Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
środa, 28 września 2022 01:45
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Reklama

Reagujmy na przemoc! Mamy z tym duży problem w Tomaszowie

- Cierpiałem w milczeniu. Często wstydziłem się rozebrać w szkole na zajęciach z wychowania fizycznego. Bałem się, że koledzy będą wyśmiewać siniaki na moim ciele a miałem je niemal wszędzie. Na nogach, plecach i rękach, którymi zasłaniałem się przed uderzeniami pasem. Nikomu się nie skarżyłem. Nikogo nie interesowałem. Po 30 latach wciąż przeżywam traumę i płaczę za każdym razem kiedy słyszę, że ktoś podnosi głos na dziecko. Dla mnie zawsze kojarzy się to z biciem - opowiada jeden z naszych rozmówców.
Reagujmy na przemoc! Mamy z tym duży problem w Tomaszowie

Szkoły, szpitale, instytucje publiczne mają obowiązek informować odpowiednie placówki gdy zachodzi podejrzenie stosowania przemocy wobec nieletnich. Czy robią to skutecznie? Sprawdziliśmy i chyba nie wygląda to najlepiej. Jednak często to my sami możemy pomóc. Okazuje się, że służby odnotowują też zgłoszenia od osób prywatnych. Jedna z Tomaszowskich ekspedientek pomogła nieletniemu rodzeństwu.

Jak opowiada nam st. as. Grzegorz Stasiak, rzecznik prasowy tomaszowskiej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie, jedno ze zgłoszeń z ostatniego kwartału 2021 roku zapadło wyjątkowo policjantom w pamięci. Informacje o tym, że coś może grozić dzieciom na policję przekazała ekspedientka jednego ze sklepów na terenie Tomaszowa. Tego dnia sklep odwiedziła nieznana jej klientka, która w sklepie przebywała wraz z dziećmi.  Na ich ciałach widoczne były obrażenia. Kobieta ta wraz z dziećmi wyszła pospiesznie ze sklepu i już więcej się w nim nie pokazała. - Otrzymana informacja została zweryfikowana przez policjantów wydziału kryminalnego, referatu patrolowo-interwencyjnego i rewiru dzielnicowych. Wspólne ustalenia w sprawie i dobre rozpoznanie terenowo-osobowe pozwoliły na szybkie dotarcie do rodziny, gdzie potwierdzono przypuszczenia ekspedientki – mówi st. as. Grzegorz Stasiak. - Dzieci nosiły na ciele liczne ślady maltretowania. Wspólne działania z kuratorem sądowym, prokuratorem i sądem doprowadziły do odebrania dzieci ,,oprawcy" i umieszczenie ich pod zastępczą pieczą. Każdorazowo gdy zachodzi podejrzenie, że może dochodzić do przemocy domowej uruchamiana jest procedura „Niebieskiej Kartyt”. Taka karta jest sporządzana przez policjantów lub pracowników MOPS-ów, GOPS-ów czy kuratorów.  

W Tomaszowie Mazowieckim w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy, który koordynuje procedurami „Niebieskich Kart ” i pracą Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. Sekcja ma pod stałym nadzorem 45 rodzin (w tym 91 dzieci) objętych wsparciem materialnym oraz szeroko rozumianą pracą socjalną. Są to rodziny dysfunkcyjne pod wieloma aspektami, często wykluczone społecznie, nieporadne życiowo, niewydolne wychowawczo, wykazujące się niezaradnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Rodziny te dotknięte są problemem przemocy domowej, gdzie zjawiskiem współistniejącym jest również uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających.

Poprosiliśmy pracowników MOPS o kilka danych. Analiza rejestru wpływu Niebieskich Kart oraz sprawozdań Zespołu Interdyscyplinarnego wskazuje stałą nieznacznie malejąca liczbę prowadzonych Niebieskich Kart w okresie od 2017 do 2021r. W 2017r. wszczęto 136 procedur, a łącznie prowadzono w ciągu całego roku 193 Niebieskie Karty, w 2018r. było to 136 procedur i 184 Niebieskie Karty, w roku 2019r. 129 procedur i 165 Niebieskich Kart oraz w 2020r wszczęto 135 procedur, a prowadzono w ciągu roku łącznie 173 Niebieskich Karty, natomiast w 2021r. procedur wszczęto 128, łącznie prowadzono 180. Ponad 70% Niebieskich Kart zamykanych jest w roku wszczęcia procedury. Czas trwania procedury zależy od indywidualnego przypadku, przeciętnie jest to od 3 do 6 miesięcy, ale zdarzają się sytuacje w których rodzina objęta jest pomocą nawet 2 lata. 

Najprawdopodobniej jest to tylko wierzchołek góry lodowej a przemoc bywa bardziej powszechna niż nam się wydaje. Stosują ją też nieletni, którzy czerpią z rodzinnych wzorców, często sami będący wcześniej ofiarami przemocy. 

- W tym samym okresie prowadzono 23 Niebieskich Kart wobec osób nieletnich. Pracownicy socjalni z Zespołu ds. Przemocy są również sekcją o charakterze interwencyjnym. Do grupy tej kierowanych jest większość zgłoszeń, dotyczących niepokojących sygnałów w rodzinach. W roku 2017 przyjęto 40 zgłoszeń interwencyjnych, w 2018- 34 , w 2019- 37, w 2020- 33 a w 2021 -25, które wymagają szeregu działań (podjęcia współpracy z różnymi instytucjami oraz sporządzenia odpowiedniej dokumentacji)  - czytamy w informacji MOPS. 

Od 2017 do 2021 r. przyjęto 66 zgłoszeń dotyczących podejrzenia stosowania przemocy wobec osób nieletnich. W roku 2017 było to 9 zgłoszeń z czego 3 wpłynęły od osób prywatnych (anonimowe sąsiedzkie lub członkowie rodziny), a pozostałe od instytucji tj: policji, szkoły, przedszkola, zespołu kuratorskiej służby sądowej, TTBS oraz spółdzielni mieszkaniowych i szpitala. W 2018 r przyjęto 11 zgłoszeń, 6 od osób prywatnych 4 od instytucji. W roku 2019 - 16 interwencji dotyczyło osób nieletnich, 9 zgłoszeń od osób prywatnych, 7 z instytucji, w 2020 roku było 18 zgłoszeń – 8 od osób prywatnych , pozostałe z instytucji. W roku 2021 przeprowadzono 12 interwencji wobec osób nieletnich w związku ze zgłoszeniem występowanie przemocy w rodzinie w tym: 6 od osób prywatnych oraz 6 z różnych instytucji.

Zgłoszenia przyjmowane są droga elektroniczną w postaci e mail, pism, ustnie bądź telefonicznie. Zwykle osoba zgłaszająca chce pozostać anonimowa, ale najczęściej informacja pochodzi od sąsiadów lub członka rodziny np., dorosłego brata, siostry, babci, cioci lub znajomych.

- Po wpłynięciu informacji do Zespołu Przeciwdziałania Przemocy pracownicy zbierają możliwie jak najwięcej informacji na temat danego przypadku. W tym celu przeprowadzają wywiad w środowisku na podstawie wizyty, rozmowy z opiekunami dziecka, pozostałymi członkami rodziny, jak również otoczeniem sąsiedzki, którzy mogą mieć wiedzę na temat funkcjonowania nieletniego oraz rodziny. W niektórych przypadkach pracownicy przeprowadzają monitoring przez dłuższy czas oraz występują o opinie do szkoły, przedszkola, poradni zdrowia, oraz do zespołu kuratorskiej służby sądowej – kuratorów zawodowych i społecznych, policji – mówi Jolanta Szustorowska dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Część zgłoszeń wyjaśniana jest na etapie wstępnym. Dotyczy niewłaściwej opieki nad dziećmi, zaniedbania niejednokrotnie izolowania dziecka od drugiego rodzica, konfliktów pomiędzy opiekunami prawnymi. Jednakże, co najmniej połowa wszystkich tego typu wpływających zgłoszeń wymaga dalszych działań tj.: interwencyjnego zabezpieczenia dziecka w rodzinie lub placówce opiekuńczo wychowawczej, podjęcia interwencji z asystą policji, pogotowia , wszczęcia procedury "Niebieskiej Karty" oraz skierowania sprawy do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Prokuratury Rejonowej.

