Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Wtorek, 9 sierpnia 2022 03:01
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Reklama

Drożej, ale nadal to najkorzystniejsza oferta na rynku

Podwyżka stóp procentowych spędza sen z powiek wszystkim, którzy musieli zaciągnąć kredyty. Dotyczy to także osób, które korzystały z kredytów hipotecznych na zakup mieszkania lub budowę domu. I dla nich jest to chyba najbardziej dotkliwe, ponieważ przez długi czas stopy procentowe tego typu kredytów były rzeczywiście na bardzo niskim poziomie, co zachęcało do ich zaciągania. O ile oczywiście posiadało się odpowiednią zdolność kredytową. Obecne podwyżki dosięgły także korzystających z Programu TM Plus, realizowanego między ulicami Barlickiego i Borek. Wzrost opłat od września sięgnie w niektórych przypadkach 60%.
Drożej, ale nadal to najkorzystniejsza oferta na rynku

Atrakcyjna oferta własnego mieszkania 

Oferta mieszkań realizowanych w ramach miejskiego programu rzeczywiście była bardzo atrakcyjna. Co ciekawe, mimo drastycznego wzrostu opłat nadal można ją za taką uważać.  "Mieszkanie TM Plus" był to projekt skierowany do osób, dla których dotychczasowa oferta miasta czy deweloperów nie była dostosowana do ich możliwości finansowych czy potrzeb. Prezydent Marcin Witko zaprosił do uczestnictwa w projekcie zarówno młodych ludzi zaczynających swoją karierę zawodową, którzy nie mają na tyle ustabilizowanej sytuacji finansowej aby pozyskać kredyt hipoteczny, jak również rodziny z dziećmi, dla których balast w postaci kredytu długoterminowego znacznie ogranicza możliwości inwestowania w siebie i swoje pociechy, ale także osoby, które wynajmują mieszkania na rynku ponosząc wydatki o wyższej wartości niż proponowane przez TTBS.

Zaproszenie do ubiegania się o mieszkanie  skierowane zostało również  do osób spoza Tomaszowa Mazowieckiego, aby zachęcić ich do osiedlania się w mieście, jak również do tych, które zamieszkują już mieszkaniowy zasób Gminy i chciałyby poprawić swoje warunki mieszkaniowe. Od samego początku nie były to typowe lokale komunalne, budowane wcześniej w ramach KFM. Tutaj lokatorzy wnosząc co miesięczne opłaty przejmują równocześnie mieszkania na własność. 

Czynsz w Mieszkaniu TM Plus obejmuje stawka najmu zawierająca w sobie także ratę kredytu.  Najważniejsze jednak jest to, że uczestnicy tego projektu nie są obciążeni długoterminowym kredytem. W przypadku utraty pracy lub, gdy będą mieli przejściowe kłopoty finansowe, nie stracą prawa do mieszkania. Gdyby lokatorzy chcieli zrezygnować z mieszkania, bo na przykład wejdzie w grę emigracja zarobkowa, to mają możliwość zdania lokalu a Spółka odda im nie tylko partycypację w wartości nominalnej, ale również kaucję i spłacony dotychczas w czynszu najmu kapitał lub jego większość.

Czynsz w górę o 60%

Rzeczywiście podwyżka robi oszałamiające wrażenie. Ma ona nastąpić od września bieżącego roku. Jak to wygląda w rzeczywistych liczbach? Można to prześledzić na konkretnym mieszkaniu o powierzchni 45 metrów kwadratowych. Na czynsz składają się tu następujące opłaty, liczone na każdy metr powierzchni użytkowej: eksploatacja, fundusz remontowy, obsługa techniczna i administracyjna, bieżące naprawy i konserwacje. Daje to łącznie kwotę nie przekraczającą 6 zł za metr, czyli 270 zł miesięcznie. To jest rzeczywista kwota czynszu w mieszkaniach realizowanych w ramach tomaszowskiego programu. 

