Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
czwartek, 6 października 2022 18:34
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Reklama

Marcin Witko: nie zamknęliśmy Urzędu na czas pandemii. Mimo problemów, realizowaliśmy ważne projekty

Dzisiaj o północy oficjalnie wygaszono w Polsce stan pandemii. Ciężar walki z Sars-Cov-2 w dużej mierze spoczywał na lokalnych samorządach. Dla miast, gmin i powiatów stanowiło to niemałe wyzwanie. Szczególnie dla samorządów miejskich było to prawdziwe wyzwanie ze względu na dużą liczbę jednostek podległych i szerokie spektrum prowadzonej działalności. Mimo, że szefem sztabu Kryzysowego w powiecie był starosta tomaszowski, na wniosek prezydenta, niemal natychmiast po ogłoszeniu przez Rząd stanu pandemii,  zwołany został Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – podczas którego na bieżąco analizowano sytuację i wyznaczano zadania. Działał on bisko dwa lata. Dzisiaj w Urzędzie Miasta podsumowano działania w trakcie trwania pandemii.
Marcin Witko: nie zamknęliśmy Urzędu na czas pandemii. Mimo problemów, realizowaliśmy ważne projekty

Miasto w pandemii 

Z koronawirusem zdążyliśmy się już oswoić. Niemal każdy z mieszkańców w sposób bezpośredni lub pośredni się z nim zetknął. Część z nas przechorowała covid-19. Niektórzy chorobę przeszli bardzo ciężko. Niestety odnotowano też wiele ofiar śmiertelnych. Po tych dwóch latach Świat się zmienił. Inną są też nasze przyzwyczajenia. Nauczyliśmy się żyć  w warunkach zagrożenia zdrowia i co ciekawe zdążyliśmy się do  niego przyzwyczaić. Obecnie obostrzeni zostały niemal całkowicie zdjęte. Nie oznacz to jednak, że wirus nie ma. 

Z punktu widzenia miasta najważniejsze było, aby główne instytucje nie zostały całkowicie sparaliżowane. Dlatego niemal natychmiast wprowadzono procedury mające zminimalizować ryzyko (ograniczony dostęp dla interesantów, środki defekujące, obowiązkowe maseczki, dystans na stanowiskach pracy i środki ochronne, praca zdalna, pomiary temperatury, procedury na wypadek zakażeń i sposoby postępowania dla pracowników i interesantów, urządzenia specjalistyczne). Wprowadzone procedury się sprawdziły – mimo zakażeń, utrzymano ciągłość pracy wszystkich wydziałów.

 

 

Miasto postarało się pomóc także mieszkańcom. Wszyscy pamiętamy braki w zaopatrzeniu w tak podstawowe rzeczy jak maseczki, rękawiczki. Dlatego  uruchomienie zakupów środków ochrony sanitarnej z przeznaczeniem dla pracowników UM, szkół i placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych, zakupiono większe ilości maseczek dla mieszkańców naszego miasta i przeprowadzono ich dystrybucje. W roku 2020 wydano tomaszowianom 53.000 maseczek (i później na bieżąco maseczki były kupowane i wydawane, np. szkołom, stowarzyszeniom, mieszkańcom. Już w marcu tego samego roku z inicjatywy prezydenta zakupiono dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia trzy respiratory (łączny koszt zakupu to 130 000 zł)  i maseczki dla ochrony pacjentów i personelu medycznego 

 - To był czas trudny dla nas wszystkich. Nasza pamięć jest dobra ale krótka. Od trzech lat słowo covid19 towarzyszyło nam niemal każdego dnia. My też na początku musieliśmy się wszystkiego nauczyć. Nawet, gdyby tak się stało że sytuacja do nas powróci, to jesteśmy bogatsi o te doświadczenia i o to wszystko, co przez ten czas czyniliśmy. Chciałbym serdecznie podziękować za wsparcie i pomoc wszystkim, którzy nam pomagali w walce z pandemią. Przede wszystkim pragnę podziękować mieszkańcom Tomaszowa, którzy wykazywali niezwykłą solidarność. wolontariuszom, którzy nie szczędzili czasu i sił, organizacjom pozarządowym, medykom, mediom i naszym urzędnikom - mówi Marcin Witko. 

W ramach współpracy ze Starostwem Powiatu Tomaszowskiego w 9 domkach letniskowych na Przystani przy ul. P.C.K. 2/4 stworzono kwarantannę zewnętrzną dla osób powracających z zagranicy. Akcję stworzenia zewnętrznej kwarantanny na powyższych zasadach przeprowadzono w roku 2020 i 2021. W listopadzie 2020 r. w ramach walki z kolejną dużą falą zakażeń w naszym mieście i potrzebą zapewniania pacjentom w tomaszowskim szpitalu skutecznej pomocy z inicjatywy prezydenta wystąpiono dokonano zakupu aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów..

Seniorzy pod specjalnym nadzorem

- Najbardziej ten okres odczuły osoby starsze, seniorzy. Zostały wyizolowane, nie mogły się spotykać. Ich jakość życia bardzo się obniżyła. Dlatego pierwsze działania, jakie podjęliśmy skierowane były do seniorów. Zabezpieczaliśmy między innymi dowóz obiadów, Miejski Ośrodek Pomocy objął te osoby pomocą psychologiczną i również dostarczał paczki żywnościowe. Po tym trudnym okresie, chcemy podjąć działania aktywizujące. Przygotowujemy szeroką ofertę warsztatową i rozrywkową. Przygotowujemy też Miejski Program Wspierania Seniorów - mówi Wanda Rybak, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. 

Rzeczywiście w okresie pandemii Urząd Miasta uruchomił specjalne udogodnienia dla Seniorów, których wdrożenie koordynowały: Wydziału Polityki Socjalnej i Promocji Zdrowia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Warto przytoczyć kilka liczb obrazujących skalę działań.  Osobom starszym potrzebującym wsparcia dostarczono 6 tysięcy porcji zup, które były przygotowywane w Samorządowym Żłobku Nr 1, w Szkole Podstawowej Nr 10 oraz przez restaurację „Kwadrans”; maseczki ochronne dostarczano wprost do domów seniorów. W sumie rozdano ich 30 tysięcy sztuk. W 2020 roku Miasto w ramach  programu "Wspieraj Seniora" otrzymało dotację w kwocie 10.233,28 zł. Usługa wsparcia polegała na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, które ze względu na trwający stan epidemii pozostawały w domu. W ramach programu „Wspieraj seniora” zgłoszono 32 osoby. Rok później było to już 67 osób

 W 2022 roku Miasto otrzymało środki w kwocie 82.500,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na świadczenie usług w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. W realizację programu zaangażowani zostaną wolontariusze przez codzienne świadczenie pomocy osobom potrzebującym wsparcia społecznego, ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologicznego, wsparcia w czynnościach dnia codziennego. W ramach programu seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Planujemy, że z programu skorzysta 80 osób oraz zostanie zakupionych 40 opasek bezpieczeństwa.

Naprzeciw przedsiębiorcom 

W okresie pandemii miasto wpierało też przedsiębiorców. W trudnej sytuacji znaleźli się restauratorzy, którzy uzyskali zwolnienie z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021 (63.369,72 zł). Z ulgi skorzystały 33 punkty.

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta w czasie pandemii udzielił ulg w spłacie zobowiązań dla 40 podatników w postaci odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty podatków lokalnych. W postępowaniach odstąpiono również od naliczenia i poboru opłaty prolongacyjnej. W czasie pandemii znacznie ograniczono prowadzenie windykacji należności (upomnienia i tytuły wykonawcze), zwiększono działania polegające na stosowaniu tzw. windykacji miękkiej, czyli telefoniczne informowanie o zaległościach podatkowych i nakłanianie do ich uregulowania.