- Rodzina obejmowana jest pomocą psychologa w Ośrodku, zarówno opiekunowie prawni tj: rodzice jaki i dziecko konsultowani są w MOPS lub jeśli zachodzi taka możliwość objęte pomocą psychologiczno - pedagogiczną w placówce oświatowej lub poradni. W uzasadnionym przypadku, jednoznacznym stwierdzeniu zagrożenia bezpieczeństwa - dziecko zostaje odizolowane od sprawcy przemocy i umieszczone w środowisku zastępczym, lub mieszkaniu chronionym wraz z opiekunem, który może sprawować nad nim opiekę. Dziecko wraca do domu w przypadku ustania przemocy, wyjaśnieniu sytuacji i wydaniu właściwego postanowienia przez Sąd Rejonowy – dodaje dyrektor Szustorowska.

W latach 2017 do 2021r. łącznie zabezpieczono w przypadku wystąpienia przemocy oraz zagrożenia dla życia i zdrowia 31 dzieci. W przeciągu kilku lat pracy Zespołu zdarzyły się przypadki zgłoszenia przemocy ze strony dzieci oraz pełnoletniego rodzeństwa nieletnich. Nieletni zgłaszali również przemoc osobom zaufanym , nauczycielowi, pedagogowi lub kuratorowi sądowemu.

- Przemoc to pojęcie bardzo szerokie i pojemne, więc określenie jakie są pierwsze sygnały na to, że dziecko doświadcza przemocy np. w domu rodzinnym jest też kwestią złożoną i czasami wcale nie tak łatwo jej symptomy zidentyfikować. O ile doznawanie przemocy fizycznej przez dziecko jest stosunkowo łatwe do zauważenia przez osoby postronne, o tyle ta , o charakterze emocjonalnym, seksualnym czy ekonomicznym nie pozostawia wyraźnych śladów na ciele w postaci siniaków i zadrapań, i z rozpoznaniem jej mogą być problemy - tłumaczy Katarzyna Babczyńska, psycholog, psychotrumatolog, terapeuta EMDR i Brainspotting. Jak dodaje przemocą jest też zaniedbywanie dziecka w różnych obszarach (wynikająca np. z uzależnienia, choroby braku kompetencji rodzicielskich opiekuna).

- Co istotne, dziecko bardzo rzadko doznaje jednego rodzaju przemocy, najczęściej dochodzi do krzywdzenia dziecka na różnych płaszczyznach, stąd objawy też mogą być różne i czasem bardzo niespecyficzne. Spustoszenie jaką sieje w psychice dziecka doświadczana przez nie przemoc, szczególnie gdy krzywdzą najbliżsi niesie szereg poważnych konsekwencji. Wpływa zarówno na rozwój psychiczny jak i społeczny, często także intelektualny - dodaje psycholog. -  Skutki stresu doświadczanego przez dziecko w sytuacji przemocy bardzo często tez odbijają się na jego kondycji zdrowotnej, także na późniejszych relacjach romantycznych czy funkcjonowaniu szkolnym i zawodowym. Dlatego w żadnym wypadku nie powinno się bagatelizować sygnałów świadczących o tym, że dziecko może być krzywdzone.

W tym miejscu należy też wspomnieć, że dla malutkiego dziecka nawet bardziej traumatyczne niż osobiste doświadczanie przemocy jest obserwowanie jak jedna znacząca osoba (np. ojciec) krzywdzi inną znaczącą osobę (np. matkę). Co zatem powinno nas zaniepokoić w zachowaniu dziecka? Co może świadczyć o doświadczaniu przez nie/ byciu świadkiem przemocy?

- Symptomy o tym świadczące można odnieść do 4 kategorii: ciało dziecka, zachowanie dziecka, stosunek dziecka do samego siebie, relacje dziecka z otoczeniem. Oczywiście za każdym razem trzeba do tematu podchodzić niezwykle delikatnie, z wyczuciem i uwzględnieniem różnic indywidualnych oraz etapu rozwojowego na jakim aktualnie jest dziecko - tłumaczy Katarzyna Babczyńska. Jak podkreśla, nasz niepokój powinny wzbudzić poniższe symptomy: 

- ciało dziecka (np. siniaki, zadrapania, otarcia- w nietypowych miejscach, oparzenia, złamania częste hospitalizacje z niewyjaśnionych przyczyn. Mogą pojawić się objawy psychosymatyczne: bóle głowy, biegunki, łysienie, wysypki o nieustalonej etiologii).

- zachowanie dziecka (m.in. nagła zmiana zachowania dziecka np. dziecko do tej pory pogodne, staje się apatyczne, wycofane, lękliwe lub agresywne, albo też przesadnie grzeczne, posłuszne wręcz "niewidzialne", zbyt dojrzałe na swój wiek. Niechęć do ćwiczenia na wf, opór przy przebieraniu się w obecności innych. Małe dzieci często odtwarzają krzywdy, których doznały w zabawie, starsze mogą dokonywać samookaleczeń, sięgać po używki, uciekać z domu lub podejmować inne zachowania ryzykowne. Problemy z nauką, trudności w koncentracji. Mogą pojawić się zaburzenia odżywiania: brak apetytu lub objadanie się. W przypadku dzieci wykorzystywanych seksualnie -nadmierna seksualizacja zachowań, nieadekwatna do etapu rozwojowego itp

- stosunek dziecka do samego siebie (niska samoocena, niechęć i nienawiść do siebie, brak wiary we własne możliwości, poczucie winy, przekonanie, że trzeba zasługiwać na miłość, przyjaźń, akceptację oraz zaspakajanie potrzeb, brak zaufania do samego siebie, przekonanie, że trzeba być samowystarczalnym)

- relacje dziecka z otoczeniem (m.in. wrogość, nieufność, agresja wobec innych, przekonanie, że nikt nie udzieli pomocy, kłamstwa, izolacja, problemy szkolne i w relacjach rówieśniczych).

Oczywiście za każdym razem trzeba do tematu podchodzić niezwykle delikatnie, z wyczuciem. Warto mieć jednak na uwadze, że trauma u dziecka zawsze ma swoje źródło z zewnątrz, nigdy nie jest wynikiem wewnętrznych uwarunkowań.

Sprawdziliśmy jak wyglądają procedury i kwestia zgłaszania podejrzenia przemocy wobec dzieci w tomaszowskich szkołach podstawowych. Widać, że są szkoły, które bardzo poważnie podchodzą do tematu i realizują swój obowiązek. W Szkole Podstawowej nr 10 w latach 2017-2021 pracownicy placówki skierowali 8 wniosków o zbadanie sytuacji rodzinnej do Sądu Rejonowego w Tomaszowie oraz 4 wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Szkoła podejmuje również rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi i proponuje/zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną lub kieruje do innych instytucji wspierających pracę szkoły.

Jak informuje dyrekcja szkoły, wszyscy nauczyciele oraz wychowawcy obserwują swoich uczniów pod kątem różnych problemów, również tych dotyczących przemocy i agresji. Pracownicy szkoły zwrócili również uwagę, że w okresie pandemii oraz nauki zdalnej pojawiły się przypadki zaniedbań ze strony domu rodzinnego oraz podejrzenia alkoholizmu rodziców, który zawsze w negatywny sposób odbija się nas psychice dzieci. Szkoła wzywała rodziców oraz informowała odpowiednie instytucje o nieprawidłowościach i problemach. Placówka reaguje również, gdy uczeń dłużej nie pojawia się w szkole.