Problemem jest obsługa kredytu. Jest ona doliczana do miesięcznych opłat, by uniknąć opodatkowania części kredytowej. W przypadku tego konkretnego mieszkania jest to kwota na poziomie 28,90 zł z metra kwadratowego plus rezerwa w wysokości 2,89 zł.  Razem miesięczne opłaty wyniosą 1.728 zł, w tym spłata kredytu w wysokości ok. 1.430 zł. Największe mieszkanie ma powierzchnię 68,68 metra kwadratowego. Tu kwot miesięcznych opłat sięga 2.700 zł ale 2.350 zł to spłata kredytu. Kiedy rozbijemy czynsz na jego rzeczywiste składniki okazuje się, że nadal mieszkania są stosunkowo atrakcyjne. 

Tanie czy drogie mieszkanie?

Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta. Oczywiście, grając na emocjach podkreślić można wysokość miesięcznych opłat, pomijając wszelkie inne korzyści. Przede wszystkim bezpieczeństwo. To spółka bierze na siebie całe ryzyko kredytowe. Mieszkańcy natomiast otrzymują szereg innych bonusów. Krytykując wysokość opłat najczęściej nie wspomina się, że obecni lokatorzy nabywają mieszkania w cenie poniżej 4 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Na rynku tomaszowskim takiej oferty nabycia mieszkania na własność w stanie deweloperskim się nie znajdzie. Ceny najczęściej są dwukrotnie wyższe. Na mieszkaniu z TM Plus się więc raczej nie straci, szczególnie przy obecnie galopujących wzrostach cen i czekającej nas recesji na rynku budownictwa mieszkaniowego. 

Umowy z Bankiem do zmiany

Mimo tych korzyści, podwyżka ma jednak charakter szokowy. Zarząd TTBS nie ma wyjścia i musi wyjść z propozycjami zmian, które w jakimś stopniu zniwelują niekorzystny dla właścicieli mieszkań trend. Na początek wystąpiono o zmianę umów do Banku Gospodarstwa Krajowego, który udzielił kredytu hipotecznego na sfinansowanie budowy bloków. 

Zgodnie z zapisami umowy kredytowej, oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę bazową, którą jest 3 miesięczny WIBOR oraz marżę BGK w wysokości 1,5%. W chwili zaciągania kredytu, WIBOR był na poziomie o,23%, w kwietniu znalazł się już na poziomie 5,37% a szacuje się, że do września osiągnąć może 9%. Od września też ma nastąpić podwyżka opłat wnoszonych przez mieszkańców. Rata kredytu płaconego przez TTB wynosiła 45 tysięcy złotych miesięcznie, w 2 kwartale tego roku jest to już 76 tysięcy. 

TTBS wystąpił więc o czasowe zmiany umowy kredytowej, które mogą zmniejszyć obciążenia najemców, ponieważ wysokość raty kredytowej jest jednym ze składników czynszu. Prognozowany czynsz miał nie przekraczać 25 zł za metr kwadratowy. 

- Najemcy lokali mieszkalnych obdarzyli nas zaufaniem i przystąpili do projektu, który zrealizowaliśmy z 70 % udziałem kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. nie może pozwolić na kolejne nieoczekiwane podwyżki stawek czynszu, a tym samym na budowanie poczucia niepewności finansowej wśród najemców. Chcielibyśmy, aby nasi najemcy mieli zagwarantowaną - stałą kwotę kredytu wkalkulowaną w stawki czynszu przez okres co najmniej 3 lat. Zarówno w interesie Spółki jak i banku winno być niedopuszczenie do braku wpływów z najmu, a tym samym do zapewnienia płynnego regulowania rat kredytu wraz z naliczonymi odsetkami - czytamy w piśmie skierowanym do Banku

Problemem jest także to, że zapowiadaną przez rząd pomoc w spłacie rosnących rat kredytów dotyczy  kredytobiorców indywidualnych. Najemcy lokali zbudowanych w Programie nie będą mogli ubiegać się o niniejsze dopłaty, gdyż beneficjentem kredytu jest Spółka, a nie osoby indywidualne.

Z lokatorami też

Konieczne wydają się także zmiany umów zawartych z lokatorami. Część zawartych w nich warunków należy niezwłocznie uelastycznić. Na to też potrzeba zgody instytucji kredytującej. TTBS o taką wystąpił w zakresie możliwości wcześniejszego przejmowana na własność mieszkań przez lokatorów. W umowach możliwość taka jest dopiero po 10 latch, a więc w roku 2032. 

