Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 05:56
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Reklama

Pierwsze kroki w AA

Pierwsze kroki w procesie trzeźwienia, jak wcześniej wspomniałem, postawiłem za sprawą wyroku sądowego (takie to były czasy). Zmuszony zostałem do podjęcia leczenia w profesjonalnym, państwowym Ośrodku Leczenia Uzależnień, pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku.
Pierwsze kroki w AA

Do ośrodka zostałem „dostarczony” przez MO. Na szczęście nie zakuto mnie w kajdanki. Milicjant - konwojent, był moim szkolnym kolegą. Zaufał mi, że nie ucieknę. Tak za komuny traktowano wyroki sądowe, bez względu na rodzaj i ”ciężkość” przestępstwa. Chciałoby się rzec, jak dobrze mieć kolegów!

W tamtym okresie w naszym mieście powstał Klub Abstynenta, istniał od roku, a w nim równocześnie samopomocowa grupa nazwana Grupą Anonimowych Alkoholików, w skrócie Grupa AA. Nikt z pierwszych uczestników grupy nie wiedział dokładnie „z czym to się je”. Muszę przyznać, choć byłem dobrze wyedukowany w zakresie problemu alkoholowego w ośrodkach uzależnień, że pierwszy kontakt z AA nie napawał mnie optymizmem. Nie wierzyłem, że kiedykolwiek mogę przestać pić, że wejdę w proces trzeźwienia trwający już ponad 30 lat. NIESAMOWITE. A jednak to zrobiłem. Jak do tego „wyczynu” doszło?

Trzy powyższe, załączone legaty (JEDNOŚĆ, SŁUŻBA, ZDROWIENIE) są podstawą, wręcz katechizmem, nie tylko w procesie zdrowienia indywidualnym każdego alkoholika, ale są trwałym spoiwem istnienia Wspólnoty AA. Tego nie posiadają instytucje odpowiedzialne za stan zdrowia, utrzymanie abstynencji, trzeźwości w naszym narodzie. W tych trzech legatach nie ma mniej ważnych, ważniejszych zapisów. Każdy z nich jest bardzo ważny, z zachodzącą korelacją, nie ma żadnej gradacji, stopniowania. Jedynym warunkiem by spełniały swoją wspólnotową funkcję jest ten, że musi, między nimi, zachodzić, i zapewniam, że zachodzi znak równości.

Stanowią ONE jednolitą CAŁOŚĆ. Logo AA by było skutecznym i trwałym środkiem przekazu musi stanowić MONOLIT. Poza sugestiami zawartymi w 12 Krokach/12 Tradycjach AA bardzo ważną funkcję, która jest podstawowym przesłaniem w mityngu AA, musi istnieć  związek pomiędzy uczestnikami spotkania. W AA wiele jest, poza sugestiami (również przez niektórych zwanym programem), bardzo ważnych i mniej ważnych sentencji, zapisów, myśli, publikacji, niezbędnych w procesie zdrowienia.

Jedna wspólnota – wiele wyznań. We wspólnocie nie wolno nam się wywyższać, ażeby nigdy nie uważano nas za twórców i założycieli nowego wyznania religijnego. Wyznajemy z pokorą, że zasady AA wywodzą się ze starych, sprawdzonych źródeł.

Jedną z nich jest nieśmiertelny tekst, zapis ludzkiej mądrości, najczęściej czytany ze wszystkich innych tekstów na spotkaniach WSPÓLNOTY AA na całym świecie - to DESIDERATA. Kiedy przyszedłem na pierwszy mityng, bogaty w doświadczenia, tak mi się wydawało, wyniesione wprost z profesjonalnego ośrodka uzależnień, nie zakładałem na dłużej „zagrzania” miejsca we Wspólnocie. Wręcz przeciwnie, czułem do innych uczestników spotkania, mitingów, nieuzasadnioną awersję.

Stało się jednak inaczej. Nie jestem w stanie wytłumaczyć tego fenomenu, tym bardziej, że mądrości, wiedza zdobyta w ośrodkach uzależnień utrudniały mi (wyjmij watę z uszu i włóż sobie w usta) na grupach AA słuchanie drugiego uczestnika, co w konsekwencji okazało się dla mnie jedyną podstawą w procesie zdrowienia (SAMODIAGNOZA).