W 2021 roku 2 przypadki zgłosili również pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. Szkoła oczywiście, tak jak inne placówki, posiada procedury, które mają na celu „wyłapywanie” niepokojących przypadków. Dwa przypadki od 2017 do 2021 odnotowano również w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5. Zdarzyła się sytuacja, że uczeń sam poprosił o pomoc. Czy wszyscy jednakowo podchodzą do problemu? Szkoła to często jedno z pierwszych miejsc, które może zauważyć, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego. Biorąc pod uwagę ile spraw prowadził MOPS, a ile zgłoszeń wypływa ze szkół... wnioski można wyciągnąć samemu.

- Do najtrudniejszych zadań związanych z zapewnieniem opieki i pomocy należy rozpoznanie i zabezpieczenie dzieci najmłodszych, które nie są w stanie i nie sygnalizują w sposób zrozumiały, że doznają krzywdy, niemowląt oraz dzieci w wieku wczesnoszkolnym – tłumaczy Jolanta Szustorowska.

W przypadku ujawnienia i potwierdzenia przypadku znęcania nad dzieckiem istotna jest współpraca z drugim opiekunem lub innym członkiem rodziny, osobami które mogły być świadkami stosowania przemocy oraz takimi, które wyrażą zgodę na przejęcie opieki lub złożenie zeznań w rozpatrywanej sprawie.

- Pracownicy niejednokrotnie zachęcali i kierowali dziecko wraz z opiekunem prawnym po pomoc do innych instytucji udzielających wsparcia osobom doznającym przemocy – czytamy w odpowiedzi MOPS. Takie miejsca to Poradnia Zdrowia, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz organizacje pozarządowe tj: Fundacja To my, Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, Fundacja Arka Nadziei.

Zgłoszenia dotyczące przemocy wobec osób nieletnich przyjmował również dział ds. rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczych. W latach 2017r. do 2021r. było to łącznie 26 zgłoszeń. 9  z nich okazało się potwierdzać fakt występowania przemocy w rodzinie w związku z czym sprawy te zostały przekazane do sekcji przemocy lub zakończyły się wszczęciem procedury Niebieskiej Karty, zawiadomieniem Policji, Prokuratury lub/i Sądu. 20 zgłoszeń wpłynęło od osób prywatnych a 6 od instytucji. Część osób objęta była wcześniej pomocą i wsparciem Ośrodka.

Ile spraw o znęcanie kończy się wyrokami w sądzie? Zapytaliśmy o to tomaszowski sąd, ten jednak nie prowadzi statystyk z podziałem na osoby nieletnie. W II Wydziale Karnym tomaszowskiego Sądu Rejonowego od 2017 roku do dziś zakończono 26 spraw o znęcanie, gdzie ofiarami były również dzieci.


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Pawełek 23.07.2022 11:42
Instytucja niebieskiej karty w dużej mierze jest fatalna oraz b.często zbytnia nadgorliwość pracowników MOPS-u z Zespółu ds. Przeciwdziałania Przemocy, który koordynuje procedurami „Niebieskich Kart ” prowadzi do bzdurnych i nieuzasadnionych sytuacji pomówienia obojga rodziców lub częściej samego ojca - szczególnie kiedy chodzi o odgrywanie się małżonki lub byłej ex na mężu/ojcu dzieci przy sprawach rozwodowych lub tzw. "rzekomego" znęcania się. Sytuacja nagminna i patologiczna wręcz dla normalnych nie nadużywających rodzin. Jeżeli chodzi o "prawdziwą patologię" z dolin, pracownicy MOPS-u wciskają im te swoje proceduralne bzdury i udają, że im pomagają. Może wychodzi to im w znikomym %. Kiedy chodzi już o bardziej obytych, świadomych swoich praw, to już tak pięknie nie bywa. Na każdym kroku można wtedy dostrzec niekompetencję tych pracowników usiłujących wdrożyć swoje statystyczne dyrdymały, byle coś tylko prowadzić, wykazać się. Efekt końcowy w prokuraturze niestety mizerny lub praktycznie żaden, gdyż rzekome, zebrane dowody nijak się mają do rzeczywistości i życia w tych rodzinach. Koło urzędowe toczy się dalej po wybojach, niekompetencja pracowników MOPS-u pozostaje bezkarna, a karty już b.niebieskie od tego nie będą.

Pawełek 22.07.2022 14:57
Fatalna instytucja tej niebieskiej karty oraz b.często zbytnia nadgorliwość pracowników MOPS-u z Zespółu ds. Przeciwdziałania Przemocy, który koordynuje procedurami „Niebieskich Kart ” prowadzi do bzdurnych i nieuzasadnionych sytuacji pomówienia obojga rodziców lub samego ojca - szczególnie kiedy chodzi o odgrywanie się małżonki lub byłej ex na mężu/ojcu dzieci przy sprawach rozwodowych lub tzw. "rzekomego" znęcania się. Sytuacja nagminna i patologiczna wręcz dla normalnych, nie nadużywających rodzin. Jeżeli chodzi o "prawdziwą patologię" z dolin, pracownicy MOPS-U wciskają im te swoje proceduralne bzdury i udają, że im jakoś pomagają. Może wychodzi to w znikomym %. Kiedy chodzi już o bardziej obytych, świadomych swoich praw, to już tak pięknie nie bywa. Na każdym kroku można wtedy dostrzec niekompetencję tych pracowników usiłujących wdrożyć swoje statystyczne dyrdymały, byle coś tylko prowadzić, wykazać się. Efekt końcowy już w prokuraturze niestety b.mizerny lub wręcz żaden, gdyż rzekome zebrane dowody nijak się mają do rzeczywistości i życia w tych rodzinach, ale machina tej karty toczy się dalej po wybojach, a odpowiedzialność pracowników MOPS-u za błędy żadna.