W 2020 roku podjęto decyzję (uchwała RM na wniosek prezydenta) o zawieszeniu działalności Targowisk Miejskich w Tomaszowie Maz., w okresie marzec – kwiecień 2020 r. Było to podyktowane troską o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, w związku z tym, aby pomóc kupcom obniżono o 50 % czynsz za miesiąc marzec 2020 r. i o 100% czynsz za miesiąc kwiecień 2020 r. z tytułu dzierżawy pawilonów handlowych. Zwolniono także rolników spoza powiatu tomaszowskiego z opłaty miejsca rezerwacyjnego za miesiąc kwiecień 2020 r. w związku z ograniczeniami w handlu na targowisku. W ramach pomocy dla przedsiębiorców rząd wprowadził zwolnienie z opłaty targowej za cały 2021 rok. Łącznie na terenie miejskich targowisk zwolnionych z dziennej opłaty targowej zostało 350 osób.

W szkole i przedszkolu 

Jakie działania podjął Urząd Miasta w zakresie funkcjonowania oświaty w czasie pandemii?  Przede wszystkim konieczne było zorganizowanie w publicznych szkołach i przedszkolach podległych miastu procedur kształcenia na odległość, oraz  koordynowanie i dostosowanie funkcjonowania placówek oświatowych w zależności od zmieniających się potrzeb, wymuszanych przez pandemię` w ramach wytycznych MEN i GIS.

Nie łatwym zadaniem było dostosowanie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych do sytuacji pandemicznej – umożliwienie obiegu dokumentów drogą elektroniczna; dostosowanie organizacji egzaminów zewnętrznych klas VIII do zaostrzonego rygoru sanitarnego; umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z bezpośredniego wsparcia  udzielanego przez nauczycieli specjalistów w przedszkolu czy szkole; stopniowe wprowadzanie opieki w świetlicach szkolnych dla uczniów klas I-III; dostosowanie dyżurów wakacyjnych przedszkoli miejskich do potrzeb rodziców w sytuacji pandemicznej. Wszystko to udało się skutecznie przeprowadzić. 

Magistrat wyposażył szkoły podstawowe w domeny internetowe z platformą do zdalnego nauczania, umożliwiającą organizowanie codziennej pracy nauczyciela i ucznia, zakupił sprzęt komputerowy dla szkół podstawowych za blisko 300 tysięcy złotych. Zakupiono: 96 szt. laptopów, 11 szt. tabletów, 8 szt. pakietów dostępowych do Internetu min. 50 GB z możliwością doładowania oraz 10 szt. pakietów licencji Microsoft Office 2019 Standard MOLP EDU. Użyczano również sprzętu komputerowego uczniom nie posiadającym sprzętu komputerowego.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu dystrybuował do szkół i przedszkoli: płyny dezynfekujące do rąk oraz powierzchni,  rękawiczki,  maseczki dla dzieci i dorosłych,  przyłbice dla dorosłych,  fartuchy ochronne dla pracowników,  termometry bezdotykowe. Do wszystkich szkół trafiły również dyspensery wraz zapasem płynów dezynfekujących 

Warto też nadmienić, że tomaszowski Urząd Miasta wspólnie z Tomaszowskim Centrum Zdrowia koordynował akcję szczepień dla nauczycieli. Łącznie zaszczepiło się 544 nauczycieli oraz 137 pracowników niepedagogicznych

Zarażeni kulturą 

MUZEUM – choć placówka była okresowo zamykana, zrealizowała swój plan działalności. Organizowała wystawy, wykłady, prowadzono również działalność naukową (historyczną i przyrodniczą). Ponadto prowadzono kwerendy, porządkowano magazyny i pracownie, wykonywano bieżącą i specjalistyczną konserwację muzealiów, opracowywano karty inwentarzowe zabytków. Ponadto w okresie pandemii podejmowano działania on-line – wykłady nagrywane przez pracowników muzeum 

BIBLIOTEKA - prowadzenie zróżnicowanych tematycznie lekcji bibliotecznych w formie bezpośrednich spotkań na platformie ZOOM oraz udostępnianie nagrań wykorzystywanych w szkołach, przedszkolach, warsztaty edukacyjne online, wystawy online, wprowadzenie usługi „Książka na telefon”, świadczenie usług wypożyczeń książki cyfrowej – bezpłatny dostęp do ebooków i audiobooków w serwisie Legimi (z wypożyczeń on-line skorzystało około 200 osób).

MCK - W latach 2020-2021 w związku z ograniczeniami wynikającymi  z pandemii MCK przeprowadził następujące działania:
- zajęcia sekcyjne on-line - sekcje plastyczne (glina, malarstwo, rysunek) - ok 60 rocznie (2020 rok),
- transmisje z koncertów on-line – 12,
- konkursy i warsztaty on-line - ok 30 w 2020 r,.
Uczestnicy sekcji MCK brali również udział w wielu ogólnopolskich i regionalnych konkursach on-line. - 13 w 2020 r.,

Działania on linę odbywały się głównie w 2020 r i pierwszym kwartale 2021 r, gdyż później wytyczne GIS pozwoliły na prowadzenie zajęć stacjonarnych i imprez (zakaz dotyczył tylko ograniczenia ilości uczestników).

Arena Szczepień

Urząd Miasta zorganizował też największy w Tomaszowie punkt szczepień przeciwko covid-19, który zlokalizowano w Arenie Lodowej. Osobom, które nie mogły dotrzeć na miejsce samodzielnie organizowano  transport bądź umożliwienie przeprowadzenia szczepienia w domu pacjenta.  


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
B. J. 30.05.2022 08:53
Raduje to że kadencja upływa w miłej, radosnej atmosferze i bez turbulencji.

Kropek 21.05.2022 07:47
Mają wspólnego doradcę od wizerunku mowy ciała. Do mnie nie przemawia tak łączenie dłoni. Komicznie to wygląda.

Ajdejano 21.05.2022 12:47
To wyjaśnij nam, jak ty układasz swoje spracowane rączki do np. pracy , modlitwy, przemawiania, itp. itd. Nie masz większych zmartwień - wesołku ?!

Kropek 22.05.2022 12:24
Naturalnie panie je układam. A nie jak kacyk.

Ajdejano 20.05.2022 20:57
Ludziska!!! Nie podniecajcie się tak bardzo tym wystąpieniem Prezydenta Miasta. Co jeden, to - kur... mądrzejszy i bardziej troskliwy o tę naszą Polskę. Robił ten nasz Prezio to co do Niego należało i to przedstawił - i to wszystko. Więc pytam: dlaczego niektórzy tak się pultacie?! Nie wychodzi Wam w życiu? Nie pasuje Wam prawica? Napiszcie otwarcie, a nie kombinujcie, jak koń pod górkę.

Tararara 19.05.2022 17:23
Nie zamknęliście bo by wyszło że czy otwarty czy zamknięty to nic nie zmienia i te wasze etaty to jak krew w piach. Ta w piach od razu.

18.05.2022 09:11
Farbiarska - droga powiatowa, Orzeszkowej - jeden fragment miasta, drugi powiatowy, Legionów - powiatowa, Hallera - powiatowa, Warszawska - wojewódzka. Coś jeszcze? Plac Kościuszki był z środków unijnych i nie moza było tego ruszyć przez lata - teraz rozumiem lepiej zniszczyć wydane pieniądze? Przecież te płyty były IDENTYCZNE przed remontem tylko w gorszym stanie. W sumie jedyna różnica to fontanny w miejsce drzew - ale usunięcie fontanny to głupota. To jest PLAC. Nie Park - obok w samym centrum macie dwa Parki. Każde z tych miejsc pełni swoje funkcje. Na rynku w Krakowie tez beton i co? Ktoś krzyczy z tego powodu? Zapetloslicie się w tej nienawiści do człowieka. Nie ważne - robi czy nie - wy juz macie psa - wiec kij się zawsze znajdzie nie?