Najemcy przysługuje prawo wykupu (nabycia prawa własności) najmowanego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, począwszy od dnia 1 stycznia 2032 roku zgodnie z zapisami Regulaminu Projektu „Mieszkanie TM Plus”. Warunkiem wykupu lokalu mieszkalnego jest brak zobowiązań Najemcy wobec Wynajmującego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. Wykup lokalu mieszkalnego będzie odbywał się na podstawie złożonego oświadczenia, które złożyć można najwcześniej 01 października 2031 roku.

Jak zapewnia Prezes Wacława Bąk, TTBS czyni starania o możliwość zmiany tych warunków, tak by sprzedaży lokali mieszkalnych można było dokonać już po upływie co najmniej 3 lat od momentu uruchomienia środków kredytowych. Takie rozwiązanie może zapewnić możliwość bardziej elastycznego zarządzania zaciągniętym kredytem oraz skorzystania z ulg i dopłat rządowych a take jego nadpłacania w przypadku posiadania wolnych środków pieniężnych. Właściciel będzie miał też możliwość sprzedaży lokalu, jeśli jego możliwości spłaty kredytu się wyczerpią. 

Trudne rozmowy

Prezes Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego prowadzi obecnie rozmowy z najemcami, na których przedstawia różne możliwe warianty rozwiązań trudnej sytuacji. Jak zapewnia Wacława Bąk, nie są one łatwe i emocji nie brakuje. Trudno się temu dziwić, zważywszy, temat dotyczy potrzeb o znaczeniu podstawowym dla każdego człowieka. Dla spółki są one trudne ponieważ sytuacja jest na tyle dynamiczna, że nie można prognozować niczego, co wykracza poza najbliższe 3 miesiące objęte umownym WIBOREM. Tymczasem  zgodnie z  ustaw o ochronie praw lokatorów, podwyższanie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy, przy czym termin ten biegnie od dnia, w którym poprzednia podwyżka zaczęła obowiązywać. Jest też 3-miesięczny okres wypowiedzenia 

TTBS stara się współpracować z najemcami. Jak twierdzi prokurent Lucyna Pietrzyk, mamy do czynienia z osobami świadomymi rozumiejącymi problemy, z którymi przyszło im się zmierzyć i nie czują się nabici w przysłowiową butelkę. Dla mieszkańców przygotowano tez specjalną ankietę Jej wyniki mają wyznaczyć kierunki dalszych działań. Znajdują się w niej trzy pytania. Pierwsze z nich dotyczy możliwości wcześniejszego wykupu mieszkania. To informacja ważna szczególnie dla banku, ponieważ pieniądze, posłużą na wcześniejszą spłatę kredytu 

Drugie pytanie dotyczy zwiększenia kwoty partycypacji mieszkańców. na przykład przez coroczne wnoszenie określonej kwoty pieniężnej. Cel jest dokładnie ten sam, a więc nadpłacanie zaciągniętego kredytu. 

Ostatnie z pytań dotyczy zmiany umowy kredytowej na umowę ze stałym oprocentowaniem na poziomie ok. 8,8% 

Jakie będą odpowiedzi, dowiemy się wkrótce.   


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
TM 24.05.2022 18:08
Każdy wie że w dzisiejszych czasach budowa bloku,domu to koszt prawie dwukrotnie większy niż z 5 lat temu,ale ci wszyscy uzdrowiciele dla pogłosu,swojego interesu zrobią wszystko kosztem podatników,żeby tylko zdobyć kapitał polityczny,dotyczy to się to kilku wójtów którzy robią se spółdzielnie a prawdziwym celem ich jest zwykle utrzymanie się przy korycie!