Zabrakło tylko dziarskich chłopców Zabrakło tylko dziarskich chłopców Historia lubi się powtarzać, zataczać koła i często śmieje nam się prosto w twarz. Czasem wesoło a czasem ze złośliwą przekorą. Takie refleksje mam po tym jak wylądowałem ostatnio na ławie oskarżonych w piotrkowskim Sądzie. Trudno nie odczuć rechotu losu, kiedy po jednej stronie sali siedzę ja, syn działacza Solidarności z lat 80-tych, wciąż pamiętający ubeckie rewizje w swoim domu, a po drugiej typ, który widnieje na liście donosicieli służby bezpieczeństwa PRL oraz wyszkolony w komunistycznym reżimie prokurator. Zabawne jest też to, że to oni znowu oskarżali. Wyrok (prawomocny), jaki zapadł okazał się korzystny dla mnie, a uzasadnienie stanowiło pochwałę profesjonalnie przygotowanego i napisanego artykułu. W dodatku ten w pierwszej instancji zapadł w Dniu Wolności Prasy, co ma dla mnie znaczenie symboliczne. Nie tej sprawie jednak poświęcę swój dzisiejszy felieton, ale temu, że w czasach, kiedy usuwa się ostatnie pomniki sławiące komunistyczną dyktaturę, bolszewicka mentalność nadal znajduje się w głowach wielu ludzi, szkolonych i wychowanych w duchu partyjnej indoktrynacji. Te osoby wciąż zachowują się, jak reprezentanci reżimowej władzy, aroganccy, pewnie siebie i wulgarni niczym witkiewiczowski Prokurator Scurvy, który jak zapewne pamiętacie lubił otaczać się Dziarskimi Chłopcami. Siedząc na sali Sądowej czekałem więc aż krzyknie: "hej dziarscy chłopcy do mnie" i zostanę zamknięty w sali przymusowego bezrobocia.
Wystawa malarstwa Magdaleny Dziejmy Wystawa malarstwa Magdaleny Dziejmy Magdalena Dziejma malarstwa i rysunku uczyła się między innymi w Miejskim Centrum Kultury (wówczas OK Tkacz) pod kierunkiem artysty plastyka Mirosława Bernackiego. − Dużo pracowała, ponieważ swoją przyszłość wiązała ze szkołą artystyczną. Dała się poznać jako aktywna, koleżeńska i twórcza osoba. Uczestniczyła w konkursach, warsztatach i wystawach organizowanych przez pracownię. Brała też udział w plenerach malarskich organizowanych przez ośrodek w Inowłodzu, Liciążnej, Lanckoronie. W pracowni Tkacza przygotowywała się do egzaminów wstępnych na uczelnię artystyczną, z pozytywnym skutkiem – wspomina M. Bernacki, kurator wystawy. Pani Magda w 2013 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na wydziale Projektowanie Graficzne. Później zajęła się malowaniem portretów na zamówienie, natomiast od połowy 2020 roku zaczęła malować autorskie obrazy. Portrety artystki znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce oraz poza granicami kraju między innymi w Anglii i Niemczech.Malarkę interesują nieoczywiste rozwiązania kolorystyczne, emanujące spokojem, z nutą swoistej tajemnicy. Motywy przedstawiane na płótnach w sposób poetycki pozostawiają element niedopowiedzenia. Wystawy:– 07.2008 – wystawa zbiorowa „Plener malarski Inowłódz”, OK Tkacz, Tomaszów Mazowiecki– 07.2022 – wystawa zbiorowa „Prezentacje 3/2022”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 05.2022 – wystawa zbiorowa „Prezentacje 2/22”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 04.2022 – wystawa indywidualna „Tajemnica spojrzenia”, Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Wasilków– 01.2022 – wystawa zbiorowa „Prezentacje 1/2022”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 07.2021 – wystawa zbiorowa „Prezentacje”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 03.2021 – wystawa zbiorowa „Kobieta”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 12.2020 – wystawa zbiorowa „Kobieca strona sztuki”, Defabryka, Warszawa Miejsce wydarzenia: Miejskie Centrum Kultury Tkacz, Tomaszów Mazowiecki, ul. Niebrowska 50.Wstęp wolny.Data rozpoczęcia wydarzenia: 23.09.2022
Zbadaj się bezpłatnie.  Miasteczko zdrowia w najbliższy weekend w Tomaszowie Mazowieckim! Zbadaj się bezpłatnie.  Miasteczko zdrowia w najbliższy weekend w Tomaszowie Mazowieckim! EKG, USG płuc, konsultacja pulmonologiczna, dermatologiczna, dietetyczna, spirometria, mammografia, pomiary cholesterolu, glukozy, natlenienia krwi, konsultacja internistyczna w ramach leczenia nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, otyłości – to tylko niektóre badania, które bezpłatnie i bez skierowania będzie można wykonać w najbliższy weekend, 1-2 października na pl. Kościuszki. Mobilne Strefy Zdrowia będą dostępne przez dwa dni w godzinach 10 - 19.Projekt „Zdrowe Życie”, w ramach którego odbywa się wydarzenie, to pierwszy, ogólnopolski projekt poświęcony profilaktyce zdrowotnej, przygotowany przy współpracy Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz grupy PZU - pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki Prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy. Projekt zakłada m.in. bezpłatne specjalistyczne badania i konsultacje w Mobilnych Strefach Zdrowia, edukację zdrowotną oraz promocję programów profilaktycznych.W najbliższy weekend specjaliści trafią do naszego miasta. W strefie będą dostępne m.in. następujące badania i wydarzenia:pomiar: glukozy, cholesterolu, ciśnienia krwi, natlenienia krwi + konsultacja internistyczna;badanie spirometrii + konsultacja pulmonologiczna;badanie EKG;badanie USG płuc + konsultacja radiologa;konsultacje dietetyczne;konsultacje dermatologiczne;mammografia (badania dla pań w wieku 50–69 lat);analiza składu ciała wraz z poradą dietetyczną;wystawianie kart EKUZ;potwierdzanie profilu zaufanego;informacje o programach profilaktycznychkonsultacja farmaceutyczna.w sobotę w godzinach 10-15 dzięki obecności Narodowego Centrum Krwiodawstwa będzie możliwe oddanie krwiWojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska zapewni:pomiar ciśnienia i tętna, pomiar glukozy z krwi włośniczkowej, saturacji,       temperatury,BMIkonsultacja internistyczna ramach leczenia nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, otyłości oraz instruktaż pierwszej pomocy przy użyciu fantomu do BLS, instruktarz samobadania piersi na fantomie piersi.Dodatkowo, w trakcie trwania wydarzenia, policja przeprowadzi działania w zakresie profilaktyki senioralnej o tematyce dotyczącej oszustw, bezpieczeństwa w domu i poza domem oraz cyberzagrożeń, profilaktyki dla dzieci i młodzieży o tematyce dotyczącej cyberzagrożeń i innych aspektów bezpieczeństwa, profilaktyki dotyczącej uzależnień i przemocy w rodzinie, profilaktyki z zakresu ruchu drogowego,  promocji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Odbywać się będą także aktywne pokazy z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez ratownika policyjnego przy wykorzystaniu manekinów. Na miejscu obecny będzie również przewodnik z psem służbowym.Straż Pożarna przygotuje stanowisko medyczne z fantomem. Przedstawi zasady udzielania pierwszej pomocy, oraz omawiane będą wszelkie zagadnienia medyczne zgodnie z potrzebą i zainteresowaniem gości odwiedzających. Pojawi się także stoisko promujące zdrowe i bezpieczne życie, pojazd ratowniczy GBA i pojazd pożarniczy typu quad, zaplanowano również prelekcje dotyczącą zagrożeń ze strony czadu wraz z pokazem. Po więcej informacji i aktualności zapraszamy na Zdrowezycie.org.pl Data rozpoczęcia wydarzenia: 01.10.2022
