Komu zależy na tym, by nie powstała S74. Patelnią przez las

  • 03.02.2020, 21:32 (aktualizacja 04.02.2020, 20:38)
  • redakcja
loadingŁaduję odtwarzacz...
Rada Powiatu Tomaszowskiego przyjęła w miniony czwartek zmiany w budżecie na 2020 rok. Wśród nich 100 tysięcy złotych na opracowaie koncepcji przeprowadzenia południowej obwodnicy miasta. Kolejne 200 tysięcy ma pochodzić od miasta oraz od gminy Tomaszów Mazowiecki. Planowana inwestycja od początku budzi liczne kontrowersje. Dzielnica przemysłowa położona jest po drugiej stronie miasta, podobnie jak droga krajowa numer 48 oraz ekspresowa S8. Ponadto budowa, co podkreślał były starosta a obecnie dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, Mirosław Kukliński, nie wyeliminuje z tomaszowskich ulic samochodów ciężarowych. Co gorsza, budowa nowej drogi, mającej pełnić rolę obwodnicy, najprawdopodobniej zniweczy w przyszłości plany budowy drogi S74 w wariancie tomaszowskim, zatwierdzonym już przez Komisję Europejską i umieszczonym w sieci TEN-T.

Komu zależy na tym, by nie było S74 w wariancie tomaszowskim?

W Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym ukazał się w minionym tygodniu krótki artykuł dotyczący budowy drogi S74. Dziennikarz przypomina w nim, że

- przebieg S74 w woj. łódzkim (z Łodzi przez Tomaszów Maz. w kierunku Kielc) znalazł się w planie zagospodarowania województwa łódzkiego i strategii rozwoju regionu opracowanej przez samorządy. Taki przebieg poparł w 2013 r. Parlament Europejski, zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej w sprawie sieci dróg TEN-T.  (...) S8 prowadziłaby od węzła Łódź Południe (tam łączy się z autostradą A1) przez gminy Czarnocin, Będków, Ujazd, Tomaszów Maz. do węzła Tomaszów Maz. Południe i dalej w kierunku Warszawy. Natomiast S74 zaczynałaby się na węźle Tomaszów Maz. Południe i prowadziła przez Kolonię Zawadę, w okolicach Woli Wiadernej, następnie przecinała ul. Jana Pawła II i Pilicę (powstałby nowy most). Z węzła na ul. Modrzewskiego skręcałaby w kierunku Starej Wsi, a dalej przez gminy Sławno, Paradyż, Żarnów prowadziła w kierunku Kielc 

-  czytamy. 

Tyle, że zupełnie coś innego wymyślił w międzyczasie polski Rząd. W 2004 roku Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia ustaliła przebieg dróg na terenie woj. łódzkiego. Trasa S74 miała przebiegać od Sulejowa przez gminy Paradyż i Żarnów i dalej na południowy wschód. S12 z kolei  z Piotrkowa Tryb. przez Opoczno, Radom i Lublin do granicy wschodniej.  Pominięto więc powiat tomaszowski. 

W 2016 r. wydano decyzję środowiskową dla inwestycji,  która po protestach mieszkańców Sulejowa została uchylona. Kolejną decyzję dla budowy S12 i 74 w tzw. wariancie piotrkowskim wydano w 2019 i ona również została oprotestowana. Odwołanie nie jest jeszcze rozpatrzone. O budowę dróg w tym wariancie zabiegają posłowie PiS (pisze to na podstawia informacji z portalu e-piotrków S12 z Piotrkowa do Sulejowa już w 2023?

Jak widać komuś bardzo zależy na tym, by wariant tomaszowski nie został zrealizowany. Co z tego wynika? Że solidna droga krajowa, dostosowana do ruchu pojazdów ciężkich w okolicach Tomaszowa nigdy nie powstanie, szczególnie, kiedy sami, jako samorządy damy stronie rządowej do ręki oręż, który będzie stanowił argument przeciwko realizacji inwstycji. Rządowi opłaca się nawet niemal w całości (co jest mało prawdopodobne) sfinansować inwestycję, ponieważ i tak będzie ona tańsza od wcześniej planowanej o podwyższonych parametrach

Pojawia się więc dodatkowy problem. Droga i węzeł Tomaszów Południe miały nas połączyć również z... Łodzią. 

