Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 06:10
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Reklama

SZEŚĆ PRAWD BILLA

 W naszej Wspólnocie AA jest wiele życiowych mądrości, wskazówek powstałych z mityngowych doświadczeń zapisanych w aaowskiej literaturze, które są bardzo ważne, pomagające w procesie trzeźwienia. Stanowią one niezbędne MOTTO. Nie ma w nich żadnej gradacji, ważności czy kolejności zapisu. Wszystkie są jednakowo ważne i pomocne w procesie zdrowienia.
SZEŚĆ PRAWD BILLA

Ale gdybym, abstrahując od stosowania „napięcia”, mógł sobie pozwolić ułożyć taką listę rankingową ważności, to na pewno na pierwszym miejscu byłby zapis "Sześć Prawd Billa", które to prawdy w takiej a nie innej kolejności bym ułożył: WIARA, STRACH, UCZCIWOŚĆ, POKORA, MIŁOŚĆ, ANONIMOWOŚĆ. Pokonanie samego siebie na bazie (pozbycie się skostniałych wad charakteru) tych prawd jest nie tylko najlepszą drogą do zdrowienia osobistego ale również podstawą do niesienia przesłania innym, jeszcze cierpiącym alkoholikom co w konsekwencji, cementuje światowe istnienie i trwanie Wsołnoty AA

WIARA (Bóg jakkolwiek Go pojmujemy) – jest to najważniejsza prawda, od której wszystko tak naprawdę w procesie trzeźwienia, się zaczyna (W/g sugestii, to jest 12 Kroków/12 Tradycji). Uznanie bezsilności wobec alkoholu a nie tak zwana silna wola, jest podstawą zdrowienia w AA.

Zawierzenie Bogu, Sile Wyższej, Większej (drugi alkoholik) jest jedynie słusznym i prawidłowym wyborem, a nie tylko operowanie nabytą wiedzą poprzez nieomylność własnego umysłu, stosując w życiu przeróżne socjotechniki, fortele, przed nie napiciem się (pierwszy kieliszek). Zawierzenie drugiemu człowiekowi jest procesem bardzo trudnym, długotrwałym w czasie ale niezmiernie skutecznym i podstawowym.

Każdy z uczestników AA, który odnalazł w Grupie swoją Siłę Wyższą, swojego Boga, nie tylko powiększa wiarę ale, co szczególnie ważne, wzmacnia swoją trzeźwość, zaufanie do siebie, pozbywając się lęku. Jest się bardziej otwartym na drugiego człowieka wzmacniając siłę do niesienia posłania innym, jeszcze cierpiącym, czynnym alkoholikom.

Również wielką wartością jest odkrycie, powrót do religii cywilizacyjnej, kościoła, dzięki którym to wartościom powiększam obszar swojej duchowości, utrzymujący mnie w abstynencji i procesie zdrowienia. Choć nieustanie napotykam na strach wewnętrzny, strach przed samym sobą, strach przed obłędną projekcją tworów mojej, jeszcze chorej wyobraźni. To jednak bezgraniczna wiara w Siłę Wyższą daje mi wewnętrzny spokój.

A oto każdemu człowiekowi, tym bardziej dotkniętemu alkoholizmem, chodzi. Więc kolejnym etapem, uzyskawszy wiarę w siebie, w drugiego człowieka, w Boga, jest za wszelką cenę pozbycie się strachu. Te dwie prawdy (wiara, strach), są naczyniami połączonymi, następujące po sobie a niejednokrotnie osiągane, atakujące równolegle. A jak to zrobić?

STRACH („Strach jest fałszywą, wszystko niszczącą nitką. Osnowa naszego życia jest cała przetkana tą nitką”) - Strach jak ściana stoi przed rozsądkiem i miłością, nieustannie dając mi nowe pożywienie złości, pyszałkowatości i agresywnego zachowania się. Jest przyczyną płaczliwego odczucia uczynionych krzywd najbliższym i paraliżującej depresji. Mottem do pokonania strachu mogą dla mnie stać się słowa Prezydenta Roosvelta, - „Nie powinniśmy niczego więcej obawiać się, jak największego wroga człowieka, a takim jest - uczucie strachu”.