Soundedit ’22 – Łódź Power Soundedit ’22 – Łódź Power Soundedit ’22 – Łódź Power!Festiwal Soundedit od lat konsekwentnie wspiera łódzkich twórców. Podczas 14. edycji organizatorzy dedykują zespołom wywodzącym się z Łodzi cały dzień. W czwartek (3 listopada) w Klubie Wytwórnia zagrają: Cool Kids Of Death, Mona Polaski, Salvezza, L.Stadt i Psychocukier. Wszystkie te grupy są łódzkie, wszystkie mają swój pomysł na rock’n’roll. Każda z nich to dowód na to, że Łódź (ma) PowerListopadowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit ogłasza czwartkowy zestaw wykonawców. Hasło przewodnie tego dnia mówi samo za siebie: Łódź Power! - Zawsze uważałem, że skoro Soundedit jest łódzkim festiwalem, to jego wręcz obowiązkiem jest współpracować z łódzkimi artystami. Stąd pomysł na Soundedit Spotlight, dlatego zapraszaliśmy zespoły z Łodzi. Tym razem rodzima reprezentacja ma dla siebie cały festiwalowy dzień. Grupy z miasta czterech kultur są czasem bardziej znane w Polsce niż w naszym mieście. Pora to zmienić. Łódź Power! To jest właśnie to, co poczujecie w czwartek na Soundedit – mówi Maciej Werk, dyrektor Festiwalu.Cool Kids Of Death – w świecie przestylizowanych, nadprodukowanych i przesadzonych produktów muzycznych są rzadkością. Ich styl jest dość charakterystyczny, ale jeśli potrzebne są porównania, to dobrą wskazówką byłyby takie jak: The Strokes, Magazine, Joy Division i Bloc Party. Występy na żywo CKOD niosą ze sobą energię i entuzjazm rzadko spotykany u zespołów, które grają tak intensywnie. Przez osiem lat byli w ciągłej trasie koncertowej, dając ponad 400 koncertów w Polsce i Europie. Kiedy zadebiutowali od razu stali się: „buntowniczym głosem polskich dwudziestoparolatków”. W 2011 r. zespół zawiesił działalność. W 2022 r. powrócili. Ich brzmienie pozostaje surowe, brudne i bezkompromisowe.Mona Polaski – zespół założony w 2018 r. w Łodzi przez chłopaków, którzy muzykę pokochali na zabój. Poszukują dreszczy, jakie wywołują piosenki oraz interesują się zagadnieniem przenoszenia się w czasie za pomocą dźwięku. Grają współczesną muzykę rozrywkową, w której słychać echa nowej fali, post punka i polskiej alternatywy lat 80/90. Debiutancka płyta „Folklor”, wydana w marcu 2019 roku, została świetnie przyjęta przez dziennikarzy muzycznych oraz odbiorców na koncertach i festiwalach. Obecnie zespół kończy pracę nad swoim drugim albumem.Salvezza – zespół muzyczny założony przez łódzkich muzyków: Witolda Munnicha, czyli Vito Vittorio (wokalistę zespołu X) oraz Grzegorza Fajngolda (znanego z zespołów: 19 wiosen, Demolka, Już Nie Żyjesz i Procesor Plus). Na płycie występują pod pseudonimami Zipolli i Donatelli. Pomysł założenia Salvezza zaistniał dzięki powstaniu Wieczorków Barokowych w łódzkim klubie DOM. Przedstawianie publiczności kompozytorów i muzyki barokowej nie ukontentowało muzycznych podróżników. Ich droga prowadzi dalej – postanowili stworzyć własną muzykę. Tak powstała Salvezza. Zipolli napisał libretto i ułożył melodię wokalu, Donatelli skomponował muzykę, nagrał partię klawesynowe oraz organowe i zrobił orkiestrację oraz aranżacje utworów. Piosenki powstawały spontanicznie. Patos mieszał się z szarością życia i wspaniałością istnienia. L.Stadt – w roku 2020, w samym środku pandemii, z inicjatywy łódzkiego Centrum Dialogu, powstał wyjątkowy projekt „Ptaki Smutku" – koncert upamiętniający 76. rocznicę likwidacji Getta Litzmannstadt, złożony z oryginalnej muzyki zespołu L.Stadt do tekstów Jeszajahu Szpigla. Mimo wyjątkowych warunków udało się stworzyć niezwykłe i metafizyczne wydarzenie. J. Szpigiel urodził się 14 stycznia 1906 roku w Łodzi. Mieszkał na Bałutach, gdzie spędził także najbardziej tragiczny okres swojego życia w utworzonym w 1940 roku getcie. „Ptaki smutku...” są próbą przywrócenia pamięci o wyjątkowym pisarzu z Łodzi. Wybór literacki obejmuje utwory, które narodziły się w czasach Zagłady, wiersze i fragmenty poetyckiej prozy oraz dwie kultowe piosenki do muzyki Dawida Bajgelmana, w tym niezapomniana kołysanka „Zmruż oczęta”. Refleksyjno-filozoficznym dopełnieniem jest kilka wierszy napisanych już w latach późniejszych, kiedy artysta żył i tworzył w Izraelu. Autorem warstwy muzycznej widowiska jest łódzki muzyk i kompozytor, twórca formacji L.Stadt – Łukasz Lach. Psychocukier – polski zespół rockowy założony w Łodzi w połowie lat 90. Nazwa zespołu pochodzi z filmu Brooklyn Boogie. Zespół założył Robert „Sasza” Tomaszewski w sierpniu 1996 r. W 2001 roku dołączyli do niego basista Piotr Połoz i perkusista Marcin Awierianow, zawiązując występujący do dzisiaj skład. Zespół na długo przed wydaniem debiutanckiego albumu zdobył sporą, najpierw lokalną, a potem ogólnopolską popularność w środowiskach związanych z muzyką. Głównie za sprawą transowych, psychodelicznych występów. Wydali pięć albumów, zagrali setki koncertów, wywołali kilka skandali. Psychocukier to również dobre, nieco psychodeliczne teksty: „Ich muzyka niepojęta, W ich głowach gra, A świat wybrzusza się, By potem płaskim się stać” – to fragment z utworu „Częściowa awaria podstacji”.W roku 2022 Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit odbędzie się w dniach 3-5 listopada w Łodzi. Cool Kids Of Death, Mona Polaski, Salvezza, L.Stadt oraz Psychocukier wystąpią w czwartek, 3 listopada o godz. 18:00. Bilety na koncerty w cenie 99 zł, które odbędą się w Klubie Wytwórnia (ul. Łąkowa 29) są dostępne w kasie Klubu oraz na stronach bilety24.pl, biletomat.pl, ticketmaster.pl i going.pl. I Am The Sound! – jestem brzmieniem. Jestem dźwiękiem. Jestem muzyką. Zapraszamy na 14. edycję Soundedit, zapraszamy do Łodzi! Łódź Power! Zdjęcia: materiały prasowe organizatora  Data rozpoczęcia wydarzenia: 03.11.2022