Jacek Kowalewski entuzjastycznie wypowiadający się o pomyśle w czasie spotkania w Miejskim Centrum Kultury nie ma świadomości, że planowana obwodnica, obwodnicą de facto nie będzie (na pewno nie taką, o jakiej myślał, mówiąc o drodze S74). 

Ponadto planowany ślad odbiega w sposób znaczący od tego wytyczanego pod "ekspresówkę". Pierwotna trasa poprowadzona była w zupełnie innym miejscu. Wrócę do tego jednak za chwilę. 

Kto zyskuje a kto traci

Wbrew pozorom i zapewnieniom polityków tracą mieszkańcy Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego. Drogę planuje się przez najbardziej atrakcyjne leśne zakątki, stanowiące zielone płuca miasta. Od strony Smardzewic szosa pobiegnie w bezpośrednim sąsiedztwie Małych Grot, następnie przetnie Pilicę w okolicach lodowca i dalej na wysokości Józefowa i Nagórzyc skrzyżuje się z ulicą Jana Pawła II. Las za Grotami Nagórzyckim zostanie przecięty na pół. Dalej niemal na samym zakręcie ulicy Dąbrowskiej powstanie skrzyżowanie i pobiegnie dalej przez las w kierunku Dąbrowy. Najnowszy (również bsurdalny) pomysł mówi, by zakręcała ona w ulicę Południową (ważna informacja dla mieszkańców Dąbrowy) i łączyła się z ul. Piłsudskiego mniej więcej w miejscu, gdzie zaczyna się stosunkowo stromy podjazd w kierunku Tomaszowa. 

Zachęcam, by w internecie odpalić geoportal i dokładnie przyjrzeć się przebiegowi. Moim zdaniem ktoś z premedytacją wpuszcza Prezydenta i Starostę w przysłowiowe maliny. Gdy porównamy oba planowane przebiegi widzimy, że S74 miała biec nie lasem ale... polami, które w międzyczasie ktoś podzielił na działki budowlane. W interesie wójta jest więc odsunąć drogę od tych miejsc, ponieważ staną się one mało atrakcyjne dla osób, które chciałyby się w tej okolicy osiedlić. 

Wójt robi więc dobry biznes. A miasto? No więc miasto niestety wręcz przeciwnie. Ostatnie atrakcyjne działki, na których można byłoby prowadzić zabudowę jednorodzinną znajduą się właśnie w okolicy planowanej drogi. Kto będzie chciał tu zamieszkać, mając świadomość, że niedaleko będą gnały jedna za drugą "patelnie"? Kolejne podatki i udział w podatkach dochodowych odpłyną z miasta do... gminy Tomaszów, bo pól w niej pod dostakiem i nikt się tam nie przejmuje brakiem infrastruktury technicznej. Wójt zaciera ręce.

Poza gminą beneficjentem inwestycji jest należąca do niemieckiej spółki kopalnia Biała Góra. Nie oszukujmy się, to głównie samochody wożące piasek są głównym naszym problemem. Czy ktoś jest mi w stanie wyjaśnić, dlaczego mamy budować drogę za kilkaset milionów złotych, niszcząc walory przyrodnicze miasta, tylko po to, by zadowolić niemieckiego eksploratora narodowych dóbr naturalnych? ( a podobno w ocych językach nikt i nic nie będzie nam narzucał)

Władze gminy (która jest głównym inkasentem podatku płaconego przez kopalnie) argumentują, że spółka pozyskała w ostatnim czasie nowych odbiorców. Tylko czy to jest problem tomaszowskich samorządów, że instytucje (w tym centralne) wydają zgodę na lokowanie hut szkła w miejscach, gdzie nie ma dostępu do bocznic kolejowych? TIR-y na na tory - mówi popularne powiedzenie. I chyba nie ma drugiego równie trafnego sloganu. 

