Mieszkania szyte na miarę

  • 21.11.2017, 00:20
Mieszkania szyte na miarę
Wiele razy pisaliśmy już na temat przygotowanego przez miasto Projektu „Mieszkanie TM Plus”. Budzi on liczne kontrowersje i jest źródłem dziesiątek pytań, które zadawali m.in. nasi czytelnicy. Mieszkania, jakie będzie budował TTBS nie będą bowiem typowymi mieszkaniami komunalnymi. Ich najemcy będą płacić nieco wyższy czynsz. Dzięki temu lokale po kilku latach staną się ich własnością. Czy jest to forma wyręczania deweloperów? Czy tego rodzaju mieszkań oczekują tomaszowianie? Na pewno mamy do czynienia z formułą nowatorską, której stworzenie zajęło Wioletcie Magin zaledwie kilka miesięcy. Już samo to jest sporym sukcesem.

W naborze zorganizowanym przez Urząd Miasta wpłynęło w pierwszym terminie 68 wniosków. To sporo mniej niż można się było spodziewać po liczebności osób, które przychodziły na spotkania informacyjne. Przedłużono więc termin ale skutkiem było 20 dodatkowych wniosków. Czy to dużo, czy mało? może to świadczyć o tym, jakie są oczekiwania potencjalnych lokatorów. Spodziewają się raczej tanich w utrzymaniu, w dodatku o niskim czynszu mieszkań komunalnych. Dodatkową barierą była kwota partycypacji w kosztach budowy. Wnioski poddane zostały weryfikacji i ocenie punktowej przez Komisję Kwalifikacyjną.  Po zakończeniu prac komisji osoby umieszczone na liście zaproszone zostaną do wyboru mieszkań (zgodnie z postanowieniami Regulaminu, według kolejności na Liście).

 

- W 1,5 m-ca znaleźliśmy 88 nabywców na  mieszkania. To jest wynik, którym chciałaby się pochwalić niejedna firma budująca mieszkania. W dalszym ciągu odbieramy telefony i rozmawiamy w siedzibie Spółki z rodzinami zainteresowanymi tym Projektem. Nadal przyjmujemy również wnioski, które rejestrujemy na liście rezerwowej. Wezmą one udział w II etapie naboru - mówi prezeska Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Wioletta Magin.

 

Szefowa TTBS podkreśla, że "Mieszkanie TM Plus" to projekt skierowany do osób, dla których dotychczasowa oferta miasta czy deweloperów nie była dostosowana do ich możliwości finansowych czy potrzeb. Prezydent Marcin Witko zaprosił do uczestnictwa w projekcie zarówno młodych ludzi zaczynających swoją karierę zawodową, którzy nie mają na tyle ustabilizowanej sytuacji finansowej aby pozyskać kredyt hipoteczny, jak również rodziny z dziećmi, dla których balast w postaci kredytu długoterminowego znacznie ogranicza możliwości inwestowania w siebie i swoje pociechy, ale także osoby, które wynajmują mieszkania na rynku ponosząc w zasadzie wydatki o wyższej wartości niż proponujemy za własne - w perspektywie M. 

 

Zaproszenie skierowane zostało również  do osób spoza Tomaszowa Mazowieckiego, aby zachęcić ich do osiedlania się w mieście, jak również do tych osób, które zamieszkują już mieszkaniowy zasób Gminy i chciałyby poprawić swoje warunki mieszkaniowe.

 

- Najlepszym odniesieniem jest najem. Obecnie płaci się w Tomaszowie ok.  800zł plus czynsz dla spółdzielni, więc wychodzi podobnie lub nieco taniej. Pytanie co z wkładem gdy lokator się wycofa i jaki będzie czynsz po 10 latach. Teoretycznie   jest to, to samo co kupić na kredyt bo w normalnym układzie trzeba  mieć 20% na wkład własny a resztę można kredytować.  Natomiast banki potrafią odmawiać kredytowania, bo np. ktoś ma złą historię kredytową lub nie ma wystarczającej zdolności kredytowej,  więc taka osoba ma alternatywę. Masa mundurowych miała "bana" w BIK- u więc mają szansę na własne mieszkanie bez udziału banku. Czytałem komentarze z których wynika, że te mieszkania powinny być tańsze . Pytanie kto miałby za to płacić. Miasto? Państwo? - mówi Piotr Kucharski przedstawiciel  Nest Bank SA.

 

Podobnie odpowiada na zarzut dotyczący wyręczania deweloperów prezes TTBS - Gdyby lokalni deweloperzy mieli analogiczny lub choćby podobny produkt w swojej ofercie to tak sformułowane stwierdzenie byłoby uprawnione. Projekt  Mieszkanie TM Plus z pewnością będzie miał wpływ na lokalny rynek nieruchomości, ale nie jest konkurencją dla deweloperów, ponieważ skierowany jest do innej grupy odbiorców. Stanowi w zasadzie uzupełnienie luki na rynku - mówi Wioletta Magin.