Tu również dowiedziałem się, „że nie należy czerpać z rzeki, może być w niej mętna woda …. ale z jej źródeł”. Takim źródłem okazał się, nie tylko dla mnie, miting AA czyli spotkanie z drugim alkoholikiem. To dzięki słuchaniu drugiej osoby (na mityngu mówimy, dzielimy się sobą w pierwszej osobie „JA”) mogłem zdiagnozować swoją chorobę, poznać samego siebie, ze wszystkimi niedoskonałościami, wadami, rzadziej zaletami.Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Antoni Malewski 08.05.2021 07:47
W całym procesie picia alkoholu przez człowieka, nie jest to reguła, ale ... ale też trzeba odróżnić "pijaka" od człowieka alergicznie uczulonego na alkohol czyli "alkoholika". Nie każdy pijący, nawet dużo, jest alkoholikiem ale może się nim stać w czasowej konsekwencji, jeżeli utrzyma tę CZĘSTOTLIWOŚĆ. Pijak pije dopóki ma pieniądze, czy to swoje czy pożyczone, CZY KTOŚ MU POSTAWI. Przy ich braku może nie pić tygodniami, natomiast alkoholik (tracący kontrolę w trzech podstawowych dziedzinach życia - PRACA, ODPOCZYNEK, SEN), nie musi się upijać, alkoholik nie może pełnić podstawowych funkcji życiowych, jeżeli nie wprowadzi do organizmu choć "szczyptę" alkoholu, pod różną postacią (piwo, wino, wódkę czy inne alkoholo podobne substancje jak np. denaturat, krople inoziemcowe czy amol itd itp). Znam wielu alkoholików, również w naszym mieście, którzy nigdy się nie upili, a ... a nie potrafią bez wprowadzenia alkoholu do organizmu nic zrobić wokół siebie, przejść na drugą stronę ulicy czy wykonywać proste, zarobkowe prace, czynności fizyczne jak i umysłowe. Nie bez kozery, nauka, medycyna, WHO odkryła i zakodowała ją jako CHOROBĘ o nazwie - ALKOHOLIZM (niczym polskie dywizjony lotnicze w bitwie o Anglię np "Dywizjon 303") w kodeksie chorób pod blokiem numerów "300" i wyżej. Pijak może się napić jak tylko chce, alkoholik MUSI się NAPIĆ, żeby porzeżyć jednostkę czasu tj "24 godziny".

nieważne 02.05.2021 12:12
Właśnie dziś minęło równo 10 lat jak zerwałem z nałogiem a piłem ze 20 lat i to dużo. Od 10 lat nie miałem nawet kropelki w ustach. Jednego jestem pewien. Nie da się człowieka zmusić do zerwania z nałogiem. Albo się chce albo nie. Przy czym mówiąc, że ktoś chce, nie mam na myśli kogoś, kto ogłasza to wszem i wobec, że zrywa z nałogiem tylko kogoś kto naprawdę do tego dąży a nie tylko udaje. Jakikolwiek masz nałóg tylko wówczas możesz zerwać z nim. Wszystko siedzi w naszej głowie. Życzę wszystkim którzy są uzależnieni zerwania z nałogiem, pamiętajcie, wygrana po ciężkim meczu dużo lepiej smakuje niż te lekkie. Z alkoholizmem walczy się cały czas, nie urlopu od tej walki to dlatego jest takie ciężkie, każdej godziny, każdego dnia trzeba odmawiać sobie i innym tego "to tylko jeden kieliszek, to tylko jedno piwko", jeśli nie napijesz się pierwszego to nie napijesz się ani drugiego, ani żadnego następnego. Życzę wam zdrowia i sukcesów w walce z nałogiem.

