zamknęło wystąpienie Marcina Witko, który podziękował za debatę. Zwrócił uwagę na głos Michała Jodłowskiego, dotyczący konieczności wypracowania nowej strategii rozwoju miasta. - Najważniejszym naszym celem jest, by miasto było samowystarczalne energetycznie i to w bardzo szerokim tego słowa pojęciu. Dlatego wystąpiliśmy o certyfikację klastra energii. Kolejnym waznym elementem, służącym rozwojowi jest gazyfikacja. Umowa na wybudowanie nitki gazociągu została podpisana. To dobra wiadomość dla przedsiębiorców. 

Ostatecznie przeciwko udzieleniu wotum zaufania było 7 radnych z klubu Platformy Obywatelskiej

W kolejnej części opiszemy dyskusję na temat sprawozdania finansowego oraz absolutorium


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Ajdejano 01.07.2019 15:49
Do "jakub_olczyk" godz. 13:06. Chłopie: sam piszesz przeciwko sobie. Pisze Pan, że za Waszych czasów, praktycznie do każdego tematu były zbierane różne dane, które "Oczywiście.....były, tylko nikt ich nigdy nie zbierał. Do każdego wniosku/projektu zbierano dane po archiwach lub aktualizowano TO, CO POWINNO BYĆ ROBIONE NA BIEŻĄCO". To pytam: dlaczego Wy - kierownicze nygusy w urzędzie, nie potrafiliście przez tyle lat zorganizować zbierania danych, które właśnie powinny być zbierane na bieżąco - to co to właściwie było?! Nieodpowiedzialne nygusostwo ?! A teraz robi Pan wycieczki w kierunku Prezydenta o to, że brakuje Panu wielu, wielu danych?! Czyli, krótko: przyganiał kocioł garnkowi ?! Moja propozycja: może już nie brnijmy w ten śliski temat.

Ajdejano 01.07.2019 09:36
Do "jakub_olczyk" dzisiaj 7:59 "Pracowałem w Urzędzie Miasta w latach 2007-2016, to żadna tajemnica. Nie raz i nie dwa, z ówczesnym Zastępcą Prezydenta Miasta, Panem Wedrowskim ubolewaliśmy, że nie mamy danych do opisania rzeczywistości Miasta. Szukaliśmy ich, tworzyliśmy swoje bazy danych ... a teraz ustawowo to jest." Ten cytat, to jest cytat kabaretowy. Dlaczego? Przecież Pan i Wędrowski byliście w czołówce samorządowej przez wiele lat i Pan teraz biadoli, że nie mieliście możliwości prowadzenia spraw samorządowych, bo nie było ustawy na ten temat ?! Przecież Pan doskonale wie, że ZAWSZE można było w samorządzie robić WSZYTKO dla mieszkańców miasta, gminy, ale trzeba było CHCIEĆ !!! A Wy z Wędrowskim tylko ubolewaliście i tworzyliście swoje bazy - tylko dla Was dwóch (....!!!). A dla samorządu, to kto to miał robić ?! Ksiądz biskup, niewidzialna ręka Zorro?!?! Wistom. Ja wiem, kiedy powstał Wistom, ale Wistom z okresu komuny i ten przedwojenny to dwie różne bajki. Komunistyczny Wistom, to typowy przykład komunistycznej antygospodarki i MUSIAŁ upaść. Pański dziadek, pamiętający przedwojenny Wistom, nie widział różnicy pomiędzy organizacją fabryki przed wojną i w okresie komuny ?!

Z 01.07.2019 10:33
Zgadzam się

J
jakub_olczyk 01.07.2019 13:06
Pozwól, że przedstawię problem na przykładzie wniosku, złożonego przez Redaktora tego portalu ws. uruchomienia Tomaszowskiej Karty Dużej Rodziny. Do tego projektu przygotowywałem szacunek kosztów jego funkcjonowania i potrzebowałem danych, np. o liczbie rodzin wielodzietnych, czy o liczbie rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy MOPS. Oczywiście, te dane były, tylko nikt ich nigdy nie zbierał. Do każdego wniosku/projektu zbierano dane po archiwach lub aktualizowano to, co powinno być robione na bieżąco. Wiele z danych zebranych wtedy, służyło w innych wnioskach na zasadzie "kopiuj/wklej", co oszczędzało sporo czasu. A i pozwalało wyrobić sobie pogląd na pewne procesy zachodzące w Mieście. Ja takie bazy danych bardzo doceniam, bo upraszczają pracę.

Ajdejano 01.07.2019 08:21
Do tych na różowo poniżej. Skąd miał swoje rewelacje "Dimos" ? Może niech się pochwali. Tak, jak "Dimos", ja też mogę popatrzeć w sufit i napisać, że w naszym grajdole były wykonane odwierty do głębokości 10 000 mb. I przecież kary za to nie zapłacę. Tylko jest jeden mały szczegół. Aby cokolwiek, w sposób odpowiedzialny pisać, trzeba mieć na to dowody, dokumentację, itp., itd. Ja napisałem dokładne lokalizacje i głębokości odwiertów, bo te dane mam z dokumentacji geologicznych z centralnego archiwum geologicznego z PIG Warszawa. Do Admina. W odniesieniu do moich wpisów, skrupulatnie kasuje Pan najmniejsze moje potknięcia (pańskim zdaniem), natomiast nie reaguje Pan na odnoszenie się przez innych w stosunku do mnie. To nie są symetryczne działania - Szanowny Panie Mariuszu.

Ajdejano 30.06.2019 20:41
Do "S" 18:45. A właśnie jestem pewien, bo tymi sprawami zajmuję się całe moje zawodowe życie. Przyjacielu, dobrze Ci radzę: nie wcinaj się między wódkę a zakąskę, czyli nie dyskutuj na tematy, na których w ogóle się nie znasz z ludźmi, którzy na tych tematach zęby zjedli. PS. Poza wszystkim: może najpierw naucz się pisać poprawnie po polsku, a poza tym, linia kolejowa do Radomia tak ma się do naszego tematu, jak kij do ***.

Ajdejano 30.06.2019 20:21
Do "Z" 19:41. Zygmuś: jeżeli (tak się domyślam) to jesteś Ty - to super sprawa. Beknij - gamoniu- jakiś sygnał.