Max 17.05.2022 10:44
a co z fatalnym stanem ulic? Zobaczcie ulicę Farbiarską od Tkackiej, Orzeszkowej czy Legionów przy rondzie z Hallera (coś tam naprawiali, zalepili i nikt tego nie dopilnował bo jest fatalnie)

tomaszowianka 17.05.2022 13:07
Obecna kadencja Pryncypała to załamka, brak pomysłów na zagospodarowanie chociaż by centrum miasta. Ulica Tkacka straszy pustkami a to cudeńko co budują na rogu Grada i Warszawskiej to jakieś architektoniczne nieporozumienie w tym miejscu. Bardziej takie cóś pasowałoby na Ludwikowskiej czy w Białobrzegach. Warszawska powinna mianować do konkursu najbrzydszej głównej ulicy wśród miast tej wielkości. Płyty ,,nagrobne" extra fontann na Placu Kościuszki powinny już dawno zniknąć. Miasto nabrało rozpędu do czołówki miast upadłych bez szans na rozwój. Dlatego młodzi uciekają i wstyd im się przyznać że pochodzą z Tomaszowa!

A kiedy ul. Tkacka 17.05.2022 17:52
tętniła życiem? Chyba tylko we wtorki i piąrki kiedy ludziska szli na zakupy na rynek.

tomaszowianin 17.05.2022 20:16
standard tomaszowski maruder narzekacz lichy pracownik tyle i co by nie zrobić będzie źle dla miasta taka smutna tomaszowska rzeczywistość - narzekanie

Darek 19.05.2022 07:05
Z ciebie tomaszowianin jak ze mnie ludwikowianin. Nie rób motłochu z ludzi którzy potrafią jeszcze logicznie myśleć i dostrzegają rzeczywistość jaka jest.

Lucjan z Michałówka 18.05.2022 17:46
Bida w mieście tylko Biedronki oblegane przez klientów z okolicznych wsi co po mleko wpadną jajka czy mąkę. A mieszczuchy na owsiance i berlinkach ledwo ciągną po opłaceniu komornego za kąt do spania.

Taaa 17.05.2022 22:33
Fajnie byłoby cokolwiek o mieście wiedzieć przed rozpoczęciem obraźliwych wywodów / cześć z tych ulic to powiatowki, warszawska wojewódzka itd - z ktorymi prezydent nie ma nic wspólnego - a szkoda

X-Men 17.05.2022 07:16
Nie ośmieszajcie się. Zakłady pracy funkcjonowały bez zmian.

Taaaa 17.05.2022 22:33
A to ciekawe - bo u mnie nie. I w sumie wiele palcowke typu ZUS, skarbówka, sady - były zamniete / a urząd nie.

X-Men 18.05.2022 07:36
Biedronka, drobiarskie, itp, itp. Nie osmieszaj się ta budżetówką......

:) 18.05.2022 09:03
Biedronka to spożywka - a ile było lamentu ze produkcja stacje w niektórych co? To skoro było tak super to skąd te ukorzenia podatków i rozkładanie ich na raty???

Pustki 17.05.2022 04:54
Pomogliście w wałku z 200 mln dawek szczepionki nie wiadomo co zawierającej niewiadomo po co zamówionej w takiej ilości ? 200 000 000 x 200 zł = 40 000 000 000 zł Przelew poszedł tam gdzie trzeba a skarbiec pusty i zadłużony po uszy