tetebeesiak 20.05.2022 12:32
Artykuł sponsorowany i tzw. damage control, a tak naprawdę fanstasmagoria. Jeśli całość kredytu przerzucana jest na mieszkańców, to przecież to jest bat, który ttbs kręci sam na siebie, bo ludzie przestaną to płacić i będzie trzeba podwyżki robić we wszystkich mieszkaniach zarządzanych przez ttbs. Dodatkowo, jeśli ludzie zaczną rezygnować z tych mieszkań, to kto o zdrowych zmysłach będzie ich zastępował? Czy może zabawy w niepłacących a mieszkających lokatorów trzeba będzie robić?

ewa 20.05.2022 09:11
Przecież to bzdura. Ktoś nie ma zdolności kredytowej a stać go na płacenie 2700,00 opłat?

mała 20.05.2022 06:48
Budować kawalerki 20 metrowe i wtedy będzie nas stać na zakup mieszkanka.

2 mieszkaniec bloku 19.05.2022 21:06
Ten artykuł to porażka. Chyba ktoś ma udziały w ttbs, że pisze tutaj tak optymistycznie... Mieszkania miały być alternatywą dla osób, które nie mają szansy na kredyt. W tym momencie rozwiązania, które proponuje Ttbs nie są żadnymi rozwiązaniami. Gdybyśmy mieli wolne 50tys. lub chęci wykupić mieszkanie za 3/5 lat to logicznym jest, że również byłoby nas stać na kredyt. Nie chce mi sie wierzyć, że biorąc tak duży kredyt ttbs nie zabezpieczył się w żaden sposób...

Mieszkaniec bloku 19.05.2022 11:33
Juz przy Jerozolimskiej obiecano ze po spłacie kredytu można bedzie mieszkania wykupić i obnyżyć tym samym czynsz, a tu po 20 latach spłaty płaci się od 800 do 1500zł czynszu,bez szans na wykup. Mieszkańcy zostali zrobieni w bambuko.

Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! W sierpniu sieć kin Helios przygotowała dla swoich widzów kolejną porcję filmowych emocji i spotkań z największymi gwiazdami na dużym ekranie! Już najbliższy weekend może upłynąć pod znakiem niekończącej się akcji z dużą dawką humoru, bez względu na których aktorów i które historie widzowie postawią! Wszystkie z prezentowanych produkcji, zarówno te dla młodszych czy starszych kinomanów, mają wspólny mianownik: świetną zabawę oraz fantastyczny humor. Pierwsza premiera nadchodzącego weekendu to zabawna, a zarazem życiowa historia pewnej patchworkowej rodziny. Pełna humoru i wzruszeń komedia „Każdy wie lepiej” opowiada o parze zakochanych, którzy stają się celem intrygi najbliższych. Główni bohaterowie filmu, Ania i Grzesiek, próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch odmiennych światów. Jej dzieci, jego dzieci – klasyczny patchwork – trzeba zawierać kompromisy, uważać żeby nikogo nie urazić… To fascynująca układanka, ale straszliwie trudna! Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu „zżyli długo i szczęśliwie”, ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele rożni, ale mają wspólny cel – rozbić związek Ani i Grzesika. Czy nowa relacja ma szansę przetrwać najazd swoich rodzin? Widzowie przekonają się już w najbliższy piątek. Kolejna z nowości to „Lena i Śnieżek” - familijne kino przygodowe i naprawdę piękna historia… Wszystko zaczyna się od pary złodziejaszków kradnących białe lwiątko na zlecenie bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go właśnie Lena – nieśmiała nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta. Zwierzak, któremu nadaje imię Śnieżek, szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Dziewczyna boi się jednak, że lwiątko może jej zostać odebrane i dlatego postanawia ukrywać je przed tatą i resztą świata. Kiedy zdradza swój sekret niewłaściwej osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop Śnieżka ponownie wpadają złodzieje. Czy Lena zdoła ochronić przyjaciela przed grożącym mu niebezpieczeństwem? Mały lew – wielka przyjaźń – to trzeba zobaczyć w kinie! Na ten film czekały miliony widzów! Kolejna nowość – „Bullet Train” - to szalona, nieustająca jazda przez współczesną Japonię w towarzystwie Brada Pitta. Wciela się on w tej produkcji w rolę pechowego zabójcy o imieniu "Ladybug", który po zbyt wielu nieudanych próbach chciałby spokojnie wykonywać swoją pracę. Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja stoi na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele – w najszybszym pociągu świata... a Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść. Producentem jest spec od hollywoodzkich filmów akcji - sam Antoine Fuqua, a reżyserem David Leitch, który ma na koncie „Johna Wicka”, „Szybkich i Wściekłych” czy „Deadpoola 2”. Zapowiada się niezła jazda!  Na ekranach kin Helios wciąż szaleją zwierzaki z super mocami pod przywództwem psa Krypto, którego właścicielem jest sam Superman. „DC Liga Super-Pets” to pełna humoru i żartów sytuacyjnych animacja, w której pupile ratują herosów z Ligi Sprawiedliwości! Tego świat jeszcze nie widział żeby obrońców świata takich jak Superman, Batman czy Wonder Woman uprowadziła złowieszcza Świnka Morska?!  Jeżeli komuś umknęły filmowe hity lata to nic straconego, bo na ekranach sieci kin Helios wciąż można spotkać „Minionki: Wejście Gru”, Toma Cruise’a w „Top Gun: Maverick” czy Boga Piorunów w kolejnej części brawurowej serii „Thor: Miłość i Grom W poniedziałek, 8 sierpnia Kino Konesera zaprosi widzów na film „Księgarnia w Paryżu” - życie Vincenzo kręci się wokół miłości do książek oraz dotkniętej niepełnosprawnością córki Albertyny. Mężczyzna jest zgorzkniały, melancholijny i uważa, że już nic dobrego w życiu go nie spotka. Pewnego dnia do jego księgarni wpada Yolande. To żywiołowa, ekscentryczna, zabawna i piękna kobieta. Oczarowany jej życiową energią Vincenzo znów zaczyna odczuwać emocje, o których istnieniu już dawno zapomniał, odkrywając na nowo uroki życia. 11 sierpnia cykl Kultura Dostępna zaprezentuje natomiast film „Piosenki o miłości”. To opowieść o walce o niezależność i dochodzeniu do własnego głosu. Ten film to mocny, nowy głos polskiego kina, jak najlepszy indie-popowy kawałek uderzający w najczulsze struny – tam gdzie miłość spotyka się z kalkulacją, a pasja z karierą. Ona jest skromną dziewczyną, on pochodzi z zamożnej rodziny. Ona śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy w życiu możliwy jest bis? Tego spotkania absolutnie nie można przegapić! Po szczegółowe informacje dotyczące sierpniowego repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.   Data rozpoczęcia wydarzenia: 05.08.2022