Ajdejano 30.04.2021 21:24
Tolo: cały ten twój "cykl" tych materiałów na temat: alkoholizm/wspólnota AA, zaczyna mi pachnieć taką trochę sekciarską działalnością. Wyjaśniam, dlaczego: - ci, którzy już wpadli w alkoholizm - oczywiście nie będą czytać jakiegoś-tam "Naszego Tomaszowa" w tym temacie. Oni są: albo już nawaleni, albo trzeźwieją, mają kaca i kombinują jak tu zdobyć kasiorkę, aby jak najszybciej uzupełnić braki alkoholu w organizmie, - ci, którzy są AA - też nie będą czytać jakiegoś-tam "Naszego Tomaszowa" w tym temacie. Dla tych osobników i osobniczek, te Twoje pogadanki, to zbyt długie teksty do przeczytania i do przemyślenia. Więc, nie dziwię się, że ten temat trafia w próżnię. Pozdrowienia.

41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 4 września br. ulicami miasta Tomaszowa Mazowieckiego po raz 41. zostanie przeprowadzony bieg im. Bronisława Malinowskiego. Uczestnicy zawodów będą rywalizować podczas Biegu Głównego na dystansie 10 km.Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Bronisława Malinowskiego - wybitnego sportowca, reprezentanta Polski, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972), Montrealu (1976) i Moskwie (1980). Zawody będą również popularyzować bieganie jako powszechnie dostępną formę rekreacji oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.Start i meta zostaną przeprowadzone na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.Program wydarzenia:• 8 - 8.45 – Przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów i kart startowych w biurze zawodów;• 9 - Otwarcie• 9.10 – Bieg Rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej;• 9.25 – Quiz z nagrodami;• 9.40 – Bieg Główny;• Dekoracja – po zakończeniu biegu.Uczestnictwo:Bieg Rekreacyjny: - w biegu mogą uczestniczyć osoby bez ograniczeń wiekowych.- wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu są zobowiązani do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa (dostępna także w biurze zawodów).- podpisując deklarację, uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu i że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.- za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.- każdy uczestnik powinien posiadać kartę startową.Bieg Główny na 10 km – każdy uczestnik musi posiadać ubiór sportowy, czytelnie wypełnioną kartę startową lub numer startowy oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Udział w Biegu tylko dla zawodników od 16 roku życia (posiadających zgodę rodzica/opiekuna prawnego). W Biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.Zgłoszenia: - w Biegu Rekreacyjnym zgłoszenia uczestników oraz wpłaty należy dokonać w dniu imprezy w biurze zawodów (nie na konto organizatora). Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmowane będą do godz. 8:30. Opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania listy zawodników oraz wymaganych do biegu deklaracji.- zgłoszenia do Biegu Głównego na dystansie 10 km przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 31 sierpnia 2022 roku. - wpisowe należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.- zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą również w dniu imprezy w godz. 800 – 845 (w przypadku wolnych miejsc do określonego limitu) w biurze zawodów.UWAGA! Wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 10 km muszą zgłosić się do biura zawodów w celu weryfikacji i pobrania numeru startowego. Zawodnik podczas weryfikacji powinien posiadać dowód tożsamości.LIMIT zgłoszeń w biegu na 10 km – 300 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 15 sierpnia 2022 roku organizator może zwiększyć limit. O limicie zgłoszeń do biegu decydują dokonane wpłaty na konto organizatora.Wpisowe: - uczestnicy Biegu Rekreacyjnego – 5 zł płatne w dniu zawodów przy zapisach,- uczestnicy Biegu Głównego – 60 zł przy wpłacie dokonanej do 31 sierpnia 2022 roku. W dniu zawodów 80 zł.Klasyfikacja: w Biegu Rekreacyjnym nie będzie