Pytanie, czy dokuczanie? Pytanie, czy dokuczanie? Hejt, hejterstwo, mowa nienawiści, to terminy, który wprost uwielbiają posługiwać się politycy. Kilka lat temu modne było pisanie na własnych profilach internetowych "HejtStop". Zabawne jest to, że hasłem posługiwali się często ludzie, którzy sami na co dzień parali się hejterstwem w jego różnorakich odmianach. Hasełka łatwo podchwytywać i sprzedawać bezmyślnej gawiedzi. Pod postem, który jakoby miał być przeciwko "mowie nienawiści" tryskały całe gejzery brutalnych komentarzy, na które autor nie reagował. Najciekawszym przykładem był wpis byłej już rzeczniczki ds. równego traktowania Prezydent Hanny Zdanowskiej, w którym nazywa mnie "ludzkim śmieciem". Cóż sama sobie wystawia świadectwo, podobnie jak Prezydent Łodzi, która na tego rodzaju zachowanie nie reagowała. Odczłowieczanie ludzi to typowo totalitarne praktyki rodem z Bełżca albo Auschwitz. Z pozoru liberalne a więc wolnościowe środowiska nie pojmują znaczenia podstawowych pojęć nie mówiąc o posiadaniu czegoś, co kiedyś nazywano kindersztubą. Zasada jest prosta: gdy ktoś wyraża się krytycznie o nas, to jest hejterem, gdy my kogoś obrzucamy wyzwiskami, poddajemy tę osobę krytyce. Hipokryzja czy po prostu niewiedza. Brat wspomnianej wyżej rzeczniczki w jednym ze swoich wpisów stwierdza natomiast, że hejter to ktoś anonimowy, a przecież jak się pisze pod własnym nazwiskiem, to się hejterem nie jest. Hm... poważnie? No ok, zdaniem tego pana wolne media to tylko te, które go chwalą... inne niekoniecznie
Zabrakło tylko dziarskich chłopców Zabrakło tylko dziarskich chłopców Historia lubi się powtarzać, zataczać koła i często śmieje nam się prosto w twarz. Czasem wesoło a czasem ze złośliwą przekorą. Takie refleksje mam po tym jak wylądowałem ostatnio na ławie oskarżonych w piotrkowskim Sądzie. Trudno nie odczuć rechotu losu, kiedy po jednej stronie sali siedzę ja, syn działacza Solidarności z lat 80-tych, wciąż pamiętający ubeckie rewizje w swoim domu, a po drugiej typ, który widnieje na liście donosicieli służby bezpieczeństwa PRL oraz wyszkolony w komunistycznym reżimie prokurator. Zabawne jest też to, że to oni znowu oskarżali. Wyrok (prawomocny), jaki zapadł okazał się korzystny dla mnie, a uzasadnienie stanowiło pochwałę profesjonalnie przygotowanego i napisanego artykułu. W dodatku ten w pierwszej instancji zapadł w Dniu Wolności Prasy, co ma dla mnie znaczenie symboliczne. Nie tej sprawie jednak poświęcę swój dzisiejszy felieton, ale temu, że w czasach, kiedy usuwa się ostatnie pomniki sławiące komunistyczną dyktaturę, bolszewicka mentalność nadal znajduje się w głowach wielu ludzi, szkolonych i wychowanych w duchu partyjnej indoktrynacji. Te osoby wciąż zachowują się, jak reprezentanci reżimowej władzy, aroganccy, pewnie siebie i wulgarni niczym witkiewiczowski Prokurator Scurvy, który jak zapewne pamiętacie lubił otaczać się Dziarskimi Chłopcami. Siedząc na sali Sądowej czekałem więc aż krzyknie: "hej dziarscy chłopcy do mnie" i zostanę zamknięty w sali przymusowego bezrobocia.
Reklama
Wystawa malarstwa Magdaleny Dziejmy Wystawa malarstwa Magdaleny Dziejmy Magdalena Dziejma malarstwa i rysunku uczyła się między innymi w Miejskim Centrum Kultury (wówczas OK Tkacz) pod kierunkiem artysty plastyka Mirosława Bernackiego. − Dużo pracowała, ponieważ swoją przyszłość wiązała ze szkołą artystyczną. Dała się poznać jako aktywna, koleżeńska i twórcza osoba. Uczestniczyła w konkursach, warsztatach i wystawach organizowanych przez pracownię. Brała też udział w plenerach malarskich organizowanych przez ośrodek w Inowłodzu, Liciążnej, Lanckoronie. W pracowni Tkacza przygotowywała się do egzaminów wstępnych na uczelnię artystyczną, z pozytywnym skutkiem – wspomina M. Bernacki, kurator wystawy. Pani Magda w 2013 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na wydziale Projektowanie Graficzne. Później zajęła się malowaniem portretów na zamówienie, natomiast od połowy 2020 roku zaczęła malować autorskie obrazy. Portrety artystki znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce oraz poza granicami kraju między innymi w Anglii i Niemczech.Malarkę interesują nieoczywiste rozwiązania kolorystyczne, emanujące spokojem, z nutą swoistej tajemnicy. Motywy przedstawiane na płótnach w sposób poetycki pozostawiają element niedopowiedzenia. Wystawy:– 07.2008 – wystawa zbiorowa „Plener malarski Inowłódz”, OK Tkacz, Tomaszów Mazowiecki– 07.2022 – wystawa zbiorowa „Prezentacje 3/2022”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 05.2022 – wystawa zbiorowa „Prezentacje 2/22”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 04.2022 – wystawa indywidualna „Tajemnica spojrzenia”, Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Wasilków– 01.2022 – wystawa zbiorowa „Prezentacje 1/2022”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 07.2021 – wystawa zbiorowa „Prezentacje”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 03.2021 – wystawa zbiorowa „Kobieta”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 12.2020 – wystawa zbiorowa „Kobieca strona sztuki”, Defabryka, Warszawa Miejsce wydarzenia: Miejskie Centrum Kultury Tkacz, Tomaszów Mazowiecki, ul. Niebrowska 50.Wstęp wolny.Data rozpoczęcia wydarzenia: 23.09.2022
Soundedit ’22 – Łódź Power Soundedit ’22 – Łódź Power Soundedit ’22 – Łódź Power!Festiwal Soundedit od lat konsekwentnie wspiera łódzkich twórców. Podczas 14. edycji organizatorzy dedykują zespołom wywodzącym się z Łodzi cały dzień. W czwartek (3 listopada) w Klubie Wytwórnia zagrają: Cool Kids Of Death, Mona Polaski, Salvezza, L.Stadt i Psychocukier. Wszystkie te grupy są łódzkie, wszystkie mają swój pomysł na rock’n’roll. Każda z nich to dowód na to, że Łódź (ma) PowerListopadowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit ogłasza czwartkowy zestaw wykonawców. Hasło przewodnie tego dnia mówi samo za siebie: Łódź Power! - Zawsze uważałem, że skoro Soundedit jest łódzkim festiwalem, to jego wręcz obowiązkiem jest współpracować z łódzkimi artystami. Stąd pomysł na Soundedit Spotlight, dlatego zapraszaliśmy zespoły z Łodzi. Tym razem rodzima reprezentacja ma dla siebie cały festiwalowy dzień. Grupy z miasta czterech kultur są czasem bardziej znane w Polsce niż w naszym mieście. Pora to zmienić. Łódź Power! To jest właśnie to, co poczujecie w czwartek na Soundedit – mówi Maciej Werk, dyrektor Festiwalu.Cool Kids Of Death – w świecie przestylizowanych, nadprodukowanych i przesadzonych produktów muzycznych są rzadkością. Ich styl jest dość charakterystyczny, ale jeśli potrzebne są porównania, to dobrą wskazówką byłyby takie jak: The Strokes, Magazine, Joy Division i Bloc Party. Występy na żywo CKOD niosą ze sobą energię i entuzjazm rzadko spotykany u zespołów, które grają tak intensywnie. Przez osiem lat byli w ciągłej trasie koncertowej, dając ponad 400 koncertów w Polsce i Europie. Kiedy zadebiutowali od razu stali się: „buntowniczym głosem polskich dwudziestoparolatków”. W 2011 r. zespół zawiesił działalność. W 2022 r. powrócili. Ich brzmienie pozostaje surowe, brudne i bezkompromisowe.Mona Polaski – zespół założony w 2018 r. w Łodzi przez chłopaków, którzy muzykę pokochali na zabój. Poszukują dreszczy, jakie wywołują piosenki oraz interesują się zagadnieniem przenoszenia się w czasie za pomocą dźwięku. Grają współczesną muzykę rozrywkową, w której słychać echa nowej fali, post punka i polskiej alternatywy lat 80/90. Debiutancka płyta „Folklor”, wydana w marcu 2019 roku, została świetnie przyjęta przez dziennikarzy muzycznych oraz odbiorców na koncertach i festiwalach. Obecnie zespół kończy pracę nad swoim drugim albumem.Salvezza – zespół muzyczny założony przez łódzkich muzyków: Witolda Munnicha, czyli Vito Vittorio (wokalistę zespołu X) oraz Grzegorza Fajngolda (znanego z zespołów: 19 wiosen, Demolka, Już Nie Żyjesz i Procesor Plus). Na płycie występują pod pseudonimami Zipolli i Donatelli. Pomysł założenia Salvezza zaistniał dzięki powstaniu Wieczorków Barokowych w łódzkim klubie DOM. Przedstawianie publiczności kompozytorów i muzyki barokowej nie ukontentowało muzycznych podróżników. Ich droga prowadzi dalej – postanowili stworzyć własną muzykę. Tak powstała Salvezza. Zipolli napisał libretto i ułożył melodię wokalu, Donatelli skomponował muzykę, nagrał partię klawesynowe oraz organowe i zrobił orkiestrację oraz aranżacje utworów. Piosenki powstawały spontanicznie. Patos mieszał się z szarością życia i wspaniałością istnienia. L.Stadt – w roku 2020, w samym środku pandemii, z inicjatywy łódzkiego Centrum Dialogu, powstał wyjątkowy projekt „Ptaki Smutku" – koncert upamiętniający 76. rocznicę likwidacji Getta Litzmannstadt, złożony z oryginalnej muzyki zespołu L.Stadt do tekstów Jeszajahu Szpigla. Mimo wyjątkowych warunków udało się stworzyć niezwykłe i metafizyczne wydarzenie. J. Szpigiel urodził się 14 stycznia 1906 roku w Łodzi. Mieszkał na Bałutach, gdzie spędził także najbardziej tragiczny okres swojego życia w utworzonym w 1940 roku getcie. „Ptaki smutku...” są próbą przywrócenia pamięci o wyjątkowym pisarzu z Łodzi. Wybór literacki obejmuje utwory, które narodziły się w czasach Zagłady, wiersze i fragmenty poetyckiej prozy oraz dwie kultowe piosenki do muzyki Dawida Bajgelmana, w tym niezapomniana kołysanka „Zmruż oczęta”. Refleksyjno-filozoficznym dopełnieniem jest kilka wierszy napisanych już w latach późniejszych, kiedy artysta żył i tworzył w Izraelu. Autorem warstwy muzycznej widowiska jest łódzki muzyk i kompozytor, twórca formacji L.Stadt – Łukasz Lach. Psychocukier – polski zespół rockowy założony w Łodzi w połowie lat 90. Nazwa zespołu pochodzi z filmu Brooklyn Boogie. Zespół założył Robert „Sasza” Tomaszewski w sierpniu 1996 r. W 2001 roku dołączyli do niego basista Piotr Połoz i perkusista Marcin Awierianow, zawiązując występujący do dzisiaj skład. Zespół na długo przed wydaniem debiutanckiego albumu zdobył sporą, najpierw lokalną, a potem ogólnopolską popularność w środowiskach związanych z muzyką. Głównie za sprawą transowych, psychodelicznych występów. Wydali pięć albumów, zagrali setki koncertów, wywołali kilka skandali. Psychocukier to również dobre, nieco psychodeliczne teksty: „Ich muzyka niepojęta, W ich głowach gra, A świat wybrzusza się, By potem płaskim się stać” – to fragment z utworu „Częściowa awaria podstacji”.W roku 2022 Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit odbędzie się w dniach 3-5 listopada w Łodzi. Cool Kids Of Death, Mona Polaski, Salvezza, L.Stadt oraz Psychocukier wystąpią w czwartek, 3 listopada o godz. 18:00. Bilety na koncerty w cenie 99 zł, które odbędą się w Klubie Wytwórnia (ul. Łąkowa 29) są dostępne w kasie Klubu oraz na stronach bilety24.pl, biletomat.pl, ticketmaster.pl i going.pl. I Am The Sound! – jestem brzmieniem. Jestem dźwiękiem. Jestem muzyką. Zapraszamy na 14. edycję Soundedit, zapraszamy do Łodzi! Łódź Power! Zdjęcia: materiały prasowe organizatora  Data rozpoczęcia wydarzenia: 03.11.2022
Soundedit ’22 Soundedit ’22 Soundedit ’22 – punkowo i bezkompromisowoMiędzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit tym razem odbędzie się w listopadzie. Pierwsze festiwalowe ogłoszenie to zestaw zespołów, dla których zwrot „muzyczny kompromis” znaczy tyle co nic. 4 listopada (piątek) w Klubie Wytwórnia pojawi się Dezerter. Obok polskiej grupy wystąpią anarchiści z Wielkiej Brytanii: Bad Breeding, Interrobang?!, Test Department. Do nich dołączą krajowi postpunkowcy: Hańba! i Zespół Sztylety.Festiwal Soundedit ma już czternaście lat. Przez wszystkie dotychczasowe edycje impreza cechowała się innowacyjnością, kreatywnością, wysokim poziomem występujących artystów oraz szkoleniami motywującymi do doskonalenia lub podjęcia pracy w branży muzycznej. W tym roku organizatorzy przygotowali, jak zwykle moc atrakcji. Pierwszą z nich jest dzień, w którym dominację na scenie Wytwórni przejmie punk rock pod wszelkimi jego postaciami.Dezerter to prawdziwe sumienie polskiego punka. Ich teksty zawsze są zaangażowane społecznie, celnie komentują aktualną sytuację w kraju i na świecie, a muzyka w swej prostocie trafia do każdego, kto sięgnie po ich płyty lub przyjdzie na koncert.Hańba! już z nazwy jest zbuntowana – Zbuntowana Orkiestra Podwórkowa ‘Hańba!’. W utworach sięgają do historii, by uwypuklić powtarzalność naszych dziejów. Teksty zespołu to wiersze poetów znanych i mniej znanych. Muzycznie – można powiedzieć – że to połączenie folku i punka. Jest to jednak uproszczenie. Kto chce się przekonać, jak brzmi Hańba! na żywo, powinien przyjść do Wytwórni 4 listopada.Dla Zespołu Sztylety najważniejsza jest wolność. Oznacza to brak muzycznych ograniczeń oraz pełną swobodę wypowiedzi. To właśnie dlatego w ich muzyce przeplatają się wpływy post-hardcore’u, indie, noise rocka, a w bardziej radykalnych momentach nawet black metalu. Formacja znana jest bowiem z niezwykle dynamicznych koncertów. Tu nie będzie miejsca na siedzenie w wygodnych fotelach, trzeba będzie ruszać pod scenę.Do polskiej ekipy o zabarwieniu anarchistycznym dołączą Brytyjczycy. Grupa Bad Breeding pochodzi z podlondyńskiego Stevenage. W ich muzyce mieszają się tradycje starej szkoły anarcho-punka i hardcore z mniej klasycznymi elementami noise. Guardian napisał o nich, że są „najlepszym punkowym zespołem w Wielkiej Brytanii”.Test Department zapewne doskonale znają fani zespołu Einstürzende Neubauten. Test Dept. to grupa pochodząca z Londynu i była jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych zespołów muzyki wczesnego industrialu. Ich podejście nacechowane było wykorzystaniem „znalezionego” materiału, zrekonstruowanego tak, aby lepiej służył ich celom. Robienia „więcej” za pomocą „mniej”. Test Dept. używa jako źródła dźwięku niekonwencjonalnych instrumentów, takich jak złom czy maszyny przemysłowe. Grupa jest znana z wydarzeń realizowanych z rozmachem w nietypowych lokalizacjach.Zespół Chumbawamba w swoim czasie sporo namieszał na rynku muzycznym. Interrobang?! tworzą Dunstan Bruce i Harry Hamer z Chumbawamby oraz Stephen Griffin z Regular Fries. Grupa powstała w 2012 roku z wizją i chęcią stworzenia czegoś, co przemówi do pokolenia, które dorastało w cieniu punka. Interrobang?! pragnął przypomnieć nadzieje i marzenia, jakimi przepełniony był ten bunt. Artyści chcieli również dociec: jak teraz pokolenie postpunkowe wyraża swój gniew? Interrobang?! stworzył własny styl, nazwany agit-punk-funkstorm. Jest kanciasty, napięty, skupiony, pulsujący i intensywny. Jest również zwięzły i zawsze na temat.W roku 2022 Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit odbędzie się w dniach 3-5 listopada w Łodzi. Dezerter, Bad Breeding, Interrobang?!, Test Department, Hańba! oraz Zespół Sztylety wystąpią w piątek, 4 listopada o godz. 19:00. Bilety na koncerty w cenie 99 zł, które odbędą się w Klubie Wytwórnia (ul. Łąkowa 29) są dostępne w kasie Klubu oraz na stronach bilety24.pl, ticketmaster.pl i going.pl.I Am The Sound! – jestem brzmieniem. Jestem dźwiękiem. Jestem muzyką. Zapraszamy na 14. edycję Soundedit, zapraszamy do Łodzi!DezerterPowstały w roku 1981 zespół początkowo nazywał się prowokacyjnie SS-20. To nazwa radzieckich rakiet balistycznych, które były elementem odstraszającym podczas zimnej wojny. Dziś grupa również nie pozostaje obojętna wobec wojny toczącej