41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 4 września br. ulicami miasta Tomaszowa Mazowieckiego po raz 41. zostanie przeprowadzony bieg im. Bronisława Malinowskiego. Uczestnicy zawodów będą rywalizować podczas Biegu Głównego na dystansie 10 km.Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Bronisława Malinowskiego - wybitnego sportowca, reprezentanta Polski, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972), Montrealu (1976) i Moskwie (1980). Zawody będą również popularyzować bieganie jako powszechnie dostępną formę rekreacji oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.Start i meta zostaną przeprowadzone na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.Program wydarzenia:• 8 - 8.45 – Przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów i kart startowych w biurze zawodów;• 9 - Otwarcie• 9.10 – Bieg Rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej;• 9.25 – Quiz z nagrodami;• 9.40 – Bieg Główny;• Dekoracja – po zakończeniu biegu.Uczestnictwo:Bieg Rekreacyjny: - w biegu mogą uczestniczyć osoby bez ograniczeń wiekowych.- wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu są zobowiązani do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa (dostępna także w biurze zawodów).- podpisując deklarację, uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu i że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.- za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.- każdy uczestnik powinien posiadać kartę startową.Bieg Główny na 10 km – każdy uczestnik musi posiadać ubiór sportowy, czytelnie wypełnioną kartę startową lub numer startowy oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Udział w Biegu tylko dla zawodników od 16 roku życia (posiadających zgodę rodzica/opiekuna prawnego). W Biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.Zgłoszenia: - w Biegu Rekreacyjnym zgłoszenia uczestników oraz wpłaty należy dokonać w dniu imprezy w biurze zawodów (nie na konto organizatora). Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmowane będą do godz. 8:30. Opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania listy zawodników oraz wymaganych do biegu deklaracji.- zgłoszenia do Biegu Głównego na dystansie 10 km przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 31 sierpnia 2022 roku. - wpisowe należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.- zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą również w dniu imprezy w godz. 800 – 845 (w przypadku wolnych miejsc do określonego limitu) w biurze zawodów.UWAGA! Wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 10 km muszą zgłosić się do biura zawodów w celu weryfikacji i pobrania numeru startowego. Zawodnik podczas weryfikacji powinien posiadać dowód tożsamości.LIMIT zgłoszeń w biegu na 10 km – 300 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 15 sierpnia 2022 roku organizator może zwiększyć limit. O limicie zgłoszeń do biegu decydują dokonane wpłaty na konto organizatora.Wpisowe: - uczestnicy Biegu Rekreacyjnego – 5 zł płatne w dniu zawodów przy zapisach,- uczestnicy Biegu Głównego – 60 zł przy wpłacie dokonanej do 31 sierpnia 2022 roku. W dniu zawodów 80 zł.Klasyfikacja: w Biegu Rekreacyjnym nie będzie prowadzona klasyfikacja.W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:• kobiety i mężczyźni 16-19 lat;• kobiety i mężczyźni 20-29 lat;• kobiety i mężczyźni 30-39 lat;• kobiety i mężczyźni 40-49 lat;• kobiety i mężczyźni 50-59 lat;• kobiety i mężczyźni 60 lat i powyżej.Nagrody i wyróżnienia: Bieg Główny - wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy;- zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i bony upominkowe:1. w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I, II, III miejsce;2. w klasyfikacji generalnej kobiet: I, II, III miejsce;3. w klasyfikacji najlepszy mężczyzna mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce;4. w klasyfikacji najlepsza kobieta mieszkanka Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce.• Zawodnicy, którzy zajmą I, II i III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i dyplomy.• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz będą mieć możliwość wydrukowania dyplomu.• Najstarszy uczestnik i uczestniczka, który ukończyli bieg otrzymują bony upominkowe i dyplomy.Bieg rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej z okazji 55. rocznicy śmierci twórczyni pedagogiki specjalnej, która w swojej pracy kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Przez całe życie zawodowe walczyła o to, by zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki do rozwoju. Zakładała szkoły specjalne i kształciła nauczycieli. Z okazji jubileuszu stulecia utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, którego założycielką i patronką jest Maria Grzegorzewska, Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają dyplomy. Wśród nich przeprowadzony zostanie quiz z nagrodami (nagroda główna – rower).We wszystkich sprawach dotyczących imprezy prosimy kontaktować się z biurem głównego organizatora, które mieści się w Tomaszowie Mazowieckim:Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl”, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 81 tel. 512 993 041 e-mail: [email protected] 41. Ogólnopolskiego Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego oraz trasa Biegu Głównego w załącznikach.Data rozpoczęcia wydarzenia: 04.09.2022 09:00 – Data zakończenia wydarzenia: 04.09.2022 17:00