Ajdejano 30.06.2019 19:32
Do "jakub_olczyk". Wychodzi mi na to, że jest Pan jednym z rozdania poprzedniego 8-letniego samorządu. I dobrze napisał jeden z wpisowiczów, że Pan "nadziamdział" swoich "mundrości" w odniesieniu do obecnego prezydenta. Jeżeli rzeczywiście jest Pan jednym z poprzedników, to dlaczego wówczas nie był Pan tak wnikliwy, dociekliwy w odniesieniu do poprzedniego prezia. I dobrze zauważył ten z godziny 15:03, który napisał, że po ośmiu bezpłciowych latach poprzedniego prezia, obecny musi te osiem i więcej lat teraz odrabiać. Teraz - co jeden, to mądrzejszy fachowiec i bardziej troskliwy mieszkaniec miasta. Siedzieć z boku i się wymądrzać - każdy potrafi. Jak się było w organach samorządu - TO WTEDY TRZEBA BYŁO DZIAŁAĆ !!! Sprowadzenie Chińczyków z Tajwanu do Wistomu. Wtedy Wistomu już nie było, a był syndyk masy upadłości Wistomu. I ówczesny samorząd miasta, poprzez PARP w Warszawie, pomógł sprowadzić tych żółtków, którzy byli chętni kupić tereny po roz...... Wistomie. W związku z tym, zapłacili część uzgodnionej kasy, a potem zwinęli żagle (mieli swoje wewnętrzne problemy), nie zapłacili całości, ale również nie domagali się zwrotu zapłaconej kasiorki. Tak więc, ówczesny samorząd miasta był "winien" tego, że sprowadził na teren upadłego Wistomu potencjalnego inwestora. Jeżeli ktokolwiek tak uważa i twierdzi, że ówczesne władze miasta popełniły jakikolwiek błąd - to jest idiotą. Wistom upadł mniej więcej razem z pier..... komuną, bo to był twór komuny. W tym czasie, kiedy rządził AWS, na terenie Wistomu stały w halach jeszcze nie rozpakowane, nowe maszyny włókiennicze najnowszej generacji w zakresie włókien sztucznych, a przyjeżdżający wtedy do Tomaszowa wicepremier Tomaszewski nie mógł uwierzyć, że te maszyny za moment zostaną sprzedane np. do Holandii lub Belgii, Japonii (to były kraje z najnowszą technologia w zakresie włókien sztucznych) za przysłowiowa złotówkę, lub będą złomowane. Zapytajcie obecnego syndyka, co zrobił z tym majątkiem.

Z 30.06.2019 19:41
Z całego serca Panu dziękuję za ten wpis! Tak właśnie powinniście nam opowiadać o przeszłości! Dziękuję!

J
jakub_olczyk 01.07.2019 07:59
Pracowałem w Urzędzie Miasta w latach 2007-2016, to żadna tajemnica. Nie raz i nie dwa, z ówczesnym Zastępcą Prezydenta Miasta, Panem Wedrowskim ubolewaliśmy, że nie mamy danych do opisania rzeczywistości Miasta. Szukaliśmy ich, tworzyliśmy swoje bazy danych ... a teraz ustawowo to jest. I z tego się cieszę, i oceniam ten raport jako "dobry". Temat Wistomu wyciągnąłem jako kontrę do wysypiska. Oba nijak mają się do raportu za rok 2018 ... choć oba tematy będą się za nami jeszcze wiele lat ciągnęły. A Wistom mam w sercu, bo obserwowałem i jego życie i jego upadek z balkonu. Razem z moim dziadkiem, który płakał, jak widział "cięcie go na żyletki". A przecież to był zakład z historią dłuższą, niż "komuna".

BREAKING NEWS: 30.06.2019 18:32
WYJ.EB.AŁO W KOSMOS WORDPRESSA AgnieszkaLuczak.com.pl Przepraszam, za dosadni język ale chwila to wyjątkowa!!

BREAKING NEWS: 30.06.2019 18:36
By było jasne, bardzo się cieszę, choć to nie ja. Ani nie inspirowałem, ani nic o zamiarach nie wiedziałem. Ale cieszyć się mogę? :)) Czy też z tym problem?

* 30.06.2019 19:39
*dosadny, sorki

Ajdejano 30.06.2019 16:41
Do "Dimosa" wczoraj 16:51. Jak piszesz, że w Tomaszowie były wykonywane głębokie (powyżej 1000 m) otwory wiertnicze prze II wojną i w trakcie II wojny (???), to może jeszcze napisz, gdzie konkretnie takie otwory w mieście powstały i jaka była ich głębokość. W całym obecnym powiecie tomaszowskim były wykonane po wojnie następujące odwierty badawcze (zleceniodawca PIG): Stasiolas k/Ujazdu - 5143 mb, Zaosie - 3530 mb, Popielawy - 5105 mb, Nowiny k/Będkowa - 1063 mb. Najgłębszy otwór wiertniczy (studzienny) w Tomaszowie został wykonany na terenie ROLDROBU (Wysoka) o głębokości 250 mb. I TO WSZYTKO ! PS. Chcesz wcisnąć, że hitlerowskie Niemcy nie mieli w czasie wojny nic innego do roboty, tylko wiercenie głębokich odwiertów badawczych ?!?!

S 30.06.2019 18:46
Z tym ostatnim zdaniem po PS, to też tak nie bądź pewien, bo rozumując w ten sposób to po co im była linia kolejowa do Radomia? Studnia głębinowa to jest też niezależność od skażeń wód powierzchniowych. Także mogli wiercić.

Dimos 30.06.2019 23:35
Niemieckie odwiert to okolice Pilicy a dokładnie jazu. Wtedy pierwszy raz naruszone zostały wody jeszcze nie rezerwatu Niebieskie Źródła. Odwiert o głębokości ponad 1700 m został wykonany w połowie lat 70tych w okolicy ul. Piaskowej na potrzeby ZWCH Wistom.

# 29.06.2019 17:46
No to co? Tak podsumowując, generalnie na głu.pków.ów szukających dziury w całym, a tylko się osmieszajacych dukaniem frontmana, ta PO wyszła. Też macie takie wrażenia?