się na Ukrainie.Już jako Dezerter (1983 r.) zespół nagrał singiel „Ku przyszłości”. W 1985 r. ukazały się dwie kompilacje z piosenkami Dezertera: „Fala” i „Jak punk to punk”. Rok 1987 przyniósł wydanie w USA przez Maximum Rock'n'Roll pierwszej długogrającej płyty Dezertera „Underground Out Of Poland” oraz pierwszej (ocenzurowanej) płyty w kraju – „Kolaboracja”. Rok 1989 to kolejny album – „Kolaboracja II”. W 1990 r. ukazała się (wydana w Polsce i we Francji) płyta „Wszyscy przeciwko wszystkim”. Wydawnictwu towarzyszyła dwumiesięczna trasa po Europie Zachodniej oraz Japonii. Następne lata działalności Dezertera przyniosły ważne płyty dla polskiej sceny niezależnej, m.in.: „Blasfemię” (1992 r.), „Ile procent duszy?” (1994 r.), „Mam kły mam pazury” (1996 r.), „Ziemia jest płaska” (1997 r.). W XXI wieku ukazały się trzy studyjne albumy: „Nielegalny zabójca czasu” (2004 r.); „Prawo do bycia idiotą” (2010 r.), który został doceniony nie tylko przez słuchaczy, ale wyjątkowo również przez branżę muzyczną, czego wyrazem była nagroda Fryderyk 2010; oraz „Większy zjada mniejszego” (2014 r.). W 2016 r., po trzydziestu trzech latach od premiery, został wznowiony singiel „Ku przyszłości”.Zespół aktywnie koncertuje nie tylko w kraju, również w wielu krajach Europy: Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii oraz w Stanach Zjednoczonych. Piosenki Dezertera znalazły się na wielu składankach oraz trafiły na ścieżki dźwiękowe kilku filmów, m.in.: „Wałęsa. Człowiek z nadziei” w reż. Andrzeja Wajdy oraz „Dom zły” w reż. Wojciecha Smarzowskiego. Aktualny skład Dezertera to: Robert Matera (w zespole od 1981 r.) – gitara, śpiew; Krzysiek Grabowski (w zespole od 1981 r.)  – perkusja, teksty oraz Jacek Chrzanowski (w zespole od 2000 r.) – bas. Hańba!Zbuntowana Orkiestra Podwórkowa 'Hańba!' to fikcyjna muzyczna opowieść, której bohaterowie piętnują zło otaczającego ich świata końca lat 30. Dominowały wtedy: nienawiść, nierówności społeczne, militaryzm, szowinizm, antysemityzm. Wspierają ich w tym poeci (zarówno dobrze znani – Tuwim, Broniewski, jak i mniej – Szenwald, Szlengel, Ginczanka, Wittlin) oraz podwórkowe instrumentarium. Na ostatnim albumie zespół zawędrował w rejony alternatywnej historii Ziemowita Szczerka, w której zwycięska Rzeczpospolita została hegemonem Europy Środkowej. Powojenna rzeczywistość jest jednak całkiem inna niż wspaniałe imperialne wizje marszałka Śmigłego-Rydza.W 2018 roku zespół został uhonorowany Paszportem Polityki w uznaniu za: „muzyczno-literacko polityczną rekonstrukcję, która daje efekt zaskakujący: twórczo odświeża formułę folku i punka, a przy tym celnie opisuje dzisiejsze polskie konflikty i zagrożenia”. Hańba! jest również laureatem nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego (2017 r.) oraz nagrody im. Czesława Niemena (Nowa Tradycja 2014 r.). Hańba! koncertowała w: USA, Australii, Hiszpanii, Czechach i Słowacji (Czechosłowacji), Niemczech, Danii i Holandii oraz – naturalnie – mniej lub bardziej znanych zakątkach Rzeczypospolitej.Hańba! gra w składzie: Andrzej Zamenhof – bandżo, basbandżo, śpiew, Tadeusz Król – akordeon, klarnet, saksofon tenorowy, Antoni Skwarło – bęben, akordeon, Ignacy Woland – tuba, sakshorn, śpiew. Zespół SztyletyZespół powstał w 2018 roku w Trójmieście. W 2019 r. Zespół Sztylety wydał dobrze przyjętą demówkę, więc naturalną koleją rzeczy w 2020 r. ukazał się debiutancki album: „Zostaw po sobie dobre wrażenie”, a w 2021 r. do tego zestawu artyści dołożyli split album „BSNT // Odczuwaj Lekki Dyskomfort” wydany wspólnie z zespołem Żurawie.Zespół Sztylety stawia przede wszystkim na swobodę i brak gatunkowych ograniczeń. To właśnie dlatego w ich muzyce przeplatają się wpływy post-hardcore’u, indie, noise rocka, a w bardziej radykalnych momentach nawet black metalu. Wygląda to dobrze w materiale PR, a robi jeszcze większe wrażenie w konfrontacji na żywo.Formacja znana jest bowiem z niezwykle dynamicznych koncertów, podczas których liczy się energia, a nie, jak twierdzi zespół: „anemicy stojący w bezruchu i spoglądający na swoje buty”. Bad BreedingGrupa Bad Breeding pochodzi z podlondyńskiego Stevenage. Współpracuje lub współpracowała z kilkoma niezależnymi wytwórniami: La Vida Es un Mus, One Little Independent w Europe i Iron Lung w USA, co samo w sobie jest już gwarancją jakości ich muzyki. Mieszają się w niej tradycje starej szkoły anarcho-punka i hardcore z mniej klasycznymi elementami noise. Guardian napisał o nich, że są „najlepszym punkowym zespołem w Wielkiej Brytanii” i w tym przypadku trzeba prasie wierzyć.Wydali trzy albumy długogrające: „Bad Breeding” (2016 r.), „Divide” (2017 r.), „Exiled” (2019 r.) oraz kilka singli i EP-ek. Ich muzyka powinna spodobać się fanom grup: Conflict, Killing Joke, Discharge i  Extreme Noise Terror. Test DepartmentCzasem określany jako Test Dept., to grupa pochodząca z Londynu, która była jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych zespołów muzyki wczesnego industrialu. Ich podejście nacechowane było wykorzystaniem „znalezionego” materiału, zrekonstruowanego tak, aby lepiej służył ich celom. Robienia „więcej” za pomocą „mniej”.Grupa powstała na londyńskim przedmieściu New Cross w 1981 r. Filarami zespołu byli: Graham Cunnington, Paul Jamrozy, Jonathan Toby Burdon, Paul Hines i Angus Farquhar. Inni członkowie, którzy grali z grupą w różnych okresach, to: Alistair Adams, Neil Starr, John Eacott, Andy Cowton, Tony Cudlip, David Coulter, Liz Ranken, Gus Ferguson, Martin King, Simon Hyde, Russell MacDonald i Katie Jane Garside.Zespół podpisał kontrakt z Some Bizzare Records, wytwórnią połączoną z takimi grupami jak Depeche Mode, Soft Cell, The, Cabaret Voltaire, PTV, Foetus i Swans. Ich muzyka obejmuje szeroką gamę wpływów i stylów, w tym współpracę z South Wales Striking Miners Choir na rzecz wsparcia strajku górników w 1984 r. Test Dept. wyróżnia się skomplikowaną i potężnie brzmiącą warstwą perkusyjną. Ich występy na żywo to prawdziwy wulkan rozszalałej energii. Podobnie jak niemiecki zespół Einstürzende Neubauten, z którą są czasem porównywani, Test Dept. używa jako źródła dźwięku niekonwencjonalnych instrumentów, takich jak złom czy maszyny przemysłowe. Grupa jest znana z wydarzeń realizowanych z rozmachem w nietypowych lokalizacjach, takich jak: zajezdnia Bishopsbrige Maintenance na stacji Paddington, Arch 69 i Titan Arch w pobliżu stacji Waterloo, stacja Cannon Street, zamek Stirling i nieczynne zakłady kolejowe St. Rollox w Glasgow.Zespół rozpadł się w 1997 r., jego byli członkowie działali na rzecz sztuki i kultury. Grupa powróciła w 2014 r., by zaangażować się w obecny kulturowy i polityczny klimat. Aktualny skład to: Zel Kaute, David Altweger, Charles Poulet, na dużych imprezach dołączają dodatkowi wykonawcy: Ashley Davies, Rob Lewis, Alex Nym i Franziska Anna Faust. W 2019 r. wydali nowy album pt.: „Disturbance”, płyta ukazała się nakładem One Little Independent Records. Interrobang?!Interrobang?! to Dunstan Bruce i Harry Hamer z anarchopopowej trupy kabaretowej Chumbawamba oraz Stephen Griffin – były gitarzysta londyńskiej rock/elektronicznej grupy Regular Fries. Zespół powstał w 2012 roku z wizją i chęcią stworzenia czegoś, co przemówi do pokolenia, które dorastało w cieniu punka. Interrobang?! pragnął przypomnieć nadzieje i marzenia, jakimi przepełniony był ten bunt. Artyści chcieli również dociec: jak teraz pokolenie postpunkowe wyraża swój gniew? Muzycy odrzucili ideę ckliwej nostalgii. Nie chcą żyć przeszłością, nie chcą oglądania się za siebie. To, co ich interesuje to pójście naprzód, ciągły ruch do przodu.Interrobang?! stworzył własny styl, nazwany agit-punk-funkstorm. Jest kanciasty, napięty, skupiony, pulsujący i intensywny. Jest również zwięzły i zawsze na temat. Artyści dążą do obnażenia dusz słuchaczy, a pomóc ma w tym muzyka, która ma potrząsnąć, wstrząsnąć starzeniem się kości i ma też wysłać odbiorcę do beztroskiej zabawy na parkiecie. Ta muzyka to szalony, przekręcony, dziwaczny, mocny pop, który brzęczy niczym lodówka.W tekstach Interrobang?! inspiruje się przełomem, jaki osiąga każdy człowiek w wieku 50 lat. Nie chodzi tylko o frazes: „kryzys wieku średniego”, ale o coś głębszego, o coś brutalnie szczerego. Zdjęcia: materiały prasowe organizatoraData rozpoczęcia wydarzenia: 04.11.2022 19:00 – Data zakończenia wydarzenia: 04.11.2022 23:00