ReklamaSklep Medyczny Tomaszów Maz.
Reklama
Reklama
Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! W sierpniu sieć kin Helios przygotowała dla swoich widzów kolejną porcję filmowych emocji i spotkań z największymi gwiazdami na dużym ekranie! Już najbliższy weekend może upłynąć pod znakiem niekończącej się akcji z dużą dawką humoru, bez względu na których aktorów i które historie widzowie postawią! Wszystkie z prezentowanych produkcji, zarówno te dla młodszych czy starszych kinomanów, mają wspólny mianownik: świetną zabawę oraz fantastyczny humor. Pierwsza premiera nadchodzącego weekendu to zabawna, a zarazem życiowa historia pewnej patchworkowej rodziny. Pełna humoru i wzruszeń komedia „Każdy wie lepiej” opowiada o parze zakochanych, którzy stają się celem intrygi najbliższych. Główni bohaterowie filmu, Ania i Grzesiek, próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch odmiennych światów. Jej dzieci, jego dzieci – klasyczny patchwork – trzeba zawierać kompromisy, uważać żeby nikogo nie urazić… To fascynująca układanka, ale straszliwie trudna! Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu „zżyli długo i szczęśliwie”, ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele rożni, ale mają wspólny cel – rozbić związek Ani i Grzesika. Czy nowa relacja ma szansę przetrwać najazd swoich rodzin? Widzowie przekonają się już w najbliższy piątek. Kolejna z nowości to „Lena i Śnieżek” - familijne kino przygodowe i naprawdę piękna historia… Wszystko zaczyna się od pary złodziejaszków kradnących białe lwiątko na zlecenie bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go właśnie Lena – nieśmiała nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta. Zwierzak, któremu nadaje imię Śnieżek, szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Dziewczyna boi się jednak, że lwiątko może jej zostać odebrane i dlatego postanawia ukrywać je przed tatą i resztą świata. Kiedy zdradza swój sekret niewłaściwej osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop Śnieżka ponownie wpadają złodzieje. Czy Lena zdoła ochronić przyjaciela przed grożącym mu niebezpieczeństwem? Mały lew – wielka przyjaźń – to trzeba zobaczyć w kinie! Na ten film czekały miliony widzów! Kolejna nowość – „Bullet Train” - to szalona, nieustająca jazda przez współczesną Japonię w towarzystwie Brada Pitta. Wciela się on w tej produkcji w rolę pechowego zabójcy o imieniu "Ladybug", który po zbyt wielu nieudanych próbach chciałby spokojnie wykonywać swoją pracę. Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja stoi na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele – w najszybszym pociągu świata... a Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść. Producentem jest spec od hollywoodzkich filmów akcji - sam Antoine Fuqua, a reżyserem David Leitch, który ma na koncie „Johna Wicka”, „Szybkich i Wściekłych” czy „Deadpoola 2”. Zapowiada się niezła jazda!  Na ekranach kin Helios wciąż szaleją zwierzaki z super mocami pod przywództwem psa Krypto, którego właścicielem jest sam Superman. „DC Liga Super-Pets” to pełna humoru i żartów sytuacyjnych animacja, w której pupile ratują herosów z Ligi Sprawiedliwości! Tego świat jeszcze nie widział żeby obrońców świata takich jak Superman, Batman czy Wonder Woman uprowadziła złowieszcza Świnka Morska?!  Jeżeli komuś umknęły filmowe hity lata to nic straconego, bo na ekranach sieci kin Helios wciąż można spotkać „Minionki: Wejście Gru”, Toma Cruise’a w „Top Gun: Maverick” czy Boga Piorunów w kolejnej części brawurowej serii „Thor: Miłość i Grom W poniedziałek, 8 sierpnia Kino Konesera zaprosi widzów na film „Księgarnia w Paryżu” - życie Vincenzo kręci się wokół miłości do książek oraz dotkniętej niepełnosprawnością córki Albertyny. Mężczyzna jest zgorzkniały, melancholijny i uważa, że już nic dobrego w życiu go nie spotka. Pewnego dnia do jego księgarni wpada Yolande. To żywiołowa, ekscentryczna, zabawna i piękna kobieta. Oczarowany jej życiową energią Vincenzo znów zaczyna odczuwać emocje, o których istnieniu już dawno zapomniał, odkrywając na nowo uroki życia. 11 sierpnia cykl Kultura Dostępna zaprezentuje natomiast film „Piosenki o miłości”. To opowieść o walce o niezależność i dochodzeniu do własnego głosu. Ten film to mocny, nowy głos polskiego kina, jak najlepszy indie-popowy kawałek uderzający w najczulsze struny – tam gdzie miłość spotyka się z kalkulacją, a pasja z karierą. Ona jest skromną dziewczyną, on pochodzi z zamożnej rodziny. Ona śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy w życiu możliwy jest bis? Tego spotkania absolutnie nie można przegapić! Po szczegółowe informacje dotyczące sierpniowego repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.   Data rozpoczęcia wydarzenia: 05.08.2022 Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar!
Reklama
Reklama
a