J
jakub_olczyk 29.06.2019 14:55
Raport o stanie miasta był przygotowywany po raz pierwszy i ma prawo być niedoskonały. Zwłaszcza, co powtórzę za kilkoma źródłami, m.in. Związkiem Miast Polskich czy pozycją wydaną niedawno przez Wolters Kluwer (M. Bokoj-Karciarz, M. Karciarz), przepisy są tu niedoskonałe, bo niby raportujemy o stanie gminy, a tak naprawdę to politycznie rozliczamy jej włodarzy. Moja ocena raportu to "dobry", moja ocena działań Pana Prezydenta - polityczna - to też "dobry". I tylko pozostaje mi się zgodzić z Panem Pawłowskim, że Miasto pięknieje, decyzja o budowie areny lodowej była wysoce ryzykowna, a kilka inwestycji wydaje się być pilniejszymi niż wspomniana arena. Ale wróćmy do raportu - lista moich subiektywnych uwag: 1. Proszę o opisanie realizacji celów strategicznych i operacyjnych, wskazanych w Strategii Rozwoju Miasta do 2022 (uchwalonej w 2008 roku), za pomocą wymienionych w niej wskaźników. Dla ułatwienia podaję: - cel I: Tomaszów Mazowiecki miejscem przyjaznym dla mieszkańców i gości; wskaźniki: liczba osób korzystających z pomocy społecznej, liczba osób aktywnych fizycznie, liczba osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalno-oświatowych; - cel II: Tomaszów Mazowiecki wspiera aktywnych i kreatywnych; wskaźniki: liczba osób odwiedzających oraz inwestujących w Mieście, liczba lokalnych podmiotów gospodarczych, liczba nowych podmiotów gospodarczych działających w Mieście (i w powiecie); - cel III: Tomaszów Mazowiecki miastem funkcjonalnym; wskaźniki: realizacja zapisów WPI (tu może być też WPF, bo on jest obowiązkowy i zawiera wykaz inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania), rewitalizacja centrum miasta (wykaz inwestycji zrealizowanych i niezrealizowanych, a wskazanych w tym dokumencie oraz wskaźniki tam zapisane); - cel IV: Tomaszów Mazowiecki miastem świadomych obywateli; wskaźniki: liczba osób i organizacji uczestniczących w życiu publicznym Miasta, liczba osób kształcących się. 2. Proszę o podanie liczb określających tzw. autonomię finansową samorządu, tzn. ile środków budżetowych Miasto może przeznaczyć na rozwój i zaspokajanie potrzeb własnych mieszkańców (dochody własne i udział w podatkach ze wskazaniem tych z PIT i CIT), a ile środków budżetowych jest przeznaczonych na realizację konkretnych działań (subwencje ogólne, dotacje celowe, zadania zlecone). Tu aż prosi się o nawiązanie do świetnego merytorycznie wystąpienia Pani Skarbnik dot. wykonania budżetu za rok 2018 i bardzo czytelnego wyjaśnienia fenomenu tomaszowskich finansów. W skrócie: dobrej sytuacji na rynku kredytów i dodatkowych dochodów budżetowych, które choć nie mogą być swobodnie wykorzystywane (np. środki na 500+), to wspaniale podnoszą nam wskaźniki. I tylko martwić może mała liczba dochodów z tytułu podatków CIT, bo to oznacza, że nasza, tomaszowska przedsiębiorczość kuleje. 3. W nawiązaniu do informacji o powierzchni terenów przemysłowych (36,8 ha), proszę o podanie % ich wykorzystania (na ile są rzeczywiście wykorzystywane, a ile z nich jest nieużytkowana zgodnie z przeznaczeniem). Proszę też o podanie informacji o terenach inwestycyjnych oraz o sposobach pozyskiwania inwestorów na te tereny. W szczególności proszę o wskazanie sposobu poszukiwania inwestora na tereny przy nowo wybudowanej drodze do terenów wspólnych Miasta i Gminy Tomaszów Mazowiecki przy węźle na trasie S8. 4. W nawiązaniu do informacji o zasobie komunalnym, administrowanym przez TTBS, proszę o informację o zadłużeniu lokatorów, wielkości odzyskanych/odpracowanych środków oraz sposobach ich odzyskania. Proszę także o informację o liczbie i powierzchni lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą, % ich wykorzystania oraz wysokości czynszu za najem lokalu pod działalność gospodarczą. 5. W nawiązaniu do informacji o zagospodarowaniu przestrzennym, proszę o informację o czasie oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy, z podaniem danych o: średnim czasie oczekiwania na wydanie WZ, najkrótszym i najdłuższym czasie oczekiwania na wydanie WZ oraz ilości oczekujących wniosków na rozpatrzenie. Co prawda usłyszałem z mównicy, że tak szybko jeszcze nigdy nie było, ale jednak poprosiłbym o liczby. 6. W nawiązaniu do zrealizowanych inwestycji, proszę o podanie informacji o łącznej wartości zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz o łącznej wartości pomocy udzielonej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Miasta. Te dane są w raporcie, ale skoro ma być prosty i przejrzysty dla obywatela, to bobrze by było je podać "na tacy". 7. Proszę o podanie informacji o sytuacji finansowej wszystkich spółek z udziałem Miasta w ujęciu dochody/wydatki oraz zysk/strata. Proszę także o informację o realizowanych przez te spółki inwestycjach (nazwa, wartość inwestycji, źródło finansowania). I znowu, na sesji była informacja o stanie spółek i nie wierzę, że nie można było jej przygotować odrobinę wcześniej. I wtedy można by podyskutować, np. o stanie spółki zarządzającej Areną Lodową, o jej stracie i o podjętych działaniach naprawczych. Czy o MZK i stracie tej spółki, czy o wysokości środków, które w formie rekompensaty trafiają do niej w zamian za darmowe przejazdy dla mieszkańców. Była by tez okazja do porozmawiania o zmianach osobowych w zarządach spółek miejskich, a tych było sporo, i o nadzorze Pana Prezydenta nad nimi. 8. W nawiązaniu do informacji o ZDiUM, proszę o: - informację o zasadach funkcjonowania i finansowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w tym: stanie zatrudnienia, wydatkach bieżących, inwestycyjnych i osobowych, podpisanych umowach z podmiotami zewnętrznymi na świadczenie usług opieki weterynaryjnej oraz dostawy karmy dla zwierząt; - informację o wydatkach ponoszonych w związku z utrzymaniem i gospodarowaniem targowiskami miejskimi, w tym: bieżących, inwestycyjnych i osobowych; - informację o środkach finansowych przekazywanych MZK na pokrycie kosztów organizacji komunikacji miejskiej (transport zbiorowy), - informację o wpływach i kosztach funkcjonowania strefy płatnego parkowania. 9. W nawiązaniu do informacji o gospodarowaniu odpadami i ilości osób objętych deklaracjami (54 809 osób), proszę o wskazanie podjętych działań wobec mieszkańców, którzy takich deklaracji nie złożyli. Wg informacji z początku raportu, mieszkańców Tomaszowa jest 59 886. 10. Proszę o podanie informacji o zasadach funkcjonowania i finansowania: - Centrum Usług Wspólnych, w tym: wydatkach bieżących, inwestycyjnych i osobowych, - Straży Miejskiej i Centrum Monitoringu (j.w.). 11. Proszę o uzupełnienie informacji dotyczących funkcjonowania instytucji kultury w Mieście o dane dotyczące kosztów ich funkcjonowania, w tym wydatków: bieżących, inwestycyjnych i osobowych. Jest informacja o dotacji z budżetu, a o kosztach działania nic. 12. Proszę o uzupełnienie informacji o kosztach działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym szczególnie o kosztach osobowych. 13. W nawiązaniu do informacji o wydaniu 14 nowych licencji na świadczenie usług taxi, proszę o uzupełnienie informacji o inne, nowo uruchomione podmioty gospodarcze, np. z branż wskazanych w diagnozie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału eksportowego. Chciałbym też dowiedzieć się o planach dotyczących kontynuacji działań wynikających z projektu "Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta ..." i np. czy zastanawiano się o przystąpieniu do kolejnej edycji konkursu, która była ogłoszona pod koniec 2018 roku. 14. W nawiązaniu do informacji, iż tylko jedna firma w ramach realizacji nowej inwestycji spełniła w 2018 roku przesłanki upoważniające do skorzystania ze zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (i utworzyła 3 nowe miejsca pracy), proszę o informację o możliwych do podjęciach działaniach, zmierzających do objęcia taką lub inną formą pomocy, innych podmiotów gospodarczych z terenu Miasta. 15. Proszę o podanie informacji nt. ciał konsultacyjnych działających w Tomaszowie Mazowieckim i efektach ich pracy, np. Rady Gospodarczej. Udziału w organizacjach i gremiach związanych z szeroko rozumianym rozwojem, np. Związek Miasta Polskich, czy Podregionu Wschodniego Województwa Łódzkiego, którego przewodniczącym był Pan Prezydent. Chciałbym też się dowiedzieć, jak przebiega współpraca z powiatem i gminami w zakresie realizacji projektów turystycznych (wspólny projekt, w ramach którego rewitalizowana jest tomaszowska przystań). I na koniec nie mogę się powstrzymać od komentarza politycznego. Nie dosłownie, ale zacytuję dwa zdania z wypowiedzi Pana Prezydenta: pierwsze, dotyczyło przedstawienia "precyzyjnych i prawdziwych danych", drugie określenia "taka, inna czy owaka organizacja" w kontekście uwag o braku części analitycznej raportu. Wielu liczb tu brakuje, co wykazałem powyżej, i powstaje wrażenie, że nie do końca był to przypadek, a celowe ich ukrycie. A tą "taką, czy owaką" organizacją, która w swoich rekomendacjach wskazuje na potrzebę dokonania analizy, jest Związek Miast Polskich, w którego pracach, od tego roku (Komisja Rewizyjna, marzec 2019), Pan Prezydent aktywnie uczestniczy. A Pan Przewodniczący Rady Miejskiej, zaczyna garściami czerpać wzorce z Sejmu i Senatu w zakresie prowadzenia obrad i komentowania wystąpień opozycji. Ale przykład idzie z góry, bo już nawet na poziomie Sejmiku Województwa nie dopuszcza się do głosu przedstawiciela mieszkańców, który złożył wymaganą liczbę podpisów, aby w debacie uczestniczyć.

