Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Środa, 10 sierpnia 2022 09:28
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Reklama

NIK zainteresował się ciepłem tomaszowian

Najwyższa Izba Kontroli, delegatura w Łodzi, przeprowadziła w ubiegłym roku kompleksową kontrolę, której tematem był "rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych". Obejmujące 30 stron wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę tworzenia strategii, realizacji programów i nadzoru nad procesami rozwoju lokalnego systemu ciepłowniczego. Kontrola dotyczyła działań latach 2016-2021 z uwzględnieniem dowodów i faktów wykraczających poza ten okres ale mających wpływ na kontrolowaną problematykę. Z podsumowania wynika, że NIK pozytywnie ocenia działania miasta w tym nadzór nad funkcjonowaniem lokalnego systemu ciepłowniczego
NIK zainteresował się ciepłem tomaszowian

75% ciepła sieciowego pochodzi z miejskiej ciepłowni

Sieć ciepłownicza dominuje w całkowitym bilansie zaopatrzenie w ciepło mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, mimo, że wciąż wysoki odsetek stanowią indywidualne piece na opał stały zainstalowane w domach jednorodzinnych. Zgodnie z przeprowadzoną w 2019 roku inwentaryzacją 69 procent pieców zasilanych było węglem, natomiast 24% gazem. Spisu dokonano na potrzeby wniosku o dotacje z rządowego programu "Stop Smog". Wskazano, że tomaszowianie wykorzystują łącznie 5300 indywidualnych źródeł ciepła. 

W naszym mieście 75 procent ciepła systemowego pochodzi z Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej. Przy czym kotłownia przy ulicy Wierzbowej nie spełnia wymogów systemu efektywnego. Wyposażona jest w pięć kotłów opalanych węglem kamiennym o mocy 58MW. Kotły posiadają systemy odpylające.  Spółka przez kilka lat dynamicznie rozwijała sieć. Liczba przyłączonych obiektów wzrosła z 356 w 2015 roku do 444 w roku 2020. Przez pięć lat wydano łącznie 121 pozytywnych decyzji przyłączeniowych. 

W Tomaszowie Mazowieckim, źródłem ciepła systemowego jest także kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik zlokalizowana przy ulicy Zawadzkiej. Jej moc znamionowa to 37,32 MW. Zasilana jest 4 kotłami węglowymi. 

Łączna długość eksploatowanych sieci ciepłowniczych na koniec 2020 roku wyniosła 19,49 km. Zwiększyła się więc na przestrzeni 5 lat o blisko 4 kilometry. Podobnie zwiększyła się długość eksploatowanych przyłączy do budynków (z 13 do 17 kilometrów).

Najwyższa Izba kontroli pozytywnie odnosi się do dużego wzrostu udział sieci preizolowanych. Zwracając jednak uwagę na spore straty ciepła związane z przesyłem. Są one spowodowane głównie znaczną rozbudową sieci ciepłowniczej w osiedlach domków jednorodzinnych, gdzie przydomowe kotłownie są głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza. Istotne znaczenie ma także przewymiarowanie sieci, obliczone na przyłączanie w przyszłości kolejnych odbiorców. 

Ciepło systemowe głównie do mieszkań

Wspomniana wyżej inwentaryzacja pokazała też relacje zastosowania różnych źródeł ciepła w zestawieniu z rodzajem odbiorców. Zwraca uwagę, że w sektorze mieszkalnym a 82,55% to zasilnie systemowe, czyli pochodzące z miejskich i osiedlowych sieci. Piece węglowe w mieszkaniach to już tylko 8,5%. 4 procent mieszkań ogrzewanych jest spaleniem drewna, 1,7 procenta ogrzewa się gazem ziemnym a tylko 0,25 olejem opałowym.

Inaczej sytuacja przedstawia się w budynkach użyteczności publicznej. Tutaj aż 53% to piece zasilane gazem,  a tylko 29% to ciepło sieciowe. 12 procent obiektów posiada ogrzewanie elektryczne a 4% kotłownie na węgiel kamienny. 

W sektorze przemysłowym i handlowym dominuje gaz ziemny. Ma on aż 64% udziału. Trudno się dziwić, bo gaz sieciowy nadal jest najtańszym paliwem, służącym do ogrzewania. 