Niszczymy co mamy najcenniejszego

Opisywałem wyżej wstępny przebieg drogi między Smardzewicami a trasą S8. Przedstawiona przez samorządy koncepcja południowej obwodnicy miasta przebiega przez tereny zielone (głównie lasy oraz łąki), które stanowią płuca miasta. Są to największe oazy zieleni położone najbliżej terenów zabudowanych, z których codziennie korzystają setki mieszkańców chodząc na spacery, biegając, jeżdżąc na rowerach czy uprawiając nordic walking. Tędy przebiega bardzo popularna ścieżka rowerowa z miasta do Grot Nagórzyckich, którą niedawno oświetlono i wyremontowano, a którą teraz ma przeciąć obwodnica.

Tereny zamieszkałe są przez liczną zwierzynę oraz ptactwo. Mimo, że nie są one objęte obszarem "Natura 2000" znajdujemy tu też gatunki chronione. Co gorsza droga pokrywa się z eszlakami, którymi każdego dnia poruszają się dziesiątki (jeśli nie setki) saren, jeleni, łosi, dzików i mniejszej zwierzyny. Ruchliwa droga je wszystkei stąd wypłoszy. Dziwi brak protestów ze strony myśliwych, którzy przecież za każdym razem deklarują swoje przywiązanie do natury i troskę o zachowanie przyrodniczej równowagi. 

W południowej części miasta i sąsiadującej części gminy wiejskiej dominuje zabudowa mieszkaniowa. Tu powstają nowe osiedla mieszkaniowe, tu mieszkańcy przeprowadzają się z centrum miasta w poszukiwaniu ciszy i spokoju, tu uciekają przed miejskim smogiem. Tu znajdują się również największe połacie lasów i łąk. Tu Pilica ma swoje szerokie koryto, które jest niezagospodarowane, w dużej mierze podmokłe i bagniste, stanowiąc ostoję dzikiej zwierzyny. Tu każdej jesieni można obserwować rykowiska jeleni, tu swoje żeremia budują bobry. Tu znajdują się Groty Nagórzyckie (wyrobiska skał piaskowych z XVIII wieku), w których funkcjonuje podziemna trasa turystyczna.

- czytamy w piśmie przygotowanym przez mieszkańców do samorządowców

Zbudujemy obwodnicę! hurrra!

Czy aby na pewno? Według informacji udzielonej radnemu wojewódzkiemu Arkadiuszowi Gajewskiemu na jego interpelację związaną z planowaną budową obwodnicy odpowiedź brzmi:

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje budowę obwodnicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej W713 - w przypadku rezygnacji z postulowanej drogi S74. 

Oznacza to ni mniej ni więcej, że mówimy o obwodnicy w wariancie północnym, który wydaje się być najrozsądniejszym rozwiązaniem. 

Trzy samorządy przeznaczają 300 tysięcy złotych na inwestycje, którą wymyśliły, by moim zdaniem przypodobać się niemieckiemu wydobywcy tomaszowskiego piasku, bo chyba nie jest przypadkiem, że plany budowy drogi zbiegają się z planami rozbudowy kopalni. 

Starosta Węgrzynowski przyznaje, że ani z Zarządem województwa Łódzkiego ani też z władzami centralnymi żadne rozmowy w sprawie tomaszowskiej obwodnicy prowadzone nie były. A to te dwa podmioty zobowiąza powinny być do ich zbudowania. Rząd co prawda ma ogłosić Program "100 obwodnic", ale jak to będzie wyglądać w praktyce, tego nikt nie wie. Póki co powołano zespół, kóry ma radzić... i już. 

Sami urzędnicy w powiecie słysząc o pomysłach łapią się za głowy twierdząc, że planujemy wybudować "byle jaką drogę" przez las. Drogę bez skrzyżowań bezkolizyjnych, bez ekranów dźwiękochłonnych, bez zabezpieczeń dla zwierząt. Za to drogę niezwykle drogą. Mówią też, że pomysłodawcy nie mają pojęcia o planowaniu nowych dróg i procedurach z nimi związanych. Działania władz powiatu powinny skupić się nie na realizacji kosztownej inwestcji ale lobbingu, by ktoś inny inwestycję przeprowadził. 

Starosta obiecuje, że pozyska pieniądze ze wspomnianego programu lub z programu budowy dróg lokalnych. Jak to wygląda w rzeczywistości? W ubiegłym roku wszystkie powiaty w województwie miały do dyspozycji w ramach funduszu dróg samorządowych zaledwie 100 milionów złotych. Szacowny koszt budwy naszej drogi przekracza 200 milionów złotych. 