Często przed poznaniem prawdy o samym sobie, o swoich wadach, niedoskonałościach, słabościach, strach mnie paraliżował do tego stopnia, że przed poznaniem, uzewnętrznieniem swoich wad, niedoskonałości zakłamywałem swoje życie, przez co budowałem wewnętrzną nienawiść nie tylko do samego siebie ale do osób, które mnie kochają, które cechuje niesione przez nie dobro. To rodzice, żona, dzieci, dalsza rodzina i przyjaciele.

O wiele łatwiejsze jest pozbycie się paraliżującego strachu alkoholikowi, który już odkrył, odnalazł w sobie Siłę Większą. Uważam, że pokonanie strachu, „podparte” wiarą w Boga, daje mi ogromną szansę uczciwie poznawać i wyzbywać się  braków i  wad charakteru. Uzyskując wiarę w Boga, pozbyłem się strachu. Łatwiej doszedłem do prawdy kolejnej – do uczciwości.

UCZCIWOŚĆ („to największy ludzki skarb zmierzający do uzyskania pokory”) - W moim życiu problem uczciwości, szczególnie wśród przebywania z innymi alkoholikami, odgrywa największą rolę. Zadziwiające, że zjawisko niedomówień, zaprzeczania, ukrywanie prawdy, oszukiwanie nie tylko samego siebie ale też innych, wdarło się na stałe w  moje życie. By uświadomić sobie tę prawdę, podeprę się fragmentem z V Rozdziału „Wielkiej Księgi” (Big Book) Anonimowych Alkoholików pt Jak to działa?:

 

„Rzadko kiedy zdarzyło się nam obserwować załamanie u kogoś, kto sumiennie kroczył naszą drogą. Ozdrowienia nie osiągają ci, którzy nie mogą lub nie chcą powierzyć się całkowicie temu prostemu programowi (sugestii). Są to najczęściej mężczyźni i kobiety, którzy z racji swojego usposobienia nie potrafią być rzetelni wobec samych siebie. Tacy nieszczęśliwcy istnieją. Nie jest to ich wina. Wydaje się, że takimi się urodzili. Z natury swej – nie są w stanie w sobie przyswoić i rozwijać – takiego sposobu życia, który wymaga całkowitej rzetelności. Szanse ich ozdrowienia są mniejsze od przeciętnych. Ale są także tacy ludzie, którzy cierpią na poważne zaburzenia tak w myśleniu i odczuwaniu a … a jednak. A jednak wielu spośród nich powraca do zdrowia, jeśli mają zdolność do tego, by być UCZCIWYMI”.

 

Ta prawda mówi sama za siebie i przedstawia dotkniętemu problemem, jak skomplikowane jest być normalnym, uczciwym, asertywnym człowiekiem. Choć po kilku pierwszych mityngach  nie odkrywałem w sobie tych prawd, to jednak w myśl, "daj czas czasowi", poprzez uczestniczenie w spotkaniach (słuchanie i dzielenie się) bez umysłowego wysiłku, efekty przychodziły same.

Jedność naszej WSPÓLNOTY, miłość którą wzajemnie sobie okazujemy, poważanie jakie okazuje nam świat – wszystko to jest wynikiem zmierzania do rzetelnej uczciwości, którą pod przewodnictwem Siły Większej ode mnie samego, Boga, zdobywam dla siebie, dla naszego, wspólnego szczęścia. Być uczciwym wymaga, tak jak uznanie innych prawd .... czasu. Pomimo mojej niedoskonałości w utrzymaniu przed samym sobą uczciwości na spotkaniach z innymi alkoholikami, odczuwam, odkrywam, że wypowiedzi innych osób, dla mnie obfitują w znamiona uczciwości.

Dlatego przychodząc na mitingi wzmacniam swoje dążenie, poprzez słuchanie, do prawdziwej i rzetelnej uczciwości opierając ją częściowo, w myśl 12 Kroku, … i stosować uczciwie te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

 

będzie CDN do "Sześciu prawd Billa"


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Wdzięczny aa 03.05.2021 14:28
Bardzo wartościowe artykuły. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.