NIK ocenia jakość powietrza

Pod względem oceny jakości powietrza Tomaszów Mazowiecki należy do strefy łódzkiej. W badanym okresie, w ramach dokonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska rocznych ocen jakości powietrza, uwzględniających kryterium ochrony zdrowia, strefa ta znalazła się w klasie C ze względu na przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłów PM2,5 oraz PM10, ozonu oraz benzo(a)pirenu. Sam obszar Tomaszowa to strefa A, który charakteryzuje się brakiem przekroczeń dopuszczalnych stężeń SO2, NO2, benzenu, CO, arsenu, kadmu i niklu w pyle PM10.

Według NIK najistotniejszy wpływ na jakość powietrza ma tzw. niska emisja, powodowana głównie indywidualnym ogrzewaniem gospodarstw domowych paliwami stałymi, a także ponadregionalne zanieczyszczenia gazowe i pyłowe pochodzące z dużych ośrodków przemysłowych, znajdujących się głównie na zachodzie od miasta. 

Kontrolerzy Izby zwracają jednak uwagę, że stężenie pyłów z roku na rok się zmniejsza. W roku 2015 zanotowano 42,6, a w 2020 już tylko 26,9. Liczba dni z przekroczoną dawką dobową spadła ze 100 do 26,9. Podobnie rzecz ma się w przypadku stężeń benzo(a)pirenu. 

Poprawa jakości powietrza ma kilka źródeł, Najważniejsze z nich to ciepłe zimy i mniejsza liczba dni, kiedy temperatura spada poniże 0 stopni Celsjusza. Kolejne to rozbudowa miejskiej sieci oraz programy ułatwiające wymianę tzw. kopciuchów. 

NIK nie stwierdza nieprawidłowości

Zdaniem kontrolerów Izby, którzy dokonali kompleksowej analizy dokumentów planistyczno - strategicznych w działalność władz miasta nie stwierdzono nieprawidłowości. W planowaniu energetycznym w Tomaszowie Mazowieckim uwzględniono potrzeby rozwoju efektywnego sytemu ciepłowniczego. Przeanalizowano szanse i zagrożenia dla tego rozwoju, a wyniki analiz wykorzystano przy wyznaczaniu kierunków dalszych działań. 

Miasto opracowało założenia do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i paliwa gazowe oraz na bieżąco je aktualizowało. Uwzględniono w nich uwarunkowania systemu ciepłowniczego i określono harmonogram zadań inwestycyjnych, zmierzających do ograniczenia źródeł niskiej emisji. 

Inspektorzy NIK zauważają mimo wszystko, że w dokumentach planistycznych nie w pełni określono możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii i ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. Nie dokonano też pełnej oceny potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.

NIK oceniając pozytywnie działania miasta wskazuje jednak, że przygotowując dokumenty strategiczne, jak na przykład Program Ochrony Środowiska przyjęto trudne do ustalenia wskaźniki monitoringu i ewaluacji. Problemem był fakt, że część wymienionych zadań realizowały podmioty zewnętrzne, takie jak spółdzielnie mieszkaniowe, powiat, czy przedsiębiorstwa prywatne i samorządowe. 40% założonych zadań nie zostało wykonanych. Wynikało to głównie z przyczyn ekonomicznych

Równocześnie inspektorzy NIK podkreślają, że realizowane przez miasto zadania związane z modernizacją sieci  były komplementarne i służyły minimalizacji zarówno wysokiej jak i niskiej emisji. 

NIK pozytywnie ocenił też nadzór nad funkcjonowaniem lokalnego systemu ciepłowniczego, mimo pogarszającej się  kondycji finansowej Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej. We wnioskach czytamy, że Prezydent Miasta w sposób rzetelny prowadził monitoring wykonywania zadań przez Spółkę, a miasto określiło cele tworzenia efektywnego systemu ciepłowniczego. Z wystąpienia pokontrolnego jasno jednak wynika, że źródłem problemów finansowych są przede wszystkim ceny emisji CO2. Ani spółka ani miasto, bez skorzystania z funduszy z zewnątrz nie mają szans na poważne inwestycje w dywersyfikację źródeł ciepła. 