Czy droga wyeliminuje ciężarówki z ulic miasta?

Na to pytanie odpowiedział w czasie sesji były Starosta, radny a obecnie dyrektor ZDW. Wszystko wskazuje na to, że samochody ciężarowe wożące piasek z kopalni Grudzeń Las nadal będą jeździć ulicą Szczęśliwą i Szeroką. Dlaczego? Ponieważ to tędy mają do huty w Ujeździe najbliżej. Będą to robić mimo zakazów wynikających z nośności mostu. Skoro robią to już dzisiaj, co ich powstrzyma w przyszlości? 

- Obwodnice to są z reguły takie drogi, które są poważnymi przedsięwzięciami. Są budowane w nowy śladzie, przez często dziewicze tereny. Wymagają idących w setki milionów śroków finansowych, bo wiąże się to nie tylko z samą budową ale i odszkodowaniami za przejmowane grunty. najbardziej dziwi mnie jedno. Mówi się w Tomaszowie o budowie obwodnicy. Jest akcja zbierania podpisów, natomiast w ogóle nie rozmwai się z Zarządem Dróg Wojewódzkich ani z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostad. To jest dla mnie zdziwienie nie z tej ziemi. Chcę zwrócić uwagę Państwu, którzy prowadza ten temat i nie rozmawiają z zarządcami tych dróg, żebyście nie wybudowali obwodnicy, po której te TIRy i tak nie będą jeździć, bo nie będą chciały. Przecież droga W713 będzie istniała dalej. 

Chcesz zablokować rozwój gospodarczy miasta!

Tak wczoraj stwierdził do mnie radny Piotr Kucharski, komentując moją krytykę planowanej drogi. Przyznam, że stwierdzenie jest to dla mnie mocno niezrozumiałe i świadczy o  słabym przygotowaniu merytorycznym zarówno w zakresie mechanizów gospodarczych jak i samorządowych. Być może miałoby to minimum sensu, gdybyśmy prowadzili obwodnicę w sposób otwierający nowe tereny inwestycyjne.

W tym przypadku doprowadzamy do wzmożenia ruchu samochodów, niszczymy walory naturalne, a przecież to o ekologie często walczy Komitet, z którego Piotr został radnym, i kórego radni z radością wszyscy zgodnie zagłosowali za szkodliwym z punktu widzenia ekologii pomysłem. Czy to znaczy, że ekologia, to jedynie mandaty dla tomaszowian za palenie w kopciuchach. Na to wygląda

Idealnym przykładem dobrych praktyk jest pobliskie Opoczno. Nie tylko Rząd zbudował im obwodnicę, ale też poprowadził ją przez tereny przemysłowe, lub takie, które pod przemysł można wykorzystać.  To jest właściwy kierunek myślenia, który wpierć powinien na przykład Przyjaciel Powiatu Tomaszowskiego, Antoni Macierewicz. 

Mamy świadomość, że ruch tranzytowy nie powinien przebiegać przez centrum miasta. Jednak nie zgadzamy się na to, aby poprawiać warunki życia jednych mieszkańców kosztem pogorszenia warunków życia innych mieszkańców, którzy właśnie uciekli na obrzeża miasta w poszukiwaniu spokoju i czystego powietrza. W naszej ocenie starosta, prezydent miasta i wójt gminy dokonali zimnej kalkulacji, z której wyszło, że w dzielnicach (m. in. Józefów, Wola Wiaderna) i wsiach (m. in. Dąbrowa, Kolonia Zawada), przez które ma przebiegać południowa obwodnica mieszka na tyle mało ludzi, że ich oburzenie i sprzeciw nie zaszkodzi wizerunkowi politycznemu tych samorządowców.