:( 29.06.2019 15:03
ale żeś nadziamdział. A trzeba sobie werszcie powiedizeć wprost, ekipa którą współtworzyłeś zmarnowała większość lat kiedy środki mogły być pozyskiwane i miasto już dużo wcześniej wyglądałoby tak jak teraz, a dziś można by już inwestować w nowe rzeczy, a trzeba je odbudowywać. To są poważne zarzuty bo chodzi o miliony EURO środków które Tomaszów mógł dostać, a przez was nie dostał.

J
jakub_olczyk 29.06.2019 15:08
Zapraszam do zapoznania się z wystąpieniem Pani Skarbnik, która wspaniale i prosto wyjaśniła sytuację finansową w ostatnich latach. Ale i prawda, że co najmniej dwa projekty, i myślę tu o przystani i Bulwarach, mogły być spokojnie zrealizowane wcześniej. Ale to znowu moja, subiektywna opinia.

? 29.06.2019 15:34
Kto sprzedał wysypisko śmieci, by teraz lądowały na nim odpady ...z Warszawy czy nawet ze Śląska? A teraz jesteśmy w kopce i miasto musi organizować to na nowo, byśmy nie płacili drakońskich cen za odbiór?

J
jakub_olczyk 29.06.2019 16:03
Primo: co to ma wspólnego z raportem o stanie miasta za 2018 rok? Secundo: no to ja się zapytam, kto sprowadził do Tomaszowa Mazowieckiego tajwanskiego biznesmena, po którym do dzisiaj nie posprzataliśmy na terenach byłego Wistomu?

? 29.06.2019 16:56
Tajwański biznesmen część opłaty za zakład wpłacił. Kilka milionów dolarów. Trudno mówić by był to przekręt. Po prostu nie dał rady. Nie było innego kupca, znalazł się Tajwańczyk, kasę miał to było sprzedane. Rozkradanie Wistomu to nie ten etap, a ździebko wcześniej. Zarządzanie pod koniec istnienia przedsiębiorstwa. Wysypiska nie trzeba było sprzedawać, do dziś istnieją miasta które mają swoje przedsiębiorstwa oczyszczania. Od odbioru odpadów ze śmietnika po zwałkowanie na własnym polu. Ale z wami to było tak jak zwykle - była gadka o hipernowoczesnym przetwórstwie (jak zwykle ogłaszana głównie na poziomie poszczególnych śrubek, tak by nikt się nie połapał, ale by fachowo brzmiało), potem sprzedaż na łapu capu za parę groszy, a mamy to samo co przy starych miejskich śmieciarach, tyle że 100 razy drożej. No i wzgórza śmieci z odległych stron Polski. Klasyczne dy.manie lokalnych społeczności, których elity są na tyle bezczelne, że nie liczą się z opinią ludzi w tak kluczowych sprawach jak wywóz śmieci. Ciekawe czy gdybyście przeprowadzili wówczas referendum - czy jesteś za sprzedażą wysypisa TAK / NIE, jaki byłby wynik? 10 do 90? Ale po co tam motłoch pytać. Pan mi tu teraz wyjeżdża z niedopuszczaniem do głosu jakichś warchołów, którym zależy jedynie na rozwaleniu spotkania.... pfff Do tego ten polski kapitalizm się sprowadzał. Prywatne zawsze lepsze od państwowego / samorządowego i tego typu frazesy.

J
jakub_olczyk 29.06.2019 17:06
Dlaczego obraża Pan innych? "od warchołów" to mie jest grzecznosciową forma mówienia o kimkolwiek. I dlaczego pisząc do mnie, wrzuca mnie Pan do "jednego worka" z innymi? I chciałbym wiedzieć z kim, bo mnie nie z każdym po drodze. I staram się nie pisać frazesów, tylko podaję fakty, co często przeklada sie na przydługie wpisy. I nie napisalem, że ze sprzedarzą b. Wistomu to był przekręt, tylko że bałagan jest do dzisiaj.