 

Faktycznie każdy może sam otworzyć sobie kalkulator kredytowy w Internecie i porównać oferty banków. Przy kredycie w wysokości 190 tys. zł na mieszkanie 50m² i wkładzie własnym na poziomie 35.000 tys. zł rata miesięczna będzie kształtowała się w granicach 720 - 750 zł miesięcznie. Do tego należy doliczyć koszty: prowizji banku za udzielenie kredytu, corocznego ubezpieczenia nieruchomości, ewentualnego ubezpieczenia od utraty pracy, koszty wyceny nieruchomości przez  rzeczoznawcę z banku oraz koszty prowizji za ewentualną wcześniejszą spłatę kredytu. Dalej, czynsz najmu ok.400 zł oraz opłaty za media ok.300 zł miesięcznie. Łącznie daje to kwotę ok. 1450 zł miesięcznie.

 

-  Mieszkanie TM Plus – stawka najmu zawierająca w sobie ratę kredytu 18 zł/m² daje czynsz miesięczny w wysokości 900 zł, do tego media 300 zł. Łączny koszt jest niższy od oferty kredytu hipotecznego o 200 zł. Dodatkowo Spółka ubezpiecza nieruchomość, wycenia ją i najważniejsze – ponosi ryzyko kredytowe. Uczestnicy tego projektu nie będą obciążeni długoterminowym kredytem, jak stracą pracę i będą mieli przejściowe kłopoty finansowe to nikt ich nie wyrzuci z mieszkania, jak będą chcieli zrezygnować z niego bo wejdzie w grę emigracja zarobkowa, to mają możliwość zdania lokalu a Spółka odda im nie tylko partycypację w wartości nominalnej, ale również kaucję i spłacony dotychczas w czynszu najmu kapitał lub jego większość (w zależności od okresu zamieszkiwania w lokalu) -  chwali zalety programu prezeska TTBS.

 

Istotą programu jest też rotacja lokatorów na zasobie gminnym.  Zgodnie z przewidywaniami, wnioski złożyli również mieszkańcy tego zasobu, deklarując zdanie lokalu komunalnego po podpisaniu umowy najmu.

 

"Mieszkanie TM Plus" adresowane jest również do rodzin, w skład których wchodzą osoby niepełnosprawne, dla których znoszenie wózka inwalidzkiego z drugiego piętra jest nie lada wyzwaniem, czy osoby starsze, dla których wchodzenie na trzecie piętro wymaga często ogromnego wysiłku. W projekcie każdy z budowanych budynków wyposażony będzie w windy.

 

[reklama2]

 

Analizując złożone wnioski można stwierdzić, że najwięcej osób zainteresowanych jest mieszkaniami 3 pokojowymi (68%) wnioskodawców, a najmniej (7% wnioskodawców) kawalerkami. Najczęściej wnioskodawcami były osoby w przedziale wiekowym 30-50 lat oraz 18-30 lat (56% i 33% osób zainteresowanych udziałem w Projekcie). Spośród wszystkich wniosków 6 rodzin zadeklarowało zdanie lokalu komunalnego, a 18 wskazało, iż w skład ich gospodarstwa domowego wchodzi osoba niepełnosprawna. Dodatkowo, blisko 22% wnioskodawców zadeklarowało wpłatę partycypacji na wyższym, niż wynika z Regulaminu Projektu poziomie, czyli powyżej 35 tys. zł. 

 

Jeśli chodzi o liczbę dzieci w gospodarstwach domowych wnioskodawców, to najwyższa liczba wniosków została złożona przez osoby nieposiadające dzieci (38 wniosków), rodziny z jednym dzieckiem – 28 wniosków, z 2 dzieci – 21 wniosków, 4 rodziny z 3 dzieci oraz 1 rodzina z czwórką podopiecznych. Wśród wnioskodawców nie było wniosków złożonych przez pracodawców czy osoby prawne.

 