- możemy przeczytać w projekcie protestu 

redakcja_

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (38)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Elo
Elo 27.02.2020, 22:38
Jak będzie Tomaszów bardziej zakorkowany to będzie żal, że można było itp.Pan pierwszy będzie o tym pisał.
S12 do Bełchatowa
S12 do Bełchatowa 16.02.2020, 18:38
Obecnie TIRY rozjeżdżają Piotrków, Sulejów, Przedbórz, Jarosty, Srock, Gomulin, Rozprzę. Tylko przedłuzenie S8 z Rzgowa do Tomaszowa oraz budowa S12 do Piotrkowa z przedłużeniem do obwodnicy Bełchatowa. Wyeliminuje TIRy z naszych dróg. Dlatego przekazujcie dalej:
Przekaż, podaj dalej (gdzie się da, wyślij mail do znajomego, do ministerstwa) ten wpis: hasło "S12 do Bełchatowa"
Walczmy o przedłużenie S12 do obwodnicy Bełchatowa nawet w formie jak wygląda teraz obwodnica Bełchatowa. W powiązaniu z wschodnią obwodnicą skomunikuje to dobrze region.
Walczmy żeby nie było tak jak teraz jest z S8 gdzie urywa się w szczerym polu a powinna zostać przedłużona do Tomaszowa Mazowieckiego
Piotr K
Piotr K 06.02.2020, 18:51
Mariusz po pierwsze obwodnica jest potrzebna. Jeżeli Pan Bóg pozwoli to S74 bedzie dla nas zbawieniem i ma wyższy priorytet. PISowi już na obietnice brakuje więc wątpię w S74. Nie za tych rządów.
Wracając do projektu południowej obwodnicy. Prosiłem Cię wytycz lepszy projekt i co? I nic, jak zawsze nic. Standard u Ciebie. Brak merytoryki tylko szukanie sensacji.
Kolejny temat to rzekomy zwiększony transport w wyniku wybudowania obwodnicy. Naprawdę?
Niby dlaczego mają pojawić się tysiące nowych aut w drodze do Brzustowa???
Martwisz się, że blisko domu będziesz mieć dorge? To nie koniec świata.
Centrum jest rozjeżdżane prze TIRY. Mireckiego, Białobrzeska, Szczęśliwa, Spalała i wiele innych ulic to dramat dla mieszkańców zmagających się z tranzytem przed domem.
Obwodnica w odległości 200 metrów znajdzie się przy 5 domach. Tak. 5 domów a Twój to już pół kilometra. Nie niszcz miasta. Daj na luz.
Jurek
Jurek 09.02.2020, 17:08
nie mieszaj Pana Boga do tak przyziemnej decyzji w ten spsób nie zyskasz poklasku dla swojego komentarza
MS
MS 06.02.2020, 19:53
Jak to u Ciebie zwykle bywa, manipulacje insynuancje i bzdury wierutne. Zawsze znajdziesz sposób, by wsadzić osobisty przytyk. Zamiast mnine osobiście dotykac wyjaśnij barbarze Klatce kto na nią donosy pisał, bo zaczynasz mnie swoimi osobistymi wycieczkami denerowac tak, że ja jej to w końcu wyjaśnię i będzie kobieta w ciężkim szoku. Oczywiście, że planowana obwodnica ma przechodzić w pobliżu naszej miejscowości. Za to pierwszy wytyczony ślad mial przechodzić obok ciebie. Już ci wyjaśniłem przyczyny dla których to zrobiono a ty dalej nic nie kumasz.
Jurek
Jurek 09.02.2020, 17:11
nie dostrzegam tu żadnej manipulacji ale świetnie, że nie mieszasz Boga do do tego tematu...bądż sobą...tak dalej
dr Forester
dr Forester 05.02.2020, 09:56
Dużo chaosu w tym opisie pewnie nie przypadkiem a problem jest... powód? Takich mamy decydentów którzy krzyczą obiecują a realizacje odlatują. Obecnie trwa za 160 baniek remont drogi Ujazd Łódź pytanie po co? Przecież mozna bylo dogadać sie z GDDKIA i wybudować drogę z Tomaszowa do węzła Łódź południe. Ale slomiane projekty są ważniejsze. Obwodnica Tomaszowa to ważny element komunikacji miejskiej ale tez tranzytowej. Niestety nie znajdziemy takiego wariantu który zadowoli wszystkich!!! Na spotkaniu dotyczącym obwodnicy zaproponowałem budowę przez lasy ale poprzez poszerzonie istniejących duktów lesnych. Szkoda że redaktor o tym nie pisze ale widocznie taki ma prykaz. Tematem obwodnicy zająłem sie prawie 10 lat temu. Jako lesnik ale przede wszystkim jako Tomaszowianin. Dlatego będąc szefem Nadleśnictwa Smardzewice objechałem wszystkie loklizacje przechodzące przez las. Pierwsza koncepcja miala swój początek na Jeleniu. Ale po roku stwierdziłem ze zacznie się wcześniej tzn jeszcze przed Sługocicami. Plany mozna znaleźć w TiT i w necie/fb. Wracając do decydentów dziś szefem dróg wojewódzkich jest poprzedni starosta. Liczymy tez na Jego pomoc. Obecnemu tez trzeba pomóc. Prezydent Wójt tez jest zainteresowany. Ale jezeli na obecną chwilę nie mamy konkretnego przebiegu to minie kolejna dekada i znow przeczytamy kolejny artykuł... a My mieszkańcy będziemy bujać dalej w fali smigu i spalin w otoczeniu huku ciężarówek i ich klaksonów. Najwyzszy czas ruszyć z miejsca. Pozdrawiam & Darz Bór
as
as 05.02.2020, 19:55
Rozumiem, że na leśnictwie uczą planowania przestrzennego i projektowania dróg.
Andrzej
Andrzej 05.02.2020, 09:17
To co najcenniejsze w okolicach Tomaszowa to przyroda-lasy od wieków jako Puszcza Nadpilicka panowały na tym terenie. Wspaniałe miejsce wypoczynku i rekreacji, miejsce zbierania runa leśnego.
Z jakże wielkim uporem grupa ludzi, próbuje to zniszczyć w imię dziwnych partykularnych interesów.
Jeżeli lubimy smród, hałas to reaktywujmy zakłady chemiczne, wybudujmy hutę, spalarnię odpadów i inne tego typu wynalazki . Na pewno będzie się nam żyło dużo lepiej.
.
. 04.02.2020, 18:44
Kowalewski lajkuje psuedoobwodnice by nie uchodzić za zgreda który we wszystkim jest na nie. A tak do tej pory było.