 

Polecamy także:

Od czerwca podwyżka cen ciepła. Chyba nie ostatnia. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas prawdziwy wstrząs termiczny


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Ed 07.07.2022 21:41
Brakuje podnośnika do publikacji Ed

Brawopeasss 24.06.2022 15:09
1. Kotłowania Przodownika + kilka tysięcy członków mieszkań i lokali - jeden Prezes + jeden Wiceprezes ot cały Zarząd 2. Miasto = TTBS, ZGC, ZWIK itd dziesiątki prezesów i wice prezesów setki dyrektorów i różnej maści statystów Spóldzielnia na zero Miasto z dużym deficytem i dużym długiem Brawo państwowe i komunalne zarządzanie !

Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! W sierpniu sieć kin Helios przygotowała dla swoich widzów kolejną porcję filmowych emocji i spotkań z największymi gwiazdami na dużym ekranie! Już najbliższy weekend może upłynąć pod znakiem niekończącej się akcji z dużą dawką humoru, bez względu na których aktorów i które historie widzowie postawią! Wszystkie z prezentowanych produkcji, zarówno te dla młodszych czy starszych kinomanów, mają wspólny mianownik: świetną zabawę oraz fantastyczny humor. Pierwsza premiera nadchodzącego weekendu to zabawna, a zarazem życiowa historia pewnej patchworkowej rodziny. Pełna humoru i wzruszeń komedia „Każdy wie lepiej” opowiada o parze zakochanych, którzy stają się celem intrygi najbliższych. Główni bohaterowie filmu, Ania i Grzesiek, próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch odmiennych światów. Jej dzieci, jego dzieci – klasyczny patchwork – trzeba zawierać kompromisy, uważać żeby nikogo nie urazić… To fascynująca układanka, ale straszliwie trudna! Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu „zżyli długo i szczęśliwie”, ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele rożni, ale mają wspólny cel – rozbić związek Ani i Grzesika. Czy nowa relacja ma szansę przetrwać najazd swoich rodzin? Widzowie przekonają się już w najbliższy piątek. Kolejna z nowości to „Lena i Śnieżek” - familijne kino przygodowe i naprawdę piękna historia… Wszystko zaczyna się od pary złodziejaszków kradnących białe lwiątko na zlecenie bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go właśnie Lena – nieśmiała nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta. Zwierzak, któremu nadaje imię Śnieżek, szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Dziewczyna boi się jednak, że lwiątko może jej zostać odebrane i dlatego postanawia ukrywać je przed tatą i resztą świata. Kiedy zdradza swój sekret niewłaściwej osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop Śnieżka ponownie wpadają złodzieje. Czy Lena zdoła ochronić przyjaciela przed grożącym mu niebezpieczeństwem? Mały lew – wielka przyjaźń – to trzeba zobaczyć w kinie! Na ten film czekały miliony widzów! Kolejna nowość – „Bullet Train” - to szalona, nieustająca jazda przez współczesną Japonię w towarzystwie Brada Pitta. Wciela się on w tej produkcji w rolę pechowego zabójcy o imieniu "Ladybug", który po zbyt wielu nieudanych próbach chciałby spokojnie wykonywać swoją pracę. Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja stoi na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele – w najszybszym pociągu świata... a Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść. Producentem jest spec od hollywoodzkich filmów akcji - sam Antoine Fuqua, a reżyserem David Leitch, który ma na koncie „Johna Wicka”, „Szybkich i Wściekłych” czy „Deadpoola 2”. Zapowiada się niezła jazda!  Na ekranach kin Helios wciąż szaleją zwierzaki z super mocami pod przywództwem psa Krypto, którego właścicielem jest sam Superman. „DC Liga Super-Pets” to pełna humoru i żartów sytuacyjnych animacja, w której pupile ratują herosów z Ligi Sprawiedliwości! Tego świat jeszcze nie widział żeby obrońców świata takich jak Superman, Batman czy Wonder Woman uprowadziła złowieszcza Świnka Morska?!  Jeżeli komuś umknęły filmowe hity lata to nic straconego, bo na ekranach sieci kin Helios wciąż można spotkać „Minionki: Wejście Gru”, Toma Cruise’a w „Top Gun: Maverick” czy Boga Piorunów w kolejnej części brawurowej serii „Thor: Miłość i Grom W poniedziałek, 8 sierpnia Kino Konesera zaprosi widzów na film „Księgarnia w Paryżu” - życie Vincenzo kręci się wokół miłości do książek oraz dotkniętej niepełnosprawnością córki Albertyny. Mężczyzna jest zgorzkniały, melancholijny i uważa, że już nic dobrego w życiu go nie spotka. Pewnego dnia do jego księgarni wpada Yolande. To żywiołowa, ekscentryczna, zabawna i piękna kobieta. Oczarowany jej życiową energią Vincenzo znów zaczyna odczuwać emocje, o których istnieniu już dawno zapomniał, odkrywając na nowo uroki życia. 