Soundedit ’22 – Film, alternatywa, elektronika Soundedit ’22 – Film, alternatywa, elektronika Listopadowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit ogłasza sobotni zestaw wykonawców. Wystąpią: Barry Adamson, Crime & The City Solution oraz Leftfield! Taki zestaw artystów gwarantuje niezwykły wieczór, pełen filmowych, alternatywnych i elektronicznych dźwięków.Od pierwszej edycji Soundedit (2009 r.) sobota była najważniejszym festiwalowym dniem. W soboty odbywały się najważniejsze koncerty, występowały największe gwiazdy Soundedit. W sobotę ma miejsce uroczysta Gala, podczas której wręczane są statuetki „Człowieka ze Złotym Uchem”. Tradycja to poważna sprawa, więc i w tym roku sobota (5 listopada) będzie punktem kulminacyjnym Festiwalu.Crime & The City Solution – zespół, a może raczej kolektyw muzyków, którzy pochodzą z Australii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Krytycy określają ich propozycje muzyczne jako alternatywne i postpunkowe. Sami muzycy, jeśli już muszą, przyznają się do inspiracji The Doors i The Birthday Party, którego członkowie grali w zespole Simona Bonneya (to z jego inicjatywy powstał Crime & The City Solution). Zespół, działający od 1977 r. przeszedł wiele wzlotów, upadków, zakrętów, zmian składu i zawieszenia działalności. Po wznowieniu aktywności, grupa nagrywa i koncertuje. Podczas sobotniego występu nie powinno zabraknąć przekrojowego repertuaru, który przypadnie do gustu fanom Nicka Cave'a.Barry Adamson – prasa branżowa, od „Rolling Stone” począwszy, a na „Record Collector” skończywszy, pisze o nim i jego twórczości w samych superlatywach. On sam skupia się na pracy w studiu i komponowaniu. Trudno zliczyć jego branżowe sukcesy, zespoły z którymi występował oraz projekty, w których wziął udział. Karierą solową rozpoczął po trzyletniej współpracy z Nick Cave & The Bad Seeds. Oprócz własnych albumów pracuje również przy muzyce filmowej. Reżyserzy z nim współpracujący twierdzą, że: „intrygująco potrafi opowiedzieć historię za pomocą muzyki”. Kompozycje Adamsona można usłyszeć w tak znanych i cenionych filmach jak: „The Last of England”, „Lost Highway”, „Natural Born Killers”, czy „The Beach”. Artysta wystąpi podczas Festiwalu oraz odbierze statuetkę „Człowieka ze Złotym Uchem” przyznaną w uznaniu za „pionierskie dokonania w dziedzinie produkcji muzycznej”.Leftfield – Scott Kirkland, muzyk szanowanego The Crystal Method, stwierdził, że Leftfield to: „najlepsza grupa grająca muzykę elektroniczną, kropka”. Leftfield to duet założony przez muzyków i producentów: Paula Daleya i Neila Barnesa. Uważa się ich za pionierów takich gatunków muzycznych jak: intelligent dance music oraz progressive house. Leftfield wniósł wiele innowacji do muzyki elektronicznej, m.in. jako jeden z pierwszych połączył house z dubem i reggae, jak również występował na żywo z wokalistami, czego wcześniej podczas elektronicznych występów nie praktykowano. Leftfield miewał również problemy z prawem – ich koncerty były zbyt głośne. W grudniu br. ukaże się nowa płyta, pt.: „This Is What We Do”. Na Soundedit, jeszcze przed oficjalną premierą, będzie można wysłuchać nowego materiału. Po sierpniowym sukcesie powrotu Parady Wolności, do Łodzi przybywa kolejna legenda muzyki tanecznej!W roku 2022 Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit odbędzie się w dniach 3-5 listopada w Łodzi. Barry Adamson, Crime & The City Solution oraz Leftfield wystąpią w sobotę, 5 listopada o godz. 19. Bilety na koncerty w cenie 149 zł, które odbędą się w Klubie Wytwórnia (ul. Łąkowa 29) są dostępne w kasie Klubu oraz na stronach bilety24.pl, biletomat.pl, ticketmaster.pl i going.pl.I Am The Sound! – jestem brzmieniem. Jestem dźwiękiem. Jestem muzyką. Zapraszamy na 14. edycję Soundedit, zapraszamy do Łodzi! Zdjęcia: materiały prasowe organizatoraData rozpoczęcia wydarzenia: 05.11.2022
Reklama
Reklama
ReklamaSklep Medyczny Tomaszów Maz.
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: AjdejanoTreść komentarza: Zatroskana matko: te dziki należy wybijać, ile się tylko da!!! Jestem jednym oburzony: dlaczego uważasz, że to trefne mięso może być tylko dla bezdomnych ?! Wkur.... mnie zatroskana matko, bo ja nie uważam tego mięsa z dzików tylko dla bezdomnych, bo to jest świetne mięso dla najbogatszych, a poza tym, jeżeli uważasz, że bezdomni, to jest jakaś niższa klasa, to wybacz: to ty jesteś społecznym śmieciem, a nie ci bezdomni.Data dodania komentarza: 06.10.2022, 18:11Źródło komentarza: 6 stad dzików grasuje po Tomaszowie.Autor komentarza: AjdejanoTreść komentarza: I znów to samo. Szpital powiatowy, podlegający pod powiat. Szanowny Panie Mariuszu: dlaczego w swoich wypocinach, wytłuszczonym drukiem zaznacza Pan Prezydenta Miasta (miejskiej gminy), anie starostę tomaszowskiego ?!?!?! Czyżby, ten wałkoń, nic nie zrobił w przedstawionej sprawie ?!?! A może ten gość nie miał czasu, bo musiał zajmować się dobrymi układami ze swoją mamusią i z proboszczami ...I kupować różne dewocjonalia i inne święte rzeczy ...Data dodania komentarza: 06.10.2022, 18:02Źródło komentarza: Nie tylko remont ale i sprzęt plus oprogramowanieAutor komentarza: AndrzejTreść komentarza: Ha ha ale w Luboczy elokwentny sołtysData dodania komentarza: 06.10.2022, 17:55Źródło komentarza: Powiat buduje, Wójt krytykujeAutor komentarza: Poboczne sołecrwoTreść komentarza: Panie radny. Śmiesznie się czyta teksty pisane pod dyktando wójta. To już nie pierwszy raz . Wygląda na to, że rodziny których wójt zatrudnił zobligowani są do lojalki. Nie wiele ludzi wiedziałokto jest tam wójtem. Za to teraz mota się jak ryba złapana do sieci. Niech powiat zapomni o nim to będzie miał możliwość wykazania się. ŻenadaData dodania komentarza: 06.10.2022, 17:53Źródło komentarza: Powiat buduje, Wójt krytykujeAutor komentarza: Sołtys i mieszkańcy LuboczyTreść komentarza: To my mieszkańcy Luboczy zwróciliśmy się do gospodarza gminy z prośbą o zebranie i zmianę projektu utwardzonego pobocza . Wszyscy obecni na zebraniu przeglosowali zmianę pobocza i wybraliśmy najlepsze rozwiązanie dla nas mieszkańców. Poprosiliśmy Wójta o napisanie pisma z naszymi zmianami i przesłanie do ZDP .Lecz ZDP i osoby odpowiedzialne za poboczne zlekceważyły prośbę mieszkańcówData dodania komentarza: 06.10.2022, 17:27Źródło komentarza: Powiat buduje, Wójt krytykujeAutor komentarza: AntolinTreść komentarza: W gminie Ujazd wójt też ciągle krytykuje,a tu jedna droga druga,fajnie byłoby żeby chociaż nie przeszkadzał.I to jego piękne hasło zgoda buduje:),mniej wójtów cwaniaków więcej gminy zyskają!Data dodania komentarza: 06.10.2022, 16:27Źródło komentarza: Powiat buduje, Wójt krytykuje
Reklama