prowadzona klasyfikacja.W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:• kobiety i mężczyźni 16-19 lat;• kobiety i mężczyźni 20-29 lat;• kobiety i mężczyźni 30-39 lat;• kobiety i mężczyźni 40-49 lat;• kobiety i mężczyźni 50-59 lat;• kobiety i mężczyźni 60 lat i powyżej.Nagrody i wyróżnienia: Bieg Główny - wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy;- zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i bony upominkowe:1. w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I, II, III miejsce;2. w klasyfikacji generalnej kobiet: I, II, III miejsce;3. w klasyfikacji najlepszy mężczyzna mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce;4. w klasyfikacji najlepsza kobieta mieszkanka Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce.• Zawodnicy, którzy zajmą I, II i III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i dyplomy.• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz będą mieć możliwość wydrukowania dyplomu.• Najstarszy uczestnik i uczestniczka, który ukończyli bieg otrzymują bony upominkowe i dyplomy.Bieg rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej z okazji 55. rocznicy śmierci twórczyni pedagogiki specjalnej, która w swojej pracy kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Przez całe życie zawodowe walczyła o to, by zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki do rozwoju. Zakładała szkoły specjalne i kształciła nauczycieli. Z okazji jubileuszu stulecia utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, którego założycielką i patronką jest Maria Grzegorzewska, Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają dyplomy. Wśród nich przeprowadzony zostanie quiz z nagrodami (nagroda główna – rower).We wszystkich sprawach dotyczących imprezy prosimy kontaktować się z biurem głównego organizatora, które mieści się w Tomaszowie Mazowieckim:Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl”, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 81 tel. 512 993 041 e-mail: [email protected] 41. Ogólnopolskiego Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego oraz trasa Biegu Głównego w załącznikach.Data rozpoczęcia wydarzenia: 04.09.2022 09:00 – Data zakończenia wydarzenia: 04.09.2022 17:00
6. Love Polish Jazz Festival 6. Love Polish Jazz Festival Ewa Bem, Richard Bona, Dorota Miśkiewicz i Henryk Miśkiewicz oraz TM Brass Orchestra wystąpią podczas tegorocznej edycji Love Polish Jazz Festivalu w Tomaszowie Mazowieckim. Koncerty festiwalowe odbędą się 17-18 września w Arenie Lodowej, a poprzedzą je wokalno-instrumentalne warsztaty jazzowe z udziałem znanych muzyków zorganizowane w Miejskim Centrum Kultury oraz jam session w klubie festiwalowym. Partnerem Głównym festiwalu jest PKN ORLEN.Love Polish Jazz Festival to unikalny w skali kraju festiwal jazzowych gwiazd nakierowany na najwybitniejsze osiągnięcia polskiego jazzu. Jest największą imprezą muzyczną Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim oraz największym festiwalem jazzowym w mieście i w regionie. Celem wydarzenia z jednej strony jest tworzenie nowych wartości w kulturze poprzez twórczą konfrontację wizji współczesnych muzyków polskich i zagranicznych w odniesieniu do polskiej klasyki jazzowej, zaś z drugiej prezentacja wielkich, często zapomnianych dzieł – największych osiągnięć „polskiej szkoły jazzu”.Program 6. Love Polish Jazz Festival14-16.09.2022 r. - warsztaty jazzowe, Miejskie Centrum Kultury Tkacz, ul. Niebrowska 50Prowadzący:Dorota Miśkiewicz - wokalAdam Wendt - instrumenty dętePrzemysław Raminiak - fortepianKrzysztof „Puma” Piasecki - gitaraTomasz Grabowy - gitara basowaMarcin Jahr - perkusja15-17.09.2022 r. - wieczorne koncerty w klubie festiwalowym - Galeria Sztuki Arkady, ul. Rzeźnicza 4Koncerty festiwalowe, Arena Lodowa, ul. Strzelecka 24/2617.09.2022 r., godz. 18 - Dorota Miśkiewicz & Henryk Miśkiewicz + trio jazzowe. Projekt: „Nasza miłość”17.09.2022 r., godz. 20 - Richard