- Zanim powstał program Mieszkanie TM Plus, celem określenia jego podstawowych założeń i jednocześnie przygotowania inwestycji dostosowanej do potrzeb mieszkańców, Urząd Miasta przeprowadził wśród tomaszowian badanie ankietowe. Mieszkańcy miasta biorąc udział w badaniu, a zatem partycypując w fazie przygotowawczej projektu, poprzez swoje odpowiedzi tak naprawdę wyznaczyli nowy kierunek rozwoju mieszkalnictwa w naszym mieście. Dlaczego? Kształt polityki mieszkaniowej winien  odzwierciedlać potrzeby społeczne, które są zróżnicowane. I tak, do osób najuboższych kierowana jest oferta najmu lokali socjalnych, dla osób o nieco wyższych, ale ciągle niskich dochodach – oferta najmu lokali komunalnych, osoby, które nie kwalifikują się do najmu lokalu komunalnego, z uwagi na przekroczenie kryteriów dochodowych – mogą skorzystać z oferty najmu lokali budowanych w formule TBS. Urzędnicy na czele z Panem prezydentem Marcinem Witko poprzez opracowaną ankietę zbadali rynek i otrzymali jasną odpowiedź na temat preferencji mieszkańców miasta. Tylko nieco ponad 11% ankietowanych opowiedziało się za najmem, czyli mieszkaniami komunalnymi i budowanymi w formule TBS, pozostali (blisko 89%) za długoterminowym najmem z możliwością wykupu lokalu na własność w okresie od 5-25 lat i o umiarkowanym czynszu w wysokości od 801 do 1000 zł (75,08% ankietowanych). Wracając do pytania, program jest w zasadzie „kalką” omówionych powyżej preferencji tomaszowian, trudno zatem zarzucić, że nie został dostosowany do potrzeb lokalnej społeczności  - wyjaśnia prezeska.

 

Wiele osób myli tomaszowski program budowy mieszkań z programem rządowym. Projekt jest w jakimś stopniu na nim oczywiście oparty ale różnice wynikają z preferencji lokalnej społeczności. Przede wszystkim w rządowym programie najemcą może być wyłącznie osoba fizyczna, nie można podnajmować mieszkania, ustawodawca wprowadził ograniczenie co do liczby mieszkań na wynajem z opcją jego wykupu  - max. 30% lokali  w danej inwestycji mieszkaniowej, umowa sprzedaży może być zawarta po min 15 latach. Ponadto ramy rządowego Programu oraz zasady jego realizacji zostały określone w Ustawie, zatem jakiekolwiek zmiany wymagają długiego procesu legislacyjnego.

 

- Pan Prezydent umożliwił uczestnictwo w Programie pracodawcom i innym osobom prawnym. Możliwy jest również podnajem mieszkania po 2 latach najmu, gdyby najemca np. postanowił wyprowadzić się czasowo z miasta, ale jednocześnie nie chciał zdać lokalu. Dodatkowo, każde mieszkanie w tym programie można nabyć na własność już po 10 latach najmu. Warto zaznaczyć, iż każda zmiana regulaminu wymaga podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników TBS Uchwały, zatem mamy możliwość reagowania i nieskrępowanego dostosowywania każdych kolejnych etapów projektu do potrzeb lokalnej społeczności. Nazwą projektu chcieliśmy nawiązać do rządowego programu, ponieważ się na nim wzorowaliśmy, ale jednocześnie podkreślić, że oparliśmy jego zasady na tomaszowskich realiach - podkreśla Wioletta Magin w rozmowie z portalem NaszTomaszow.pl.

 

Według zapowiedzi TTBS, realizacja projektu podzielona zostanie na II etapy. W pierwszym, wybudowane zostaną 3 budynki o numerach 3, 4, oraz 5, liczące łącznie 84 lokale mieszkalne. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa jest w trakcie przygotowania i zgodnie z podpisaną umową. Termin jej złożenia Inwestorowi wraz z pozwoleniem na budowę upływa 15 grudnia br. W I kwartale przyszłego roku planowany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych, a na przełomie I i II kwartału (w zależności od warunków atmosferycznych) – rozpoczęcie prac budowlanych. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na III/IV kwartał 2019 r.

 

Pomimo tego, iż  I etap inwestycji nie będzie przewidywał budowy bloków bezpośrednio sąsiadujących z kamienicą zlokalizowaną przy ul. Barlickiego 20, będzie ona również objęta rewitalizacją. Pełen zakres prac remontowych zostanie podany do publicznej wiadomości w późniejszym terminie, natomiast w przyszłym roku planowana jest inwestycja polegająca na zmianie źródła ogrzewania budynku czyli podłączenie kamienicy do sieci centralnego ogrzewania.

 

W tym celu już w tym roku Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. złożyło do Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wniosek o przyznanie dotacji na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach przyjętego Uchwałą nr XLIV/406/2017 Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. „Programu ograniczania niskiej emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2017-2018”. Program zakłada możliwość uzyskania dotacji na poziomie do 40% kosztów kwalifikowanych zadania.  

Podziel się:
Oceń:
  • TAGI:

Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Sławek K.
Sławek K. 21.11.2017, 08:17
Skoro wiele osób myli tomaszowski program budowy mieszkań z programem rządowym - to trzeba było nadać inną nazwę a nie łudząco podobną do programu rządowego. Nie byłoby rozczarowań i niepotrzebnej złości.
Lolek
Lolek 21.11.2017, 07:25
Trochę wygórowany ten kredyt na mieszkanie za 50m2. ..

Pozostałe