11 sierpnia cykl Kultura Dostępna zaprezentuje natomiast film „Piosenki o miłości”. To opowieść o walce o niezależność i dochodzeniu do własnego głosu. Ten film to mocny, nowy głos polskiego kina, jak najlepszy indie-popowy kawałek uderzający w najczulsze struny – tam gdzie miłość spotyka się z kalkulacją, a pasja z karierą. Ona jest skromną dziewczyną, on pochodzi z zamożnej rodziny. Ona śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy w życiu możliwy jest bis? Tego spotkania absolutnie nie można przegapić! Po szczegółowe informacje dotyczące sierpniowego repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.   Data rozpoczęcia wydarzenia: 05.08.2022
41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 4 września br. ulicami miasta Tomaszowa Mazowieckiego po raz 41. zostanie przeprowadzony bieg im. Bronisława Malinowskiego. Uczestnicy zawodów będą rywalizować podczas Biegu Głównego na dystansie 10 km.Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Bronisława Malinowskiego - wybitnego sportowca, reprezentanta Polski, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972), Montrealu (1976) i Moskwie (1980). Zawody będą również popularyzować bieganie jako powszechnie dostępną formę rekreacji oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.Start i meta zostaną przeprowadzone na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.Program wydarzenia:• 8 - 8.45 – Przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów i kart startowych w biurze zawodów;• 9 - Otwarcie• 9.10 – Bieg Rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej;• 9.25 – Quiz z nagrodami;• 9.40 – Bieg Główny;• Dekoracja – po zakończeniu biegu.Uczestnictwo:Bieg Rekreacyjny: - w biegu mogą uczestniczyć osoby bez ograniczeń wiekowych.- wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu są zobowiązani do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa (dostępna także w biurze zawodów).- podpisując deklarację, uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu i że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.- za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.- każdy uczestnik powinien posiadać kartę startową.Bieg Główny na 10 km – każdy uczestnik musi posiadać ubiór sportowy, czytelnie wypełnioną kartę startową lub numer startowy oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Udział w Biegu tylko dla zawodników od 16 roku życia (posiadających zgodę rodzica/opiekuna prawnego). W Biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.Zgłoszenia: - w Biegu Rekreacyjnym zgłoszenia uczestników oraz wpłaty należy dokonać w dniu imprezy w biurze zawodów (nie na konto organizatora). Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmowane będą do godz. 8:30. Opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania listy zawodników oraz wymaganych do biegu deklaracji.- zgłoszenia do Biegu Głównego na dystansie 10 km przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 31 sierpnia 2022 roku. - wpisowe należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.- zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą również w dniu imprezy w godz. 800 – 845 (w przypadku wolnych miejsc do określonego limitu) w biurze zawodów.UWAGA! Wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 10 km muszą zgłosić się do biura zawodów w celu weryfikacji i pobrania numeru startowego. Zawodnik podczas weryfikacji powinien posiadać dowód tożsamości.LIMIT zgłoszeń w biegu na 10 km – 300 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 15 sierpnia 2022 roku organizator może zwiększyć limit. O limicie zgłoszeń do biegu decydują dokonane wpłaty na konto organizatora.Wpisowe: - uczestnicy Biegu Rekreacyjnego – 5 zł płatne w dniu zawodów przy zapisach,- uczestnicy Biegu Głównego – 60 zł przy wpłacie dokonanej do 31 sierpnia 2022 roku. W dniu zawodów 80 zł.Klasyfikacja: w Biegu Rekreacyjnym nie będzie prowadzona