Soundedit ’22 Soundedit ’22 Soundedit ’22 – punkowo i bezkompromisowoMiędzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit tym razem odbędzie się w listopadzie. Pierwsze festiwalowe ogłoszenie to zestaw zespołów, dla których zwrot „muzyczny kompromis” znaczy tyle co nic. 4 listopada (piątek) w Klubie Wytwórnia pojawi się Dezerter. Obok polskiej grupy wystąpią anarchiści z Wielkiej Brytanii: Bad Breeding, Interrobang?!, Test Department. Do nich dołączą krajowi postpunkowcy: Hańba! i Zespół Sztylety.Festiwal Soundedit ma już czternaście lat. Przez wszystkie dotychczasowe edycje impreza cechowała się innowacyjnością, kreatywnością, wysokim poziomem występujących artystów oraz szkoleniami motywującymi do doskonalenia lub podjęcia pracy w branży muzycznej. W tym roku organizatorzy przygotowali, jak zwykle moc atrakcji. Pierwszą z nich jest dzień, w którym dominację na scenie Wytwórni przejmie punk rock pod wszelkimi jego postaciami.Dezerter to prawdziwe sumienie polskiego punka. Ich teksty zawsze są zaangażowane społecznie, celnie komentują aktualną sytuację w kraju i na świecie, a muzyka w swej prostocie trafia do każdego, kto sięgnie po ich płyty lub przyjdzie na koncert.Hańba! już z nazwy jest zbuntowana – Zbuntowana Orkiestra Podwórkowa ‘Hańba!’. W utworach sięgają do historii, by uwypuklić powtarzalność naszych dziejów. Teksty zespołu to wiersze poetów znanych i mniej znanych. Muzycznie – można powiedzieć – że to połączenie folku i punka. Jest to jednak uproszczenie. Kto chce się przekonać, jak brzmi Hańba! na żywo, powinien przyjść do Wytwórni 4 listopada.Dla Zespołu Sztylety najważniejsza jest wolność. Oznacza to brak muzycznych ograniczeń oraz pełną swobodę wypowiedzi. To właśnie dlatego w ich muzyce przeplatają się wpływy post-hardcore’u, indie, noise rocka, a w bardziej radykalnych momentach nawet black metalu. Formacja znana jest bowiem z niezwykle dynamicznych koncertów. Tu nie będzie miejsca na siedzenie w wygodnych fotelach, trzeba będzie ruszać pod scenę.Do polskiej ekipy o zabarwieniu anarchistycznym dołączą Brytyjczycy. Grupa Bad Breeding pochodzi z podlondyńskiego Stevenage. W ich muzyce mieszają się tradycje starej szkoły anarcho-punka i hardcore z mniej klasycznymi elementami noise. Guardian napisał o nich, że są „najlepszym punkowym zespołem w Wielkiej Brytanii”.Test Department zapewne doskonale znają fani zespołu Einstürzende Neubauten. Test Dept. to grupa pochodząca z Londynu i była jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych zespołów muzyki wczesnego industrialu. Ich podejście nacechowane było wykorzystaniem „znalezionego” materiału, zrekonstruowanego tak, aby lepiej służył ich celom. Robienia „więcej” za pomocą „mniej”. Test Dept. używa jako źródła dźwięku niekonwencjonalnych instrumentów, takich jak złom czy maszyny przemysłowe. Grupa jest znana z wydarzeń realizowanych z rozmachem w nietypowych lokalizacjach.Zespół Chumbawamba w swoim czasie sporo namieszał na rynku muzycznym. Interrobang?! tworzą Dunstan Bruce i Harry Hamer z Chumbawamby oraz Stephen Griffin z Regular Fries. Grupa powstała w 2012 roku z wizją i chęcią stworzenia czegoś, co przemówi do pokolenia, które dorastało w cieniu punka. Interrobang?! pragnął przypomnieć nadzieje i marzenia, jakimi przepełniony był ten bunt. Artyści chcieli również dociec: jak teraz pokolenie postpunkowe wyraża swój gniew? Interrobang?! stworzył własny styl, nazwany agit-punk-funkstorm. Jest kanciasty, napięty, skupiony, pulsujący i intensywny. Jest również zwięzły i zawsze na temat.W roku 2022 Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit odbędzie się w dniach 3-5 listopada w Łodzi. Dezerter, Bad Breeding, Interrobang?!, Test Department, Hańba! oraz Zespół Sztylety wystąpią w piątek, 4 listopada o godz. 19:00. Bilety na koncerty w cenie 99 zł, które odbędą się w Klubie Wytwórnia (ul. Łąkowa 29) są dostępne w kasie Klubu oraz na stronach bilety24.pl, ticketmaster.pl i going.pl.I Am The Sound! – jestem brzmieniem. Jestem dźwiękiem. Jestem muzyką. Zapraszamy na 14. edycję Soundedit, zapraszamy do Łodzi!DezerterPowstały w roku 1981 zespół początkowo nazywał się prowokacyjnie SS-20. To nazwa radzieckich rakiet balistycznych, które były elementem odstraszającym podczas zimnej wojny. Dziś grupa również nie pozostaje obojętna wobec wojny toczącej się na Ukrainie.Już jako Dezerter (1983 r.) zespół nagrał singiel „Ku przyszłości”. W 1985 r. ukazały się dwie kompilacje z piosenkami Dezertera: „Fala” i „Jak punk to punk”. Rok 1987 przyniósł wydanie w USA przez Maximum Rock'n'Roll pierwszej długogrającej płyty Dezertera „Underground Out Of Poland” oraz pierwszej (ocenzurowanej) płyty w kraju – „Kolaboracja”. Rok 1989 to kolejny album – „Kolaboracja II”. W 1990 r. ukazała się (wydana w Polsce i we Francji) płyta „Wszyscy przeciwko wszystkim”. Wydawnictwu towarzyszyła dwumiesięczna trasa po Europie Zachodniej oraz Japonii. Następne lata działalności Dezertera przyniosły ważne płyty dla polskiej sceny niezależnej, m.in.: „Blasfemię” (1992 r.), „Ile procent duszy?” (1994 r.), „Mam kły mam pazury” (1996 r.), „Ziemia jest płaska” (1997 r.). W XXI wieku ukazały się trzy studyjne albumy: „Nielegalny zabójca czasu” (2004 r.); „Prawo do bycia idiotą” (2010 r.), który został doceniony nie tylko przez słuchaczy, ale wyjątkowo również przez branżę muzyczną, czego wyrazem była nagroda Fryderyk 2010; oraz „Większy zjada mniejszego” (2014 r.). W 2016 r., po trzydziestu trzech latach od premiery, został wznowiony singiel „Ku przyszłości”.Zespół aktywnie koncertuje nie tylko w kraju, również w wielu krajach Europy: Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii oraz w Stanach Zjednoczonych. Piosenki Dezertera znalazły się na wielu składankach oraz trafiły na ścieżki dźwiękowe kilku filmów, m.in.: „Wałęsa. Człowiek z nadziei” w reż. Andrzeja Wajdy oraz „Dom zły” w reż. Wojciecha Smarzowskiego. Aktualny skład Dezertera to: Robert Matera (w zespole od 1981 r.) – gitara, śpiew; Krzysiek Grabowski (w zespole od 1981 r.)  – perkusja, teksty oraz Jacek Chrzanowski (w zespole od 2000 r.) – bas. Hańba!Zbuntowana Orkiestra Podwórkowa 'Hańba!' to fikcyjna muzyczna opowieść, której bohaterowie piętnują zło otaczającego ich świata końca lat 30. Dominowały wtedy: nienawiść, nierówności społeczne, militaryzm, szowinizm, antysemityzm. Wspierają ich w tym poeci (zarówno dobrze znani – Tuwim, Broniewski, jak i mniej – Szenwald, Szlengel, Ginczanka, Wittlin) oraz podwórkowe instrumentarium. Na ostatnim albumie zespół zawędrował w rejony alternatywnej historii Ziemowita Szczerka, w której zwycięska Rzeczpospolita została hegemonem Europy Środkowej. Powojenna rzeczywistość jest jednak całkiem inna niż wspaniałe imperialne wizje marszałka Śmigłego-Rydza.W 2018 roku zespół został uhonorowany Paszportem Polityki w uznaniu za: „muzyczno-literacko polityczną rekonstrukcję, która daje efekt zaskakujący: twórczo odświeża formułę folku i punka, a przy tym celnie opisuje dzisiejsze polskie konflikty i zagrożenia”. Hańba! jest również laureatem nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego (2017 r.) oraz nagrody im. Czesława Niemena (Nowa Tradycja 2014 r.). Hańba! koncertowała w: USA, Australii, Hiszpanii, Czechach i Słowacji (Czechosłowacji), Niemczech, Danii i Holandii oraz – naturalnie – mniej lub bardziej znanych zakątkach Rzeczypospolitej.Hańba! gra w składzie: Andrzej Zamenhof – bandżo, basbandżo, śpiew, Tadeusz Król – akordeon, klarnet, saksofon tenorowy, Antoni Skwarło – bęben, akordeon, Ignacy Woland – tuba, sakshorn, śpiew. Zespół SztyletyZespół powstał w 2018 roku w Trójmieście. W 2019 r. Zespół Sztylety wydał dobrze przyjętą demówkę, więc naturalną koleją rzeczy w 2020 r. ukazał się debiutancki album: „Zostaw po sobie dobre wrażenie”, a w 2021 r. do tego zestawu artyści dołożyli split album „BSNT // Odczuwaj Lekki Dyskomfort” wydany wspólnie z zespołem Żurawie.Zespół