Dla niego to i tak już jest bez różnicy.
Niech żyje sobie jak najdłużej, ale biologia jest nieubłagna, niedługo będzie się podśmiewywał złośliwie z nas z góry.
Kurka
Kurka 04.02.2020, 18:39
Miejsce pod obwodnice najlepiej zakreślić przed Pilicą od strony Brzustowki, dalej do Nowego Portu i potem ostro w prawo przez Pilicę tak by wyjść mniej wiecej na ulicy Ludwikowskiej koło kościoła... Dalej w stronę wąwału i do Opoczna... Ciekawe czy Prezydent zatwierdzi jak przez granicę jego podwórka będą szły ekrany akustyczne ?
Jurek
Jurek 09.02.2020, 17:15
...i po co ta aluzja do kościoła??? przecież to nie będzie droga do nieba???
WALDEK
WALDEK 04.02.2020, 16:18
CIEKAWE KTO JEST WŁAŚCICIELEM TERENÓW PRZEZ KTÓRE MA PRZEBIEGAĆ OBWODNICA, ŻE TAK NA NIEJ ZALEŻY
z prywatniej perspektywy
z prywatniej perspektywy 04.02.2020, 14:43
Na pewno smród spalin na drodze nad Zlew przez Nagórzyce będzie niemiłosierny.

Już teraz nie jest dobrze. Latem gdy regularnie wracałem z wczesnorannej rundki znad Zalewu, godzina 5-6 ...sznur aut. Tyle, że głównie osobowych i dostawczych, współczesnych słabopołacanych robotników. Bo to zwykle były samochody z 10-15 stażem. Do 40 tysięcy.

Ten powrót był najgorszy. W pierwszą stronę przez las Niebieskie Źrodła, Białą Gorę, a potem cywilizyacjna dzicz. (taki oksymoronik ale mom zdaniem trafny). A to jakiś dziad piekarz Ci stanie na środku ścieżki rowerowej mimo, że miejsca obok ma dużo, a to muldy zamiast ścieżki rowerowej, na których trzeba bardziej uważać niż nad Małymi Grotami, bo ślisko i raz dołek raz górka, a to zjazd na łeb na szyję ze skarpy smardzewickiej w uliczce nowobobaczy złodziei (nie dosłownie oczywicie, ale jeśli ktos siedzi na urzędzie 20 lat, miasto sie zapada, a rosną jednynie domki pod miastem – no to kto to jest?)