klasyfikacja.W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:• kobiety i mężczyźni 16-19 lat;• kobiety i mężczyźni 20-29 lat;• kobiety i mężczyźni 30-39 lat;• kobiety i mężczyźni 40-49 lat;• kobiety i mężczyźni 50-59 lat;• kobiety i mężczyźni 60 lat i powyżej.Nagrody i wyróżnienia: Bieg Główny - wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy;- zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i bony upominkowe:1. w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I, II, III miejsce;2. w klasyfikacji generalnej kobiet: I, II, III miejsce;3. w klasyfikacji najlepszy mężczyzna mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce;4. w klasyfikacji najlepsza kobieta mieszkanka Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce.• Zawodnicy, którzy zajmą I, II i III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i dyplomy.• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz będą mieć możliwość wydrukowania dyplomu.• Najstarszy uczestnik i uczestniczka, który ukończyli bieg otrzymują bony upominkowe i dyplomy.Bieg rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej z okazji 55. rocznicy śmierci twórczyni pedagogiki specjalnej, która w swojej pracy kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Przez całe życie zawodowe walczyła o to, by zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki do rozwoju. Zakładała szkoły specjalne i kształciła nauczycieli. Z okazji jubileuszu stulecia utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, którego założycielką i patronką jest Maria Grzegorzewska, Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają dyplomy. Wśród nich przeprowadzony zostanie quiz z nagrodami (nagroda główna – rower).We wszystkich sprawach dotyczących imprezy prosimy kontaktować się z biurem głównego organizatora, które mieści się w Tomaszowie Mazowieckim:Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl”, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 81 tel. 512 993 041 e-mail: [email protected] 41. Ogólnopolskiego Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego oraz trasa Biegu Głównego w załącznikach.Data rozpoczęcia wydarzenia: 04.09.2022 09:00 – Data zakończenia wydarzenia: 04.09.2022 17:00
ReklamaSklep Medyczny Tomaszów Maz.
Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: UjazdTreść komentarza: Masz rację;)jeszcze niech zaproszą tuleje i kurdej szatan męczenniczke:)i może Pawlaka ;)Data dodania komentarza: 09.08.2022, 21:48Źródło komentarza: Kolejny przystanek Tour de Konstytucja w Tomaszowie MazowieckimAutor komentarza: MarioTreść komentarza: Oduczycie się używania w negatywnym odniesieniu słowa "rajd"?Data dodania komentarza: 09.08.2022, 21:10Źródło komentarza: Rowerzysta w implantem w mózgu? Niewiarygodny rajd ulicami miasta,Autor komentarza: Ambroży sam przełożyTreść komentarza: Implant w mozgu? Chyba implant mozgu i sie przeszczep nie przyjął 😅😅Data dodania komentarza: 09.08.2022, 19:42Źródło komentarza: Rowerzysta w implantem w mózgu? Niewiarygodny rajd ulicami miasta,Autor komentarza: Psikusa bez sTreść komentarza: Policja stoi w krzakach i czeka żeby wlepić łatwy mandat a nie bedzie uganiała się za jakimś zj**emData dodania komentarza: 09.08.2022, 18:49Źródło komentarza: Rowerzysta w implantem w mózgu? Niewiarygodny rajd ulicami miasta,Autor komentarza: woodyTreść komentarza: tomaszow to stan umyslu jak sie czyta komentazeData dodania komentarza: 09.08.2022, 18:27Źródło komentarza: Kolejny przystanek Tour de Konstytucja w Tomaszowie MazowieckimAutor komentarza: PATOLATreść komentarza: Na co czeka policja? Aż się wydarzy tragedia? Widac że idiota jest w stanie spowodować wypadek i zagraża otoczeniu powinien do końca życia siedzieć w kaftanie.Data dodania komentarza: 09.08.2022, 17:07Źródło komentarza: Rowerzysta w implantem w mózgu? Niewiarygodny rajd ulicami miasta,
Reklama
Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! W sierpniu sieć kin Helios przygotowała dla swoich widzów kolejną porcję filmowych emocji i spotkań z największymi gwiazdami na dużym ekranie! Już najbliższy weekend może upłynąć pod znakiem niekończącej się akcji z dużą dawką humoru, bez względu na których aktorów i które historie widzowie postawią! Wszystkie z prezentowanych produkcji, zarówno te dla młodszych czy starszych kinomanów, mają wspólny mianownik: świetną zabawę oraz fantastyczny humor. Pierwsza premiera nadchodzącego weekendu to zabawna, a zarazem życiowa historia pewnej patchworkowej rodziny. Pełna humoru i wzruszeń komedia „Każdy wie lepiej” opowiada o parze zakochanych, którzy stają się celem intrygi najbliższych. Główni bohaterowie filmu, Ania i Grzesiek, próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch odmiennych światów. Jej dzieci, jego dzieci – klasyczny patchwork – trzeba zawierać kompromisy, uważać żeby nikogo nie urazić… To fascynująca układanka, ale straszliwie trudna! Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu „zżyli długo i szczęśliwie”, ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele rożni, ale mają wspólny cel – rozbić związek Ani i Grzesika. Czy nowa relacja ma szansę przetrwać najazd swoich rodzin? Widzowie przekonają się już w najbliższy piątek. Kolejna z nowości to „Lena i Śnieżek” - familijne kino przygodowe i naprawdę piękna historia… Wszystko zaczyna się od pary złodziejaszków kradnących białe lwiątko na zlecenie bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go właśnie Lena – nieśmiała nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta. Zwierzak, któremu nadaje imię Śnieżek, szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Dziewczyna boi się jednak, że lwiątko może jej zostać odebrane i dlatego postanawia ukrywać je przed tatą i resztą świata. Kiedy zdradza swój sekret niewłaściwej osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop Śnieżka ponownie wpadają złodzieje. Czy Lena zdoła ochronić przyjaciela przed grożącym mu niebezpieczeństwem? Mały lew – wielka przyjaźń – to trzeba zobaczyć w kinie! Na ten film czekały miliony widzów! Kolejna nowość – „Bullet Train” - to szalona, nieustająca jazda przez współczesną Japonię w towarzystwie Brada Pitta. Wciela się on w tej produkcji w rolę pechowego zabójcy o imieniu "Ladybug", który po zbyt wielu nieudanych próbach chciałby spokojnie wykonywać swoją pracę. Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja stoi na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele – w najszybszym pociągu świata... a Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść. Producentem jest spec od hollywoodzkich filmów akcji - sam Antoine Fuqua, a reżyserem David Leitch, który ma na koncie „Johna Wicka”, „Szybkich i Wściekłych” czy „Deadpoola 2”. Zapowiada się niezła jazda!  Na ekranach kin Helios wciąż szaleją zwierzaki z super mocami pod przywództwem psa Krypto, którego właścicielem jest sam Superman. „DC Liga Super-Pets” to pełna humoru i żartów sytuacyjnych animacja, w której pupile ratują herosów z Ligi Sprawiedliwości! Tego świat jeszcze nie widział żeby obrońców świata takich jak Superman, Batman czy Wonder Woman uprowadziła złowieszcza Świnka Morska?!  Jeżeli komuś umknęły filmowe hity lata to nic straconego, bo na ekranach sieci kin Helios wciąż można spotkać „Minionki: Wejście Gru”, Toma Cruise’a w „Top Gun: Maverick” czy Boga Piorunów w kolejnej części brawurowej serii „Thor: Miłość i Grom W poniedziałek, 8 sierpnia Kino Konesera zaprosi widzów na film „Księgarnia w Paryżu” - życie Vincenzo kręci się wokół miłości do książek oraz dotkniętej niepełnosprawnością córki Albertyny. Mężczyzna jest zgorzkniały, melancholijny i uważa, że już nic dobrego w życiu go nie spotka. Pewnego dnia do jego księgarni wpada Yolande. To żywiołowa, ekscentryczna, zabawna i piękna kobieta. Oczarowany jej życiową energią Vincenzo znów zaczyna odczuwać emocje, o których istnieniu już dawno zapomniał, odkrywając na nowo uroki życia. 11 sierpnia cykl Kultura Dostępna zaprezentuje natomiast film „Piosenki o miłości”. To opowieść o walce o niezależność i dochodzeniu do własnego głosu. Ten film to mocny, nowy głos polskiego kina, jak najlepszy indie-popowy kawałek uderzający w najczulsze struny – tam gdzie miłość spotyka się z kalkulacją, a pasja z karierą. Ona jest skromną dziewczyną, on pochodzi z zamożnej rodziny. Ona śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy w życiu możliwy jest bis? Tego spotkania absolutnie nie można przegapić! Po szczegółowe informacje dotyczące sierpniowego repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.   Data rozpoczęcia wydarzenia: 05.08.2022 Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar!
Reklama
Reklama
a