J
jakub_olczyk 29.06.2019 17:20
Sprzedażą ? za duże palce, a za mały ekranik telefonu ?

:) 29.06.2019 17:30
Spoko, proszę się nie przejmować. Nie robi Pan tego już za nasze pieniądze. Na szczęście. Miłego popołudnia. Tym bardziej, że Dni Tomaszowa są przeprowadzane obecnie na poziomie jakim impreza od początku nie miała. Miłego popołudnia :)

J
jakub_olczyk 29.06.2019 17:48
Również miłego popołudnia życzę.

piotr 29.06.2019 18:24
Daj info publiczne kim jesteś daj profil swój ...bo chyba widzę za małego ekraniku wielki bo(CH)ater!!!

/ 29.06.2019 19:34
Jaki bohater? Rozmawiamy o przebiegu obrad Rady Miasta. To wszystko.

/ 29.06.2019 20:10
Piotrek, a Ty byś pewnie chciał, by każdy miał "profil publiczny" by się mscic na ludziach tylko dlatego, że myślą naczej niż Ty? Ja mam Ci rozpiskę dać taka z fejsa? Uczyl się tu i tu, studiował tu i tu, teraz pracuje tu i tu? Nikt wam nie kazał tego mola brać. Nie je też wale na pola tony fosforanow przez które kwitną sinice. Sam nad tym ubolewam, choć oczywiście z innych drobniejszych powodów. Ostatnio jakoś przed switem, bo ja tak sobie tam jeżdżę widziałem na parkingu jakieś stare graty z rejestracjami z lichych miejsc w Polsce. Na wakacje last minute w Tajlandii to starcza, ale już na odświeżenie elewacji nie bardzo. Przyjezdzaja do was zlomiaki, płacąc bilonem. A że różni nas też to że ja niczego nie udaje a ty tak, stąd Twoj ból, nerwy i złość. Na socjal, teraz coraz czesciej na Kościół, na Polaków jako takich. A spraw jest prosta: kupilscie osrodek, który po prostu nie jest kurą znosząca złote jaja.

wiesz kto 30.06.2019 00:40
No właśnie, a za czyjej kadencji upadł Zakład Gospodarki Komunalnej panie Grażyński - to nie twój idol był wtedy prezydentem?

hahaha 30.06.2019 11:28
No właśnie czyjej? :))))

Ajdejano 29.06.2019 13:10
Każde sprawozdanie z każdej sesji (miasto, powiat - nie ma znaczenia) to jest pożywka dla mojego wrednego charakteru. Na tym forum internetowym są dwie informacje z dwóch ostatnich sesji samorządowych. I bardzo dobrze. Sesja powiatowa - to zwykła sesja porządkowa ( szkoły), natomiast sesja miejska, to już inna bajka. No - nie przesadzajmy ! Dla mnie sesje powiatowe zawsze będą ciekawe z uwagi na obydwu starostów. Ci starostowie, to są faceci, którzy sami prześcigają się brakiem odpowiednich kompetencji. Starosta: piękna sprawa! Dobrze ustawiony na prawicy. No dobrze - ale, co poza tym?! Pustka...., cisza, w uszach dzwoni ta cholerna cisza !!! Wicestarosta: piękna sprawa (bez wykrzyknika). No - może nie taka piękna. Niestety: też dobrze ustawiony na prawicy. Ale mentalnie: pustka!!! Konkluzja: jak Kaczor lub Jego otoczenie nie zajmą się tym powiatem tomaszowskim - to nie będzie dobrze za trzy lata. O Prezydenta się nie martwię. Widać, że facet wie, o co chodzi w tym bajzlu.

JarKacz jako truskawkowy potwór 29.06.2019 14:29
„Dobrze ustawiony na prawicy” No nie, lepiej dużo gadać, zasypywać wyborców ustawami, których i tak nikt nie czyta i był politycznym gołodupcem. Co mi jako zwykłemu mieszkańcowi miasta po polityku, który nie potrafi do miasta grosza przywieźć? Dla Tomaszowa najlepiej właśnie by było, by jako włodarzy miał ludzi z mocnymi plecami, by taka osoba była lubiana w Warszawie czy w łódzkim sejmiku. Biznes jest tu mikry (bez złośliwości, no ale co? Nie jest tak? Firemka, która jeszcze kilka lat temu jawiła się jako wschodzący potentat od energetyków, zwinęła się w ciągu roku, a teraz to najlepiej by było gdyby w ogóle z miastem nie byłą kojarzona, bo sponsosruje i to w dość widoczny sposób walki patostreamerów. Google: „FAME MMA, Magical, Rafonix, Tucznik Opętany, Esmeralda Godlewska” - no co to jest wartościowe? Przyciągnęło by to coś poza wstydem dla miasta? Także na poważniejszy biznes jeszcze poczekamy, chociaż na Wistomie mają już swoje siedziby firmy chemiczne, z zaawansowanymi technologiami, no ale recyklingowe na razie. Z wytwórstwa - no to zlewy i blachy. Nie ma nic złego ze śiągania forsy budżetowej, jeśli nie my, to zawsze ktoś by ją dostał. I trudno by kogoś kto to potrafi robić - postponować. Takich polityków właśnie potrzeba. A że Ci się niepodoba, bo Ci z raz czy dwa niegrzecznie odpowiedział? Ufff. to są Wasze towarzyskie niuanse. Kogo poza Wami dwoma to obchodzi? Ja chyba żadnego z nich nie nam osobiście, nie tęsknie za tym, a oceniam jedynie po tym co widzę na ulicach. A jest lepiej to widać gołym okiem. Jakość podskoczyla na tyle, że złośliwcy nie mając już do czego się przyczepić, jęczą z powodu wysokich cen... czereśni i truskawek :))))

Ajdejano 29.06.2019 12:26
Radny Rybak pyta o "klaster energii", a wicek odpowiada, że ten klaster będzie naszym zbawieniem, bo będziemy "... samowystarczalni energetycznie", ale pod warunkiem, że będziemy tego wszyscy chcieli. A pozostali radni i inni kibice na sesji słuchali tej kwestii - jak (za przeproszeniem) głupi radia. Oczywiście, wicek nie wyjaśnił, co oznacza określenie: "... samowystarczalni energetycznie". To jest wiedza tajemna dla "elyty", a nie dla plebsu. Prawdę mówiąc, to nie mam pewności, czy ten wicek też dokładnie wiedział o tym, co mówi, a już nie wspomnę o radnych.... . "Samowystarczalni energetycznie". Może ktoś mi wyjaśni, co ten tajemniczy zwrot określa ?! Sami będziemy sobie produkować energię bez dużych kosztów, a może bez kosztów ?! Ch.... wie, o co chodzi ?! Chyba tylko wicek wie i może jeszcze radny Rybak. A reszta ?! A ch.... z nimi.