Wystawa malarstwa Magdaleny Dziejmy Magdalena Dziejma malarstwa i rysunku uczyła się między innymi w Miejskim Centrum Kultury (wówczas OK Tkacz) pod kierunkiem artysty plastyka Mirosława Bernackiego. − Dużo pracowała, ponieważ swoją przyszłość wiązała ze szkołą artystyczną. Dała się poznać jako aktywna, koleżeńska i twórcza osoba. Uczestniczyła w konkursach, warsztatach i wystawach organizowanych przez pracownię. Brała też udział w plenerach malarskich organizowanych przez ośrodek w Inowłodzu, Liciążnej, Lanckoronie. W pracowni Tkacza przygotowywała się do egzaminów wstępnych na uczelnię artystyczną, z pozytywnym skutkiem – wspomina M. Bernacki, kurator wystawy. Pani Magda w 2013 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na wydziale Projektowanie Graficzne. Później zajęła się malowaniem portretów na zamówienie, natomiast od połowy 2020 roku zaczęła malować autorskie obrazy. Portrety artystki znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce oraz poza granicami kraju między innymi w Anglii i Niemczech.Malarkę interesują nieoczywiste rozwiązania kolorystyczne, emanujące spokojem, z nutą swoistej tajemnicy. Motywy przedstawiane na płótnach w sposób poetycki pozostawiają element niedopowiedzenia. Wystawy:– 07.2008 – wystawa zbiorowa „Plener malarski Inowłódz”, OK Tkacz, Tomaszów Mazowiecki– 07.2022 – wystawa zbiorowa „Prezentacje 3/2022”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 05.2022 – wystawa zbiorowa „Prezentacje 2/22”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 04.2022 – wystawa indywidualna „Tajemnica spojrzenia”, Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Wasilków– 01.2022 – wystawa zbiorowa „Prezentacje 1/2022”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 07.2021 – wystawa zbiorowa „Prezentacje”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 03.2021 – wystawa zbiorowa „Kobieta”, Galeria Sztuki Marchand, Białystok– 12.2020 – wystawa zbiorowa „Kobieca strona sztuki”, Defabryka, Warszawa Miejsce wydarzenia: Miejskie Centrum Kultury Tkacz, Tomaszów Mazowiecki, ul. Niebrowska 50.Wstęp wolny.Data rozpoczęcia wydarzenia: 23.09.2022 Wystawa malarstwa Magdaleny Dziejmy
Soundedit ’22 – Łódź Power Soundedit ’22 – Łódź Power!Festiwal Soundedit od lat konsekwentnie wspiera łódzkich twórców. Podczas 14. edycji organizatorzy dedykują zespołom wywodzącym się z Łodzi cały dzień. W czwartek (3 listopada) w Klubie Wytwórnia zagrają: Cool Kids Of Death, Mona Polaski, Salvezza, L.Stadt i Psychocukier. Wszystkie te grupy są łódzkie, wszystkie mają swój pomysł na rock’n’roll. Każda z nich to dowód na to, że Łódź (ma) PowerListopadowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit ogłasza czwartkowy zestaw wykonawców. Hasło przewodnie tego dnia mówi samo za siebie: Łódź Power! - Zawsze uważałem, że skoro Soundedit jest łódzkim festiwalem, to jego wręcz obowiązkiem jest współpracować z łódzkimi artystami. Stąd pomysł na Soundedit Spotlight, dlatego zapraszaliśmy zespoły z Łodzi. Tym razem rodzima reprezentacja ma dla siebie cały festiwalowy dzień. Grupy z miasta czterech kultur są czasem bardziej znane w Polsce niż w naszym mieście. Pora to zmienić. Łódź Power! To jest właśnie to, co poczujecie w czwartek na Soundedit – mówi Maciej Werk, dyrektor Festiwalu.Cool Kids Of Death – w świecie przestylizowanych, nadprodukowanych i przesadzonych produktów muzycznych są rzadkością. Ich styl jest dość charakterystyczny, ale jeśli potrzebne są porównania, to dobrą wskazówką byłyby takie jak: The Strokes, Magazine, Joy Division i Bloc Party. Występy na żywo CKOD niosą ze sobą energię i entuzjazm rzadko spotykany u zespołów, które grają tak intensywnie. Przez osiem lat byli w ciągłej trasie koncertowej, dając ponad 400 koncertów w Polsce i Europie. Kiedy zadebiutowali od razu stali się: „buntowniczym głosem polskich dwudziestoparolatków”. W 2011 r. zespół zawiesił działalność. W 2022 r. powrócili. Ich brzmienie pozostaje surowe, brudne i bezkompromisowe.Mona Polaski – zespół założony w 2018 r. w Łodzi przez chłopaków, którzy muzykę pokochali na zabój. Poszukują dreszczy, jakie wywołują piosenki oraz interesują się zagadnieniem przenoszenia się w czasie za pomocą dźwięku. Grają współczesną muzykę rozrywkową, w której słychać echa nowej fali, post punka i polskiej alternatywy lat 80/90. Debiutancka płyta „Folklor”, wydana w marcu 2019 roku, została świetnie przyjęta przez dziennikarzy muzycznych oraz odbiorców na koncertach i festiwalach. Obecnie zespół kończy pracę nad swoim drugim albumem.Salvezza – zespół muzyczny założony przez łódzkich muzyków: Witolda Munnicha, czyli Vito Vittorio (wokalistę zespołu X) oraz Grzegorza Fajngolda (znanego z zespołów: 19 wiosen, Demolka, Już Nie Żyjesz i Procesor Plus). Na płycie występują pod pseudonimami Zipolli i Donatelli. Pomysł założenia Salvezza zaistniał dzięki powstaniu Wieczorków Barokowych w łódzkim klubie DOM. Przedstawianie publiczności kompozytorów i muzyki barokowej nie ukontentowało muzycznych podróżników. Ich droga prowadzi dalej – postanowili stworzyć własną muzykę. Tak powstała Salvezza. Zipolli napisał libretto i ułożył melodię wokalu, Donatelli skomponował muzykę, nagrał partię klawesynowe oraz organowe i zrobił orkiestrację oraz aranżacje utworów. Piosenki powstawały spontanicznie. Patos mieszał się z szarością życia i wspaniałością istnienia. L.Stadt – w roku 2020, w samym środku pandemii, z inicjatywy łódzkiego Centrum Dialogu, powstał wyjątkowy projekt „Ptaki Smutku" – koncert upamiętniający 76. rocznicę likwidacji Getta Litzmannstadt, złożony z oryginalnej muzyki zespołu L.Stadt do tekstów Jeszajahu Szpigla. Mimo wyjątkowych warunków udało się stworzyć niezwykłe i metafizyczne wydarzenie. J. Szpigiel urodził się 14 stycznia 1906 roku w Łodzi. Mieszkał na Bałutach, gdzie spędził także najbardziej tragiczny okres swojego życia w utworzonym w 1940 roku getcie. „Ptaki smutku...” są próbą przywrócenia pamięci o wyjątkowym pisarzu z Łodzi. Wybór literacki obejmuje utwory, które narodziły się w czasach Zagłady, wiersze i fragmenty poetyckiej prozy oraz dwie kultowe piosenki do muzyki Dawida Bajgelmana, w tym niezapomniana kołysanka „Zmruż oczęta”. Refleksyjno-filozoficznym dopełnieniem jest kilka wierszy napisanych już w latach późniejszych, kiedy artysta żył i tworzył w Izraelu. Autorem warstwy muzycznej widowiska jest łódzki muzyk i kompozytor, twórca formacji L.Stadt – Łukasz Lach. Psychocukier – polski zespół rockowy założony w Łodzi w połowie lat 90. Nazwa zespołu pochodzi z filmu Brooklyn Boogie. Zespół założył Robert „Sasza” Tomaszewski w sierpniu 1996 r. W 2001 roku dołączyli do niego basista Piotr Połoz i perkusista Marcin Awierianow, zawiązując występujący do dzisiaj skład. Zespół na długo przed wydaniem debiutanckiego albumu zdobył sporą, najpierw lokalną, a potem ogólnopolską popularność w środowiskach związanych z muzyką. Głównie za sprawą transowych, psychodelicznych występów. Wydali pięć albumów, zagrali setki koncertów, wywołali kilka skandali. Psychocukier to również dobre, nieco psychodeliczne teksty: „Ich muzyka niepojęta, W ich głowach gra, A świat wybrzusza się, By potem płaskim się stać” – to fragment z utworu „Częściowa awaria podstacji”.W roku 2022 Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit odbędzie się w dniach 3-5 listopada w Łodzi. Cool Kids Of Death, Mona Polaski, Salvezza, L.Stadt oraz Psychocukier wystąpią w czwartek, 3 listopada o godz. 18:00. Bilety na koncerty w cenie 99 zł, które odbędą się w Klubie Wytwórnia (ul. Łąkowa 29) są dostępne w kasie Klubu oraz na stronach bilety24.pl, biletomat.pl, ticketmaster.pl i going.pl. I Am The Sound! – jestem brzmieniem. Jestem dźwiękiem. Jestem muzyką. Zapraszamy na 14. edycję Soundedit, zapraszamy do Łodzi! Łódź Power! Zdjęcia: materiały prasowe organizatora  Data rozpoczęcia wydarzenia: 03.11.2022 Soundedit ’22 – Łódź Power
Reklama
Reklama
a