Sztylety stawia przede wszystkim na swobodę i brak gatunkowych ograniczeń. To właśnie dlatego w ich muzyce przeplatają się wpływy post-hardcore’u, indie, noise rocka, a w bardziej radykalnych momentach nawet black metalu. Wygląda to dobrze w materiale PR, a robi jeszcze większe wrażenie w konfrontacji na żywo.Formacja znana jest bowiem z niezwykle dynamicznych koncertów, podczas których liczy się energia, a nie, jak twierdzi zespół: „anemicy stojący w bezruchu i spoglądający na swoje buty”. Bad BreedingGrupa Bad Breeding pochodzi z podlondyńskiego Stevenage. Współpracuje lub współpracowała z kilkoma niezależnymi wytwórniami: La Vida Es un Mus, One Little Independent w Europe i Iron Lung w USA, co samo w sobie jest już gwarancją jakości ich muzyki. Mieszają się w niej tradycje starej szkoły anarcho-punka i hardcore z mniej klasycznymi elementami noise. Guardian napisał o nich, że są „najlepszym punkowym zespołem w Wielkiej Brytanii” i w tym przypadku trzeba prasie wierzyć.Wydali trzy albumy długogrające: „Bad Breeding” (2016 r.), „Divide” (2017 r.), „Exiled” (2019 r.) oraz kilka singli i EP-ek. Ich muzyka powinna spodobać się fanom grup: Conflict, Killing Joke, Discharge i  Extreme Noise Terror. Test DepartmentCzasem określany jako Test Dept., to grupa pochodząca z Londynu, która była jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych zespołów muzyki wczesnego industrialu. Ich podejście nacechowane było wykorzystaniem „znalezionego” materiału, zrekonstruowanego tak, aby lepiej służył ich celom. Robienia „więcej” za pomocą „mniej”.Grupa powstała na londyńskim przedmieściu New Cross w 1981 r. Filarami zespołu byli: Graham Cunnington, Paul Jamrozy, Jonathan Toby Burdon, Paul Hines i Angus Farquhar. Inni członkowie, którzy grali z grupą w różnych okresach, to: Alistair Adams, Neil Starr, John Eacott, Andy Cowton, Tony Cudlip, David Coulter, Liz Ranken, Gus Ferguson, Martin King, Simon Hyde, Russell MacDonald i Katie Jane Garside.Zespół podpisał kontrakt z Some Bizzare Records, wytwórnią połączoną z takimi grupami jak Depeche Mode, Soft Cell, The, Cabaret Voltaire, PTV, Foetus i Swans. Ich muzyka obejmuje szeroką gamę wpływów i stylów, w tym współpracę z South Wales Striking Miners Choir na rzecz wsparcia strajku górników w 1984 r. Test Dept. wyróżnia się skomplikowaną i potężnie brzmiącą warstwą perkusyjną. Ich występy na żywo to prawdziwy wulkan rozszalałej energii. Podobnie jak niemiecki zespół Einstürzende Neubauten, z którą są czasem porównywani, Test Dept. używa jako źródła dźwięku niekonwencjonalnych instrumentów, takich jak złom czy maszyny przemysłowe. Grupa jest znana z wydarzeń realizowanych z rozmachem w nietypowych lokalizacjach, takich jak: zajezdnia Bishopsbrige Maintenance na stacji Paddington, Arch 69 i Titan Arch w pobliżu stacji Waterloo, stacja Cannon Street, zamek Stirling i nieczynne zakłady kolejowe St. Rollox w Glasgow.Zespół rozpadł się w 1997 r., jego byli członkowie działali na rzecz sztuki i kultury. Grupa powróciła w 2014 r., by zaangażować się w obecny kulturowy i polityczny klimat. Aktualny skład to: Zel Kaute, David Altweger, Charles Poulet, na dużych imprezach dołączają dodatkowi wykonawcy: Ashley Davies, Rob Lewis, Alex Nym i Franziska Anna Faust. W 2019 r. wydali nowy album pt.: „Disturbance”, płyta ukazała się nakładem One Little Independent Records. Interrobang?!Interrobang?! to Dunstan Bruce i Harry Hamer z anarchopopowej trupy kabaretowej Chumbawamba oraz Stephen Griffin – były gitarzysta londyńskiej rock/elektronicznej grupy Regular Fries. Zespół powstał w 2012 roku z wizją i chęcią stworzenia czegoś, co przemówi do pokolenia, które dorastało w cieniu punka. Interrobang?! pragnął przypomnieć nadzieje i marzenia, jakimi przepełniony był ten bunt. Artyści chcieli również dociec: jak teraz pokolenie postpunkowe wyraża swój gniew? Muzycy odrzucili ideę ckliwej nostalgii. Nie chcą żyć przeszłością, nie chcą oglądania się za siebie. To, co ich interesuje to pójście naprzód, ciągły ruch do przodu.Interrobang?! stworzył własny styl, nazwany agit-punk-funkstorm. Jest kanciasty, napięty, skupiony, pulsujący i intensywny. Jest również zwięzły i zawsze na temat. Artyści dążą do obnażenia dusz słuchaczy, a pomóc ma w tym muzyka, która ma potrząsnąć, wstrząsnąć starzeniem się kości i ma też wysłać odbiorcę do beztroskiej zabawy na parkiecie. Ta muzyka to szalony, przekręcony, dziwaczny, mocny pop, który brzęczy niczym lodówka.W tekstach Interrobang?! inspiruje się przełomem, jaki osiąga każdy człowiek w wieku 50 lat. Nie chodzi tylko o frazes: „kryzys wieku średniego”, ale o coś głębszego, o coś brutalnie szczerego. Zdjęcia: materiały prasowe organizatoraData rozpoczęcia wydarzenia: 04.11.2022 19:00 – Data zakończenia wydarzenia: 04.11.2022 23:00
Reklama
ReklamaSklep Medyczny Tomaszów Maz.
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: członek dawnej solidarnościTreść komentarza: A może dekowników stanu wojennego,co spali do połódniaData dodania komentarza: 27.09.2022, 17:49Źródło komentarza: Do jutra zbierane podpisy. Chcecie ronda im WOŚP?Autor komentarza: AjdejanoTreść komentarza: Ty naprawdę jesteś taki naiwny, lub głupi, czy tylko takiego głupa walisz ?! A może zbyt długo jeździsz tym ciężarowym na tym ciągle trzęsącym się siedzeniu..... ??? Wpis MS ma taki sens (może to do ciebie dotrze): wiezie 25-tonowa wywrotka piasek z Białej Góry np. do Nagórzyc i tylko dlatego może sobie spokojnie przejechać przez zaporę - tak ?! Jeżeli uważasz, że - tak, to może wybierz się do przychodni - co?!Data dodania komentarza: 27.09.2022, 16:12Źródło komentarza: Nic sobie nie robią z obowiązujących zakazówAutor komentarza: AjdejanoTreść komentarza: W podtekście tego materiału powyżej, znajduje się teza, że to jest nie w porządku, że jedna osoba albo rodzina może mieć więcej niż jedno mieszkanie i że tak nie powinno być, bo w Polsce dalej istnieje głód mieszkań. Teza, zupełnie chybiona, odpowiadająca temu, co było w czasach komuny. Wtedy, ten, który miał np. dwa mieszkania, to był: esbek, albo partyjniak,lub facet z dobrymi układami. Więc, należy jak najszybciej zapomnieć o tamtych czasach. A kto, kur... , zabroni drugiemu kupić 10 mieszkań, jeżeli ten drugi ma kasę (pozdrowienia dla Konfederacji) ?!?!?!Data dodania komentarza: 27.09.2022, 16:00Źródło komentarza: Więcej mieszkań, mniej mieszkańców. Czy to realne? [Komentarz eksperta]Autor komentarza: AjdejanoTreść komentarza: Szanowny Panie Mariuszu - radny powiatowy: z tymi swoimi jękami sprzeciwu wobec tego totalnego nieudacznika z wielkim brzuchem i z mamusią oraz proboszczami na zapleczu, zaczyna Pan mnie wku...... . Dobrze, że chociaż ma Pan to swoje medium, w którym może Pan dopier...... temu totalnemu głąbowi. (Na marginesie (tak - na wszelki wypadek): ten totalny głąb, to jest osoba publiczna, która MOŻE BYĆ krytykowana za swoje bezprzykładne błędy, narażające publiczną kasę za