Bona. Projekt:  „Richard Bona - Alfredo Rodriguez Band”18.09.2022 r., godz. 18 - TM Brass Orchestra wraz z wykładowcami i uczestnikami warsztatów jazzowych. Projekt: „Polskie i światowe standardy jazzowe”18.09.2022 r., g. 20 - Ewa Bem. Projekt: „Ewa Bem - The Best”Warsztaty jazzowe Bezpłatne warsztaty jazzowe dla osób powyżej 13. roku życia odbędą się w MCK Tkacz w dniach 14–16 września. Organizatorzy zaprosili wybitnych artystów, którzy podzielą się z uczestnikami swoją unikalną wiedzą i doświadczeniem muzycznym. Zajęcia wokalne poprowadzi Dorota Miśkiewicz. Technikę gry i improwizacji jazzowej na saksofonie i innych instrumentach dętych zaprezentuje Adam Wendt. Marcin Jahr przekaże swoją wiedzę na temat perkusji jazzowej, zaś Przemysław Raminiak zdradzi, jak robić aranżacje jazzowe na fortepian. Młodzi gitarzyści będą mogli skorzystać z wiedzy wirtuozów gitary Krzysztofa „Pumy” Piaseckiego oraz Tomasza Grabowego.Każdego dnia po zajęciach Galeria Sztuki Arkady zamieni się w klub festiwalowy, w którym uczestnicy warsztatów wystąpią na jednej scenie z wykładowcami. Rozpoczęcie koncertów – godz. 19.30.Sprzedaż biletówBilety na 6. Love Polish Jazz Festival dostępne są na biletyna.pl,a także stacjonarnie:- w Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, - w Skansenie Rzeki Pilicy, ul. A.F. Modrzewskiego 9/11, - PTT Groty Nagórzyckie, ul. Pod Grotami 2/6- Informacji Turystycznej, pl. Kościuszki 29.Organizator LPJF - Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie MazowieckimPartner Główny 6. LPJF - PKN ORLEN  Data rozpoczęcia wydarzenia: 14.09.2022 00:00 – Data zakończenia wydarzenia: 18.09.2022 20:00
ReklamaSklep Medyczny Tomaszów Maz.
Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: EdekTreść komentarza: Gdzie był rosomak bo nie widziałem?Data dodania komentarza: 14.08.2022, 18:02Źródło komentarza: Kolejna rocznica Cudu nad Wisłą także w Tomaszowie. Świętowali kawalerzyściAutor komentarza: Mieszkaniec ttbsTreść komentarza: To nasze dzieci mają założyć stryczek w postaci kredytu na mieszkanie, a tu łaskawy radny rozdalby uchodźcom. Z całym szacunkiem ani w Anglii ani w Niemczech ani w innym kraju nikt nie dawał Polakom mieszkań nawet za czasów gdy emigrowali w czasach stanu wojennego. Szybciej nas wykorzystywano jako tania siłę roboczą. Lekarze na zmywak, artyści również, plebs do prac rolnych lub wycierać. .., Wojna coś strasznego i okropnego ale nie dajcie się zwariować, Irak dużo pomagamyData dodania komentarza: 14.08.2022, 12:02Źródło komentarza: Pomysł tomaszowskiego radnego: uchodźcy do pustostanów Autor komentarza: WuPeTreść komentarza: A jak zgłosić i komu potrzebę posiadania takiej opaski? Seniorzy z Tomaszowia z którymi rozmawiałem nie słyszeli o takiej akcji. Czy to nie przypadkiem tzw. ,,prywata" za publiczne pieniądze?Data dodania komentarza: 14.08.2022, 10:42Źródło komentarza: Kolejne opaski bezpieczeństwa trafiły do seniorówAutor komentarza: amsTreść komentarza: Nie widziałam żadnej informacji o tym, że seniorzy mogą zgłaszać potrzebę posiadania takiej opaski, a systematycznie czytam ten portal, stronę urzędu i lokalną gazetę.Data dodania komentarza: 13.08.2022, 21:03Źródło komentarza: Kolejne opaski bezpieczeństwa trafiły do seniorówAutor komentarza: „z głową”Treść komentarza: Aktywizować się – ćwiczyć, relaksować w zorganizowanych grupach będą się tomaszowianie i tomaszowianki z prywatnego kapitału, z indywidualnych funduszy emerytalnych? Prawda? Bo chyba nie z deklaratywnie znienawidzonego ZUSu czy dotowanych programów rządowych?Data dodania komentarza: 13.08.2022, 12:47Źródło komentarza: Przemysły Czasu Wolnego szansą na rozwój miastaAutor komentarza: ofkorsTreść komentarza: co się z tymi pieniędzmi dzieje, płacimy 9 % od naszych dochodów ( oprócz rolników ), to są miliardy miesięcznie.Data dodania komentarza: 12.08.2022, 19:57Źródło komentarza: Tomaszowskie Centrum Zdrowia nie ma pieniędzy na podwyżki
Reklama
Reklama
Reklama
a