Czytelnik 03.05.2021 11:40
Dziękuję Panie Antonii za tą serię artykułów.

była a..... 03.05.2021 10:01
Z utęsknieniem czekam na Pana artykuł . Dziękuje bardzo za to co już przeczytałam . Pozdrawiam Pana serdecznie .

41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 4 września br. ulicami miasta Tomaszowa Mazowieckiego po raz 41. zostanie przeprowadzony bieg im. Bronisława Malinowskiego. Uczestnicy zawodów będą rywalizować podczas Biegu Głównego na dystansie 10 km.Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Bronisława Malinowskiego - wybitnego sportowca, reprezentanta Polski, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972), Montrealu (1976) i Moskwie (1980). Zawody będą również popularyzować bieganie jako powszechnie dostępną formę rekreacji oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.Start i meta zostaną przeprowadzone na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.Program wydarzenia:• 8 - 8.45 – Przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów i kart startowych w biurze zawodów;• 9 - Otwarcie• 9.10 – Bieg Rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej;• 9.25 – Quiz z nagrodami;• 9.40 – Bieg Główny;• Dekoracja – po zakończeniu biegu.Uczestnictwo:Bieg Rekreacyjny: - w biegu mogą uczestniczyć osoby bez ograniczeń wiekowych.- wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu są zobowiązani do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa (dostępna także w biurze zawodów).- podpisując deklarację, uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu i że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.- za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.- każdy uczestnik powinien posiadać kartę startową.Bieg Główny na 10 km – każdy uczestnik musi posiadać ubiór sportowy, czytelnie wypełnioną kartę startową lub numer startowy oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Udział w Biegu tylko dla zawodników od 16 roku życia (posiadających zgodę rodzica/opiekuna prawnego). W Biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.Zgłoszenia: - w Biegu Rekreacyjnym zgłoszenia uczestników oraz wpłaty należy dokonać w dniu imprezy w biurze zawodów (nie na konto organizatora). Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmowane będą do godz. 8:30. Opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania listy zawodników oraz wymaganych do biegu deklaracji.- zgłoszenia do Biegu Głównego na dystansie 10 km przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 31 sierpnia 2022 roku. - wpisowe należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.- zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą również w dniu imprezy w godz. 800 – 845 (w przypadku wolnych miejsc do określonego limitu) w biurze zawodów.UWAGA! Wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 10 km muszą zgłosić się do biura zawodów w celu weryfikacji i pobrania numeru startowego. Zawodnik podczas weryfikacji powinien posiadać dowód tożsamości.LIMIT zgłoszeń w biegu na 10 km – 300 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 15 sierpnia 2022 roku organizator może zwiększyć limit. O limicie zgłoszeń do biegu decydują dokonane wpłaty na konto organizatora.Wpisowe: - uczestnicy Biegu Rekreacyjnego – 5 zł płatne w dniu zawodów przy zapisach,- uczestnicy Biegu Głównego – 60 zł przy wpłacie dokonanej do 31 sierpnia 2022 roku. W dniu zawodów 80 zł.Klasyfikacja: w Biegu Rekreacyjnym nie będzie prowadzona klasyfikacja.W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:• kobiety i mężczyźni 16-19 lat;• kobiety i mężczyźni 20-29 lat;• kobiety i mężczyźni 30-39 lat;• kobiety i mężczyźni 40-49 lat;• kobiety i mężczyźni 50-59 lat;• kobiety i mężczyźni 60 lat i powyżej.Nagrody i wyróżnienia: Bieg Główny - wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy;- zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i bony upominkowe:1. w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I, II, III miejsce;2. w klasyfikacji generalnej kobiet: I, II, III miejsce;3. w klasyfikacji najlepszy mężczyzna mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce;4. w klasyfikacji najlepsza kobieta mieszkanka Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce.• Zawodnicy, którzy zajmą I, II i III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i dyplomy.• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz będą mieć możliwość wydrukowania dyplomu.• Najstarszy uczestnik i uczestniczka, który ukończyli bieg otrzymują bony upominkowe i dyplomy.Bieg rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej z okazji 55. rocznicy śmierci twórczyni pedagogiki specjalnej, która w swojej pracy kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Przez całe życie zawodowe walczyła o to, by zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki do rozwoju. Zakładała szkoły specjalne i kształciła nauczycieli. Z okazji jubileuszu stulecia utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, którego założycielką i patronką jest Maria Grzegorzewska, Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają dyplomy. Wśród nich przeprowadzony zostanie quiz z nagrodami (nagroda główna – rower).We wszystkich sprawach dotyczących imprezy prosimy kontaktować się z biurem głównego organizatora, które mieści się w Tomaszowie Mazowieckim:Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl”, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 81 tel. 512 993 041 e-mail: [email protected] 41. Ogólnopolskiego Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego oraz trasa Biegu Głównego w załącznikach.Data rozpoczęcia wydarzenia: 04.09.2022 09:00 – Data zakończenia wydarzenia: 04.09.2022 17:00
6. Love Polish Jazz Festival 6. Love Polish Jazz Festival Ewa Bem, Richard Bona, Dorota Miśkiewicz i Henryk Miśkiewicz oraz TM Brass Orchestra wystąpią podczas tegorocznej edycji Love Polish Jazz Festivalu w Tomaszowie Mazowieckim. Koncerty festiwalowe odbędą się 17-18 września w Arenie Lodowej, a poprzedzą je wokalno-instrumentalne warsztaty jazzowe z udziałem znanych muzyków zorganizowane w Miejskim Centrum Kultury oraz jam session w klubie festiwalowym. Partnerem Głównym festiwalu jest PKN ORLEN.Love Polish Jazz Festival to unikalny w skali kraju festiwal jazzowych gwiazd nakierowany na najwybitniejsze osiągnięcia polskiego jazzu. Jest największą imprezą muzyczną Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim oraz największym festiwalem jazzowym w mieście i w regionie. Celem wydarzenia z jednej strony jest tworzenie nowych wartości w kulturze poprzez twórczą konfrontację wizji współczesnych muzyków polskich i zagranicznych w odniesieniu do polskiej klasyki jazzowej, zaś z drugiej prezentacja wielkich, często zapomnianych dzieł – największych osiągnięć „polskiej szkoły jazzu”.Program 6. Love Polish Jazz Festival14-16.09.2022 r. - warsztaty jazzowe, Miejskie Centrum Kultury Tkacz, ul. Niebrowska 50Prowadzący:Dorota Miśkiewicz - wokalAdam Wendt - instrumenty dętePrzemysław Raminiak - fortepianKrzysztof „Puma” Piasecki - gitaraTomasz Grabowy - gitara basowaMarcin Jahr - perkusja15-17.09.2022 r. - wieczorne koncerty w klubie festiwalowym - Galeria Sztuki Arkady, ul. Rzeźnicza 4Koncerty festiwalowe, Arena Lodowa, ul. Strzelecka 24/2617.09.2022 r., godz. 18 - Dorota Miśkiewicz & Henryk Miśkiewicz + trio jazzowe. Projekt: „Nasza miłość”17.09.2022 r., godz. 20 - Richard Bona. Projekt:  „Richard Bona - Alfredo Rodriguez Band”18.09.2022 r., godz. 18 - TM Brass Orchestra wraz z wykładowcami i uczestnikami warsztatów jazzowych. Projekt: „Polskie i światowe standardy jazzowe”18.09.2022 r., g. 20 - Ewa Bem. Projekt: „Ewa Bem - The Best”Warsztaty jazzowe Bezpłatne warsztaty jazzowe dla osób powyżej 13. roku życia odbędą się w MCK Tkacz w dniach 14–16 września. Organizatorzy zaprosili wybitnych artystów, którzy podzielą się z uczestnikami swoją unikalną wiedzą i doświadczeniem muzycznym. Zajęcia wokalne poprowadzi Dorota Miśkiewicz. Technikę gry i improwizacji jazzowej na saksofonie i innych instrumentach dętych zaprezentuje Adam Wendt. Marcin Jahr przekaże swoją wiedzę na temat perkusji jazzowej, zaś Przemysław Raminiak zdradzi, jak robić aranżacje jazzowe na fortepian. Młodzi gitarzyści będą mogli skorzystać z wiedzy wirtuozów gitary Krzysztofa „Pumy” Piaseckiego oraz Tomasza Grabowego.Każdego dnia po zajęciach Galeria Sztuki Arkady zamieni się w klub festiwalowy, w którym uczestnicy warsztatów wystąpią na jednej scenie z wykładowcami. Rozpoczęcie koncertów – godz. 19.30.Sprzedaż biletówBilety na 6. Love Polish Jazz Festival dostępne są na biletyna.pl,a także stacjonarnie:- w Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, - w Skansenie Rzeki Pilicy, ul. A.F. Modrzewskiego 9/11, - PTT Groty Nagórzyckie, ul. Pod Grotami 2/6- Informacji Turystycznej, pl. Kościuszki 29.Organizator LPJF - Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie MazowieckimPartner Główny 6. LPJF - PKN ORLEN  Data rozpoczęcia wydarzenia: 14.09.2022 00:00 – Data zakończenia wydarzenia: 18.09.2022 20:00
ReklamaSklep Medyczny Tomaszów Maz.
Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: EdekTreść komentarza: Gdzie był rosomak bo nie widziałem?Data dodania komentarza: 14.08.2022, 18:02Źródło komentarza: Kolejna rocznica Cudu nad Wisłą także w Tomaszowie. Świętowali kawalerzyściAutor komentarza: Mieszkaniec ttbsTreść komentarza: To nasze dzieci mają założyć stryczek w postaci kredytu na mieszkanie, a tu łaskawy radny rozdalby uchodźcom. Z całym szacunkiem ani w Anglii ani w Niemczech ani w innym kraju nikt nie dawał Polakom mieszkań nawet za czasów gdy emigrowali w czasach stanu wojennego. Szybciej nas wykorzystywano jako tania siłę roboczą. Lekarze na zmywak, artyści również, plebs do prac rolnych lub wycierać. .., Wojna coś strasznego i okropnego ale nie dajcie się zwariować, Irak dużo pomagamyData dodania komentarza: 14.08.2022, 12:02Źródło komentarza: Pomysł tomaszowskiego radnego: uchodźcy do pustostanów Autor komentarza: WuPeTreść komentarza: A jak zgłosić i komu potrzebę posiadania takiej opaski? Seniorzy z Tomaszowia z którymi rozmawiałem nie słyszeli o takiej akcji. Czy to nie przypadkiem tzw. ,,prywata" za publiczne pieniądze?Data dodania komentarza: 14.08.2022, 10:42Źródło komentarza: Kolejne opaski bezpieczeństwa trafiły do seniorówAutor komentarza: amsTreść komentarza: Nie widziałam żadnej informacji o tym, że seniorzy mogą zgłaszać potrzebę posiadania takiej opaski, a systematycznie czytam ten portal, stronę urzędu i lokalną gazetę.Data dodania komentarza: 13.08.2022, 21:03Źródło komentarza: Kolejne opaski bezpieczeństwa trafiły do seniorówAutor komentarza: „z głową”Treść komentarza: Aktywizować się – ćwiczyć, relaksować w zorganizowanych grupach będą się tomaszowianie i tomaszowianki z prywatnego kapitału, z indywidualnych funduszy emerytalnych? Prawda? Bo chyba nie z deklaratywnie znienawidzonego ZUSu czy dotowanych programów rządowych?Data dodania komentarza: 13.08.2022, 12:47Źródło komentarza: Przemysły Czasu Wolnego szansą na rozwój miastaAutor komentarza: ofkorsTreść komentarza: co się z tymi pieniędzmi dzieje, płacimy 9 % od naszych dochodów ( oprócz rolników ), to są miliardy miesięcznie.Data dodania komentarza: 12.08.2022, 19:57Źródło komentarza: Tomaszowskie Centrum Zdrowia nie ma pieniędzy na podwyżki
Reklama
Reklama
Reklama
a