nieuzasadnione wydatki, a ponadto - za działania niezgodne z oczekiwaniami wyborców.) Jednak, te Pańskie jęki, niech Pan wrzuci do kosza, jeżeli Wy -Radni Powiatowi, nie potraficie znaleźć prawników, którzy tę totalną samowolę ukrócą. Nóż w kieszeni sam się otwiera: starosta - KATECHETA !!! Wicestarosta - z miotłą latał wokół poprzedniej siedziby starostwa !!! Proszę państwa: to jest REKORD GUINESSA !!! Gdzie my, kur...., żyjemy ?!?!?!Data dodania komentarza: 27.09.2022, 15:50Źródło komentarza: Pycha kroczy przed upadkiemAutor komentarza: BatoryTreść komentarza: To samo jest też w gminie Lubochni. Wójt rządzi się jak u siebie w domu ,nic nie liczy się z mieszkańcami gminy.Ma gdzieś ich prośby i petycje,według niego tak dobrze mają wszyscy , że każdy posiada samochód i nie ma problemu z dojazdem do pracy w soboty . Nadęty jak paw i ma wszystkich gdzieś.Data dodania komentarza: 27.09.2022, 15:39Źródło komentarza: Pycha kroczy przed upadkiemAutor komentarza: OpiniaTreść komentarza: Chyba od dawna wiadomo, że i owszem na staż się każdy może dostac do starostwa ale zatrudniają tylko rodziny radnych albo kogoś kto zna samwgo staroste. Myślę, że to żadna tajemnica:)Data dodania komentarza: 27.09.2022, 13:44Źródło komentarza: Pycha kroczy przed upadkiem
Reklamapromienniki
Wystawa malarstwa Magdaleny Dziejmy Magdalena Dziejma malarstwa i rysunku uczyła się między innymi w Miejskim Centrum Kultury (wówczas OK Tkacz) pod kierunkiem artysty plastyka Mirosława Bernackiego. − Dużo pracowała, ponieważ swoją przyszłość wiązała ze szkołą artystyczną. Dała się poznać jako aktywna, koleżeńska i twórcza osoba. Uczestniczyła w konkursach, warsztatach i wystawach organizowanych przez pracownię. Brała też udział w plenerach malarskich organizowanych przez ośrodek w Inowłodzu, Liciążnej, Lanckoronie. W pracowni Tkacza przygotowywała się do egzaminów wstępnych na uczelnię artystyczną, z pozytywnym skutkiem – wspomina M. Bernacki, kurator wystawy. Pani Magda w 2013 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na wydziale Projektowanie Graficzne. Później zajęła się malowaniem portretów na zamówienie, natomiast od połowy 2020 roku zaczęła malować autorskie obrazy. Portrety artystki znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce oraz poza granicami kraju między innymi w Anglii i Niemczech.Malarkę interesują nieoczywiste rozwiązania kolorystyczne, emanujące spokojem, z nutą swoistej tajemnicy. Motywy przedstawiane na płótnach w sposób poetycki pozostawiają element niedopowiedzenia. Wystawy:– 07.2008 – wystawa zbiorowa „Plener malarski Inowłódz”, OK Tkacz, Tomaszów Mazowiecki– 07.2022 – wystawa zbiorowa „Prezentacje 3/2022”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 05.2022 – wystawa zbiorowa „Prezentacje 2/22”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 04.2022 – wystawa indywidualna „Tajemnica spojrzenia”, Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Wasilków– 01.2022 – wystawa zbiorowa „Prezentacje 1/2022”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 07.2021 – wystawa zbiorowa „Prezentacje”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 03.2021 – wystawa zbiorowa „Kobieta”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 12.2020 – wystawa zbiorowa „Kobieca strona sztuki”, Defabryka, Warszawa Miejsce wydarzenia: Miejskie Centrum Kultury Tkacz, Tomaszów Mazowiecki, ul. Niebrowska 50.Wstęp wolny.Data rozpoczęcia wydarzenia: 23.09.2022 Wystawa malarstwa Magdaleny Dziejmy
Zbadaj się bezpłatnie.  Miasteczko zdrowia w najbliższy weekend w Tomaszowie Mazowieckim! EKG, USG płuc, konsultacja pulmonologiczna, dermatologiczna, dietetyczna, spirometria, mammografia, pomiary cholesterolu, glukozy, natlenienia krwi, konsultacja internistyczna w ramach leczenia nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, otyłości – to tylko niektóre badania, które bezpłatnie i bez skierowania będzie można wykonać w najbliższy weekend, 1-2 października na pl. Kościuszki. Mobilne Strefy Zdrowia będą dostępne przez dwa dni w godzinach 10 - 19.Projekt „Zdrowe Życie”, w ramach którego odbywa się wydarzenie, to pierwszy, ogólnopolski projekt poświęcony profilaktyce zdrowotnej, przygotowany przy współpracy Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz grupy PZU - pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki Prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy. Projekt zakłada m.in. bezpłatne specjalistyczne badania i konsultacje w Mobilnych Strefach Zdrowia, edukację zdrowotną oraz promocję programów profilaktycznych.W najbliższy weekend specjaliści trafią do naszego miasta. W strefie będą dostępne m.in. następujące badania i wydarzenia:pomiar: glukozy, cholesterolu, ciśnienia krwi, natlenienia krwi + konsultacja internistyczna;badanie spirometrii + konsultacja pulmonologiczna;badanie EKG;badanie USG płuc + konsultacja radiologa;konsultacje dietetyczne;konsultacje dermatologiczne;mammografia (badania dla pań w wieku 50–69 lat);analiza składu ciała wraz z poradą dietetyczną;wystawianie kart EKUZ;potwierdzanie profilu zaufanego;informacje o programach profilaktycznychkonsultacja farmaceutyczna.w sobotę w godzinach 10-15 dzięki obecności Narodowego Centrum Krwiodawstwa będzie możliwe oddanie krwiWojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska zapewni:pomiar ciśnienia i tętna, pomiar glukozy z krwi włośniczkowej, saturacji,       temperatury,BMIkonsultacja internistyczna ramach leczenia nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, otyłości oraz instruktaż pierwszej pomocy przy użyciu fantomu do BLS, instruktarz samobadania piersi na fantomie piersi.Dodatkowo, w trakcie trwania wydarzenia, policja przeprowadzi działania w zakresie profilaktyki senioralnej o tematyce dotyczącej oszustw, bezpieczeństwa w domu i poza domem oraz cyberzagrożeń, profilaktyki dla dzieci i młodzieży o tematyce dotyczącej cyberzagrożeń i innych aspektów bezpieczeństwa, profilaktyki dotyczącej uzależnień i przemocy w rodzinie, profilaktyki z zakresu ruchu drogowego,  promocji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Odbywać się będą także aktywne pokazy z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez ratownika policyjnego przy wykorzystaniu manekinów. Na miejscu obecny będzie również przewodnik z psem służbowym.Straż Pożarna przygotuje stanowisko medyczne z fantomem. Przedstawi zasady udzielania pierwszej pomocy, oraz omawiane będą wszelkie zagadnienia medyczne zgodnie z potrzebą i zainteresowaniem gości odwiedzających. Pojawi się także stoisko promujące zdrowe i bezpieczne życie, pojazd ratowniczy GBA i pojazd pożarniczy typu quad, zaplanowano również prelekcje dotyczącą zagrożeń ze strony czadu wraz z pokazem. Po więcej informacji i aktualności zapraszamy na Zdrowezycie.org.pl Data rozpoczęcia wydarzenia: 01.10.2022 Zbadaj się bezpłatnie.  Miasteczko zdrowia w najbliższy weekend w Tomaszowie Mazowieckim!
Reklama
Reklama
a