? 29.06.2019 14:43
Wikipedia: OZE Nie najmowałem się ani na nauczyciela, ani żadnego przewodnika, a i szkoda klawiatury, która coraz ciężej chodzi. Wolę zapytać, ile bojlerów zamontowałeś w sekcie po Sosence? Hm? Po imieninach ze szwagrem lejecie się po mor.dach, potem przez rok, do następnych się godzicie i potem znowu. To samo po weselach i chrzcinach. Ajdejano powiedz, masz wąsy? Lubisz w brązowy sandał odziewać skarpetę? Taką szarą, z dużą domieszką włókien sztucznych co kiedyś kupowało się tylko od Wietnamców, a Ty masz ich pewnie cały worek. Lubisz?

Ajdejano 29.06.2019 11:39
Jeszcze dorzucę te swoje wredne "trzy grosze". Do wszystkich radnych: ludzie, nie wystarczy dostać w wyborach te kilkaset głosów i zostać radnym, a potem zajmować się wyłącznie swoimi prywatnymi geszefcikami. Jak was wszystkich (dwa, trzy wyjątki: Prezydent i Czarek, no - może jeszcze jeden redaktorek) słucham na tym nagraniu z tej i innych sesji, to scyzoryk sam mi się otwiera w kieszeni. Nie wymagam od was wyższego wykształcenia, ale chociaż podstawowej kultury publicznego mówienia, tzn. chociaż podstaw logicznego i jasnego wypowiadania się. Tomaszów to 63-tysięczne miasto i czy w tym mieście nie ma 15 - 20 ludzi, którzy zasługiwaliby na miano naszych przedstawicieli ?!

proporczyk UE, powiesić sobie jeszcze na czole, co by nikomu nie umknęło 29.06.2019 12:14
ze scyzorykiem to nie przesadzajmy. Tylko na to czekają, od razu z czlowieka zrobią łobuza, hejtera, pomocnika w Hokokauście w ósmym pokoleniu, ale zasadniczo ma Pan racje. Poza tym teraz to powinno przechodzć bez żadnych smętnych czy żenująco zaczepnych nic nie wnoszących dyskusji,

WP 29.06.2019 10:05
Pani Klatka i jej akolici nie mogą się doczekać komercjalizacji (prywatyzacji) hali lodowej o, której mówiła podczas kampanii. Jeden prezydent będzie budował a oni będą prywatyzowali (niedoczekanie). Panie prezydencie róbmy swoje bo nic ich tak nie dołuje jak sukces i dobro Tomaszowa Maz.???

Zagranica 29.06.2019 07:08
Jak Tomaszow Tomaszowem nigdy nie bylo tak wielkich, widocznych zmian- renowacje, budowy, przebudowy. Jest jeszcze mnostwo do zrobienia ( caly pas Wolborki, dalsza renowacje kamienic przy Placu ect). Ale widac golym okiem, ze Tomaszow sie zmienia. Paralelnie nalezy pracowac nad zwiekszaniem miejsc pracy, zapraszac inwestorow, stwarzac dogodne warunki pracy i zatrzymywac ludzi. Miasto ma wielki potencjal! A tak ogolnie, tak trzymac!

Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! W sierpniu sieć kin Helios przygotowała dla swoich widzów kolejną porcję filmowych emocji i spotkań z największymi gwiazdami na dużym ekranie! Już najbliższy weekend może upłynąć pod znakiem niekończącej się akcji z dużą dawką humoru, bez względu na których aktorów i które historie widzowie postawią! Wszystkie z prezentowanych produkcji, zarówno te dla młodszych czy starszych kinomanów, mają wspólny mianownik: świetną zabawę oraz fantastyczny humor. Pierwsza premiera nadchodzącego weekendu to zabawna, a zarazem życiowa historia pewnej patchworkowej rodziny. Pełna humoru i wzruszeń komedia „Każdy wie lepiej” opowiada o parze zakochanych, którzy stają się celem intrygi najbliższych. Główni bohaterowie filmu, Ania i Grzesiek, próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch odmiennych światów. Jej dzieci, jego dzieci – klasyczny patchwork – trzeba zawierać kompromisy, uważać żeby nikogo nie urazić… To fascynująca układanka, ale straszliwie trudna! Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu „zżyli długo i szczęśliwie”, ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele rożni, ale mają wspólny cel – rozbić związek Ani i Grzesika. Czy nowa relacja ma szansę przetrwać najazd swoich rodzin? Widzowie przekonają się już w najbliższy piątek. Kolejna z nowości to „Lena i Śnieżek” - familijne kino przygodowe i naprawdę piękna historia… Wszystko zaczyna się od pary złodziejaszków kradnących białe lwiątko na zlecenie bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go właśnie Lena – nieśmiała nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta. Zwierzak, któremu nadaje imię Śnieżek, szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Dziewczyna boi się jednak, że lwiątko może jej zostać odebrane i dlatego postanawia ukrywać je przed tatą i resztą świata. Kiedy zdradza swój sekret niewłaściwej osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop Śnieżka ponownie wpadają złodzieje. Czy Lena zdoła ochronić przyjaciela przed grożącym mu niebezpieczeństwem? Mały lew – wielka przyjaźń – to trzeba zobaczyć w kinie! Na ten film czekały miliony widzów! Kolejna nowość – „Bullet Train” - to szalona, nieustająca jazda przez współczesną Japonię w towarzystwie Brada Pitta. Wciela się on w tej produkcji w rolę pechowego zabójcy o imieniu "Ladybug", który po zbyt wielu nieudanych próbach chciałby spokojnie wykonywać swoją pracę. Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja stoi na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele – w najszybszym pociągu świata... a Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść. Producentem jest spec od hollywoodzkich filmów akcji - sam Antoine Fuqua, a reżyserem David Leitch, który ma na koncie „Johna Wicka”, „Szybkich i Wściekłych” czy „Deadpoola 2”. Zapowiada się niezła jazda!  Na ekranach kin Helios wciąż szaleją zwierzaki z super mocami pod przywództwem psa Krypto, którego właścicielem jest sam Superman. „DC Liga Super-Pets” to pełna humoru i żartów sytuacyjnych animacja, w której pupile ratują herosów z Ligi Sprawiedliwości! Tego świat jeszcze nie widział żeby obrońców świata takich jak Superman, Batman czy Wonder Woman uprowadziła złowieszcza Świnka Morska?!  Jeżeli komuś umknęły filmowe hity lata to nic straconego, bo na ekranach sieci kin Helios wciąż można spotkać „Minionki: Wejście Gru”, Toma Cruise’a w „Top Gun: Maverick” czy Boga Piorunów w kolejnej części brawurowej serii „Thor: Miłość i Grom W poniedziałek, 8 sierpnia Kino Konesera zaprosi widzów na film „Księgarnia w Paryżu” - życie Vincenzo kręci się wokół miłości do książek oraz dotkniętej niepełnosprawnością córki Albertyny. Mężczyzna jest zgorzkniały, melancholijny i uważa, że już nic dobrego w życiu go nie spotka. Pewnego dnia do jego księgarni wpada Yolande. To żywiołowa, ekscentryczna, zabawna i piękna kobieta. Oczarowany jej życiową energią Vincenzo znów zaczyna odczuwać emocje, o których istnieniu już dawno zapomniał, odkrywając na nowo uroki życia. 11 sierpnia cykl Kultura Dostępna zaprezentuje natomiast film „Piosenki o miłości”. To opowieść o walce o niezależność i dochodzeniu do własnego głosu. Ten film to mocny, nowy głos polskiego kina, jak najlepszy indie-popowy kawałek uderzający w najczulsze struny – tam gdzie miłość spotyka się z kalkulacją, a pasja z karierą. Ona jest skromną dziewczyną, on pochodzi z zamożnej rodziny. Ona śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy w życiu możliwy jest bis? Tego spotkania absolutnie nie można przegapić! Po szczegółowe informacje dotyczące sierpniowego repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.   Data rozpoczęcia wydarzenia: 05.08.2022
41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 4 września br. ulicami miasta Tomaszowa Mazowieckiego po raz 41. zostanie przeprowadzony bieg im. Bronisława Malinowskiego. Uczestnicy zawodów będą rywalizować podczas Biegu Głównego na dystansie 10 km.Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Bronisława Malinowskiego - wybitnego sportowca, reprezentanta Polski, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972), Montrealu (1976) i Moskwie (1980). Zawody będą również popularyzować bieganie jako powszechnie dostępną formę rekreacji oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.Start i meta zostaną przeprowadzone na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.Program wydarzenia:• 8 - 8.45 – Przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów i kart startowych w biurze zawodów;• 9 - Otwarcie• 9.10 – Bieg Rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej;• 9.25 – Quiz z nagrodami;• 9.40 – Bieg Główny;• Dekoracja – po zakończeniu biegu.Uczestnictwo:Bieg Rekreacyjny: - w biegu mogą uczestniczyć osoby bez ograniczeń wiekowych.- wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu są zobowiązani do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa (dostępna także w biurze zawodów).- podpisując deklarację, uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu i że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.- za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.- każdy uczestnik powinien posiadać kartę startową.Bieg Główny na 10 km – każdy uczestnik musi posiadać ubiór sportowy, czytelnie wypełnioną kartę startową lub numer startowy oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Udział w Biegu tylko dla zawodników od 16 roku życia (posiadających zgodę rodzica/opiekuna prawnego). W Biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.Zgłoszenia: - w Biegu Rekreacyjnym zgłoszenia uczestników oraz wpłaty należy dokonać w dniu imprezy w biurze zawodów (nie na konto organizatora). Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmowane będą do godz. 8:30. Opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania listy zawodników oraz wymaganych do biegu deklaracji.- zgłoszenia do Biegu Głównego na dystansie 10 km przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 31 sierpnia 2022 roku. - wpisowe należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.- zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą również w dniu imprezy w godz. 800 – 845 (w przypadku wolnych miejsc do określonego limitu) w biurze zawodów.UWAGA! Wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 10 km muszą zgłosić się do biura zawodów w celu weryfikacji i pobrania numeru startowego. Zawodnik podczas weryfikacji powinien posiadać dowód tożsamości.LIMIT zgłoszeń w biegu na 10 km – 300 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 15 sierpnia 2022 roku organizator może zwiększyć limit. O limicie zgłoszeń do biegu decydują dokonane wpłaty na konto organizatora.Wpisowe: - uczestnicy Biegu Rekreacyjnego – 5 zł płatne w dniu zawodów przy zapisach,- uczestnicy Biegu Głównego – 60 zł przy wpłacie dokonanej do 31 sierpnia 2022 roku. W dniu zawodów 80 zł.Klasyfikacja: w Biegu Rekreacyjnym nie będzie prowadzona klasyfikacja.W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:• kobiety i mężczyźni 16-19 lat;• kobiety i mężczyźni 20-29 lat;• kobiety i mężczyźni 30-39 lat;• kobiety i mężczyźni 40-49 lat;• kobiety i mężczyźni 50-59 lat;• kobiety i mężczyźni 60 lat i powyżej.Nagrody i wyróżnienia: Bieg Główny - wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy;- zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i bony upominkowe:1. w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I, II, III miejsce;2. w klasyfikacji generalnej kobiet: I, II, III miejsce;3. w klasyfikacji najlepszy mężczyzna mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce;4. w klasyfikacji najlepsza kobieta mieszkanka Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce.• Zawodnicy, którzy zajmą I, II i III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i dyplomy.• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz będą mieć możliwość wydrukowania dyplomu.• Najstarszy uczestnik i uczestniczka, który ukończyli bieg otrzymują bony upominkowe i dyplomy.Bieg rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej z okazji 55. rocznicy śmierci twórczyni pedagogiki specjalnej, która w swojej pracy kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Przez całe życie zawodowe walczyła o to, by zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki do rozwoju. Zakładała szkoły specjalne i kształciła nauczycieli. Z okazji jubileuszu stulecia utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, którego założycielką i patronką jest Maria Grzegorzewska, Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają dyplomy. Wśród nich przeprowadzony zostanie quiz z nagrodami (nagroda główna – rower).We wszystkich sprawach dotyczących imprezy prosimy kontaktować się z biurem głównego organizatora, które mieści się w Tomaszowie Mazowieckim:Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl”, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 81 tel. 512 993 041 e-mail: [email protected] 41. Ogólnopolskiego Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego oraz trasa Biegu Głównego w załącznikach.Data rozpoczęcia wydarzenia: 04.09.2022 09:00 – Data zakończenia wydarzenia: 04.09.2022 17:00
ReklamaSklep Medyczny Tomaszów Maz.
Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: UjazdTreść komentarza: Masz rację;)jeszcze niech zaproszą tuleje i kurdej szatan męczenniczke:)i może Pawlaka ;)Data dodania komentarza: 09.08.2022, 21:48Źródło komentarza: Kolejny przystanek Tour de Konstytucja w Tomaszowie MazowieckimAutor komentarza: MarioTreść komentarza: Oduczycie się używania w negatywnym odniesieniu słowa "rajd"?Data dodania komentarza: 09.08.2022, 21:10Źródło komentarza: Rowerzysta w implantem w mózgu? Niewiarygodny rajd ulicami miasta,Autor komentarza: Ambroży sam przełożyTreść komentarza: Implant w mozgu? Chyba implant mozgu i sie przeszczep nie przyjął 😅😅Data dodania komentarza: 09.08.2022, 19:42Źródło komentarza: Rowerzysta w implantem w mózgu? Niewiarygodny rajd ulicami miasta,Autor komentarza: Psikusa bez sTreść komentarza: Policja stoi w krzakach i czeka żeby wlepić łatwy mandat a nie bedzie uganiała się za jakimś zj**emData dodania komentarza: 09.08.2022, 18:49Źródło komentarza: Rowerzysta w implantem w mózgu? Niewiarygodny rajd ulicami miasta,Autor komentarza: woodyTreść komentarza: tomaszow to stan umyslu jak sie czyta komentazeData dodania komentarza: 09.08.2022, 18:27Źródło komentarza: Kolejny przystanek Tour de Konstytucja w Tomaszowie MazowieckimAutor komentarza: PATOLATreść komentarza: Na co czeka policja? Aż się wydarzy tragedia? Widac że idiota jest w stanie spowodować wypadek i zagraża otoczeniu powinien do końca życia siedzieć w kaftanie.Data dodania komentarza: 09.08.2022, 17:07Źródło komentarza: Rowerzysta w implantem w mózgu? Niewiarygodny rajd ulicami miasta,
Reklama
Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! W sierpniu sieć kin Helios przygotowała dla swoich widzów kolejną porcję filmowych emocji i spotkań z największymi gwiazdami na dużym ekranie! Już najbliższy weekend może upłynąć pod znakiem niekończącej się akcji z dużą dawką humoru, bez względu na których aktorów i które historie widzowie postawią! Wszystkie z prezentowanych produkcji, zarówno te dla młodszych czy starszych kinomanów, mają wspólny mianownik: świetną zabawę oraz fantastyczny humor. Pierwsza premiera nadchodzącego weekendu to zabawna, a zarazem życiowa historia pewnej patchworkowej rodziny. Pełna humoru i wzruszeń komedia „Każdy wie lepiej” opowiada o parze zakochanych, którzy stają się celem intrygi najbliższych. Główni bohaterowie filmu, Ania i Grzesiek, próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch odmiennych światów. Jej dzieci, jego dzieci – klasyczny patchwork – trzeba zawierać kompromisy, uważać żeby nikogo nie urazić… To fascynująca układanka, ale straszliwie trudna! Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu „zżyli długo i szczęśliwie”, ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele rożni, ale mają wspólny cel – rozbić związek Ani i Grzesika. Czy nowa relacja ma szansę przetrwać najazd swoich rodzin? Widzowie przekonają się już w najbliższy piątek. Kolejna z nowości to „Lena i Śnieżek” - familijne kino przygodowe i naprawdę piękna historia… Wszystko zaczyna się od pary złodziejaszków kradnących białe lwiątko na zlecenie bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go właśnie Lena – nieśmiała nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta. Zwierzak, któremu nadaje imię Śnieżek, szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Dziewczyna boi się jednak, że lwiątko może jej zostać odebrane i dlatego postanawia ukrywać je przed tatą i resztą świata. Kiedy zdradza swój sekret niewłaściwej osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop Śnieżka ponownie wpadają złodzieje. Czy Lena zdoła ochronić przyjaciela przed grożącym mu niebezpieczeństwem? Mały lew – wielka przyjaźń – to trzeba zobaczyć w kinie! Na ten film czekały miliony widzów! Kolejna nowość – „Bullet Train” - to szalona, nieustająca jazda przez współczesną Japonię w towarzystwie Brada Pitta. Wciela się on w tej produkcji w rolę pechowego zabójcy o imieniu "Ladybug", który po zbyt wielu nieudanych próbach chciałby spokojnie wykonywać swoją pracę. Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja stoi na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele – w najszybszym pociągu świata... a Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść. Producentem jest spec od hollywoodzkich filmów akcji - sam Antoine Fuqua, a reżyserem David Leitch, który ma na koncie „Johna Wicka”, „Szybkich i Wściekłych” czy „Deadpoola 2”. Zapowiada się niezła jazda!  Na ekranach kin Helios wciąż szaleją zwierzaki z super mocami pod przywództwem psa Krypto, którego właścicielem jest sam Superman. „DC Liga Super-Pets” to pełna humoru i żartów sytuacyjnych animacja, w której pupile ratują herosów z Ligi Sprawiedliwości! Tego świat jeszcze nie widział żeby obrońców świata takich jak Superman, Batman czy Wonder Woman uprowadziła złowieszcza Świnka Morska?!  Jeżeli komuś umknęły filmowe hity lata to nic straconego, bo na ekranach sieci kin Helios wciąż można spotkać „Minionki: Wejście Gru”, Toma Cruise’a w „Top Gun: Maverick” czy Boga Piorunów w kolejnej części brawurowej serii „Thor: Miłość i Grom W poniedziałek, 8 sierpnia Kino Konesera zaprosi widzów na film „Księgarnia w Paryżu” - życie Vincenzo kręci się wokół miłości do książek oraz dotkniętej niepełnosprawnością córki Albertyny. Mężczyzna jest zgorzkniały, melancholijny i uważa, że już nic dobrego w życiu go nie spotka. Pewnego dnia do jego księgarni wpada Yolande. To żywiołowa, ekscentryczna, zabawna i piękna kobieta. Oczarowany jej życiową energią Vincenzo znów zaczyna odczuwać emocje, o których istnieniu już dawno zapomniał, odkrywając na nowo uroki życia. 11 sierpnia cykl Kultura Dostępna zaprezentuje natomiast film „Piosenki o miłości”. To opowieść o walce o niezależność i dochodzeniu do własnego głosu. Ten film to mocny, nowy głos polskiego kina, jak najlepszy indie-popowy kawałek uderzający w najczulsze struny – tam gdzie miłość spotyka się z kalkulacją, a pasja z karierą. Ona jest skromną dziewczyną, on pochodzi z zamożnej rodziny. Ona śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy w życiu możliwy jest bis? Tego spotkania absolutnie nie można przegapić! Po szczegółowe informacje dotyczące sierpniowego repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.   Data rozpoczęcia wydarzenia: 05.08.2022 Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar!
Reklama
Reklama
a