Z prywatnej perspektywy mi ta droga też nie jest na rękę. No ale to tak regularnym wzrostem cen papierosów.
Jurek
Jurek 09.02.2020, 17:18
Zgodzę się na tę drogę gdy ceny papierosów powrócą do 8 zł za paczkę.
no tak
no tak 04.02.2020, 15:02
Lepiej truć spalinami ludzi w mieście na trasie tych ciężarówek! bo żal jeleni saren czy dzików, bażantów, kaczek, kuropatw żab przy trasie planowanej obwodnicy.
 z pp
z pp 04.02.2020, 15:44
dlatego napisałem Z PRYWATNEJ PERSPEKTYWY.
?
? 04.02.2020, 16:01
myslicie ze groty pier.dolną od tego? :)) No może tak być rzeczywiście. Nimce będę mieli kolejną górę piachu na budowę swoich daczy pod Ostródą Uibermani.
?
? 04.02.2020, 16:03
Po co remontować teraz te jamy? Skoro i tak się zapadną. Zostanie nam tylko pawilon pamięci po Grotach Nagórzyckich.
?
? 04.02.2020, 16:08
Rozwiązaniem byłby poduchy pod drogą. I to najlepiej zarządzene aplikacją (a co!). Jesteś 10 km przed, klikasz w aplikacji, że zaraz będziesz tirzyskiem pod Grotami, poduchy zaczynaja się unosić pod drogą.

Taka amorytyzacja. Chińczyki już to pewnie mają na Alibabie czy tam innym AlliExpresie.
EL
EL 04.02.2020, 13:41
W mojej opinii :
1. Nadrzędną sprawą jest walka o "tomaszowski wariant S74" ,
obwodnica to kolejny temat. I ta idea powinna nam przyświecać cel.
Trzeba walczyć o tę opcje, która z geograficznego punktu widzenia
również wydaje się być najbardziej rozsądna.
2. Południowy wariant obwodnicy w ciągu S74 jest słabym pomysłem.
Argumenty o ochronie środowiska są silne i przemawiające.
Pamiętajmy, że Tomaszów kojarzony jest z turystyką i powinniśmy
bardzo o nią dbać.
3. Północny wariant jest godny rozważenia, ale przy okazji
poprowadzenia S74 chyba nie wchodzi w grę? (Nie znam dokładnie
tematu). W północnej części miasta mamy tereny industrialne i tutaj
też skupia się ruch tranzytowy.
4.Założenie , że ciężarówki do Białej Góry i tak będą jeździły mimo
zakazów - ok, ale od czego mamy w takim razie prawo o ruchu
drogowym , przepisy itd. Egzekwowanie ich należy już do odpowiednich
służb.
paweł
paweł 04.02.2020, 23:46
Nadrzędną sprawą powinno być całkowite wyprowadzenie ruchu ciężarówek z miasta, a nie jakiś tomaszowski wariant S74. Cóż z tego że powstanie nawet ta S74 skoro tiry nadal będą rozjeżdzać miejskie drogi?
To północna obwodnica miasta powinna być najważniejsza, a dodatkowo droga ze Smardzewic przez las w kierunku Wąwału do ulicy Opoczyńskiej, aby tamtędy przymusowo jeżdziły ciężarówki z piachem.
Darek
Darek 05.02.2020, 09:09
I tu masz rację kolego .
Muniek
Muniek 04.02.2020, 13:30
Jako że droga biegnie całym swym śladem przez las i 1 kopalnie to oczywistym jest że jedynym beneficjentem są Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Biała Góra, Sp. z o.o.
Jak Niemcy przejmowali nasze rdzenne tereny np. po I WŚ to sami budowali autostrady i infrastrukturę teraz to my im to sponsorujemy. Nawet afrykańskie państwa kolonizowane nie robiły takich ukłonów swoim zaborcom jak Tomaszów.
gddia
gddia 04.02.2020, 09:01
...żadnej drogi do 2030 nie ma w planach...żadnej obwodnicy też nie...dopiero po 2025 mogą być jakieś plany, a budowa po 2030 roku...informacje od dawna już były podawane nie raz...
paweł
paweł 04.02.2020, 01:57
Nie zgadzam się z tym tekstem. Południowa obwodnica wyprowadzi ruch z Białej Góry poza Tomaszów, poza tym otworzy bardzo dużo nowych terenów inwestycyjnych, których na północy miasta już praktycznie nie ma. Pewnie komuś nie będzie podobać się przebieg nowej drogi ale nikomu nie zależy aby nie powstała S-74.
m
m 04.02.2020, 18:07
A co z terenami inwestycyjnymi "WISTOM".
ubaw po pachy
ubaw po pachy 04.02.2020, 07:14
Brawo! Aż miło przeczytać wpis fachowca. Zapytam tylko, gdzie te tereny inwestycyjne ta droga otworzy?
do ubaw
do ubaw 04.02.2020, 18:56
ale moglo mu chodzic wlasnie o to, by obwodnice puscic na polnocy, tak jak chcecie.

No i w sumie ja tez uwazam, że to jest mądrzejsze, tyle tylko, że jesli nie zgodzimy sie na to co dają, to nie dostaniemy nic.

Jest dylemat, nie ma co mówić, że nie.
olaboga
olaboga 04.02.2020, 10:21
dokładnie...gdzie?
.
. 04.02.2020, 01:15
ja przy tym się w ogóle nie odzywam Romek ze względu przed wszystkim na Ciebie. Odnotuj to proszę.
Koko
Koko 04.02.2020, 01:09
Jeżeli ta droga powstanie w okolicach Nagorzyc, Wiaderna i grot to będzie coś nie do pomyślenia aby niszczyć takie zielone tereny gdzie można odpocząć od miejskiego zgiełku. To jest nie do pomyślenia i jeżeli ona powstanie to będzie największa porażka obecnych władz Tomaszowa tym bardziej że tak jak pisze autor w tej lokalizacji jest ona zupełnie nie potrzebna.
jagoda
jagoda 04.02.2020, 10:23
Do tego dochodzą tereny od Niebieskich źródeł w stronę Małych Grot.... super miejsce na spacery, rekreację.
Rysiek
Rysiek 04.02.2020, 11:05
Super miejsce? chyba dla nudystów i kochających inaczej, ostatnio latem nawet tam nie można spokojnie ryb połowić.
paweł
paweł 04.02.2020, 02:22
Mieszkam w Tomaszowie od dziecka ale w Nagórzycach czy w Wiadernie jakoś nigdy nie odpoczywałem od zgiełku. Gdyby była duża dotacja na obwodnicę to warto ją zbudować. Północną obwodnicą należy zająć się później, też się przyda.
ubaw po pachy
ubaw po pachy 04.02.2020, 07:16
Jeszcze raz brawo! To się nazywa specjalistyczna opinia. Odpoczywasz przecież tylko przed telewizorem
paweł
paweł 04.02.2020, 10:07
To Ty twierdzisz, że odpoczywam tylko przed telewizorem.
@paweł
@paweł 04.02.2020, 19:03
ale nad zalew się jeździło, brzeg Pilicy jest na tym odcinku bardzo malowniczy, co widac po domkach budowanych w Smardzewicach, ale tam pod skarpą właśnie.

Niewielkim nakładem i to za jednej kadencji to jest do zagospodarowania jako jakis wywczas dla mas. Coś pomiędzy przystanią przy PCK a polem festiwalowym jak bywa na lotniskach przy dużych miastach, jak w Gdyni gdzie organizuje się Opener.

Autobus jeździ, kilometr drogi asfaltowej i piękny teren na jakis festiwal plenerowy.
A jeśli go nie będzie, to na biwak można przyjechać nie odrywając się od codziennych obowiązków w Tomaszowie, na 2-3 dni.

Plaża do zrobienia, bo jużnaturalna jest, tylko poszerzyć.

To miejsce ma potencjał, który przez drogę utraci, nie ma co się upierać.

Pozostałe